Laatbank

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een laatbank is een rechtbank verbonden aan een laathof. De laatbank werd voorgezeten door de laatscholtis, die werd benoemd door de laatheer en samen met eveneens daartoe aangewezen laatschepenen recht sprak.

Van bijvoorbeeld de laatbank van Asselt zijn enkele procedures bekend. Van de laathof behorend tot kasteel Hillenraad in Swalmen zijn enkele vroeg 17e-eeuwse aantekeningen van zogenaamde 'laatgedingen' bewaard (Archief Schloss Haag, inv.nr. 4164).