Ketelers

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Keteleers is een regentenfamilie van Weert. Andere spellingen zijn ook Keteler, Keteleers en Ketelaers.

Genealogie in opbouw

 • Johan Keteler burgmeester Weert 1574-1575,
 • Frans Keteler (ook Ketelers) schout van Weert 1577-1583, Deken van de Busseschutten van het Sint-Hubertusgilde 1617,
 • Berdinus Ketelers Heilige Geestmeester Huisarmen 1593-1595,
 • Peter Ketelers Heilige Geestmeester Huisarmen 1609,
 • Fransciscus Ketelers (ook Frans) Heilige Geestmeester Huisarmen 1621, trouwde met Maria van Sittert.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Ketelers gedoopt Weert 14 juli 1649.
 • Hans Ketelers Heilige Geestmeester Huisarmen 1623, Deken van de Busseschutten van het Sint-Hubertusgilde 1646,
 • Joannes Ketelers trouwde met Maria Caris (Kaeris).

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Ketelers gedoopt Weert 16 december 1640.
 2. Joannes Ketelers gedoopt Weert 16 januari 1642.
 3. Maria Ketelers gedoopt Weert 9 augustus 1643.
 4. Franciscus Ketelers gedoopt Weert 28 december 1645.
 • Joannes Ketelers trouwde met Elisabeth.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Ketelers gedoopt Weert 6 oktober 1667, vermoedelijk jong overleden.
 2. Aldegonda Ketelers gedoopt Weert 13 november 1668, vermoedelijk jong overleden.
 3. Maria Ketelers gedoopt Weert 21 januari 1670.
 4. Aldegonda Ketelers gedoopt Weert 10 oktober 1671.
 5. Catharina Ketelers gedoopt Weert 5 juli 1673.

Natuurlijk kind bij Maria Keulen:

 1. Joannes Ketelers gedoopt Weert 6 april 1678.
 • I. Cornelis Ketelers (ook Cornielis) Deken van de Busseschutten van het Sint-Hubertusgilde 1651, 1670 en 1681, burgemeester Weert 1653-1654 en 1666-1667, trouwde circa 1635 met Catharina.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Ketelers gedoopt Weert 19 april 1637.
 2. Helena Ketelers gedoopt Weert 15 november 1639.
 3. Joannes Ketelers (ook Jan) volgt IIa.
 4. Bernardinus Ketelers (ook Berdinus) volgt IIb.

IIa. Joannes Ketelers (ook Jan) gedoopt Weert 11 mei 1645, Deken van de Busseschutten van het Sint-Hubertusgilde 1680, 1687 en 1692, Heilige Geestmeester Huisarmen 1684-1690, burgemeester Weert 1687-1688 en 1694-1695, trouwde met Catharina.

Uit dit huwelijk:

 1. Segerius Ketelers volgt III.

IIb. Bernardinus Ketelers (ook Berdinus) gedoopt Weert 26 juni 1650, begraven Weert 23 september 1718, Deken van de Busseschutten van het Sint-Hubertusgilde 1686, 1694, 1698, 1701, 1706, 1709, 1713 en 1719, Heilige Geestmeester Huisarmen 1687-1700, burgemeester Weert 1691-1692, trouwde met Sybilla van Daelhuijsen, overleden voor 1719.

Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina Ketelers gedoopt Weert 1 augustus 1684.
 2. Maria Cornelia Ketelers gedoopt Weert 2 april 1687.
 3. Petrus Cornelius Ketelers gedoopt Weert 7 maart 1689.
 4. Agnes Ketelers gedoopt Weert 19 oktober 1691.
 5. Helena Margaretha Ketelers gedoopt Weert 6 november 1696, begraven Weert 19 april 1699.

III. Segerius Ketelers (ook Ketelaers) gedoopt Weert 23 augustus 1672, begraven Weert 5 december 1713, Deken van de Busseschutten van het Sint-Hubertusgilde 1696, 1704 en 1712, burgemeester Weert 1701-1702 en 1707-1708, trouwde Weert 27 juni 1692 met Algondis Schinckels.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Ketelers gedoopt Weert 27 november 1693, begraven Weert 12 oktober 1728, trouwde Weert 15 april 1714 met Gerardus van Breugel, gedoopt Weert 6 december 1682, begraven Weert 14 april 1762, burgemeester Weert 1721-1722, zoon van Cornelis van Breughel en Margaretha Ververs.
 2. Anna Elisabeth Ketelers gedoopt Weert 11 maart 1696, begraven Weert (Minderbroedersklooster) 22 september 1758, ongehuwd.
 3. Cornelius Ketelers gedoopt Weert 2 december 1698, begraven Weert 27 december 1732, ongehuwd.
 4. Helena Margaretha Ketelers gedoopt Weert 25 juni 1701, begraven Weert 8 augustus 1758, ongehuwd.