Overleg:Van Baexen

Uit Genealogie Limburg Wiki

In de 'Monumenta' van Aernout van Buchel p. 47 staat een tekening van het begrafenisbord van Gijsbert van Hartevelt. Hieruit is het volgende overzicht samen te stellen:

Hartevelt (proband) ouders: Hartevelt x Baexen grootouders: Hartevelt x Gestelen, Baexen x Bongaert overgrootouders: Hartevelt x Beler, Gestelen x Have, Baexen x Horst en Bongaert x Schelberg betovergrootouders: Hartevelt x Egeren, Beler x Nn, Gestelen x Pieck, Have x Spaen, Baexen x Weese, Horst x Wyhe, Bongaert x Oswart, Schelberg x Roosenow.

In de genealogie Van Baexen vind ik Baexen (Johan Willem van) en Horst (Catharina van der) terug, Weese en Bongaert mis ik (De Bongart in Tegelen!?). Wel vind ik Holthuysen, en in Rietstap: Holthuysen gezegd Spaen (wapen met een hartschild als bij Spaen).

V.w.b. Bongaert x Schelberg de volgende informatie: Jacob van den Bongard, burgemeester van Gennep, is vóór 10 maart 1500 gehuwd met Elisabeth van Schelberg. Hij is omstreeks 1511, het jaar waarin de bouw van het Genneperhuis begint, overleden zodat de kinderen uit zijn huwelijk met Elisabeth van Schelberg tussen 1500 en 1511 moeten zijn geboren. Deze kinderen zijn: 1. Hendrik van den Bongard, die gehuwd is met Elisabeth van Kessel. 2. Clara van den Bongard, 'in het klooster Op den Hessenberg te Nijmegen gedaan' maar later gehuwd met Arnt Wijer van den Grave. 3. Jacoba van den Bongard, vrouwe van Berckenbosch. Zij is geboren na het overlijden van haar vader, dus rond 1511 en trouwt op 24 of 29 juni 1534 met Rutger van Randwijck (1511-1583). Rutger is als zoon van Joost van Randwijck en Anna van der Horst (opnieuw dus een 'Horst') geboren op 7 augustus 1511. Jacoba van den Bongard overlijdt in Gennep op 29 augustus 1561, haar weduwnaar huwt vervolgens Elisabeth van Hönnepel, die in 1582 overlijdt.

Schelberg x Roosenow is aantoonbaar fout en moet zijn Schelberg x Van der Achter of Van Oswart (echtgenote gebruikt beide achternamen). Dan zou Bongaert x Oswart kunnen / moeten zijn: Bongaert x Roosenoow (is: Van Rosenau, afstammend van Johan bastaard van Kleef 'die men hiet Rosenouwe'); dit is echter niet te bewijzen. En moet Baexen x Weese dan Baexen x (Holthuysen gezegd) Spaen zijn?

Kortom: raadsel op raadsel, wie weet meer? Info graag naar L.Schelberg@gmail.com.