Reingenoot

Uit Genealogie Limburg Wiki

De reingenoten (ook wel afgekort als : "reigent." of "rgt.") zijn de eigenaren van de aangrenzende percelen. In het ancien régime was het gebruikelijk percelen te omschrijven met vermelding van doorgaans vier reingenoten, in de volgorde oost, west, zuid en noord.

Etymologie

Rei betekent 'grenslijn, streep, greppel, gracht'. In oudere teksten vindt men reigenoot (zonder n).