Van Wachtendonk

Uit Genealogie Limburg Wiki

Van Wachtendonk is een adellijke familie. De naam vererfde enige keren via de vrouwelijke lijn.

Wapen

Een rode lelie op een gouden veld.

Genealogie in opbouw

De familie ontleend haar naam aan het plaatsje Wachtendonk in het huidige Duitsland, tussen Venlo en Geldern. De resten van hun 12-eeuwse burcht bevinden zich nog daar.

Van Wachtendonk, hoofdlinie uitgestorven 1417

I. N.N. van Wachtendonk

Uit zijn huwelijk:

 1. Godefridus van Wachtendonk volgt II.

II. Godefridus van Wachtendonk

 • 1200, 1201, 1206: getuige

Uit zijn huwelijk:

 1. Arnold van Wachtendonk volgt III.
 2. Godefridus van Wachtendonk knape en getuige 1246, ridder 1263, 1249: krijgt samen met zijn broer Sweder het patronaatsrecht en de tiend te Geisseren bij Wachtendonk in leen van de bisschop van Utrecht.
 3. Sweder van Wachtendonk vermeld 1249.

III. Arnold van Wachtendonk

 • 1224: getuige
 • 1230: getuige en ministeriaal

Uit zijn huwelijk:

 1. Arnold heer van Wachtendonk volgt IV.

IV. Arnold heer van Wachtendonk overleden voor 1327, trouwde vermoedelijk met Jutta van Heusden, dochter van Henricus van Heusden.

 • 1286: ridder en borg
 • 1290: getuige
 • 1294: schenkt aan de Commanderij van St. Jan te Walsum zijn tiend te Enghene (Ingen?), leenroerig aan Gelre.
 • 20 april 1305: ridder Arnold van Wachtendonk verkoopt met toestemming van zijn zonen Henricus, Arnoldus, Swetherus en Johannes de Elle'nsche goederen in Asperden tegen een lijfrente op het klooster Grafenthal.

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus van Wachtendonk
 2. Arnold(us) heer van Wachtendonk volgt V.
 3. Sweder van Wachtendonk
 4. Johan(nes) van Wachtendonk, knape houdt gericht Vronenbroek in leen 1326, getuige 1331.

V. Arnold heer van Wachtendonk

 • 1318: dienstman in Overkwartier.
 • 1326: krijgt huis Wachtendonk in leen alsmede de molen te Wachtendonck; de 'wiltbaen ende strickfanck' in Gelrebroick; de hof te Geisteren genaamd ten Bomgart; zijn leengoed te Hulse en 2 hoeve [land] te Wanchem genaamd ten Broicke.
 • 1327, 1331, 1335: getuige
 • 1331 en 1333: borg

Uit dit huwelijk:

 1. Johann van Wachtendonk.
 2. Willem van Wachtendonk volgt VIa.
 3. Diederik van Wachtendonk volgt VIb.
 4. Leopold van Wachtendonk trouwde van der Lippe.
 5. Arnold heer van Wachtendonk volgt VIc.

VIa. Willem van Wachtendonk trouwde van Bohemen.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnold van Wachtendonk.
 2. Mauritz van Wachtendonk.
 3. Pieter van Wachtendonk.
 4. Willem van Wachtendonk vermeld 1390.

VIb. Diederik van Wachtendonk trouwde met Agnes van Loon.

Uit dit huwelijk:

 1. Agnes van Wachtendonk.

VIc. Arnold heer van Wachtendonk vermoedelijk overleden 1389/90, ridder, trouwde met Lutgard/Luzignan, vermoedelijk een dochter van Johan Scheifart de Rode (Merode) en eerder weduwe van Henric Spee (Spede).

Was bij zijn overlijden aan de aartsbisschop van Keulen nog 1000 oude gouden schilden schuldig.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnold heer van Wachtendonk volgt VII.

IV. Arnold heer van Wachtendonk knape in 1390, ridder in 1400, overleden vóór 3 januari 1409, trouwde met Wilhelmina/Willem van Buren.

 • 5 maart 1390: door hertog Willem van Gelre beleend met huis, burcht, slot, stad en heerlijkheid Wachtendonk.
 • 20 december 1390: hij oorkondt, dat zijn gehele burcht en stad en land Wachtendonk voor de helft aan zijn oom Reinart heer van Schoonvorst waren verpand voor 3000 Gelderse guldens; hij had niet het geld om in te lossen. Aartsbisschop Frederik van Keulen heeft de pandsom gelost. Arnold verklaart nu ledigman te zijn van de aartsbisschop en zal nooit meer tegen bisschop of stad ageren. Wachtendonk wordt open huis voor de aartsbisschop.
 • 11 november 1392: Op verzoek van Arnt heer van Wachtendonk bepaalt de hertog van Gelre de lijftocht voor diens vrouw Willem van Buren, zijnde burcht en stad Wachtendonk en alle goederen, die Arnt van de hertog in leen houdt.
 • 1396: heeft een vete met de stad Keulen.
 • 24 februari 1402: Arnold heer te Wachtendonk zal Harman van Boitberg, ridder, schadeloos houden wegens borg staan bij Rutger Kluten.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Wachtendonk overleden 1417, trouwde (huwelijksvoorwaarden 5 februari 1410) met Willem van Vlodrop, bastaardzoon van Reinald IV, hertog van Gulik en Gelre en Maria Harcourt; zij brengt in slot, stad en land Wachtendonk. Hij hertrouwde circa 1418 met Hermanna van Bronckhorst-Batenburg, dochter van Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg en Margaretha van Ghemen. Hieruit een nieuwe linie via de vrouwelijke lijn.

Nog te plaatsen: Johan, Wolter, Sweder en Reinhard van Wachtendonk Godfriedszonen vermeld 5 januari 1410 alsmede Hendrik van Wachtendonk Arnoldzoon. Johan en Sweder alsmede Heinric tekenen het verbond van 3 mei 1418. Elisabeth van Wachtendonk trouwde met Rutger van Vlodrop vermeld 1418). Herman van Wachtendonk gehuwd met Aleid Schenck van Nijdeggen; hieruit een zoon Otto van Wachtendonk (leefde circa 1305) en kleindochter Wilhelmina van Wachtendonk.

Voortzetting Heren Van Wachtendonk uit de bastaardlinie van Gulik en Gelre

I. Willem van Wachtendonk geboren vermoedelijk 1394, overleden na 1439, heer van Wachtendonk via zijn eerste vrouw Johanna van Wachtendonk, dochter van Arnold heer van Wachtendonk en Wilhelmina/Willem van Buren. Hij hertrouwde met Hermanna van Bronckhorst-Batenburg, dochter van Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg en Margaretha van Ghemen.

 • 1417: verwerft de veenmolen in het Straelenerveen; het is een watermolen en geeft de molen in 1424 in erfpacht.
 • 1418, 1419, 1431 en 1434: raad en getuige van de hertog van Gelder.
 • 29 juni 1420: geeft zijn echtgenote Hermanna het vruchtgebruik van 1.000 rijnsguldens, die hem door de hertog en hertogin van Gulik verschreven waren uit de stad Duren en 1.000 rijnsguldens staande op de heerlijkheid Ooi.
 • 1420: heeft zijn heerlijkheid van de aartsbisschop in leen.
 • 1423: Willem van Wachtendonk, ambtman van Kriekenbeck, wordt bezoldigd met 50 overlandse guldens, 5 voeder hooi en 50 malder haver.
 • 1424: De Gulikers hebben Grefrath overvallen en gebrand; Willem van Wachtendonk, ambtman van Kriekenbeck, trekt terstond met 10 gewapenden en een deel van de ridderschap en hun knechten en 60 geharnaste knechten vanuit Wachtendonk op en verjaagt de Gulikers.
 • 31 maart 1431: Arnold hertog van Gelre verklaart met Willem heer van Wachtendonk overeengekomen te zijn op welke voorwaarden Willem zijn stad voor hem open zal houden.
 • 1 april 1431: Verbondsbrief tussen Arnold hertog van Gelre en Willem heer van Wachtendonk.
 • 23 juni 1433: Willem,heer van Wachtendonk, erkent het losrecht van Jan, heer van Wickrath, en Aleide van Merode, echtelieden, van een jaarrente uit de tiend te Wankum, die zij aan Willem in erfpacht gegeven hadden.
 • 31 december 1433: geeft slot, stad en land Wachtendonk over aan hertog Arnold van Gelre.
 • 1434: geeft jaarrente uit de halve heerlijkheid Wachtendonk in pand van Gelre

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Arnold van Wachtendonk volgt IIa.
 2. Gisbert van Wachtendonk volgt IIb.
 3. Hermanna van Wachtendonk trouwde met Wilhelm Scheiffart van Merode, heer van Limbrich.,

IIa. Arnold van Wachtendonk

 • 6 december 1434: Arend van Wachtendonk erkent, dat de hertog van Gelre jaarlijks mag inlossen de jaarrente van 100 rijnsguldens, die deze hem uit de helft der heerlijkheid van Wachtendonk had verschreven.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnold van Wachtendonk
 2. Wolter van Wachtendonk
 3. Mechtildis van Wachtendonk
 • 23 juni 1452: Wolter en Mechtildis van Wachtendonk staan aan hun broer Arnt van Wachtendonk 3 morgen akkerland af en verkrijgen daarvoor het visrecht in de Niers van Langendonk tot Mühlhausen en de gracht om beide hoven.
 • 1 april 1467: Arnold Arnoldszoon van Wachtendonk wordt door de hertog van Kleef beleend met 1/3 van een tiend te Horst in het ambt Kessel en de hof Hairbeek onder Grefrath, leenroerig aan de heerlijkheid Wachtendonk.

IIb. Gisbert van Wachtendonk trouwde met Maria van Sombreff, dochter van Willem van Sombreff, heer te Kerpen.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelma van Wachtendonk trouwde met Hendrik van der Heersen, erfvoogd te Neersen.
 2. Balthasara van Wachtendonk non te Harderwijk en later in 1484 te Elten.

Tak te Wijlre

Johan Arnold van Wachtendonk erfde Wijlre van zijn derde vrouw, van 1652-1680 Heer van Wijlre en bouwer van kasteel Wijlre in 1652/1654. Trouwde 3 keer, de laatste keer met van Binsfeld.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Adolf Bertram van Wachtendonk volgt.
 2. dochter van Wachtendonk trouwde met van Blanckart.
 3. Herman Arnold van Wachtendonk Heer van Wijlre 1755-1768.

Willem Adolf Bertram van Wachtendonk overleden Binsfeld (Duitsland) 1731, Heer van Wijlre van 1682 tot 1731.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Elizabeth van Wachtendonk Vrouwe van Wijlre 1731-1735, trouwde met van Bodden.