Bolwater

Uit Genealogie Limburg Wiki
Versie door Eugene (overleg | bijdragen) op 27 jan 2024 om 11:57
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Bolwater (ook Borwater) is een in 1872 uitgestorven familie uit Venlo. Een groot deel van de familie is aan het begin van het "nieuwe geloof" overgestapt naar dit protestantisme. Ze was onder ander Maasschipper.

In Venlo is er sinds 1883 een Bolwatersstraat, genoemd naar Geertrui Bolwater die volgens de overlevering door haar heldhaftig optreden een inname van de vesting Venlo voorkwam in 1511. Tijdens een belegering door de troepen van landvoogdes Margaretha van Bourgondië in 1511 slaagde een vaandrig, die een tegen de stadsmuur staande ladder beklom, er bijna in de vesting binnen te dringen. De kordate Venlose vrouw wist hem echter zijn banier af te nemen en sloeg hem naar beneden. In een boek van de jezuïet Famiano Strada (1648) werd dit wapenfeit voor het eerst gemeld, echter zonder de vrouw bij naam te noemen. Dat gebeurde pas in 1843, toen Lambert Keuller in zijn boek De Geschiedenis en Beschrijving van Venloo haar de naam Gertruid Bolwater meegaf. De heldhaftige daad is in een schilderij vereeuwigd door Alfier Vespassiano in het begin van de 17e eeuw. Of ze werkelijk heeft bestaan én of ze deze heldendaad heeft verricht is zeer onzeker, wel is het zeker dat er in die tijd een familie Bolwater in Venlo woonde.

Familiewapen

In zilver drie rode waterkannen, elk van een oor voorzien.

Genealogie

I. Martinus Bolwater trouwde 1. Venlo vóór 1615 met Aleidis Coemans of Sweerts, trouwde 2. Venlo 6 mei 1632 met Anna Peters.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Winandus Bolwater volgt II.

II. Winandus Bolwater gedoopt Venlo 2 april 1617, trouwde met Maria Matthyssen.

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Bolwater volgt IIIa.
 2. Mathias Bolwater volgt IIIb.
 3. Petronella Bolwater trouwde protestant Kaldenkerken 16 mei 1678 met Sijbert Sijben uit Venlo.
 4. Elisabeth Bolwater trouwde protestant Kaldenkerken 10 oktober 1688 met Derick Bocks uit Venlo

IIIa. Martinus Bolwater geboren circa 1641, vermeld te Kaldenkerken 1692, trouwde 1. met Aldegondis Coenen en ondertrouwde 2. protestant Kaldenkerken (Duitsland) 2 september 1676 met Maria Vermaseren.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Winandus Bolwater gedoopt Venlo 17 mei 1673.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Petronella Bolwater gedoopt Venlo 5 april 1678.

IIIb. Mathias Bolwater (Mathijs/Tiss) gedoopt Venlo 14 maart 1651, trouwde protestant Kaldenkerken (Duitsland) 16 mei 1678 met Gerarda/Gerardina Gogreven/Gaeyenheven/Hooghgraven, uit Winterswijk, begraven Venlo 14 januari 1736.

Uit dit huwelijk (gedoopt in katholieke kerk met als vermelding ouders acatholica):

 1. Maria Elisabeth Bolwater gedoopt Venlo 23 augustus 1678, trouwde met Wilhelmus Lecock.
 2. Martinus Bolwater volgt IVa.
 3. Gerardus Bolwater begraven Venlo 20 januari 1689.
 4. Gerardus Mathias Bolwater volgt IVb.
 5. Sijbilla Bolwater gedoopt Venlo 28 december 1692, overleden vóór 3 juli 1726, trouwde Venlo 5 januari 1721 met de luitenant Sixtus Alma, gedoopt Groningen 4 maart 1688, zoon van Gerhardus Alma en Regina Santvoort.
 6. Aldegondis Bolwater gedoopt Venlo 13 augustus 1695, begraven Venlo 26 juni 1695.
 7. Arnoldus Bolwater volgt IVc.

IVa. Martinus Bolwater gedoopt Venlo 16 juni 1687, overleden Batavia (Nederlands-Indië), militair, in 1704 cadet, 26 mei 1714 vaandrig onder de compagnie van majoor van Til, in het regiment van de brigadier van Welderen, 21 mei 1729 luitenant in de compagnie van kapitein C. B. van Lynden onder het regiment van de Prins van Oranje-Nassau, 17 oktober 1733 kapitein-luitenant in hetzelfde regiment onder de compagnie van Derck van Lynden tot de Parck. Op 16 februari 1743 majoor en vertrok in dat jaar met het schip ,,Streyen” naar Oost-Indië, waar hij geplaatst werd bij het 3e bataljon, maakte een testament op 3 september 1744 voor notaris Hendrik Janszoon te Batavia, trouwde met Christina Adriana Oly.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hendrik Borwater volgt V.

IVb. Gerardus Mathias Bolwater gedoopt Venlo 4 september 1690, begraven Venlo 10 november 1747, trouwde Venlo (katholiek) 5 maart 1726 met Anna Maria Peron, begraven Venlo 24 februari 1763. Gerardus Bolwater werd lidmaat bij de Gereformeerden 1721, provisor van de gereformeerde armen in Venlo, tevens op 2 januari 1721 aangesteld als curator over de goederen van zijn broer Martinus en werd weer katholiek.

Uit dit huwelijjk:

 1. Joannes Mathias Bolwater gedoopt Venlo 13 december 1726, begraven Venlo 18 juni 176O.

IVc. Arnoldus Bolwater gedoopt Venlo 17 maart 1699, overleden ‘s-Gravenhage 22 maart 1756, koopman in wijnen te ‘s-Gravenhage, kapitein der schutterij, raad in de Vroedschap te ‘s-Gravenhage 1750-1756, trouwde 1. circa 1723 met Cornelia Hingenbergh, begraven Venlo 15 maart 1730, trouwde 2. ‘s-Gravenhage 1731 met Johanna Elisabefh Meyer, geboren ‘s-Gravenhage, trouwde 3. ‘s-Gravenhage december 1744 met Catharina Margaretha Vosmaer, geboren Rotterdam 9 februari, gedoopt 12 februari 1715, begraven ‘s-Gravenhage 2 december 1751, dochter van Jacob Vosmaer en Quirina van der Elst.

Uit dit laatste huwelijk (o.a.):

 1. Mr. Jacobus Martinus Borwater ongehuwd overleden.
 2. Jacobus Quirinus Borwater begraven ‘s-Gravenhage 28 maart 1747.
 3. Maria Arnoldina Borwater begraven ‘s-Gravenhage 5 november 1749.

V. Jan Hendrik Borwater geboren Tiel, overleden Colombo (Sri-Lanka) 20 november 1784, militair/koopman, 1730-1743 kadet in het regiment van Willem Carel Hendrik Friso onder de compagnie van de luitenant-kolonel baron van Lynden tot Ressen, vertrok in 1743 met zijn vader naar Oost-Indië, werd aldaar 13 september 1749 dispencier van Ternate, vervolgens 25 februari 1755 boekhouder van de Wapenkamer te Batavia, sedert 5 juni 1764 koopman en fiscaal te Colombo, trouwde 1. met Magdalena Mensert en trouwde 2. Colombo 3 februari 1771 met Barbara Bregantina Lebeck. Ze hertrouwde in Leiden met Jan Hendrik Knibbe.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. dochter.
 2. Jan Willem Borwater volgt VI.

VI. Jan Willem Borwater geboren Colombo 1776, overleden Batavia 1 december 1818, werd 14 november 1805 poorter te Leiden, was daar tot 17 april 1808 regent der Verenigde Gast- en Leprooshuizen, trad vervolgens in militaire dienst en werd kapitein bij de Nationale Garde, vertrok 24 augustus 1810 met het brik ,,Claudius Civilis” naar Indië, waar hij in februari 1811 arriveerde; hij was toen "Commissaris van het Franse Gouvernement belast met de overbrenging van dépèches aan de Indische Regering”, nadat hij lid van de Raad van Justitie te Semarang was geweest, kreeg hij als zodanig 24 mei 1813 zijn ontslag, maar werd 1 november 1813 lid van het Hoog Gerechtshof, trouwde 1. 26 december 1797 met Martina Johanna Jacoba van Baerle, overleden 1809 en trouwde 2. Batavia 19 juli 1818 met Cornelia Wilhelmina Sophia Maria van Oldenbarnevelt genaamd de witte Tullingh, geboren Batavia 19 maart 1801, overleden Batavia november 1818, dochter van Cornelis Albert Adriaan van Oldenbarnevelt genaamd de witte Tullingh en Hendrika Maria Margaretha van Oldenbarnevelt genaamd de witte Tullingh.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Cornelis Gysbert Borwater volgt VII.
 2. Borwater geboren Leiden 6 februari 1802.
 3. Brigitta Constance Henriette Borwater geboren Leiden 24 juni 1803, overleden ‘s-Gravenhage 21 februari 1872, trouwde Batavia 7 maart 1821 met Johan Hora Cornets de Groot, geboren Groningen 28 aufustus 1796, overleden Soerabaja (Nederlands-Indië) 4 november 1831, zoon van Adriaan David Cornets de Groot en Louise Catharina Johanna Hora Siccema.
 4. Jean Pierre Borwater geboren Leiden 20 augustus 1805, overleden Leiden 7 april 1806.

VII. Jan Cornelis Gysbert Borwater (ook Johannes) geboren Leiden 11 november 1798, notaris 1829, lid Raad van Justitie te Semarang, trouwde Rembang 1824 met Sophia Petronella Elisabeth van Lawick van Pabst, geboren Rembang 1808, overleden Rembang 19 oktober 1861. Zij hertrouwde met Hendrik Dirk van Wely.

Uit dit huwelijk:

 1. Frédérique Wilhelmine Adolphine Borwater overleden circa 1870, trouwde (Batavia) circa 1850 met Pieter Hendrik Koster, geboren ‘s-Hertogenbosch 28 augustus 1821, overleden ‘s-Gravenhage 2 juni 1861, kolonel Generale Staf Indisch Leger, zoon van Jean Lamont Koster en Maria Petronella Tenhaaff.
 2. Martine Elizabeth Lucie Henrietta Borwater geboren Rembang 31 maart 1848.

Diversen te Venlo

 • Sieger Bolwater woonde op de Jodenstraat te Venlo en was overleden voor 1534.
 • Anna Bolwater(s) trouwde circa 1620 met Christianus Lieffkens.
 • N.N. Borwater (vermoedelijk Jacob).

Uit zijn huwelijk:

 1. Henrick Borwater vermeld 1567.
 2. Michil Borwater vermeld 1567, wellicht de schipper uit Nijmegen, vermeld 1569.
 • Jan Borwaeser overleden voor 1562, trouwde met Styn van Breede, vermeld 1562.

Uit dit huwelijk (o.a):

 1. Engel Bolwaeser vermeld 1562
 2. Sieger Bolwaeser vermeld 1562
 • Billicken Boerwaeters bezat moestuin bij Tegelpoort 1562.
 • Michil Borwater gedoopt Venlo 26 augustus 1619.
 • Segerus Bolwater doopgetuige vermeld 1640, trouwde 1. Venlo 13 april 1633 met Sophia Rouwenhoff en trouwde 2. Venlo 11 februari 1635 met Mechfildis van Moeck.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Martinus Bolwater gedoopt Venlo 19 augustus 1642, begraven Venlo 5 augustus 1707, geestelijke, vicarius der St. Martinuskerk en latijns schoolmeester in 1670.
 • Aldegondis Bolwater vermeld als doopgetuige 1687/1701/1703.
 • Aleidis Bolwater vermeld als doopgetuige 1695