Militair

Uit Genealogie Limburg Wiki

Voor de genealoog is het beroep van militair vaak niet alleen interessant, maar ook een uitdaging. Een militair is iemand die als kostwinning zijn krijgskundige diensten verricht voor een mogendheid. Met de staatkundige versnippering zoals die er eeuwenlang uitzag, konden werkgever en vijand daarmee vele gezichten hebben. Veelal werden de lagere rangen zoals soldaat ingehuurd door bijvoorbeeld kapiteins die met hun 'privélegertje' weer werden ingehuurd door staatshoofden. Men spreekt daarom ook wel van huurling, een woord dat echter vroeger niet vaak werd gebruikt. Militairen hadden feitelijk vooral tijdelijke aanstellingen, bijvoorbeeld voor de duur van een conflict. Door de aard van hun werk hadden veel militairen een reizend bestaan. Gehuwde militairen waren vaak lang alleen van huis. Het komt ook voor dat hun echtgenoten hen volgden tijdens de reizen die ze maakten.

Militairen vinden we vooral terug in garnizoensplaatsen, gewoonlijk steden van militair belang waar om die reden ook militairen gevestigd waren. Met een garnizoen wordt een niet nader bepaald aantal militairen bedoeld, aanvankelijk vooral daar gelegerd om een plaats te bewaken en verdedigen. Later werd een garnizoensplaats ook gezien als een thuisbasis voor het betreffende legeronderdeel.

De militaire dienstplicht werd in het begin van de 19e eeuw ingevoerd door de Fransen. Zij zorgden ook voor de aanleg van kazernes. De opkomstplicht werd per 1 mei 1997 officieel opgeschort. Dit betekent dat de plicht om te dienen grondwettelijk weliswaar nog bestaat, maar dat feitelijk niemand meer wordt verplicht om ook daadwerkelijk onder de wapenen te gaan. Dat kan dus in oorlogstijd alsnog veranderen.

Militairen worden ingedeeld in drie categorieën: officieren, onderofficieren en manschappen. Bij veel militairen is het bijbehorende uniform bekend, waardoor we ons een beter beeld kunnen vormen van onze voorouders zoals ze gekleed gingen.

Externe Links