Van der Maesen de Sombreff

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Van der Maesen de Sombreff, adellijk geslacht uit Zuid-Limburg, dat in de negentiende en twintigste eeuw twee politici heeft voortgebracht.

Naam

Sombreffe is een Waalse gemeente in de Belgische provincie Namen, 15 km ten n.o. van Charleroi.

Fragment Genealogie

I. Ludovicus Eustasius van der Maesen geboren 1750, overleden 1777, advocaat, trouwde met Maria Gertruida Beatrix van Hove, geboren 1751, overleden 1816.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Leonardus Petrus Joannes Ludovicus van der Maesen de Sombreff volgt II.

II. Jhr. Leonardus Petrus Joannes Ludovicus van der Maesen de Sombreff geboren Tongeren 24 augustus 1775, overleden 1865, trouwde 1. Geldern (Duitsland) 20 oktober 1820 met Louise Henriëtte Agnes von Salomon, geboren Geldern 12 oktober 1799, overleden Maastricht 3 november 1827, dochter van Lodewijk Frederik Cassian de Salomon en Maria Constantina Adolphina Anna de Petit en trouwde 2. met Augustine Henriëtte de la Hamayde (zij was eerder weduwe van M.H.G. baron de Beeckman de Libersart).

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Jhr. Michel Louis Hubert van der Maesen de Sombreff geboren Maastricht 4 oktober 1821, overleden Utrecht 12 februari 1840.
 2. Jhr. Louis Eustache van der Maesen de Sombreff volgt IIIa.
 3. Jhr.Mr. Paul Therèse van der Maesen de Sombreff volgt IIIb.

IIIa. Jhr.mr. Louis Eustache van der Maesen de Sombreff (ook Lodewijk Eustachius) geboren Maastricht 9 januari 1825, overleden Brussel (België) 9 augustus 1903, rechter aan de arrondissementsrechtbank te Maastricht, trouwde met Felicité Wilhelmine Henriette Catharine barones de Bieberstein Zawadzka, geboren Utrecht 10 februari 1827, overleden Maastricht 8 december 1868, dochter van Carel Anton baron de Bieberstein Zawadzky en Henriette Josephina Jacquelina Bosch van Drakestein.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Ludovicus Hendricus Leonardus Josephus van der Maesen de Sombreff volgt IVa.
 2. Jkvr. Henriette Marie Caroline Elisabeth van der Maesen de Sombreff geboren Maastricht 3 april 1858, trouwde met Leopold Frans Willem Ernst van Binckhorst tot Binckhorst.
 3. Jhr. Hendricus Emilius Fredericus Ghislain van der Maesen de Sombreff geboren Maastricht 19 januari 1861, overleden Maastricht 5 december 1861.

IIIb. Jhr.Mr. Paul Therèse van der Maesen de Sombreff (voor uitvoerige gegevens zie hieronder) geboren Maastricht 25 oktober 1827, overleden Maastricht 14 november 1902, trouwde Houthem 10 januari 1855 met Emilia Louise Charlotte Elisabeth de Ceva.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Karel Leonard Alexander Paulus van der Maesen de Sombreff volgt IVb.
 2. Jkvr. Louise Eugenie Alexandrine Emilie van der Maesen de Sombreff geboren Houthem 9 maart 1858,
 3. Jhr. Maurits Arthur Hendrik Alexander van der Maesen de Sombreff geboren Houthem 22 november 1859, overleden Houthem 2 januari 1862.
 4. Jkvr. Emilie Jeanne Henriette Marie van der Maesen Sombreff geboren Houthem 27 februari 1864.
 5. Jhr. Maurits Paulus Ludovicus van der Maesen de Sombreff geboren Houthem 28 augustus 1866.
 6. Jkvr. Marie Pauline Alexandrine van der Maesen de Sombreff geboren Houthem 16 december 1867.

IVa. Jhr.mr.dr. Ludovicus Hendricus Leonardus Josephus van der Maesen de Sombreff (voor uitvoerige gegevens zie hieronder) geboren Maastricht 12 september 1854, overleden Hulsberg 23 februari 1926, kantonrechter te Heer­len, trouwde Hulsberg of Maastricht 5 mei 1884 met Paulina Eugenie Dumonceau, geboren circa 1858, overleden Heerlen 21 april 1940, dochter van Hendrik Dezire Dumonceau en Maria Adèle Leonie Bonhomme.

Uit dit huwelijk:

 1. Jhr. Henry van de Maesen de Sombreff geboren Hulsberg 27 april 1887, overleden Heerlen 22 februari 1967, trouwde met Anne-Marie de Bruyn, geboren 3 april 1891, overleden Heerlen 9 maart 1954.
 2. zoon
 3. zoon

IVb. Jhr. Karel Leonard Alexander Paulus van der Maesen de Sombreff geboren Houthem 27 augustus 1856, trouwde met Elisabeth Johanna Jeanne Julie Reyneke van Stuwe.

Uit dit huwelijk:

 1. Therese Amelia van der Maesen de Sombreff geboren Amboina (Nederlands-Indië) 2 maart 1891, trouwde Maastricht 17 mei 1913 met Auguste Marie Joseph Anna Regout, geboren Hoesselt (België) 21 mei 1889, zoon van Leopold Louis Hubert Regout en Joséphine Flore Léonie Marie Bettonville.
 2. Alma Louise Francoise van der Maesen de Sombreff geboren Amboina 3 april 1892, trouwde Maastricht 15 mei 1915 met Gaspard Joseph Lodewijk Dominicus Maria van der Schueren, geboren Rotterdam 24 september 1882.
 3. Jhr. Emile Louis Théodore van der Maesen de Sombreff geboren Amboina 30 januari 1894, vliegenier, trouwde Amsterdam 15 juni 1921 met Christina Geertruida van der Gaag, geboren den Haag 10 november 1887, overleden Agra, Canton di Tessino (Zwitserland) 15 oktober 1930, dochter van Dirk van der Gaag en Gesina Christina Louise van Zuilen.

Jhr. mr. Paul van der Maesen de Sombreff

Jhr.Mr. Paul Therèse van der Maesen de Sombreff (Maastricht, 25 oktober 1827 - Maastricht, 14 november 1902) Limburgse gedeputeerde, (Thorbeckiaan, liberaal) die in 1862 minister van Buitenlandse Zaken werd in het tweede kabinet-Thorbecke. Had een slechte verhouding met de koning en werd in 1863 door de Eerste Kamer ten val gebracht. Nadien liberaal Tweede Kamerlid. Raakte in 1865 betrokken bij de Limburgse brievenkwestie, waarbij belastingverhoging in Limburg werd uitgesteld tot na de verkiezingen. Eén van de laatste der zogenaamde 'papo-liberalen'. In de periode 1862-1873: lid Tweede Kamer

Familie/gezin

- Gehuwd te Houthem, 10 januari 1855 met Emilia Louise Charlotte Elisabeth de Ceva; echtgenote was bevriend met prinses Louise, dochter van prins Frederik (eerste dochter naar haar vernoemd)
- Kinderen: 3 zoons en 3 dochters
- Vader: Jhr. Leonardus Petrus Joannes Ludovicus van der Maesen de Sombreff (Tongeren, 24 augustus 1775); moeder: Louise Henriëtte Agnes von Salomon (Gelder [Groothertogdom Nederrijn], 12 oktober 1799), overleed een week na zijn geboorte; stiefmoeder: A.H. Augustine Henriëtte de la Hamayde, was de weduwe van M.H.G. baron de Beeckman de Libersart, gouverneur van Henegouwen en Limburg
- Broers en zusters: 2 broers (was de derde zoon), broer Louis Eustache was gehuwd met een dochter van C.A. baron de Bieberstein, lid Tweede Kamer
- Beroep grootvader (vaderskant): advocaat
- Zijn vader was hypotheekbewaarder te Maastricht en lid van Provinciale Staten van Limburg
- Oom van jhr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff, Eerste-Kamerlid

Loopbaan

- advocaat te Maastricht, vanaf 1850 (onbekend of hij daadwerkelijk heeft gepleit)
- lid Provinciale Staten van Limburg voor het kiesdistrict Maastricht, van 5 juli 1853 tot 12 maart 1862
- lid Gedeputeerde Staten van Limburg, van 2 juli 1856 tot 12 maart 1862
- minister van Buitenlandse Zaken, van 12 maart 1862 tot 2 januari 1864 (tevens belast met zaken van R.K. Eredienst na opheffing departement op 1 juli 1862)
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Maastricht, van 20 september 1864 tot 25 november 1865
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Maastricht, van 15 december 1865 tot 1 oktober 1866
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Maastricht, van 28 november 1866 tot 3 januari 1868
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Maastricht, van 28 februari 1868 tot 15 september 1873
- lid Provinciale Staten van Limburg voor het kiesdistrict Heerlen, van 1874 tot 1880

Nevenfuncties
Lid Commissie van Controle Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij, omstreeks 1876

Erefuncties
Erelid Maria Munstervereniging te Roermond

Opleiding
voortgezet onderwijs
- gymnasium te Maastricht, tot 1846 (eindexamen magna cum laude)

academische studie
- Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen), Hogeschool te Leiden, van 25 september 1846 tot 28 juni 1850 (volgde o.a. colleges bij Thorbecke)

Activiteiten
als parlementariër
- Sprak als Tweede Kamerlid vooral over buitenlandse zaken en verder over onderwerpen op het gebied van het binnenlands bestuur en waterstaat (spoorwegen), vaak in relatie met Limburg
- Interpelleerde in 1866 minister Cremers over de verhouding van Limburg tot de Duitse Bond na beëindiging van de oorlog
- Interpelleerde in 1867 minister Van Zuylen van Nijevelt over de nadelen die de scheepvaart ondervond op de Maas en de Zuid-Willemsvaart
- Stemde in 1868 vóór de motie-Blussé van Oud-Alblas

als bewindspersoon (beleidsmatig)
- Bracht als minister traktaten met België tot stand over de aftapping van het Maaswater, de afkoop van de Scheldetol bij Terneuzen en over handel en scheepvaart

Wetenswaardigheden
- Werd in 1853 na herstemming gekozen tot Statenlid
- Kwam in conflict met de koning over zijn houding ten opzichte van de Poolse opstand (Willem III voelde niets voor de door de minister voorgestelde kritische opstelling jegens Rusland) en over de deelneming aan een Europees Congres in Parijs
- Trad af nadat de Eerste Kamer op 29 december 1863 de begroting van Buitenlandse Zaken met 19 tegen 14 stemmen had verworpen
- Legde zijn Kamerlidmaatschap op 25 november 1865 naar aanleiding van het "Limburgse brievenschandaal" neer, maar werd 14 dagen later herkozen
- Weigerde zich in 1872 als enige katholiek aan te sluiten bij de katholieke kamerclub
- Niet herkozen als Tweede Kamerlid in 1873 na de breuk tussen liberalen en katholieken

Woonplaatsen
- Houthem (Lb.), Kasteel Strabeek, van 1855 tot 1880
- 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 51, van 1862 tot 1864
- Maastricht, O.L. Vrouwenplein 2702, vanaf 1880

Ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 12 mei 1874

Publicaties/bronnen
- Sagittarius, "Parlementaire Portretten. De aftredende helft van de Tweede Kamer der Staten-Generaal" (1869)
- Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 335
- M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"
- Archivalia via site Nationaal Archief, vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

Bron

 • Vergelijk de volgende korte biografische beschrijving in:

http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu05_01/molh003nieu05_01_0439.htm :

MAESEN DE SOMBREFF (jhr. Paul Theresia van der), volksvertegenwoordiger en minister van Buitenl. zaken, geb. te Maastricht 25 Oct. 1827, overl. ald. 14 Nov. 1902. Hij studeerde te Leiden in de rechten (ingeschr. Sept. 1846) en promoveerde 28 Juni 1850 op Theses. In 1853 tot lid der Prov. Staten van Limburg gekozen, werd hij drie jaar later ook lid der Gedeputeerde Staten van dat gewest. In 1862 bood Thorbecke hem in zijn tweede ministerie de portefeuille voor Buitenlandsche Zaken aan, welke hij bijna twee jaar lang beheerd heeft (Mrt. 1862 - Jan. 64). De aansluiting van de nederlandsche regeering bij den stap der groote Mogendheden van Europa, die aan Rusland een nota hadden toegezonden betreffende den Poolschen opstand van 1863, vond geen bijval bij de leden van ons Parlement en leidde tot de afstemming van de begrooting van Buitenl. Zaken (29 Dec. 63). Vier dagen later werd de minister van dat departement op zijn verzoek eervol ontslagen.
Een half jaar daarna, Sept. 1864, vaardigde het hoofdkiesdistrict Maastricht jhr. van der Maesen naar de Tweede Kamer Stat.-Generaal af, waarin hij tot 1873 zitting heeft gehad, zonder echter op den voorgrond te treden. Zijn verkiezing gaf in 64 aanleiding tot de Limburgsche brievengeschiedenis, waarvan de oppositie tegen Thorbecke zich destijds bediende en die toen tot de aftreding heeft geleid van den minister van Financiën Betz (1862-65).
Jhr. van der Maesen was gehuwd, sedert 1855, met Emilia Louise Charlotte de Cava, die hem vijf kinderen schonk.
Zie: Adelsarchief 1900, 51; Ned. Adelsboek 1903, 365; van Welderen Rengers, Parl. Gesch. Nederl. sedert 1849, Register; Blok, Gesch. Ned. Volk IV, 445-449.

Jhr. mr. Louis van der Maesen de Sombreff

Jhr.Mr. Louis Henri Leonard Joseph van der Maesen de Sombreff (Maastricht, 12 september 1854 - Hulsberg, 23 februari 1926) was een edelman, die zeventien jaar (in de periode 1909-1926) Eerste Kamerlid was. Beroep grootvader (vaderskant: hypotheekbewaarder. Zijn vader was arrondissementsrechter in Maastricht en vicepresident van de arrondissementsrechtbank te Assen. Zijn moeder was een dochter van het Tweede Kamerlid Baron De Bieberstein, een oom was minister en zijn vader was rechter in Maastricht. Hijzelf was na advocaat te zijn geweest, werkzaam bij het Openbaar Ministerie en kantonrechter. Sprak, zelf schoolopziener zijnde, in de Eerste Kamer behalve over justitie en waterstaat ook regelmatig over onderwijszaken.

Partij/stroming: Algemeene Bond (RKSP, Rooms-Katholieken)

Familie/gezin

- Gehuwd te Maastricht, 5 mei 1884 met Pauline Eugènie Dumonceau; kinderen: 3 zoons
- Vader Jhr.Mr. Louis Eustache van der Maesen de Sombreff, *Maastricht, 9 januari 1825;moeder Felicité Wilhelmine Henriette Catharine barones de Bieberstein Rogalla Zawadska, *Utrecht, 10 februari 1827
- Broers en zusters: 1 zus Familierelaties
- Neef van Ch.C.M.H. baron de Bieberstein, Tweede-Kamerlid
- Neef (oomzegger) van jhr. P.Th. van der Maesen de Sombreff, Tweede-Kamerlid en minister
- Kleinzoon van C.A. baron de Bieberstein, Tweede-Kamerlid

Loopbaan

- advocaat te Maastricht, van 1879 tot 1881
- advocaat te Amsterdam, van 1881 tot 1882
- ambtenaar Openbaar Ministerie te Rotterdam (voor de kantons Schiedam, Brielle en Sommelsdijk), van 1882 tot 1883
- ambtenaar Openbaar Ministerie te 's-Hertogenbosch (voor de kantons 's-Hertogenbosch, Oss, Heusden en Waalwijk), van 1883 tot 1886
- kantonrechter te Heerlen, van 18 oktober 1886 tot 23 februari 1926
- schoolopziener arrondissement Heerlen, van 29 juni 1894 tot 28 juli 1905
- lid Provinciale Staten van Limburg voor het kiesdistrict Heerlen, van 7 oktober 1904 tot maart 1909
- schoolopziener arrondissement Sittard, vanaf 29 juli 1905 (nog in 1915) - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Limburg, van 19 maart 1909 tot 18 september 1923
- lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1923 tot 23 februari 1926

Nevenfuncties
- kantonrechter-plaatsvervanger te Maastricht, van 1879 tot 1881
- voorzitter gezondheidscommissie te Gulpen
- voorzitter plaatselijke commissie ongevallenwet te Meerssen
- lid Voogdijraad te Maastricht, vanaf 1 december 1905 (nog in 1915)
- lid kamer van toezicht op het notarisambt te Maastricht

Opleiding
academische studie
- Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Leiden, van 25 september 1873 tot 7 juli 1878

Activiteiten
als parlementariër
- Sprak in de Eerste Kamer onder meer over posterijen, onderwijs, waterstaat en justitie

Verkiezingen
- Werd in 1923 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

woonplaats
Hulsberg

Ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 30 augustus 1921

Publicaties
"Over den aanvang van het lidmaatschap der Staten-Generaal" (dissertatie, 1879)

literatuur/documentatie
'Onze Afgevaardigden', 1909, 1913

Bron

Parlement & Politiek - Jhr.Mr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff, te vinden op: http://www.parlement.com/9291000/bio/00113

Externe link