Naturalisatie

Uit Genealogie Limburg Wiki

Naturalisatie is het toekennen door een staat van het staatsburgerschap aan personen die oorspronkelijk een andere of in het geheel geen nationaliteit bezaten. Naturalisatie wordt in het algemeen slechts verleend na jarenlang verblijf op het grondgebied van de staat waarvan men de nationaliteit wil verkrijgen. In Nederland is de naturalisatie geregeld in de Wet op het Nederlanderschap. Afzonderlijke gevallen zijn terug te vinden in het Staatsblad.

In de tijd van voor het Koninkrijk der Nederlanden (1813), leek het of men vaak op eenvoudige wijze een andere nationaliteit verkreeg, namelijk door het zich gewoon in een ander land vestigen. Echter er waren wel gemeentelijke belemmeringen om volledig geaccepteerd te worden, zoals dat men een verklaring van de vorige stad/land moest hebben dat wanneer men armlastig werd deze de kosten moest gaan dragen (acte van indemniteit), kosten voor het verkrijgen van burgerschap, beroepen (gilden) die uitsluitend toegankelijk waren voor eigen burgers of opvang voor de eigen burgers (voor wezen en oude van dagen).

Literatuur

  • Gerard-René de Groot, "De geschiedenis van het Nederlandse Nationaliteitsrecht in de negentiende eeuw", in A.M.J.A. Berkvens en Th.J. van Rens, Wordt voor Recht gehalden. Opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis, Maastricht 2005, pp 375-420.

Externe links