Van Brempt tot Doenrade

Uit Genealogie Limburg Wiki

Zie ook Kasteel Doenrade

Kasteel Doenrade (gemeente Schinnen) werd omstreeks 1300 bewoond door de familie van Dobbelsteijn tot Doenraedt, en vervolgens door de adellijke familie van Brempt tot Doenraedt. Op 14 september 1429 huwde Johann van Brempt genoemd Lieck, voogd van Heinsberg, met Bela Dobbelstein van Doenrade, dochter van Goddart Doppelstein van Doenrade, Ambtman van Millen (1433) en stadhouder (1444) van de Keurkeulse Mankamer in Heerlen. Ze bleven wonen op de eerste verdieping van het riddermatige huis Unterlieck.[1]
Op oudere leeftijd pas in het jaar 1462 erfde Bela Dobbelstein kasteel Doenrade. Zo kon Krein van Lieck tot Doenrade in het jaar 1523 getuige zijn voor Daem I van Lieck het van ridderhuis Oberlieck [2]. In het jaar 1539 moest Daem II van Lieck tot Oberlieck vanwege hoge schulden aan Krein van Lieck tot Doenrade 50 morgen akkerland verpanden.[3] Steven van Brempt, ook wel oude Lieck genoemd, was echter de eerste van het geslacht die zich “van Brempt tot Doenrade” had genoemd.[4]. Hij was als kleinkind van Bela Dobbelstein afkomstig uit het geslacht Lieck van Unterlieck.
Deze familie bleef bezitter van kasteel Doenrade tot ca. 1700.

Wapen

Het wapen van de baron (Duits Freiherr, 'vrijheer') van Brempt, oorspronkelijk een zeer oud riddermatig geslacht uit het Graafschap Gelre, staat verwerkt op een gedenkplaat [5] van het kasteel Doenrade. Het familiewapen een drietal horizontale balken is boven de ingang ervan te zien.

De familie van Brempt genoemd Lieck (Leeck) van Doenrade en het Land van Valkenburg

De familie van Brempt uit het huis Lieck van ridderhuis Unterlieck had als lid van de ridderschap zitting in de Landdag, de gezamenlijke vergadering van adellijke ridders in het Land van Valkenburg. Naast het lidmaatschap van de Landdag waren ze tevens generaties lang voor het vrijheren riddergeslacht van Streithagen te Welten substituut-stadhouder van het Land van Valkenburg. Deze familie van Brempt genoemd Lieck (Leeck) is nauwverwant aan de heren van Lieck (Leeck) van het naburige ridderhuis Oberlieck, die in hun wapen de leeuw van Limburg aan de Vesdre hadden.
Een aantal namen met jaartallen zijn:

 • Johan Leeck van Doenrade (zoon van Steven van Brempt) 1558 [6]
 • Johan Steven van Brempt genaamd Leeck 1573
 • Jacob van Brempt genaamd Leeck 1546
 • Jacob van Brempt genaamd Leeck.

Noten

 1. ↑ Ahnentafel: Jacob van Lieck, (1470-1552).
 2. ↑ Das alteste Mannbuch der Herrschaft Heinsberg.
 3. ↑ Auswertung de Anniversarienbuches des St. Gangolfus-Stiftes zu Heinsberg. Paul un Sigrid Kruckel.
 4. ↑ Hupperetz 2005
 5. ↑ Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, 1906, een gedenkplaat die waarschijnlijk een grafsteen is geweest.
 6. ↑ De samenstelling van de Valkenburgse ridderschap omstreeks 1558.
 7. ↑ De leenheer: Lijst der Stadhouders

Literatuur

L. Heynens, Adel in ‘Limburg’ of De Limburgse adel, Geschiedenis en repertorium 1590-1990, Valkenburg 2008