Kasteel Amstenrade

Uit Genealogie Limburg Wiki

Bewerkt naar een tweetal artikelen in Wikipedia en andere bronnen

Kasteel Amstenrade dateert oorspronkelijk uit de 12e - 13e eeuw. Tijdens de tachtigjarige oorlog werd het vernield en later werd het herbouwd in Maaslandse barokstijl. In zijn huidige vorm dateert Kasteel Amstenrade van 1788. Het werd toen herbouwd in opdracht van Nicolas Willems, een rijke Luikse bankier, die hoopte de adelstand te kunnen bereiken door het Graafschap Amstenrade en Geleen te kopen. Een adellijke nicht van Willems, Marie Victoire de Hayme de Bomal erfde het kasteel. Zij was getrouwd met Claude Romain Graaf de Marchant et d’Ansembourg en zo kwam het in de familie d’Ansembourg terecht.
Kasteel Amstenrade is nu een van de mooiste voorbeelden van neoklassicisme. Het bijbehorend park (11 ha) bevat een grote variëteit aan bomen. Het adres is: Hagendorenweg 1, Amstenrade.

Bewoners

Het dorp Amstenrade is bekend sinds ongeveer 1200. Vanaf 1350 woonden de leden van een familie Huyn in een versterkte toren, die zij langzaam uitbouwden tot een ruimere en comfortablere woning. Een prominent vertegenwoordiger van deze familie was Edmond graaf Huyn van Amstenrade (zie onder).
Deze familie speelde een belangrijke rol in de tachtigjarige oorlog en groeide in macht en aanzien. Na enkele eeuwen verwierf zij het gezag over de hoge, middelbare en lage rechtspraak van de schepenbank Oirsbeek en Brunssum, en kort daarna verleende keizer Ferdinand III haar de titel van graaf. Amstenrade kreeg onder graaf Huyn een bestuurlijke functie over het Graafschap Amstenrade en Geleen.
In de 17 eeuw stierf hun geslacht uit, en het kasteel kwam in de handen van de families Salm, Dietrichstein en tenslotte de Ligne, die het verkocht aan Nicolas Willems. Door eerst verkoop in 1767 en vervolgens via huwelijk viel het tenslotte toe aan de grafelijke familie De Marchant et d'Ansembourg. In 1810 betrok deze familie het huis. Zij bewoont het thans nog steeds.

Kasteel Amstenrade

Een in de recente tijd was een bekende bewoner van het kasteel was graaf Max de Marchant et d'Ansembourg, fractieleider van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in de Tweede Kamer en Commissaris der Provincie Limburg onder de bezetting. Zijn weduwe Myriam von Fürstenberg bewoonde het kasteel tot aan haar dood in 2006. In 2007 overleed de vorige eigenaar van het kasteel, graaf Lambert de Marchant et d'Ansembourg op 74-jarige leeftijd. Zijn dochter beheert nu het kasteel en bewoont het met haar gezin.

Edmond Huyn van Amstenrade

Edmond graaf Huyn van Amstenrade (Aken, circa 1567 - Alden Biesen (Bilzen), 9 april 1634) was van 1606 tot aan zijn dood landcommandeur van de landcommanderij Alden Biesen, gelegen in de huidige Belgisch-Limburgse deelgemeente Rijkhoven van Bilzen.

Biografie

Huyn van Amstenrade was een neef van zijn Biesense voorganger Heinrich von Reuschenberg en werd reeds op 5-jarige leeftijd voorbestemd om landcommandeur te worden en hem op te volgen.

In 1594 werd hij in de Duitse Orde opgenomen en werd hij bouwmeester. Huyn van Amstenrade nam met 7 andere ridders van Alden Biesen deel aan de veldtocht tegen de Turken in Kroatië waar hij zich onderscheidde. In 1598 werd Huyn commandeur van de commanderij van Gruitrode, in 1603 werd hij commandeur van de commanderij van Bernissem (Sint-Truiden) en in 1605 werd hij stadhouder van de provincie Biesen. Tenslotte werd Huyn in 1606 benoemd tot landcommandeur van Alden Biesen waar hij Willem Bock van Lichtenberg, die slechts korte tijd landcommandeur was, opvolgde.

Huyn van Amstenrade zette het beleid van zijn neef von Reuschenberg verder. Op het gebied van onderwijs had von Reuschenberg een groots onderwijsprogramma opgezet om Ordepriesters voor de provincie Biesen op te leiden. In Leuven kocht Huyn een complex van de karmelieten en vormde dit om tot een Duits College, een seminarie waar kandidaat-priesters uit de Duitse Orde werden opgeleid. De bedoeling van Huyn was om dit complex op termijn om te vormen tot een nieuwe commanderij maar dit stuitte op tegenstand van de Leuvense magistraat.

Door financiële steun te geven aan de kloosterorden in de provincie zorgde Huyn van Amstenrade voor een katholieke heropleving. Hij gaf de eerste aanzet tot de bouw van de kerk op Alden Biesen. De oude Onze-Lieve-Vrouwkapel werd afgebroken en zijn opvolger en achterneef Godfried Huyn van Geleen voltooide de bouw van de kerk.

Op Alden Biesen voltooide Huyn de bouw van de voorburcht die in 1571 begonnen was door von Reuschenberg. In 1616 werd het gasthuis van Alden Biesen gebouwd; hier werd de omwonende jeugd door een priester van de Duitse Orde onderwezen in katechismus.

Net zoals von Reuschenberg zijn geboortestad Keulen zeer genegen was, was Huyn van Amstenrade dat eveneens met zijn geboortestad Aken. Hij financierde de bouw van een nieuw jezuïetencollege en legde de eerste steen van de nieuwe kerk van de Akense commanderij.

In 1611 had Huyn van Amstenrade de heerlijkheid Ordingen verworven door aankoop van Sophia van Bellinckhausen, de weduwe van Gerald Huyn van Amstenrade, die de heerlijkheid bezat. Hij stichtte er een nieuwe commanderij en verhuisde de commanderij van Holt (Kortessem) in 1625 eveneens naar Ordingen. In 1633 nam de commanderij haar intrek in het kasteel van Ordingen.

Edmond Huyn van Amstenrade ligt begraven in een marmeren grafsteen in het koor van de kerk van Alden Biesen die sinds 1870 de parochiekerk van Rijkhoven is.

Bron

Jozef Mertens, 'Edmond Huyn van Amstenrade', in het Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 18, kol. 452-456, Brussel, 2007.

Externe links