Geërfdendag

Uit Genealogie Limburg Wiki

Geërfdendag is de benaming voor een soort algemene vergadering van geërfden. De belangrijkste geërfden (ook wel principale geërfden genoemd) hadden een belangrijke stem bij het besturen van een gemeente en samen met de schepenbank en gezworenen kwamen zij geregeld bij elkaar om besluiten te nemen. In de praktijk zien we ze vooral optreden bij verkoop van gemeentegronden en het aangaan van gemeentelijke obligaties, waarbij de landerijen van gemeente en geërfden als onderpand werden gesteld. Als het even lukte, werd de afgesproken rente van zo'n obligatie later door de geërfden verlaagd (Beesel, 1736). Er zijn ook voorbeelden waarbij de geërfden de koers van geld vaststellen (Beesel, 1783) of aanbestedingen doen voor openbare werken (brug Beesel, 1790). Bij de aanstelling van de koster werd hun advies gevraagd (Kessel, 1608).

De geërfdendagen werden vaak gehouden in een van de nabijgelegen steden waar de geërfden veelal woonden. Dit kon bij een van de wereldlijke geërfden zijn, maar ook kloosterorden (geestelijke geërfden) stelden vaak hun klooster beschikbaar als vergaderplaats. Van de vergaderingen en de daar genomen besluiten of resolutiën werden verslagen gemaakt.

Een geërfdendag kon kennelijk niet zomaar worden gehouden; zo gaf het Hof van Gelder te Venlo in 1790 toestemming voor het houden van zo'n vergadering in Beesel. De samenwerking tussen geërfden en regeerders (schepenen en gezworenen) verliep niet altijd even soepel. Geregeld werden processen gevoerd. Ook werden geschillen uitgevochten tussen geërfden onderling.