Hanze

Uit Genealogie Limburg Wiki

Hanze is een handelsverbond van een aantal steden in Noord-Europa in de Middeleeuwen. Door samenwerking probeerden ze hun handel te beschermen en uit te breiden. Van oorsprong bestond de Hanze voornamelijk uit Duitse steden rond de Oostzee. Later traden ook Nederlandse steden toe. Het verbond bestond uit steden in het huidige België, Nederland, Duitsland, Polen, Noorwegen, Zweden en de Baltische staten, met tijdens de hoogtijdagen uitlopers naar Engeland in het westen en Finland en Rusland naar het oosten.

De Hanze was oorspronkelijk niet formeel georganiseerd. Op onregelmatige tijden werden er bijeenkomsten gehouden (vaak in Lübeck), Hanzedagen genoemd, waaraan afgevaardigden van de deelnemende steden deelnamen. In Limburg waren de steden Venlo en Roermond hiervan in een later stadium lid geworden en hebben tot aan de opheffing (1669) hiervan altijd hieraan deelgenomen.