Vondeling

Uit Genealogie Limburg Wiki
Inschrijving van een vondelinge in het doopregister van de St.-Lambertusparochie te Swalmen van 17 juli 1790

Als de ouders of alleenstaande moeder van een pasgeboren kind niet konden voorzien in het onderhoud of wanneer zij de geboorte geheim wilden houden, werden pasgeborenen soms te vondeling gelegd. Bij buitenechtelijke kinderen is het meestal vooral moeilijk of onmogelijk om de vader te achterhalen. Bij een vondeling kan ook de moeder zelden worden gevonden. Dat geldt voor de hedendaagse genealoog, maar dat gold ook al voor de gemeenschap waarbinnen het kind gevonden werd.

Hoewel bij vondelingen vaak een briefje werd meegegeven met een voornaam, moest toch in de meeste gevallen ook nog een achternaam worden bedacht. Omdat vondelingen vaak bij de kerk c.q aan het kerkhof werden neergelegd, is de achternaam Kerkhofs een naam die geregeld in verband kan worden gebracht met een vondeling.

In 1789 werd voor de pastorie van Beesel een meisje gevonden van ten hoogste 24 uur oud volgens verklaring van de vroedvrouw. Op haar lijfje droeg ze een een briefje met de tekst dat zij zonder vader of moeder was en de naam Horne moet krijgen. Het meisje werd gedoopt als Rosijna Horne met als getuigen Franciscus Meuter en Rosijna Spreders, de vroedvrouw. Rosina Spreders en haar man Jozef Wilhelm Kaijser (beiden gehuwd in Düsseldorf) namen de zorg voor het meisje op zich, dat opgroeide samen met de andere kinderen van het echtpaar.
Volgens het archief van het dorpsbestuur van Beesel ontving Joseph Kaijser begin 1791 een bedrag van 20 gulden Kleefs van de schatheffers aldaar "voor 't opvoeyen van een vondelings kint, en als minstdoende bij publycke uytsettinge in den eersaamen gerichte alhier uytgeset". Dit bedrag gold voor zes maanden.

Het zat de kleine Rosina niet mee. In 1812 beviel ze van een buitenechtelijke zoon, Lambertus van Horn genoemd. Moeder Rosalie van Horn verliet in 1813 de gemeente. Het kind werd later door de zorg van de onderprefekt en op diens kosten opgenomen in het weeshuis te Venlo.