Overleg:Boener

Uit Genealogie Limburg Wiki

'k Heb het huwelijk gevonden van Christina Boener met Dirk de Veer uit de Fragmentgenealogieën (ze zitten in mijn kwartierstaat):23 december 1655 te Nijmegen (ondertrouw was op 9 december). Letterlijke tekst: "den 9.den Decemb. Dirck Allertz de Veer wed. van Dordrecht, Cristina Beuner van Venlo j.d. wonende alhier". in de marge: "oock Dordrecht cop. 23 Decemb. Ao 1655`.

Er waren dus contacten tussen Nijmegen en Dordrecht. 'k Heb het vermoeden dat Christina's vader niet in Venlo of Nijmegen is overleden, en evenmin in het geschatte jaar, maar dat hij overleed in 1644 in Dordrecht. Het grafregister van de Augustijnenkerk vermeldt nl op 16-6-1644: "een burgemeester van Venlo" - en daarbij: welk graf, is onzeker -. Zijn grafplaats is onzeker, maar ik heb een klein vermoeden dat hij ligt in het graf van Lens Hermens van Elsloo (de opa van moeders zijde van Dirk de Veer)dwz graf 76. "Tussen den vyerden ende vyfden pylaer is plaetsse van een graft de kerck coompeteerende treckende uit het meyden van den 4 pylaer tot aen de graeven van Berber in de Kelcks graevenen toe. Nu toe comende Lens Hermanssen. Nota. Niet meer voor de kerck, maar is vercocht aen Lens Hermansse, steencooper den 15. Julyus 1625". In dit graf is als eerste Lens' vrouw begraven. Hijzelf komt niet in de registers voor. In 1690 is dit dubbele graf op de naam van Johannis de Veer gezet, de zoon van Dirk Aelderts de Veer en Christina Boener. Dirk, Christina en hun kinderen liggen hier ook. 'k Heb eventueel een foto van de grafsteen.

Bron: sepulture ofte graftboeck, auteur Nelemans, te koop via stadsarchief Dordrecht.

Boener - de Veer

Christina Boener is begraven op 13-12-1715 in de Augustijnenkerk te Dordrecht in graf 76, in bezit van Lens Hermens (opa van moederszijde van Dirk de Veer). Lens Hermens (van Elsloo) was gehuwd met Mariken Dircks Rijcken. Hun dochter Mayke (ze is de oudste uit het gezin dat vijf kinderen telde)staat afwisselend in de boeken als Mayken Lens en als Maria van Elsloo. Christina Boener en Dirk de Veer kregen samen acht kinderen waarvan alleen de oudste, Maria, voor nageslacht zorgde.