Leisting

Uit Genealogie Limburg Wiki

Leisting is een oude vorm van vrijwillige borgtocht waarbij de schuldenaar (heel soms ook een of meerdere personen namens hem) zijn intrek nam in een herberg totdat de schulden aan de schuldeiser voldaan waren. Het verblijf van de schuldenaar belastte deze met extra kosten, waardoor hij eerder geneigd moest zijn om zijn bestaande schulden af te lossen. Daarnaast was de schuldenaar door zijn verplichte verblijf in de herberg ernstig beperkt in zijn bewegingsvrijheid, met opnieuw ook economische gevolgen.
Indien iemand in leisting ging voor iemand anders, werd hij gewoonlijk gecompenseerd voor zijn onkosten. In sommige akten werd uitdrukkelijk vastgelegd dat zo'n borg schadeloos zou worden gehouden voor deze borgstelling.
Vaak werd vooraf (dus bij het aangaan van de overeenkomst) een grens gesteld aan het aantal overnachtingen. Na verstrijken van de leistingsperiode mocht de schuldeiser zijn geld dan veelal gaan opeisen bij andere geldschieters (meestal Joden of Lombarden) op kosten van de schuldenaar.