Van Kriekenbeek genaamd van Baerle

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Van Kriekenbeek genaamd van Baerle is een uitgestorven adellijke familie. Onduidelijk is nog een eventuele aansluiting tussen deze familie van Kriekenbeek genaamd van Baerle en de grafelijke familie van Kriekenbeeck.

Graven van Kriekenbeek

Henrik graaf van Krickenbeck wordt vermeld in 1104 als kasteelbezitter van het gelijknamige kasteel.Hun nu verdwenen motte-kasteel lag ten oosten van Venlo net over de huidige grens aan het riviertje Nette (ook Niers genaamd). Het gelijknamige en nieuwere kasteel (Schloss Krickenbeck) uit de 13e eeuw ligt 2 kilometer verderop. De kastelen Kriekenbeek gingen via de vrouwelijke lijn over op de grafelijke familie van Berg-Altena.

Stamboomfragment Graven van Kriekenbeeck
I. Graaf Henrick van Krieckenbeeck vermeld 1104 als kasteelheer van het mottekasteel Kriekenbeek, overleden na 1118. Enerzijds denkt men dat hij afstamd van Heinrich Graaf van Wassenberg (waaruit de graven van Gelre)maar anderzijds vermoed men dat hij met een dochter van Gelre was gehuwd, Heinrich I van Kriekenbeck verkrijgt tijdelijk de graafschap Wassenberg in 1158 tot Gerard van Gelre 1075 volwassen is , Gerard I volgt dan zijn vader Dietrich van Wassenberg op, geen van Hendriks zonen volgen in Wassenberg op, dat duid erop dat hij waarschijnlijk een schoonzoon was van Dietrich van Wassenberg en zwager van Gerard I van Gelre die nog te jong was om op te volgen in Wassenberg na zijn overdracht 1075 werd Hendrik I Graaf te Krieckenbeck en verkreeg hij later in 1114 na Bruno II van Hengebach zijn schoonbroer de graafschap Kessel!! De heren van Wasenberg hadden een leeuw in hun wapen en de familie van Kriekenbeck een Lelie. Als Hendrik van Gelre afstamde dan had hij Wassenberg niet aan Gerard afgestaan en ook niet Kessel verkregen. Hendrik I van Krieckebeck zijn vader was dus zeer waarschijnlijk Heinrich van Kessel.

III. Rainer Graaf van Krieckenbeeck en Millendonck, trouwde met Alvardis von Molbach.

Uit zijn huwelijk:

 1. Alveradis van Krieckenbeeck-Millendonk, trouwde circa 1192 met graaf Frederik van Berg-Altena. Diens zoon erfde het kasteel met de heerlijke rechten en verkocht dit.

Mogelijke verbindingen / voorgeslacht

 • ridder Henricus de Crieckenbeck borg in 1286, heer
 • Gysbertus de Crieckenbeek getuige in 1306, borgleen van huis Kriekenbeek,
 • Herman de Crieckenbeek rekent af met Kessel en Rode 1294/1295.
 • Kinderen van Willem van Kriekenbeek 1326 beleend met de gruit te Grefrath;
 • Sijbrecht van Kriekenbeek beleend 1326 met de hof te Grefrath.

Genealogie

I. N.N. van Kriekenbeek van Baerle

Uit zijn huwelijk:

 1. Hendrik van Kriekenbeek van Baerle volgt II.
 2. Arnold van Kriekenbeek van Baerle
 3. Willem van Kriekenbeek van Baerle ridder 1340, trouwde met Greeta Zebartz.

II. Hendrik van Kriekenbeek van Baerle getuige 1331, schepen van Gelre (Geldern), ridder en rentmeester van Gelre 1356 en 1357.

Hendrik heeft met Arnold en Willem van Baerle een vete met de stad Aken gehad, gezoend in 1358. Op 24 januari 1360 'gudendaechs na sente agnetedach der jonfrouwen' verklaart Heijnric van Crikenbeke, ridder, dat hij Heijnric van Baerloe, zijn neef, 40 oude gouden schilden zal betalen.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Kriekenbeek van Baerle volgt III.

III. Hendrik van Kriekenbeek van Baerle, ridder en getuige 1380.

Op 11 januari 1394 beleent Willem van Gulik, hertog van Gelre, Heinric van Baerle Heinricsoen met de hof tot Baerle c.a. Hij is opvolger van Johan van Baerle, ridder, mogelijk zijn oom. Opvolger van Hendrik in 1404 is zijn zoon Hendrik van Baerle.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Kriekenbeek van Baerle trouwde met Baetse Kreenkens (ook Elisabeth), overleden voor 1451, 1404 beleent met de hof tot Baerle.
 2. Willem van Kriekenbeek genaamd van Baerle volgt IV.
 3. Arnold van Kriekenbeek genaamd van Baerle (ook Arnt) verkoopt met Willem zijn aanspraken op Arcen aan de hertog circa 1392, Arnt van Baerle geeft op 3 mei 1438 de hertog van Gelre kwijting voor verlies van paarden, verteer en kosten.

IV. Willem van Kriekenbeek genaamd van Baerle (Hendrikszoon) beleend 1402 met de gruit te Grefrath, Lobberich, Hinsbeck, Leuth, Herongen en Wankum, ambtman te Erkelenz 1398, knape 1418, trouwde 1. met Jeanne de Schobbendorp en trouwde 2. met Elisabeth van Pardelaer, dochter van Emont van Pardelaer, overleden 1452. Hij verkoopt met Arnold zijn aanspraken op Arcen aan de hertog circa 1392.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Hendrik van Kriekenbeek genaamd van Baerle (de oude) volgt Va.
 2. Emont van Kriekenbeek genaamd van Baerle volgt Vb.
 3. Margareta van Kriekenbeck genaamd van Baerle overleden na 1 april 1476, trouwde 1450 met Sibrecht Zeetsesz van Bree (ook van Brede).

Op 22 februari 1451 sluiten Hendrik van Kriekenbeek genaamd van Baerloe Willem, heer te Empt, Emont van Kriekenbeek genamd van Barloe en Sijbrecht van Brede, voogd van zijn vrouw Margriet, een overeenkomst met Arnold Trijppartz en diens neven meester Johan Pollart, proost te Arnhem, Dederik Pollart, kanunnik van Onze Lieve Vrouw te Aken en Dederik Pollart genaamd kraen, als erfgenamen van Baetse Kreenkens wegens goederen in het graafschap Horn en in het land van Thorn en van Kessenich en van Itter, waar hun oom Hendrik van Baerle en Baetse Kreenkens uitgestorven zijn, en dat zij als erfgenamen van Hendrik van Baerle toegedeeld is en hebben zullen de helft van 3 hoeven in land Kessenich, met name Birkenbosch, Hongerenhuggen en Beeghe (sic) c.a., de helft van hoeve Kukenbosch te Thorn en de helft van land in Panheelerbroek dat Arnold van Goor verworven heeft van Hendrik van Baerle en Baetse en een halve beemd die Gerard Haeck van Hendrik gepacht heeft. De andere helft zal Arnold Trijppartz en diens neven hebben. Hun oom zaliger heeft een vrouw gehad die hij vruchtgebruik heeft verleend aan land in het hertogdom Gelre.

Va. Hendrik van Kriekenbeek genaamd van Baerle (de oude), overleden 1474-1478, ambtman van Kiekenbeek 1465, drost en stadhouder van Wickrade 1455-1457, bezat de hof Baerle te Leuth in 1473, trouwde met Else van Dormenshem.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Kriekenbeek genaamd van Baerle (de jonge) volgt VIa.
 2. Willem van Kriekenbeek genaamd van Baerle (Hendrikszoon) die trouwde 22 mei 1483 (huwelijksvoorwaarden) met Godefrida Mercator.

Vb. Emond Kriekenbeek genaamd van Baerle (Willemszoon) overleden 8 mei 1468, heer van Overen 1449, leenman Randerode 1461, had 1473 land te St. Odiliënberg, trouwde met Eva de Bree (van Brede), overleden 8 augustus 1510. Ze hertrouwde met Hendrik van Balderich genaamd van Barich.

Archief Roermond 1 februari 1468: Wilhem van Vloedorp, erfvoogd van Roermond, zal Emont van Baerle schadeloos houden. 12 december 1488: Herman Kistenmeker en Willem, echtelieden, verklaren tot overeenstemming te zijn gekomen met de weduwe van Emont van Barle over alle zaken en aanspraken en geven kwijting. Emont van Bairle maakt 8 februari 1474 de heren van de Heilige Geest te Ruremunde deelgenoot in de hof te Oeveren voor een aandeel van 4 par koren in het kerspel van Udelenberge.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Kriekenbeek genaamd van Baerle trouwde 1485 op sunte Vytz avont martiris (huwelijksvoorwaarden) met Willem van Hoichsteden, beiden vermeld 1479-1489, zij doet mede als echtgenote van Willem van Hoichsteden, afstand ten behoeve van Eva van Brede en haar erfgenamen van haar rechten op de hof te Oeveren onder St.-Odiliënberg gelegen.
 2. Willem van Kriekenbeek genaamd van Baerle vermeld met zijn broer Peter bij de verdeling van de nalatenschap van zijn overleden ouders 19 januari 1510.
 3. Peter van Kriekenbeek genaamd van Baerle volgt VIb.

VIa. Hendrik van Kriekenbeek genaamd van Baerle (de jonge) 18 oktober 1473. Henrick van Baerle die Alde wordt 18 oktober 1473 beleend met de hof te Baerle met zijn toebehoren, gelegen in het kerspel van Leute. De leeneed wordt afgelegd door zijn zoon Henrick van Baerle de Jonge.

Uit zijn huwelijk:

 1. N.N. van Kriekenbeek genaamd van Baerle volgt VIIa.
 2. Helmich van Kriekenbeek genaamd van Baerle wordt 1478 beleend met de hof te Baerle met 200 morgen akkerland, twee bemden aan de dijk, met de wijher, de molenplaats en andere toebehoren, gelegen in het kerspel van Leut tussen Arnt Spede in gen Aldenhoff enerzijds en Koenken van Baerle anderzijds, zoals hij deze van zijn vader heeft geërfd, ten Gelderse rechten te verheergewaden. Acte van schadeloosstelling 1471 op sente Marien Magdalenen avont. van Wilhem van Baerle, Heynrich van Baerle en Helmich van Baerle, broers, waarbij zij verklaren dat Wilhem voors. en Gadert van Werrenberg zich voor hun op dato dezes verzegeld hebben aan Coenraet Pijls 120 overl. rijnse guldens te betalen.

VIb. Peter Kriekenbeek genaamd van Baerle (ook Pierre/Edmondszoon) overleden 30 november 1518, schepen Roermond, trouwde voor 1500 met Elizabeth van Dursdaell (ook Ellis), overleden 5 februari 1524, dochter van Rabodo van Dursdaell en Margaretha van Wachtendonck.

Uit dit huwelijk:

 1. Eva van Kriekenbeek genaamd van Baerle (Petersdochter) geboren 21 december 1512, overleden 24 februari 1540, trouwde 1529 met Johan van Lom. Verdeling nalatenschap ouders 11 mei 1535 tussen Eva (met haar man Johan van Lom) en Edmond.
 2. Simon van Kriekenbeek genaamd van Baerle ondertekende "Verbond" van 1566.
 3. Edmond van Kriekenbeek genaamd van Baerle volgt VIIb.

VIIa. N.N. van Kriekenbeek genaamd van Baerle (Wilhem of Heynrich).

Uit zijn huwelijk:

 1. Henrick van Baerle volgt VIIIa.

VIIb. Edmond Kriekenbeek genaamd van Baerle (Peterszoon, ook Emondt) geboren 20 december 1515, overleden 3 juni 1589, heer van Overen, Berckt en Roesdonk, trouwde 24 oktober 1554 (huwelijksvoorwaarden) met Agnes van Eijll, geboren 1523, overleden 9 oktober 1602, dochter van Willem II van Eijll en Christine van den Sande.

Archief Roermond 22 april 1554: Jan Kuper, Gijs Rameck van Lyn, Jan Rameck van Lyn en Daniel van Lyn zijn schuldig Emont van Barle 40 daalders wegens hout, te betalen vóór St Jan a.s. 20 daalders en 20 op Remacli. 8 mei 1553: Akte van ruiling met Emont van Baerle, waarbij het gasthuis erfrenten van 2 en 1 malder rogge verwerft, gaande uit goederen te Herten. Emont van Bairle vernieuwt 21 april 1556 de leeneed van de hof te Oeveren onder St.-Odiliënberg gelegen. 18 februari 1560 beleent met de hof geheten Braukshoiff angenn Broich, gelegen in het kerspel Bree.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter van Kriekenbeek genaamd van Baerle geboren in 1555, overleden 1556.
 2. Christina van Kriekenbeek genaamd van Baerle geboren 25 september 1556, overleden 13 september 1622.
 3. Anna van Kriekenbeek genaamd van Baerle geboren Roermond 19 november 1557, vermeld in 1592 als ongehuwd.
 4. Willem van Kriekenbeek genaamd van Baerle volgt VIIIb.
 5. Elizabeth van Kriekenbeek genaamd van Baerle geboren 10 maart 1561, overleden 21 mei 1594, trouwde 1592 (huwelijksvoorwaarden) met Arnold van der Boijen, zoon van Baldwin van der Boijen en Alijt Bootz.
 6. Eva van Kriekenbeek genaamd van Baerle geboren 2 juni 1563.
 7. Agnes van Kriekenbeek genaamd van Baerle geboren 28 mei 1564, overleden 1 september 1602, trouwde met Godfried van Hardenraet, overleden 1630, zoon van Johan van Hardenraet en Agnes de Gropper.

VIIIa. Henrick van Baerle legt als erfgenaam van zijn oom Helmich (van Bairl) in 1539 de leeneed af over de hof te Baerle in het kerspel van Leuth gelegen, vernieuwt deze leeneed 8 juli 1544.

Uit zijn huwelijk:

 1. Johan van Baerle als erfgenaam van zijn vader Henrick van Baerle, wordt hij op 29 mei 1553 beleend met de hof te Baerle in het kerspel van Leute gelegen, vernieuwt de eed 13 juni 1556.

VIIIb. Willem van Kriekenbeek genaamd van Baerle (Edmondszoon) geboren 25 oktober 1559, overleden 13 mei 1602, heer van Overen, trouwde 8 mei 1593 met Anna Spee, dochter van Nicolaas Spee, heer van Forst en Marie de Heijsterman.

Uit dit huwelijk:

 1. Anne van Kriekenbeek genaamd van Baerle trouwde met Gilles van Haeften.
 2. Elizabeth van Kriekenbeek genaamd van Baerle trouwde St.Odiliënberg 16 mei 1633 met Carl de Harff.

Losse fragmenten

Gijsbrecht de Krieckenbeeck vermeld in een geschil 1357 met Alexander van Eijll.

Sibrecht van Krikenbeck 1433 schepen in Venlo.

Herman van Krieckenbeck genaamd van Baerle trouwde met Margaretha van Nyvenheim, dochter van Willem van Nyvenheim en Elisabeth van Tegelen Willemsdochter, verkochten op 24 juli 1512 het patronaatsrecht van de kerk en tienden van Arcen. Erfde van haar broer de hof Bosch te Leuth en verkochten deze op 1 april 1524.

Hildegonde de Crieckenbeeck trouwde met ridder Mathias op 't Over.