Stapelrecht

Uit Genealogie Limburg Wiki

Stapelrecht is een recht dat sommige steden (stapelplaatsen) verkregen, of zich zelf toeëigenden, met name in de Middeleeuwen. Het recht hield in dat goederen die langs een stad werden vervoerd, eerst in de stad moesten worden opgeslagen en daar te koop worden aangeboden, danwel dat daar gemeentebelasting over werd geheven alvorens doorgevoerd mocht worden. Dit recht werd in 1815 officieel wereldwijd afgeschaft tijdens het Congres van Wenen.

In Limburg had de stad Venlo bijvoorbeeld stapelrecht.