Kwartiermaker

Uit Genealogie Limburg Wiki
Detail van een prent door Frans Hogenberg uit 1572 met als onderwerp de inname van de stad Roermond door Willem van Oranje op 4 augustus 1572.

Een kwartiermaker was bij het leger belast met de voorbereiding voor een tijdelijke verblijfplaats van de overige militairen. Zo'n tijdelijk verblijf werd kwartier genoemd. De manschappen werden vaak niet alleen ondergebracht in zelf meegebrachte tenten maar sliepen ook vaak in eenvoudige zelfgemaakte constructies, in schuren en bij burgers in huis. Bij vele van onze voorouders waren op enig moment soldaten ingekwartierd. De archieven bevatten dan ook vele papieren in verband met schadeloosstellingen of eisen daartoe. Soms werden speciale inkwartieringslijsten aangelegd waarop we kunnen zien hoe de verdeling per huishouden was.

Met name kloosters en adellijke huizen waren vaak vrijgesteld van inkwartiering. Zij ontbreken daarom meestal in de zogenaamde lijsten van billettering of biljettering. Deze lijsten werden opgesteld door kwartiermakers. Iedere ingekwartierde militair ontving van hem een briefje (biljet) waarop stond in welk huis hij was ondergebracht.