Kersemaekers

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Kersemaekers (Keerssemeeckers, Kersemakers, Kerssemakers) is een familie die afkomstig is uit Maastricht (Heugem). De familie met een reguliere afstamming wordt voor het eerst vermeld vanaf 1630.


Algemene informatie

De familie Kersemaekers is een 17e eeuwse Rooms-Katholieke familie van oorspronkelijk handwerklui uit Heugem die zich heeft getooid met een grote variëteit aan schrijfwijzen. Naamgenoten komen zeer vroeg in de 17e eeuw al voor in Maastricht. Het is onduidelijk of er dan al een onderlinge relatie bestaat. De stamvader is Laurentius Kersmaeckers die omstreeks 1630 werd geboren. Hij huwde Anna Schrijvers in 1661 te Heugem-Gronsveld en hij overleed in 1685 te Heugem.

In de 18e eeuw vervullen leden van deze familie beroepen als kramer, hovenier, tuigmaker, herbergier, brouwer en landbouwer. Vanaf de 19e eeuw ontstaat er meer sociale diversiteit, variërend van een dagloner, landbouwknecht, fabrieksarbeider, meubelmaker, herbergier en porceleindrukker, tot en met boekdrukker, hoofdingenieur resp. president commissaris bij de Brabantse en de Nederlandse Spoorwegen, een elektrotechnisch ingenieur en een rentenier.

In de 18e eeuw hebben zij zich verspreid over de plaatsen: Breust (bij Eijsden), Eysden, Gronsveld, Heugem (bij Gronsveld resp. Maastricht), Maastricht, Oost (bij Eijsden), Sittard, en Ulestraten. In de 19e eeuw hebben zij zich verder verspreid over: Berg en Terblijt, Maastricht, Rotterdam, Sweikhuizen (Schinnen), Tilburg, Ulestraten, Utrecht, Venlo, Winterswijk. Na 10 generaties woont een kleine groep van nazaten nog steeds in Heugem. Het dorp Heugem hoort bij de gemeente Gronsveld die in 1920 is geannexeerd door Maastricht. Het dorp Gronsveld daarentegen hoort nu, evenals de gehuchten Breust, Oost (van Oost-Maarland), bij de gemeente Eijsden.

Een bewijs voor het gebruik van een familiewapen is niet gevonden.


Naamsvarianten

De familie Kersemaekers/Keerssemeeckers/Kersemakers uit Heugem werd in het verleden vermeld onder meer dan 50 zeer uiteenlopende schrijfwijzen, zoals: Kaertsemakers, Keersemaekers, Keersemakers, Keersemeckers, Keersemeeckers, Keersemeekers, Keersemekers, Keersmaeckers, Keersmeeckers, Keerssemaekers, Keerssemeeckers, Keirsemakers, Kersemackers, Kersemaeckers, Kersemaekers, Kersemaker, Kersemakers, Kersemeckers, Kersemeeckers,Kersemeekers, Kersemekers, Kersemykers, Kersmaeckers, Kersmaekers, Kersmakers,Kersmeckers, Kersmeeckers, Kersmeekers, Kerssemaeckers, Kerssemaekers, Kerssemakers, Kerssemeckers, Kerssemeeckers, Kerssemeekers, Kerssemekers, Kerssenmackers, Kerstmechers, Kerstmeckers, Kertsemaekers, Kertsemeckers, Kertsmeckers, Kertsmekers, Kertzemaeckers, Kertzenmacher, Kertzenmaeckers, Kertzenmeckers, Kertzmeckers, Kerzemaekers.

De indruk bestaat dat naar gelang het dialect, in Noord Nederland de lange á de overhand heeft (Káárse-), in Brabant de korte à en korte è (kàrss- en Kèrss); en in zuid-Limburg de langerekte éé (Kéérsse-).

Verwante familienaam

De Venlose naam Canjels (ook: Caniels, Caniëls) is een patroniem, afgeleid van de beroepsnaam candel of candelier ('kaarsengieter').

Genealogie

Zie voor een genealogie van de familie Kersemakers bij de externe links.

Generatie 1

LAURENTIUS KERSMAECKERS, geboren circa 1630; hij huwde Anna Schrijvers 16.10.1661 te Heugem-Gronsveld; hij overleed circa 3.11.1685 te Heugem. Uit dit huwelijk:

 1. LAURENTIUS, geboren circa 1.1.1663 te Heugem, overleden ald. 29 januari 1732; trouwde te Heugem 14 september 1688 Anna Bronckerts, dochter van Egidius Bronckarts en Margaretha Dassen.
 2. CATHARINA, geboren circa 22.9.1667 te Heugem; zij huwde Laurentius Bronkaerts, zoon van Egidius Bronckarts en Margaretha Dassen, 14.10.1689 te Heugem.
 3. MARIA, geboren circa 25.11.1669 te Heugem en ald. overleden ca 28 april 1743; trouwde op 1 dec. 1691 te Heugem met Henricus Henricx.
 4. JOANNES, geboren circa 15.3.1671 te Heugem, overleden voor 1678.
 5. ANNA, geboren circa 22.7.1674 te Heugem.
 6. JOANNES, geboren circa 17.2.1678 te Heugem, overleden aldaar 12 augustus 1731; trouwde Heugem 25 oktober 1699 met Anna Dassen, dochter van Matthias en Aleydis Lemmens.
 7. ALEIDIS, geboren circa 24.3.1683 te Heugem.
 8. ELISABETH geboren 24 maart 1683, overleed circa 30.11.1747 te Heugem, trouwde 10 augustus 1711 te Heugem met Nicolas Beckers, zoon van Gerardus en Barbara Dassen.

Generatie 2

LAURENTIUS KERSTMECHERS, geboren circa 1.1.1663 te Heugem; hij huwde Anna Bronckerts, dochter van Egidius Bronckarts en Margaretha Dassen, op 14.9.1688 te Heugem; hij overleed 29.1.1732 te Heugem. Uit dit huwelijk:

 1. ANNA, geboren 5.7.1688 te Heugem, overleden ca. 1777. Zij omstr. 1716 met Martinus Claessens, zoon van Ludovicus en Catharina Cauwen.
 2. MARGARETHA, geboren 2.10.1689 te Heugem, overleden ald. omstr. 3 nov. 1742,trouwt te Heugem op 18 juni 17176 met Mathias Beckers, zoon van Gerardus en Barbara Dassen.
 3. AEGIDIUS, geboren 9.2.1695 te Heugem, overleden ald. 9 febr. 1695.
 4. LAURENTIUS, geboren 28.4.1696 te Heugem, overleden ald. omstr. 5 mei 1696.
 5. JOHANNA, geboren 18.4.1697 te Heugem, overleden ald. 28 april 1777. Zij trouwt Heugem 8 juni 17216 Lambertus Claessens, zoon van Ludovicus en Catharina Cauwen.
 6. ELIZABETH, geboren 7.8.1699 te Heugem.
 7. CATHARINA, geboren 26.7.1702 te Heugem overlden ca. 1761; zij huwde Wynant Claessens, zoon van Ludovicus Claessens en Catharina Cauwen, circa 1728.
 8. LAURENTIUS, geboren 27.2.1706.

Bijzonderheden: drie zussen Kerstmechers trouwen met drie broers Claessens!


JOANNES KERSMECKERS, geboren circa 17.2.1678 te Heugem; hij huwde Anna Dassen, dochter van Matthias Dassen en Aleydis Lemmens, 25.10.1699 te Heugem; hij overleed 12.8.1731 te Heugem. Uit dit huwelijk:

 1. ANNA, geboren 13.6.1701 te Heugem.
 2. ELIZABETHA, geboren 13.3.1704 te Heugem. Zij trouwt Heugem 7 juli 1726 Egidius Gilissen, zoon van Nicolaus en Catharina Micheels.
 3. ANNA, geboren 6.4.1708 te Heugem; zij overleed 5.5.1708 te Heugem.
 4. JOANNES, geboren circa 6.8.1710 te Heugem, overleden ald. 15 juli 1778; trouwde te Breust Eysden op 5 oktober 1739 met Maria Hamers, dr. van Petrus en Sibilla Blonden; trouwde 2e te Heugem 1 december 1752 met Joanna Maria Goessens.
 5. LAURENTIUS, geboren circa 2.7.1715 te Heugem overleden te Maastricht op 10 december 1762; trouwde 1e Maastrihct 10 oktober 1746 met Gertrudis Verhoeven; trouwde 2e Maastricht op 17 februari 1749 met Joanna Cornelia Giesbricht.
 6. MATHIAS, geboren 10.10.1718 te Heugem, overleden te Maastricht 25 december 1796; trouwde te Maastricht op 1 september 1748 met Sibilla Pasmans.
 7. ELIZABETH, geboren voor 1725; zij huwde Joannes Plumeckers 3.5.1745 te Heugem.
 8. JOANNES, geboren voor 1729; trouwde voor 1749 met Maria Hamonts.

Andere families Kersemakers

Ook in Noord Brabant, Vlaams Brabant en Vlaams Limburg komen families van deze naam voor. Een onderlinge relatie is niet aangetoond. Het is waarschijnlijker dat deze naam tegelijkertijd op verschillende plaatsen is ontstaan uit de beroepsgroep van ‘kaarsenmakers’. Niettemin zijn de meeste personen met deze naam uit Zuid Limburg onderling verwant.

Externe links