Kadaster

Uit Genealogie Limburg Wiki

De archieven van het kadaster kunnen zeker ook de genealoog helpen om een beter beeld te krijgen van de omgeving waarin onze voorouders woonden. Heel toepasselijk is de naam 'De Woonomgeving' dan ook gegeven aan een project van Kadaster en Rijksarchiefdienst in samenwerking met enkele andere organisaties en instanties. De oudste kaarten van het Kadaster, minuutplan genoemd, dateren voor Limburg vaak al van rond 1810. De bijbehorende boeken met gegevens (de leggers), dateren van later.

Externe Links

Neem even de instructie door als u De Woonomgeving voor het eerst bezoekt. Anders dan u misschien verwacht, kunt op deze site ook luchtfoto's aantreffen. Belangrijk is het gebruik van de OAT's: de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels. Klik op de knop 'volledig' zodra u een pagina van de OAT in beeld hebt, dat werkt gemakkelijker. Werkt u van kaart naar OAT, noteer dan goed sectieletter en perceelsnummer. Werkt u van OAT naar kaart, noteer ook dan deze gegevens om de bijbehorende kaart te zoeken.

De volledige kadastrale administratie van de provincie Limburg uit de periode van 1840 (oprichting) tot 1989 (invoering automatisering) werd op 30 juni 2005 door Kadaster Zuid (met o.a. een vestiging in Roermond) overgedragen aan het RHCL te Maastricht.