Jaargetijdenboek

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een jaargetijdenboek of liber anniversariorum bevat vaak zeer oude genealogische gegevens. Deze boeken werden veelal in de 13e tot 16e eeuw opgemaakt door de pastoors, maar sommige exemplaren bevatten ook jongere gegevens. Ze bevatten vaak de sterfdag, vaak ook het jaar, van personen voor wiens nagedachtenis een jaarlijke mis werd opgedragen. Daarnaast geven de boeken vaak informatie over schenkingen aan de kerkelijke instelling. Daarin kunnen ook gegevens voorkomen over andere personen dan degene die de schenking of het legaat deed. De oudste notities zijn vrijwel altijd in Latijn, maar ook middelnederlandse aantekeningen zijn niet ongebruikelijk.

Bronnen

Literatuur

 • U. Berlière, Supplément à l'Inventaire des Obituaires belges, Bulletin de la Commission royale d'Histoire 73 (1903) CXI
 • P.C. Boeren, Een doodenkalender van Rolduc van omstreeks 1400, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 78-82 (1942-1946) 217-230
 • A. Cauchie, Inventaire des obituaires de la province du Limbourg hollandais, Bulletin de la Commission royale d'Histoire 73 (1903) LXVI
 • P. Doppler, Nécrologe de l'église collégiale de Notre-Dame à Maestricht, commencé vers 1307, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 52 (1916) 241-315
 • P. Doppler, Nécrologe de la confrérie des chapelains de la ci-devant collégiale de Saint-Servais à Maestricht (Maestricht, 1897)
 • P. Doppler, Obituaire de l'église collégiale, libre et impériale de Saint-Servais à Maestricht, commencé vers 1294, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 47 (1911) 261-326
 • P. Doppler, Jaargetijdenboek van het klooster der Begaarden te Maastricht, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 63 (1927) 1-55
 • P. Doppler, Necrologium der kerk van Valkenburg, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 60 (1924) 251-312
 • P. Doppler, Fragment van een necrologium uit de eerste jaren der XVIe eeuw afkomstig van Venlo, De Maasgouw 30 (1908) 81-82
 • A.J.A. Flament, Necrologium der parochiekerk te Nuth uit de 15de en 16de eeuw (fragment januari-april), Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 50 (1914) 299-306
 • G.-D. Franquinet, Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht (Maastricht, 1870-1877) II 116-119
 • .A.K. Haas, Een obituarium van het kapittel van Sint-Pieter te Sittard, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 105-106 (1969-1970) 73-124
 • J. Habets, Houthem-Sint-Gerlach en het adellijk vrouwenstift aldaar, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le duché de Limbourg 6 (1869) 3-253
 • J. Habets, Memorieboek van het klooster van den H. Hieronymus te Roermond der reguliere Kanonniken van den H. Augustinus 1438-1561, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le duché de Limbourg 9 (1872) 311-342
 • D. van Heel, Necrologium van de minderbroederkloosters te Maastricht en te Lichtenberg (Slavante), Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 86-87 (1950-1951) 273-336
 • L. Heere, Het obituarium der Kruisheren van Roermond, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 90-91 (1954-1955) 51-126
 • J.H.H. Sassen, Register en memorieboek van het Dominicanessenklooster St. Agnetenberg te Sittard, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 49 (1913) 161-304
 • J.B. Sivré, Het memorieboek van het voormalige kapittel van den H. Geest te Roermond, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le duché de Limbourg 19 (1882)
 • J.B. Sivré, Het necrologium der adellijke abdij van O.L. Vr. Munster te Roermond, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le duché de Limbourg 13 (1876) 169-280
 • J. Stiennon, Un fragment inédit d'un obituaire de Saint-Servais de Maestricht (XIVe-XVe s.), in: Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht, uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Stadsbibliotheek van Maastricht (Maastricht, 1962)
 • J. van de Venne, Anniversarium der parochiekerk van St. Martinus te Horne, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 50 (1914) 257-298
 • D. van Wely, Liber Recommendationis Conventus Werthensis OFM (Weert, 1961)
 • A. Wolters, Necrologium van het Klooster St. Elisabeths-dal in het voormalige graafschap Horne, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le duché de Limbourg 17 (1880) 3-58