Rouwbord

Uit Genealogie Limburg Wiki
Rouwbord gemaakt na het overlijden van Antoinette Maria Ruijs, in 1806 op 17-jarige leeftijd overleden te Beesel.

Een rouwbord is een meestal ruitvormig houten bord dat, vooral vanaf de 16e eeuw, bij de gevel van een sterfhuis werd geplaatst (soms opgehangen) bij een wat prominentere overledene. Soms zien we persoonlijke gegevens zoals naam, titel en wapenschild plus een vermelding van de geboorte- en sterfdatum. Na de begrafenis werden rouwborden vaak bevestigd aan de muren van de kerk waar de overledene was begraven. In de praktijk zien we rouwborden vrijwel uitsluitend bij rijke of invloedrijke families.

De minder gefortuneerden kenden wel de zogenaamde lijkplank: weinig meer dan een eenvoudige, meestal zwartgeverfde plank met symbolische afbeeldingen zoals bijvoorbeeld een schedel, knekels, een klok of zandloper, een uitgeblazen kaars en eventueel een korte, algemene tekst. In tegenstelling tot rouwborden bevatten zulke lijkplanken doorgaans geen genealogische informatie.