Van Swalmen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Wapen van Werner Vosken van Swalmen volgens de Codex Gelre, 2e helft 14 eeuw.

Van Swalmen is een uitgestorven jongere tak van de adellijke familie van Broeckhuysen. Zij verkregen de hoge heerlijkheid Swalmen en noemden zich daarnaar.

Hun zelf gestichte stamkasteel is de Aldenborch of Naborch te Swalmen, waarvan een stuk van de toren nog overeind staat.


Genealogie

Hier wordt begonnen met de generatie die zich Van Broeckhuysen van Swalmen noemde. Voor eerdere voorouders zie de stamboom van de adellijke Van Broeckhuysen's.

Generatie 1

I. Seger van Broeckhuysen alias van Swalmen, vermeld 1271-1286, ridder en eerste heer van Swalmen.

Kinderen van Seger:

 1. Vosken (vermeld 1286-1295)
 2. Willem volgt II.
 3. Henricus (vermeld 1294/95)
 4. een dochter die trouwde met Johan van Kessel
 5. Elisabeth (vermeld 1292-1341 en abdis O.L.V. Munster te Roermond)

Generatie 2

II. Willem van Broeckhuysen van Swalmen vermeld 1294-1332. 1326: Willem van Swalmen houdt van de graaf 1/3 van de tiend te Barle en 6 mark als burchtleen.

Kinderen van Willem:

 1. Seger Vosken volgt III.
 2. Fritzwindis (vermeld 1341/42) en abdis van het klooster te Roermond.
 3. Stephanus (vermeld 1331)
 4. Willem (vermeld 1343-1367), geestelijke.

Generatie 3

De ruïne van het huis Rathem te Swalmen, later beter bekend onder namen als de Ou(d)borg of Naborch.

III. Seger Vosken van Broeckhuysen van Swalmen, vermeld 1313-1347. Hij is vermoedelijk de bouwheer van het Huis Swalmen genaamd Rathem, later beter bekend als de Ou(d)borg of Naborch.

Kinderen van hem:

 1. Vosken, pastoor te Swalmen.
 2. Gerard Vosken, vermeld 1326-1368; trouwde Guda van Elmpt.
 3. Werner Vosken, volgt IV.
 4. Robijn, vermeld 1358-1381, kannunik te Maastricht.
 5. Guda, vermeld 1341-1378; trouwde 1. Gerhard von Heppendorf en 2. Jacob van Mirlaer (vermeld 1337-1373, in welk jaar hij overleed).
 6. Bela, vermeld 1354-1380 abdis.

Ridder Werner(us) de Swalmen met Berta en Robinus de Swalmen, kanunnik van het kapittel van St.-Servaas te Maastricht, schonken op 25 juli 1376 vele bezittingen aan het Kartuizerklooster in Roermond, waaronder de Oude Hof te Swalmen. Op 1379 maart 20 (Godesberg) wordt Robijn van Swalmen door aartsbisschop Frederik van Keulen beleend met de hof genaamd Lipp (Lyppe) met de daarbij behorende tienden, leenmannen enz., zijnde een burchtleen van Hochstaden. De hof is op hem gevallen na dode ridder Werner Vosskyn.

Generatie 4

Het verdwenen kasteel Laurenzberg bij Aken.

IV. Werner Vosken van Broeckhuysen van Swalmen, vermeld 1337-1380, overleden in 1379; trouwde Bela van Geilenkirchen. In 1370 schonk hertog Eduard van Gelre een tiende in Vlodrop aan de kapel genaamd Betlehem te Roermond onder voorwaarde dat Werner van Swalmen, als hospitaalridder in deze kapel, de tienden van hem in leen zou houden, evenals degenen die na hem hospitaalridder zouden zijn. Hij was in 1369 gezant voor Hertog Eduard naar de Engelse koning Edward. Het wapen van Werner van Swalmen staat vermeld in de Codex Gelre: een gedeeld schild met boven elf zwarte hermelijnstaarten op een wit veld, gerangschikt in twee rijen, zes respektievelijk vijf naast elkaar, met daarover een rode barensteel met vier pendanten. Het grotere, onderste deel van het schild is egaal groen. Als helmteken voerde Werner een wit suikerbrood bezaaid met zwarte hermelijnstaarten.

Uit dit huwelijk:

 1. Seger, vermeld 1358-1407, trouwde Arnoldina van Isendoorn. Seger werd door aankoop of door dit huwelijk eigenaar van Burg Laurenzberg, naar hem ook wel Siegersberg en Schwalmersberg genoemd. Hieruit een dochter Fulsigina (Fulsgin) die op 30 september 1422 trouwde met Johan van Palland (Gisela Mayer, Die Familie von Palant im Mittelalter), waarbij zij het huis Laurenzberg bij Eschweiler in het huwelijk bracht. De restanten van het kasteel werden in 1972 definitief van de landkaart gebaggerd.
 2. Gerard, vermeld 1404

Uitgestorven ?

In Roermond duikt de schepen Robijn van Swalmen op, vermeld van 1457-1495. Hij is meester van de broederschap van het Heilig Sacrement. Op 14 maart 1501 vergeeft Karel, hertog van Gelre, aan Robijn en Thomas van Swalmen, gebroeders, burgers te Roermond, dat zij gedurende de jongste onlusten hem niet, gelijk anderen, gediend hebben doch het land hadden verlaten (bron: Loe Giesen) Hun zus Wendel Byns is begijn aldaar in 1486. Het vermoeden bestaat dat zij afstammelingen zijn van deze adellijke familie, die een "stads" leven is gaan leiden, daar ze geen kastelen etc. meer bezat.