Renuntiatie

Uit Genealogie Limburg Wiki

Met een akte van renuntiatie doet iemand afstand van rechten. Zo'n verklaring kon worden afgelegd om uiteenlopende redenen. Het kon gaan om erfrechten, maar bijvoorbeeld ook om een recht van naasting. In dit laatste geval werd soms afstand gedaan van rechten in ruil voor een geldbedrag.