Nijpels

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Nijpels (ook Nypels) is een uitgebreide familie uit Maastricht, die hier vanaf eind 1300 vermeld voorkomt. Het is daarmee een van de oudste oorspronkelijke Maastrichtse families en vermoedelijk zelfs de oudste daar nog woonachtige familie.

De naam is een vervorming van de voornaam Hippolytus, waarvan de afkorting Hypel(s) is en de letter H een N werd.

De familie is de eerste eeuwen langdurig actief geweest via het Vleeshouwergilde zowel als vleesverkoper en leerlooier.

Genealogie in opbouw

I. Paul Nijpels (zoon van Lambrecht Nijpels en Ida Vriericx) geboren 1525, trouwde 25 juni 1556 met Catharina Kempeners.

Uit dit huwelijk:

 1. Reyner Nijpels volgt II.
 2. Paul Nijpels begraven Maastricht 20 maart 1602, trouwde Maastricht 14 juni 1593 met Anna Sips.

II. Reyner Nijpels geboren in 1550, trouwde Maastricht 19 mei 1581 met Lysbeth Bals.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Nijpels gedoopt Maastricht 22 augustus 1581.
 2. Paulus Nijpels volgt IIIa.
 3. Guilielm Nijpels (ook Willem) volgt IIIb.
 4. Maria Nijpels'gedoopt Maastrichgt 20 november 1588, trouwde met Jean Frederix.
 5. Elisabeth Nijpels gedoopt Maastricht 10 oktober 1590, trouwde Maastricht 10 september 1630 met Mathieu Verliers.
 6. Reynier Nijpels volgt IIIc.

IIIa. Paulus Nijpels gedoopt Maastricht 1 mei 1585, trouwde met Geertruyt Hanen.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Nijpels gedoopt Maastricht 8 maart 1605.
 2. Anna Nijpels gedoopt Maastricht 15 augustus 1606.

IIIb. Guilielm Nijpels (ook Willem) gedoopt Maastricht 15 februari 1587, trouwde Maastricht 17 februari 1613 met Christina Spauwen, begraven Maastricht 4 oktober 1633.

Uit dit huwelijk:

 1. Guilielm Nijpels gedoopt Maastricht 17 april 1614, vermoedelijk jong overleden.
 2. Catharina Nijpels gedoopt Maastricht 1 november 1615, trouwde Maastricht 18 februari 1635 met Sebastiaan Haenen.
 3. Guilielm Nijpels volgt IV.
 4. Christina Nijpels gedoopt Maastricht 4 februari 1624.
 5. Maria Nijpels gedoopt Maastricht 31 december 1631.

IIIc. Reynier Nijpels gedoopt Maastricht 15 april 1594, trouwde Maastricht 9 april 1617 met Christina van Herle.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Nijpels gedoopt Maastricht 7 juni 1618.
 2. Andreas Nijpels gedoopt Maastricht 28 mei 1620.
 3. Joanna Nijpels gedoopt Maastricht 21 juni 1621.
 4. Renerus Nijpels gedoopt Maastricht 14 december 1622.

IV. Guilielm Nijpels gedoopt Maastricht 8 januari 1620, trouwde met Maria Brouwers.

Uit dit huwelijk:

 1. Guilielm Nijpels volgt Va.
 2. Paulus Nijpels gedoopt Maastricht 16 maart 1644, begraven Maastricht 28 februari 1665.
 3. Leonard Nijpels gedoopt Maastricht 7 juni 1646.
 4. Catharina Nijpels gedoopt Maastricht 5 april 1648, trouwde Maastricht 25 februari 1672 met Godefridus Haenen.
 5. Christina Nijpels gedoopt Maastricht 11 november 1649, begraven Maastricht 10 augustus 1738, trouwde Maastricht 13 april 1676 met Franciscus Hubertus Ploumen.
 6. Leonard Nijpels volgt Vb.
 7. Godefridus Nijpels gedoopt Maastricht 23 april 1654, vermoedelijk jong overleden.
 8. Godefridus Nijpels volgt Vc.
 9. Joannes Nijpels gedoopt Maastricht 14 december 1659, trouwde 1. Maastricht 5 november 1680 met Anna Meijs en trouwde 2. Maastricht 30 maart 1693 met Catherine Nijst, begraven Maastricht 1 maart 1751.
 10. Matthias Nijpels volgt Vd.
 11. Conrard Nijpels gedoopt Maastricht 25 januari 1665.
 12. Ludovicus Nijpels gedoopt Maastricht 14 september 1668.

Va. Guilielm Nijpels gedoopt Maastricht 10 november 1641, trouwde Maastricht 25 juni 1672 met Maria Haenen, begraven Maastricht 13 maart 1711.

Uit dit huwelijk:

 1. Guilielm Nijpels gedoopt Maastricht 14 april 1673.
 2. Maria Nijpels gedoopt Maastricht 11 december 1674.
 3. Anna Christina Nijpels gedoopt Maastricht 27 juli 1677.
 4. Sibilla Nijpels gedoopt Maastricht 24 maart 1679.
 5. Catharina Nijpels gedoopt Maastricht 1 april 1681.
 6. Joannes Nijpels gedoopt Maastricht 26 maart 1682.
 7. Paulus Nijpels gedoopt Maastricht 5 oktober 1684.
 8. Sibilla Nijpels gedoopt Maastricht 29 maart 1687.
 9. Henricus Dominicus Nijpels gedoopt Maastricht 20 mei 1689.
 10. Conrard Nijpels gedoopt Maastricht 12 mei 1691.
 11. Andreas Nijpels gedoopt Maastricht 3 december 1694.

Vb. Leonard Nijpels gedoopt Maastricht 19 april 1652, trouwde Maastricht 19 januari 1677 met Anna Brouwers, gedoopt Maastricht 15 augustus 1652, dochter van Henricus Brouwers en Walburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Nijpels volgt apart hieronder als tak Henricus Nijpels en Maria Moors, generatie VI.
 2. Maria Nijpels gedoopt Maastricht 25 oktober 1683.
 3. Angelus Nijpels gedoopt Maastricht 20 maart 1685.
 4. Catharina Nijpels gedoopt Maastricht 16 februari 1688.
 5. Guilielm Nijpels gedoopt Maastricht 10 juni 1691.

Vc. Godefridus Nijpels gedoopt Maastricht 23 juli 1657, koopman, trouwde Maastricht 22 januari 1684 met Marie Leufkens.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelm Nijpels gedoopt Maastricht 13 oktober 1684.
 2. Nicolaus Nijpels volgt VIa.
 3. Paulus Nijpels gedoopt Maastricht 24 oktober 1688.
 4. Bernard Nijpels gedoopt Maastricht 25 maart 1691.
 5. Joannes Nijpels gedoopt Maastricht 14 juli 1693.
 6. Maria Elisabeth Nijpels gedoopt Maastricht 3 februari 1696.
 7. Maria Nijpels gedoopt Maastricht 14 juni 1697.
 8. Godefridus Nijpels gedoopt Maastricht 25 februari 1700.

Vd. Matthias Nijpels gedoopt Maastricht 17 maart 1662, begraven Maastricht 1738, trouwde Maastricht met Marie Meijs, begraven Maastricht 14 december 1738.

Uit dit huwelijk:

 1. Guilielm Nijpels volgt VIb.
 2. Laurent Nijpels volgt VIc.
 3. Maria Catharina Nijpels gedoopt Maastricht 6 januari 1692, begraven Maastricht 26 oktober 1773, trouwde Maastricht 17 maart 1724 met Willem Dresens.
 4. Matthias Joseph Nijpels gedoopt Maastricht 19 maart 1694.
 5. Matthias Nijpels volgt VId.
 6. Christiaan Nijpels gedoopt Maastricht 18 oktober 1697.
 7. Anna Nijpels gedoopt Maastricht 10 december 1698.
 8. Eléonora Nijpels gedoopt Maastricht 8 maart 1702, begraven Maastricht 4 augustus 1787, trouwde Maastricht 22 september 1738 met Frédérik Henckelius, geboren Maastricht 7 februari 1693, begraven Maastricht 15 mei 1775.
 9. Joannes Anton Nijpels gedoopt Maastricht 16 januari 1705.
 10. Andreas Nijpels gedoopt Maastricht 21 juli 1708.

VIa. Nicolaus Nijpels gedoopt Maastricht 10 oktober 1686, trouwde Maastricht 26 december 1713 met Maria Elisabeth Hermans.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Nijpels gedoopt Maastricht 20 november 1714.
 2. Vincent Nijpels gedoopt Maastricht 20 november 1714.
 3. Maria Catharina Nijpels gedoopt Maastricht 13 november 1715.
 4. Isabella Nijpels gedoopt Maastricht 27 maart 1717, begraven Maastricht 10 april 1777.
 5. Godefridus Nijpels gedoopt Maastricht 11 oktober 1718.
 6. Maria Agnes Nijpels gedoopt Maastricht 24 januari 1720.
 7. Vincent Henricus Nijpels gedoopt Maastricht 20 januari 1721.

VIb. Guilielm Nijpels gedoopt Maastricht 22 januari 1688, trouwde 25 oktober 1711 met Barbara Tilmans, begraven Maastricht 24 juli 1748.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Ida Nijpels gedoopt Maastricht 15 augustus 1712.
 2. Matthias Hubert Nijpels volgt VIIa.
 3. Maria Catharina Nijpels gedoopt Maastricht 24 januari 1716.

VIc. Laurent Nijpels gedoopt Maastricht 11 januari 1690, trouwde Maastricht 3 april 1718 met Christina Nijst.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gertrudis Nijpels gedoopt Maastricht 29 december 1718, begraven Maastricht 17 december 1725.
 2. Mathieu Nijpels (ook Mathias) volgt VIIb.
 3. Maria Catharina Nijpels gedoopt Maastricht 9 juli 1721.
 4. Johannes Franciscus Nijpels gedoopt Maastricht 17 augustus 1722.
 5. Dionis Matthias Nijpels gedoopt Maastricht 5 augustus 1724.
 6. Laurent Nijpels gedoopt Maastricht 21 november 1725, begraven Maastricht 2 februari 1726.
 7. Guilielm Nijpels gedoopt Maastricht 31 december 1726, begraven Maastricht 9 januari 1727.
 8. Maria Anna Nijpels gedoopt Maastricht 20 januari 1728.
 9. Anna Margaretha Nijpels gedoopt Maastricht 21 juli 1730, begraven Maastricht 18 juli 1732.
 10. Maria Helena Nijpels gedoopt Maastricht 26 mei 1732.
 11. Eleonora Nijpels gedoopt Maastricht 11 december 1733, overleden Maastricht 22 augustus 1816, trouwde Maastricht 6 oktober 1782 met Henricus Nypels, gedoopt Maastricht 16 oktober 1757, overleden Maastricht 16 december 1819, zoon van Hendrik Nijpels en Maria Gertrudis Nijst.

VId. Matthias Nijpels gedoopt Maastricht 9 december 1695, trouwde 1. Maastricht 29 februari 1724 met Gertrude Nijst, begraven Maastricht 19 oktober 1730 en trouwde 2. Maastricht 5 februari 1731 met Helena Paes, begraven Maastricht 3 januari 1745.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Matthias Franciscus Nijpels gebdoopt Maastricht 19 juli 1726, begraven Maastricht 25 juli 1726.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Maria Joanna Nijpels gedoopt Maastricht 4 november 1732, begraven Maastricht 13 december 1801.
 2. Andreas Nijpels volgt VIIc.
 3. Christina Nijpels gedoopt Maastricht 2 november 1736, begraven Maastricht 5 maart 1826, ongehuwd.
 4. Maria Nijpels gedoopt Maastricht 3 december 1738.
 5. Anna Maria Nijpels gedoopt Maastricht 9 december 1740.
 6. Franciscus Nijpels gedoopt Maastricht 14 juli 1742, begraven Maastricht 15 juni 1828, ongehuwd.
 7. Joanna Nijpels gedoopt Maastricht 27 december 1744, begraven Maastricht 28 december 1744.

VIIa. Matthias Hubert Nijpels gedoopt Maastricht 3 november 1713, begraven Maastricht 23 maart 1785, trouwde Maastricht 18 augustus 1738 met Maria Christina Gilissen.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelm Nijpels gedoopt Maastricht 27 januari 1740.
 2. Adam Nijpels volgt VIIIa.
 3. Anna Maria Nijpels gedoopt Maastricht 4 maart 1743.
 4. Leonora Nijpels gedoopt Maastricht 5 maart 1745.
 5. Petrus Nijpels gedoopt Maastricht 8 februari 1747.
 6. Maria Johanna Nijpels gedoopt Maastricht 20 december 1751.
 7. Anna Catharina Nijpels gedoopt Maastricht 30 april 1754.
 8. Maria Helena Nijpels gedoopt Maastricht 10 januari 1757.
 9. Hubert Wilhem Nijpels gedoopt Maastricht 5 februari 1761.

VIIb. Mathieu Nijpels (ook Mathias) gedoopt Maastricht (St. Jacob) 19 maart 1720, begraven Maastricht 1781, trouwde Maastricht 24 april 1747 met Marie Adelaide van Gulpen, gedoopt Maastricht 25 mei 1724, overleden Maastricht 6 juli 1807, dochter van Jean van Gulpen en Agnes Mus.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Christina Nijpels geboren circa 1754, overleden Maastricht 19 mei 1844, trouwde met Jan Hendrik Winckers.
 2. Maria Anna Nijpels geboren 1755, overleden Maastricht 4 januari 1822, trouwde met David Mathijsen.
 3. Jean Mathias Nijpels geboren Maastricht 15 februari 1756, overleden Maastricht 5 juni 1839, trouwde Maastricht 20 januari 1808 met Marie Catherine Leonard, geboren Maastricht, dochter van Winand Joseph Leonard en Agathe Ulricy.
 4. Theodore Nijpels volgt VIIIb.
 5. Maria Josepha Nijpels geboren circa 1765, overleden Maastricht 12 december 1827, trouwde met Christoffel Micheels.

VIIc. Andreas Nijpels gedoopt Maastricht 18 september 1733, trouwde Maastricht 18 oktober 1756 met Anne Marie Breuls, geboren Maastricht 15 januari 1736, overleden Maastricht 7 juni 1810, dochter van Matthias Luc Breuls en Anna Margaretha Fabers.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Margarita Nijpels gedoopt Maastricht 22 september 1757.
 2. Maria Helena Nijpels gedoopt Maastricht 17 juni 1759, overleden Maastricht 26 maart 1830, ongehuwd.
 3. Matthias Lucas Franciscus Nijpels volgt VIIIc.
 4. Franciscus Xavierus Nijpels gedoopt Maastricht 9 juli 1764.
 5. Franciscus Dominicus Nijpels gedoopt Maastricht 2 juni 1767, overleden Maastricht 16 juni 1817, ongehuwd.
 6. Anna Margarita Nijpels gedoopt Maastricht 21 februari 1771, overleden Maastricht 9 november 1840, ongehuwd.
 7. Anton Alo‹sius Nijpels gedoopt Maastricht 26 juli 1773, overleden Maastricht 4 september 1843, ongehuwd.
 8. Franciscus Nijpels gedoopt Maastricht 22 november 1775.
 9. Anna Antonia Francisca Nijpels gedoopt Maastricht 9 oktober 1778, overleden Maastricht 26 april 1838, ongehuwd.

VIIIa. Adam Nijpels gedoopt Maastricht 1741, trouwde Maastricht met Gertruide Pauen.

Uit dit huwelijk:

 1. Michiel Nijpels volgt IXa.

VIIIb. Theodore Nijpels geboren circa 1757, overleden Maastricht 2 november 1810, imprimeur libraire (drukker/boekhandelaar), wonende Grote Straat, trouwde met Anne Marie Tixon, geboren circa 1752, overleden Maastricht 25 februari 1835, dochter van Joannes Lambertus Tixon en Maria Ida Jacobs.

Uit dit huwelijk:

 1. Lambert Theodoor Nijpels (ook Lambertus Theodorus) volgt IXb.
 2. Joannes Mathias Nijpels volgt IXc.
 3. Anna Petronella Nijpels geboren Maastricht circa 1790, overleden Maastricht 18 oktober 1865, trouwde Maastricht 12 februari 1816 met Mathias Leiter, geboren Monthabaur in Nassau 30 juli 1792, zoon van Mathias Leiter en Anna Maria Wingens.
 4. Maria Josephina Nijpels gebroen Maastricht circa 1791, overleden Maastricht 1 maart 1846, trouwde Maastricht 22 april 1828 met Quirinus Henricus Franciscus Josephus Alard, geboren Maastricht 31 december 1803, zoon van Franciscus Alard en Anna Maria Petronella Goer.

VIIIc. Matthias Lucas Franciscus Nijpels gedoopt Maastricht 20 okotber 1761, overleden Maastricht 29 mei 1849, rentenier, wonende Sint-Servaasklooster 717, trouwde Maastricht 22 september 1782 met Maria Catharina Helena Baronesse Kerens de Wibri, geboren Maastricht 8 augustus 1758, overleden Maastricht 19 juni 1835, dochter van Lambert Pierre Kerens en Marie Ode Cruts.

Uit dit huwelijk:

 1. Lambert Petrus Anton Andreas Nijpels volgt IXd.
 2. Maria Sophia Godefrida Anna Nijpels gedoopt Maastricht 27 maart 1785.
 3. Lucas Andreas Franciscus Nijpels gedoopt Maastricht 13 februari 1787, overleden Maastricht 3 april 1851, trouwde Beek 29 januari 1818 met Philippine Marie Sybille de Montaigne, geboren Beek 24 maart 1798, overleden Maastricht 15 augustus 1879, dochter van Lambert Alexandre de Montaigne en Marie Elisabeth Banens.
 4. Maria Joanna Theodora Nijpels gedoopt Maastricht 24 november 1788, overleden Saint-Josse Ten Noode/Brussel (België) 31 oktober 1879, trouwde Maastricht 17 april 1817 met Adrien Joseph de Vadder, geboren Brussel 30 april 1788, overleden Molenbeek/Brussel (België) 12 september 1871, zoon van Willem Joseph de Vadder en Anna Maria Sophie.
 5. Dominicus Hubert Nijpels volgt IXe.
 6. Maria Christina Margarita Nijpels gedoopt Maastricht 27 september 1792.
 7. Maria Judith Aloisa Nijpels gedoopt Maastricht 29 april 1794, overleden Maastricht 17 februari 1870, trouwde Maastricht 24 augustus 1816 met Guillaume van Toll, geboren 1794, overleden 1861, zoon van Livinus van Toll en Anna van Goor.

IXa. Michiel Nijpels (ook Michel) geboren Maastricht 2 juni 1777, trouwde Maastricht 30 mei 1797 met Maria Stegen, geboren Eijgenbilsen 25 maart 1770, overleden Maastricht 29 maart 1834, dochter van Gaspar Stegen en Gertruide Pieters.

Uit dit huwelijk:

 1. Jean Nijpels geboren Maastricht 5 april 1802.
 2. Pierre Nijpels geboren Maastricht 18 oktober 1804, overleden Maastricht 13 november 1805.
 3. Paulus Hubertus Nijpels geboren Maastricht 15 december 1810, overleden Maastricht 28 december 1855, trouwde Maastricht 10 januari 1833 met Maria Margaretha Heine, geboren Maastricht, dochter van Ignatius Heine en Gertrudis Botti.
 4. Reinier Nypels geboren Maastricht 20 augustus 1812.

IXb. Lambert Theodoor Nijpels (ook Lambertus Theodorus) geboren circa 1786, boekdrukker/boekverkoper, woonde 1870 in Brussel, trouwde met Maria Oda Grandjean.

Uit dit huwelijk:

 1. Jean Joseph Theodore Nijpels geboren Maastricht 2 februari 1811.
 2. Emile Joseph Lambert Nijpels geboren Maastricht 10 februari 1813, overleden Maastricht 17 januari 1830.
 3. Charles Jean Mathieu Nijpels geboren Maastricht 27 februari 1817, woonde 1870 in Brussel.
 4. Adèle Marie Eleonore Nijpels geboren Maastricht 27 februari 1817, overleden Maastricht 31 mei 1821.

IXc. Joannes Mathias Nijpels (ook Jean Mathias) geboren Maastricht 21 april 1788, overleden Maastricht 15 oktober 1852, wijnkoper, trouwde Maastricht 26 januari 1809 met Eleonora Nijst, geboren Maastricht 3 oktober 1788, dochter van Theodore Nijpels en Anne Marie Tixon.

Uit dit huwelijk:

 1. Jean Laurent Theophile Nijpels volgt Xa.
 2. Josephine Lutgarde Nijpels geboren Maastricht 19 maart 1811, trouwde 1. met Frederic Denis Sanders en trouwde 2. Maastricht 26 april 1860 met Joannes Petrus Smits, geboren Eijsden 24 juli 1801, zoon van Arnold Smits en Theresia Witsels. Hij was eerder weduwnaar van Johanna Maria Daemen.
 3. Adolphe Pierre Victor Nijpels (ook Petrus Adolphus Victor) geboren Maastricht 26 janauri 1813, overleden Maastricht 4 juli 1816.
 4. Eleonore Cornelie Aglae Nijpels geboren Maastricht 9 september 1817, overleden Maastricht 20 september 1817.
 5. Maria Hortense Felice Nijpels geboren Maastricht 24 augustus 1821, overleden Maastricht 20 juli 1822.
 6. Leopold Alfred Desire Nijpels volgt Xb.

IXd. Lambert Petrus Anton Andreas Nijpels gedoopt Maastricht 25 juni 1783, overleden Brussel (België) 22 augustus 1851, trouwde met Adrienne Claudine Paets, geboren Zutphen 8 augustus 1795, overleden Brussel 28 oktober 1848, dochter van Herman Paets en Jeanne Schoenmaker.

Uit dit huwelijk:

 1. Luc Herman Nijpels geboren Leuven (België) 3 april 1816, overleden Saint-Josse Ten Noode,Brussel (België) 24 april 1854.
 2. Luc Eugène Nijpels volgt Xc.
 3. Marie-Pauline Nijpels Leuven 23 januari 1819, overleden Campenhout (België) 17 februari 1890, trouwde Brussel 28 mei 1846 met Antoine-Joseph Boucher, geboren Leuven 22 mei 1818, zoon van Philippe-Joseph Boucher en Marie-Thérèse Mahaux.
 4. Marie Louise Nijpels geboren Brussel 4 maart 1826, overleden Laeken (België) 29 november 1885, trouwde Brussel 27 maart 1845 met Ennemond Charles Ulysse Frantzen, geboren Maastricht 5 juli 1804, overleden Malines (België) 9 juni 1872, zoon van Lambert Henricus Franciscus Frantzen en Nathalie Eugène van der Mersch.

IXe. Dominicus Hubert Nijpels gedoopt Maastricht 25 september 1790, overleden Parijs (Frankrijk) 22 december 1873, trouwde Thionville (Frankrijk) 13 november 1821 met Catherine Tailleur, overleden Parijs 8 januari 1884, dochter van Germain Tailleur en Catherine Hencke.

Uit dit huwelijk:

 1. Marie Nijpels geboren Thionville (Frankrijk) 1822, overleden Parijs (Frankrijk) 1887.
 2. Paul Nijpels volgt Xd.
 3. Henri Nijpels geboren Thionville 3 mei 1828, overleden Parijs (Frankrijk) 7 december 1858.

Xa. Jean Laurent Theophile Nijpels geboren Maastricht 21 april 1809, overleden Maastricht 20 december 1871, koopman in wijnen, wonende Grote Straat, trouwde Maastricht 2 juli 1833 met Maria Elisabeth Cecilia Rochs, geboren Maastricht, dochter van Joannes Hermanus Rochs en Anna Maria Bertrand.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Emma Nathalie Nypels geboren Maastricht 5 december 1833, overleden Maastricht 20 december 1901, trouwde Maastricht 17 februari 1857 met Joannes Theodorus Hubertus Dumoulin, geboren Maastricht circa 1824, overleden Maastricht 6 maart 1881, zoon van Michaël Hubertus Dumoulin en Maria Catharina van Gulpen.
 2. Jean Laurent Ernest Nijpels geboren Maastricht 19 februari 1836, overleden Maastricht 17 oktober 1856, ongehuwd.

Xb. Mr. Leopold Alfred Désiré Nijpels geboren circa 1825, overleden Maastricht 20 oktober 1902, advocaat, lid Burgerlijk Armbestuur, wonende Breedestraat 2715, trouwde Maastricht 24 augustus 1847 met Maria Hubertina Clementina van Hoven, geboren Maastricht 7 juli 1827, overleden Maastricht 18 april 1880, dochter van Kaspar Mathias van Hoven en Maria Antoinetta Dolmans.

Uit dit huwelijk:

 1. Armand Joannes Leopold Nijpels volgt XIa.
 2. Hubertus Leonardus Julius Nijpels geboren Maastricht 23 januari 1850, overleden Maastricht 18 mei 1852.
 3. Edouard Nijpels volgt XIb.
 4. Laura Nijpels geboren Maastricht 30 november 1855.
 5. Celina Nijpels geboren Maastricht 10 juli 1857, trouwde Maastricht 14 juni 1881 met Francois Xavier Theodule Charles Coenegracht, geboren Maastricht 3 december 1852, zoon van Aphraate Lodewijk Alexander Coenegracht en Maria Ferdinanda Francisca Euphrosina Roberti.
 6. George Nijpels geboren Maastricht 9 augustus 1859.
 7. Maurits Nypels geboren Maastricht 30 oktober 1860, overleden Maastricht 8 februari 1928, ongehuwd.
 8. Victor Nypels geboren Maastricht 12 april 1865.
 9. Mathilde Nijpels geboren Maastricht 19 april 1867, trouwde Maastricht 22 september 1891 met Petrus Hendrikus Haanebrink, geboren Utrecht 16 maart 1862, zoon van Franciscus Wijnandus Haanebrink en Maria Wilhelmina Cleopatra Trip.

Xc. Luc Eugène Nijpels geboren Leuven 9 april 1817, overleden Schaebeek (België) 1 maart 1876, trouwde Schaerbeek 18 juni 1867 met Charlotte Louise Emilie de Meulenaer, geboren 11 oktober 1835, overleden Brussel (België) 5 april 1911, dochter van Edouard Jean Jacques François ridder de Meulenaer en Anne Catherine Célestine Benesch.

Uit dit hwuelijk:

 1. Roger Edouard Herman Nijpels volgt XIc.

Xd. Paul Nijpels geboren Thionville 26 juli 1826, overleden Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) 14 maart 1916, trouwde Autun/Seine-et-Loire (Frankrijk) 3 juli 1865 met Marie Del Carmen Jeanne Sophie Marguerite Gentien, geboren Dissaye,Vienne (Frankrijk) 3 mei 1843, overleden Neuilly-sur-Seine 25 maart 1917, dochter van Firmin Gentien en Thérèse Merlin.

Uit dit huwelijk:

 1. Jeanne Marie Nijpels geboren Ouillins (Frankrijk) 20 juli 1867, trouwde Parijs (Frankrijk) 7 december 1889 met Gaston François de la Haye, geboren La Flèche (Frankrijk)8 juni 1856, overleden Tournai,Hainaut (België) 15 augustus 1914, zoon van Jules de la Haye en Céline Charton.
 2. Marguerite Nijpels geboren Ouillins (Frankrijk) 23 april 1869, overleden Parijs (Frankrijk) 24 februari 1934, trouwde Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) 2 mei 1891 met Charles Arnold Collinet, geboren Norwood (Engeland) 29 juli 1860, zoon van Edmond-Georges Collinet en Aglaë Pousonby.
 3. Henry Marie Nijpels geboren Ouillins (Frankrijk) 11 juli 1871, overleden Chemin des Dames (Frankrijk) 17 april 1917, ongehuwd.
 4. Louise Paule Marie Nijpels geboren Ouillins (Frankrijk) 13 maart 1873, trouwde Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) 8 mei 1897 met Jean Marie Alexandre Gautier, geboren Evreux,Eure (Frankrijk) 29 september 1866, overleden Mont-de-Marsan,Landes (Frankrijk) 1915, zoon van Antoine Albert Gautier en Hélène Suzanne de Fougy.
 5. Thérèse Marie Paule Nijpels geboren Ouillins (Frankrijk) 5 februari 1875, trouwde Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) 24 oktober 1900 met Fernand-Léon François van Schelle, geboren Schaerbeek 16 juli 1871, overleden Saint Gilles/Brussel (België) 14 december 1932, zoon van Léon Charles van Schelle en Emma Charlotte Coeuaes.
 6. Paul Marie Gonzalve Nijpels geboren Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) 24 mei 1877.
 7. Marie Del Carmen Catherine Nijpels geboren Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) 15 april 1879, trouwde Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) 23 september 1901 met Roger Edouard Herman Nijpels, geboren Tournai (België) 12 september 1872, zoon van Luc Eugène Nijpels en Charlotte Louise Emilie de Meulenaer.
 8. Georges Nijpels geboren Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) 26 juli 1886, overleden Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) 14 april 1892.

XIa. Mr.dr. Armand Joannes Leopold Nijpels geboren Maastricht 5 augustus 1848, overleden den Haag 29 januari 1929, promoveerde 1872 te Leiden, raadsheer Hoge Raad, trouwde Rotterdam 16 juni 1887 met Henrica Volrada Julia Elisabeth Roest van Limburg, geboren Katwijk 12 juli 1855, overleden den Haag 10 juli 1931, dochter van August Eduard Roest van Limburg en Judith Bethlemine Charlotte van den Bosch.

Uit dit huwelijk:

 1. Mr.dr. Leopold August Nijpels geboren Maastricht 29 december 1888, overleden Warmond 18 juni 1969, raadsheer en vice-president Hoge Raad, trouwde Oegstgeest 21 juni 1921 met Jenneke Kamerlingh Onnes, geboren Zoeterwoude 2 juli 1894, overleden 1993, dochter van Menso Kamerlingh Onnes en Catharina Tutein Nolthenius. Hieruit nageslacht.
 2. Judith Bethlemine Charlotte Nijpels geboren Maastricht 20 mei 1890, overleden Rotterdam 10 juni 1950, trouwde 's-Gravenhage 6 mei 1920 met Lodewijk Willem Ernst Rauwenhoff, geboren Epe 6 november 1889, zoon van Willem Rauwenhoff en Ferdinanda Cornelia Hinlopen.
 3. Sara Cornelia Nijpels geboren Maastricht 29 oktober 1892.

XIb. Edouard Nijpels geboren Maastricht 14 juli 1854, overleden Maastricht 19 augustus 1933, uitgever, trouwde Maastricht 25 november 1880 met Valentine Marie Adrienne Hubertine de Nocker, geboren Maastricht circa 1859, overleden Maastricht 6 december 1939, dochter van Adolph Hubert Adrien de Nocker en Marie Catherine Victoire Adle Lambinon.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Nijpels geboren Maastricht 19 september 1881, overleden Maastricht 2 augustus 1962, uitgever, trouwde Maastricht 24 februari 1906 met Nathalie Hubertine Chretienne Pagnier, geboren Maastricht 10 juli 1881, dochter van Henri Jean Jules Pagnier en Maria Hubertina Louisa Bonemeijer.
 2. Paulus Nijpels geboren Maastricht 29 juni 1883, overleden Maastricht 25 juni 1891.
 3. George Nijpels geboren Maastricht 7 oktober 1885, overleden Maastricht 16 juni 1977, trouwde 1. Amsterdam 28 januari 1913 met Paula Sara Jeanne Lioni, geboren Amsterdam 23 mei 1890, dochter van Felix David Lioni en Clarissa Carolina Cohen en trouwde 2. Maastricht 20 september 1933 met Sophie Léone Marie Eberhard, geboren Maastricht 1 mei 1908, dochter van Antonius Hubertus Eberhard en Gertrudis Maria Anna Prick. Uit het eerste huwelijk nageslacht.
 4. Charles Nijpels geboren Maastricht 31 oktober 1895, overleden Groesbeek 3 januari 1952, grafische kunstenaar en eigenaar van drukkerij Leiter Nypels te Maastricht, trouwde Luik (België) 19 april 1922 met Marie Victorine Joséphine Germaine Malherbe, geboren Luik 28 februari 1899, overleden Maastricht 15 december 1984, dochter van Marie François Adolphe Jules Malherbe en Marie Fulvie Vielvoye. Hieruit nageslacht.
 5. Amelie Nijpels geboren Maastricht 13 juni 1897.

XIc. Roger Edouard Herman Nijpels geboren Tournai (België) 12 september 1872, trouwde Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) 23 september 1901 met Marie Del Carmen Catherine Nijpels, geboren Neuilly-sur-Seine (Frankrijk) 15 april 1879, dochter van Paul Nijpels en Marie Del Carmen Jeanne Sophie Marguerite Gentien. Hieruit nageslacht.

Tak Henricus Nijpels en Maria Moors

VI. Henricus Nijpels (zoon van Leonard Nijpels en Anna Brouwers) gedoopt Maastricht 29 december 1681, trouwde Maastricht 5 oktober 1704 met Maria Moors, gedoopt Maastricht 12 april 1675, dochter van Winand Moors en Lucia Chabonier.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonard Nijpels gedoopt Maastricht 1 juli 1705.
 2. Maria Lucia Nijpels gedoopt Maastricht 25 juli 1706.
 3. Winand Nijpels gedoopt Maastricht 7 augustus 1707.
 4. Guilielm Nijpels gedoopt Maastricht 14 november 1708.
 5. Henricus Nijpels volgt VII.
 6. Maria Elisabeth Nijpels gedoopt Maastricht 11 oktober 1711.
 7. Maria Gertrud Nijpels gedoopt Maastricht 18 mei 1713.
 8. Leonard Nijpels gedoopt Maastricht 14 juni 1716, begraven Maastricht 5 oktober 1717.

VII. Henricus Nijpels gedoopt Maastricht 17 november 1709, begraven Maastricht 20 januari 1760, trouwde Maastricht 24 februari 1734 met Lutgard Bosch.

Uit dit huwelijk:

 1. Dionisius Nijpels gedoopt Maastricht 25 april 1735.
 2. Henricus Laurentius Nijpels volgt VIIIa.
 3. Joannes Nijpels gedoopt Maastricht 21 december 1738, begraven Maastricht 22 november 1739.
 4. Maria Cornelia Nijpels gedoopt Maastricht 21 mei 1740
 5. Maria Nijpels gedoopt Maastricht 27 oktober 1741, begraven Maastricht 16 maart 1743.
 6. Agnes Nijpels gedoopt Maastricht 27 oktober 1741, begraven Maastricht 6 november 1741
 7. Petrus Nijpels volgt VIIIb.
 8. Maria Agnes Nijpels gedoopt Maastricht 20 december 1744, begraven Maatricht 2 juli 1781, trouwde met Gerard Renerus Bronckers.

VIIIa. Henricus Laurentius Nijpels gedoopt Maastricht 1 december 1736, overleden Maastricht 25 december 1800, trouwde 1. Maastricht 24 november 1755 met Maria Geertruidis Nijst gedoopt Maastricht 18 september 1730 en trouwde 2. Maastricht 4 juni 1786 met Marion Elisabeth Lahoo/Lahoye.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Henricus Nijpels gedoopt Maastricht 16 oktober 1757, begraven Maastricht 16 december 1819, trouwde Maastricht 6 oktober 1782 met Eleonora Nypels, gedoopt Maastricht 11 december 1733, overleden Maastricht 22 augustus 1816, dochter van Laurent Nypels en Christina Nijst.
 2. Dionisius Nijpels volgt IXa.
 3. Egidius Sebastian Nijpels gedoopt Maastricht 20 januari 1760, begraven Maastricht 15 januari 1771.
 4. Cornelia Mechteld Nijpels gedoopt Maastricht 21 augustus 1761.
 5. Maria Lutgardis Nijpels gedoopt Maastricht 31 december 1763, overleden Maastricht 1821, trouwde Maastricht 7 november 1784 met Laurentius Nijst.
 6. Maria Agnes Nijpels gedoopt Maastricht 9 december 1765, begraven Maastricht 9 december 1765.
 7. Petrus Nijpels gedoopt Maastricht 29 december 1766.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Anna Antonia Nijpels gedoopt Maastricht 13 juni 1787.
 2. Anna Barbara Nijpels geboren Maastricht circa 1786, overleden Maastricht 16 mei 1875, trouwde Maastricht 8 juni 1815 met Petrus Kicken, geboren Heer 7 mei 1792, zoon van Godefridus Kicken en Barbara Engwegen.
 3. Dionisius Henricus Nijpels volgt IXb.
 4. Maria Ida Nijpels gedoopt Maastricht 19 april 1794, overleden Maastricht 5 april 1867, trouwde Maastricht 30 november 1815 met Petrus Servatius Saan, geboren Maastricht 29 april 1790, zoon van Mathias Gijsbertus Saan en Maria Gertrudis Desward.
 5. Hendrik Nijpels (ook Henri) volgt IXc.

VIIIb. Petrus Nijpels gedoopt Maastricht 20 december 1744, begraven Maastricht 30 september 1800, trouwde 1. Maastricht 26 april 1772 met Anna Barbara Caris, gedoopt Maastricht 4 december 1743, begraven Maastricht 3 juli 1793, dochter van Christianus Caris en Anna Maria Hameleers en trouwde 2. Maastricht 15 augustus 1795 met Maria Margaretha Keller, geboren Wheeswiller (Duitsland) circa 1769, overleden Maastricht 11 december 1827, dochter van Francis Keller en Catharina Görtz.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Anna Maria Nypels gedoopt Maastricht 15 augustus 1773.
 2. Maria Elisabeth Nypels gedoopt Maastricht 1 januari 1776.
 3. Johan Henricus Nypels gedoopt Maastricht 2 augustus 1778.
 4. Matthias Christian Nypels gedoopt Maastricht 3 april 1780.
 5. Maria Gertrud Nypels gedoopt Maastricht 10 november 1781.
 6. Maria Oda Nypels gedoopt Maastricht 14 november 1782.
 7. Dionys Nypels gedoopt Maastricht 14 november 1784, begraven Maastricht 1784.
 8. Maria Cornelia Nypels gedoopt Maastricht 31 oktber 1785.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Anna Barbe Nijpels geboren Maastricht 3 september 1796, overleden Maastricht 25 januari 1880, trouwde Maastricht 14 mei 1824 met Matthijs Limborgh, geboren Maastricht 21 januari 1798, zoon van Arnold Limborgh en Anna Gertrudis Blonden.

IXa. Dionisius Nijpels (ook Denis) gedoopt Maastricht 8 mei 1759, overleden Maastricht 11 augustus 1798, trouwde Maastricht 27 april 1783 met Maria Mechtildis Marres, geboren Maastricht circa 1754, overleden Maastricht 17 december 1808, dochter van Nicolas Marres en Agnes Vleugels.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Nijpels gedoopt Maastricht 22 februari 1784, trouwde Maastricht 16 februari 1804 met Emmanuel Joseph Absil, geboren Maastricht 2 juli 1780, zoon van Jean Baptiste Absil en Jeanne Roland.
 2. Henricus Nijpels gedoopt Maastricht 5 februari 1786, begraven Maastricht 10 maart 1786.
 3. Maria Lutgard Nijpels gedoopt Maastricht 15 april 1787
 4. Joannes Nijpels volgt X.
 5. Petrus Antonius Nijpels gedoopt Maastricht 12 juli 1793, begraven Maastricht 3 november 1793.
 6. Maria Cornelia Antonia Nijpels gedoopt Maastricht 18 november 1794, overleden Maastricht 18 september 1819.

IXb. Dionisius Henricus Nijpels geboren Maastricht 4 juli 1791, trouwde 1. Maastricht 17 april 1820 met Christina Dorothea Grunewald, geboren Maastricht, dochter van Johan David Grunewald en Elisabeth Bender en trouwde 2. Maastricht 24 oktober 1839 met Maria Catharina Daemen, geboren Maastricht, dochter van Joannes Michael Daemen en Anna Catharina Weustenraad.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Anna Maria Agnes Bernardina Nijpels geboren Maastricht circa 1822, overleden Maastricht 23 juni 1839.
 2. Reinier Simon Nijpels geboren Maastricht 19 september 1824, overleden Maastricht 5 november 1830.

IX. Hendrik Nijpels (ook Henri) geboren Maastricht 21 januari 1799, overleden Maastricht 8 maart 1879, trouwde Grave 21 februari 1830 met Maria Francisca IJsvelder, geboren 's-Hertogenbosch 12 juli 1799, overleden Maastricht 2 juli 1885, dochter van Johan Adamus IJsvelder en Maria Klappers.

Uit dit huwelijk:

 1. kind overleden Grave 19 december 1826.
 2. Antonia Josephina Nijpels geboren Maastricht, trouwde Maastricht 27 januari 1858 met Joannes Cimmermans, geboren Maastricht 3 april 1834, zoon van Henricus Andreas Cimmermans en Maria Elisabeth Massard.
 3. Maria Joanna Nijpels geboren Maastricht 16 december 1830, trouwde Maastricht 28 september 1864 (1 wettiging) met Petrus Johannes Graavens, geboren 's-Gravenhage, zoon van Johannes Graavens en Maria Sophia Klomp. Hij was eerder weduwnaar.
 4. Joanna Philippina Nijpels geboren Maastricht 7 maart 1833, trouwde Maastricht 15 april 1863 met Henricus Hubertus Scholberg, geboren Maastricht, zoon van Jan Scholberg en Elisabeth Josephe Bruls.
 5. Benedictus Ludovicus Joannes Nijpels geboren Maastricht 24 januari 1840, trouwde Maastricht 15 oktober 1862 (1 wettiging) met Elisabeth Debing/Dubien, geboren Heer, dochter van Pieter Joseph Debing en Lucia Schillinx.

X. Joannes Nijpels geboren Maastricht 26 juli 1791, steenhouwers-gezel, trouwde Maastricht 15 juni 1820 met Elisabeth Geerits, geboren Zaltbommel 18 januari 1800, dochter van Mathijs Geerits en Aldegonda Houben. Ze leefden beiden nog in 1869 en woonden te Luik.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Hubertina Nijpels geboren Maastricht 3 augustus 1821, trouwde Maastricht 6 oktober 1847 met Julius Caesar Dickhaut, geboren Maastricht, zoon van Philipp Julius Dickhaut en Anna Vleek.
 2. Joannes Henricus Antonius Nypels volgt XIa.
 3. Maria Joanna Hubertina Nijpels geboren Maastricht 6 juni 1825.
 4. Antonius Hubertus Josephus Nijpels geboren Maastricht 15 november 1826, trouwde Maastricht 24 april 1854 met Agnes Catharina Hubertina Carpentier, geboren Maastricht 24 november 1819, dochter van Petrus Arnoldus Carpentier en Margaretha Massa. Ze was eerder weduwe van Gerard Arnold Daems.
 5. Michael Antonius Hubertus Nypels volgt XIb.
 6. Maria Anna Hubertina Nijpels geboren Maastricht 4 april 1831, overleden Maastricht 10 april 1833.
 7. Joannes Ludovicus Hubertus Nijpels geboren Maastricht 1 november 1832.
 8. Maria Anna Josephina Nijpels geboren Maastricht 30 november 1834.
 9. Joannes Josephus Hubertus Nypels volgt XIc.
 10. Margaretha Hubertina Elisabeth Nijpels geboren Maastricht 18 augustus 1839.
 11. Maria Joanna Philomena Nijpels geboren Maastricht 18 april 1842.
 12. Christiaan Matheus Antonius Nijpels geboren Maastricht 6 april 1846, overleden Maastricht 12 mei 1846.

XIa. Joannes Henricus Antonius Nypels geboren Maastricht 9 augustus 1823, steenhouwer, trouwde 1. Maastricht 15 mei 1851 met Gertrudis Claessens, geboren Maastricht 5 oktober 1829, overleden Maastricht 26 juli 1865, dochter van Laurens Claessens en Anna Gertrudis Judith Hardy en trouwde 2. Maastricht 24 mei 1871 met Maria Mechtilde Jacobs, geboren Heinsberg (Duitsland), dochter van Johann Arnold Jacobs en Anna Catharina Bemelmans.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Jan Baptist Nijpels geboren Maastricht 23 mei 1852, overleden Maastricht 7 januari 1855.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Joannes Henricus Nijpels volgt XIIa.
 2. Maria Catharina Elisabeth Nijpels geboren Maastricht, trouwde 's-Hertogenbosch 30 september 1898 met Wilhelmus Hendrikus van Heukelom, geboren Eindhoven, zoon van Wilhelmus van Heukelom en Johanna Petronella Bakermans.

XIb. Michael Antonius Hubertus Nypels geboren Maastricht 21 december 1828, overleden Maastricht 31 oktober 1874, steenhouwer, trouwde Maastricht 10 augustus 1856 met Petronella Paulina Daems, geboren Maastricht circa 1834, overleden Maastricht 16 maart 1899, dochter van Gilles Daems en Joanna Walti.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Gillis Nijpels volgt XIIb.
 2. Anna Maria Nijpels geboren Maastricht 29 december 1859, trouwde Maastricht 16 februari 1881 met Joannes Hubertus Ronda, geboren Maastricht 9 maart 1856, zoon van Frederik Karel Ronda en Catharina Ruijters.
 3. Hendrikus Antonius Nijpels geboren Maastricht 9 februari 1862, overleden Maastricht 20 maart 1866.
 4. Joseph Willem Leopold Nijpels geboren Maastricht 11 juni 1864, overleden Maastricht 11 september 1872.
 5. Catharina Nijpels geboren Maastricht 7 juni 1866, overleden Maastricht 7 september 1867.
 6. Josephus Henricus Antonius Nijpels geboren Maastricht 20 juni 1868.
 7. Joannes Josephus Antonius Nijpels volgt XIIc.
 8. Paulus Jozef Antonius Nijpels volgt XIId.
 9. zoon levenloos geboren Maastricht 21 april 1875.

XIc. Joannes Josephus Hubertus Nypels geboren Maastricht 4 februari 1837, overleden Maastricht 10 april 1903, steenhouwer, trouwde Maastricht 26 mei 1869 met Maria Catharina Lemeer, geboren Maastricht 13 september 1842, overleden Maastricht 26 april 1901, dochter van Tossanus Lemeer en Eva Loosveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Marie Hubertina Nijpels geboren circa 1870, overleden Meerssen 29 mei 1927, trouwde met Hubert Christiaan Hillegers.
 2. Sophia Maria Evaline Nijpels geboren Maastricht 3 april 1875, trouwde Maastricht 12 januari 1904 met Jan Renier Cals, geboren Meerssen 9 oktober 1879, zoon van Willem Cals en Hubertina Sieben.

XIIa. Joannes Henricus Nijpels geboren Maastricht 8 december 1874, overleden Deurne (België) 1 oktober 1946, trouwde Vlissingen 30 augustus 1901 met Elizabeth Johanna Meuldijk, geboren Vlissingen 18 november 1873, overleden Eindhoven 13 augustus 1936 , dochter van Simon Meuldijk en Elizabeth Johanna van der Steen.

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Joannes Antonius Nijpels geboren Roosendaal 15 juli 1902, overleden Eindhoven 15 december 1931, trouwde Eindhoven 30 augustus 1926 met Antoinetta Petronella Maria Diebels, geboren Eindhoven 13 september 1902. Hieruit nageslacht.
 2. Simon Johannes Nijpels geboren Roosendaal 10 augustus 1903, trouwde Aken (Duitsland) met Else Metzen, geboren Aken 26 oktober 1908, dochter van Jakob Metzen en Catharina Geratz. Hieruit nageslacht.
 3. Maria Mathilda Nijpels geboren Roosendaal 13 december 1905.
 4. Elisabeth Johanna Maria Nijpels geboren Roosendaal 20 maart 1907, overleden Roosendaal 9 april 1908.

XIIb. Pieter Gillis Nijpels geboren Maastricht 16 maart 1858, overleden Maastricht 23 augustus 1934, vuurstoker, trouwde Maastricht 14 mei 1879 met Anna Maria Kusters, geboren Margraten 4 juni 1858, overleden Maastricht 23 augustus 1913, dochter van Hendrikus Kusters en Maria Catharina Geelen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Nijpels geboren Maastricht 8 mei 1880, overleden Maastricht 10 april 1893.
 2. Maria Catarina Nijpels geboren Maastricht 20 maart 1883, trouwde Maastricht 24 augustus 1904 met Joannes Wilhelmus Brepoels, geboren Oud-Vroenhoven, zoon van Jean Brepoels en Maria Ida Nicolaes.
 3. Johannes Hubertus Nijpels geboren Maastricht 15 augustus 1885, overleden Maastricht 22 juni 1887.
 4. Johannes Hubertus Nijpels geboren Maastricht 15 april 1889, overleden Maastricht 29 december 1910, ongehuwd.
 5. Paulus Nijpels geboren Maastricht 4 mei 1893, overleden Maastricht 22 december 1893.
 6. Mathieu Nijpels geboren Maastricht 23 juni 1897, overleden Maastricht 17 september 1898.

XIIc. Joannes Josephus Antonius Nijpels geboren Maastricht 7 november 1869, overleden Maastricht 14 december 1959, kleermaker, wonende Sint Pieterstraat 3, trouwde Maastricht 7 juni 1899 met Ida Cimmermans, geboren Maastricht 12 november 1862, dochter van Joannes Commermans en Antonia Josephina Nypels. Ze was eerder weduwe van Lambertus Victor van Eijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Antonius Hubertus Nijpels geboren Maastricht 12 maart 1900, overleden Maastricht 27 juli 1900.
 2. Johannes Antonius Gerardus Nijpels geboren Maastricht 10 juni 1902, trouwde met Marie Louise Pauline Hamers, geboren Maastricht 10 juli 1907, dochter van Mathieu Joseph Adolphe Hamers en Marie Jeannette Vreijdenberger. Hieruit nageslacht.

XIId. Paulus Jozef Antonius Nijpels geboren Maastricht 28 november 1871, overleden Maastricht 15 maart 1963, steendrukker, wonende Boschstraat 93, trouwde Maastricht 9 juni 1897 met Anna Maria Slousen, geboren Maastricht 17 september 1872, overleden Maastricht 21 januari 1950, dochter van Joannes Andreas Slousen en Catharina Ida N.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Nijpels geboren Maastricht 23 juni 1901.
 2. Hubertus Andreas Nijpels geboren Maastricht 9 april 1904, overleden Maastricht 14 mei 1971, trouwde Maastricht 22 april 1927 met Maria Helena Bollen, geboren Maastricht 20 april 1904, overleden Maastricht 22 augustus 1969, dochter van Lambertus Hubertus Bollen en Anna Catharina Ubachs. Hieruit nageslacht.
 3. Arnoldus Marie Nijpels geboren Maastricht 4 maart 1909, trouwde Maastricht 13 februari 1931 met Catharina Agnes Hesemans, geboren Veldwezelt (België) 16 november 1908, dochter van Leonard Hesemans en Maria Bastiaans. Hieruit nageslacht.

Losse fragmenten

 • Jan Hendrik Nijpels trouwde met Joanna Alberechts.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Nijpels geboren circa 1804, overleden Maastricht 28 februari 1834, ongehuwd.
 2. Leonardus Joannes Nijpels geboren circa 1811, overleden Maastricht 22 november 1832.
 • I. Joannes Petrus Nijpels (ook Jan Pieter) geboren circa 1767, overleden Oud-Vroenhoven 2 oktober 1825, trouwde met Anna Elisabeth Swinnen.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Joannes Nijpels volgt II.
 2. François Dominiq Nijpels geboren Maastricht 18 augustus 1798, overleden Leuven (België) 26 september 1843, ongehuwd.
 3. Jean Auguste Nypels (ook Joannes Augustus) geboren Maastricht 22 december 1800, overleden Maastricht 21 mei 1815.
 4. Marie Anne Nijpels geboren Maastricht 7 augustus 1802, overleden Maastricht 12 februari 1805.
 5. Jean Gerard Joseph Hubert Nijpels geboren Maastricht 28 augustus 1804, overleden Maastricht 1 februari 1805.
 6. Jean Pierre Nypels geboren Maastricht 12 september 1806.
 7. Marie Philippine Jeanne Nijpels (ook Maria Philippina Joanna) geboren Maastricht 13 oktober 1809, overleden Maastricht 22 oktober 1833, trouwde Oud-Vroenhoven 12 juli 1826 met Paulus Rutger Dubien, geboren Maastricht 12 februari 1794, zoon van Willem Dubien en Maria Sophia Nijst.
 8. Jean Gerard Josph Nijpels geboren Maastricht 19 mei 1811.

II. Nicolaas Joannes Nijpels geboren Maastricht 30 december 1796, overleden Maastricht 1 maart 1833, bierbrouwer, wonende Helstraat 933, trouwde Maastricht 26 november 1821 met Maria Cornelia Nijst, geboren Maastricht, dochter van Laurentius Nijst en Maria Ludgardis Nijpels. Ze hertrouwde met Jan Karel Alphons Somija.

Uit dit huwelijk:

 1. Laurens Eduard Jan Nijpels geboren Maastricht 23 augustus 1822.
 2. Joannes Petrus Victor Nijpels geboren Maastricht 10 december 1823.
 3. zoon levenloos geboren Maastricht 4 november 1826.
 4. Joannes Nicolaus Felix Nijpels geboren Maastricht 9 december 1828.