Kaak

Uit Genealogie Limburg Wiki
Deze kaak stond opgesteld tijdens de kasteelfeesten te Montfort op 18 juli 2009.

De kaak werd tot tenminste de 18e eeuw in de rechtspraak gebruikt om mensen publiekelijk te schande te zetten bij bepaalde misdrijven of overtredingen. Meestal gebeurde dit door de veroordeelde met een halsketting aan een schandpaal vast te maken, maar onze uitdrukking 'iemand aan de schandpaal nagelen' herinnert nog aan het gebruik om iemand letterlijk, bijvoorbeeld aan een oor, met een spijker aan de paal te slaan.

Vermeldingen van galg en rad op oude kaarten zien we genoeg, gegevens over schandpalen zijn zeldzamer.
In een Swalmer voogdgeding van 1735 lezen we: "Den heere scholtis der plaetse clacht datter op haere behoorlijcke plaetse geene kaecke is staende als van alts gebruyckelijck is, versoeckt daerin voorsieninge." Over de vorm van de Swalmer kaak is niets bekend. Het zou een verticaal geplaatst bord uit twee helften kunnen zijn, met drie gaten voor hoofd en handen, maar ook een gewone paal is mogelijk.

Bronnen