Transcriptie

Uit Genealogie Limburg Wiki

Met transcriptie bedoelen we bij de beoefening van genealogie meestal het omzetten van een (vaak moeilijk leesbaar) handschrift naar een beter leesbaar schrift, veelal getypt, gedrukt of tegenwoordig ook vastgelegd in een digitaal document. Bij het vastleggen van mondeling overgeleverde geschiedenis (oral history) kan men ook spreken van een transcriptie zodra de gesproken tekst schriftelijk wordt vastgelegd en weergegeven.

Om oude teksten correct te kunnen transcriberen is een goede kennis van oude handschriften (paleografie) noodzakelijk, maar ook kennis van oude afkortingen, taalgebruik, gewoonten enzovoorts. Bij het juist lezen van eigennamen is bekendheid met de betreffende periode en regio een pre.