Gast

Uit Genealogie Limburg Wiki

Gast is de oude benaming voor vier op het veld te drogen staande graanschoven. Het woord wordt al rond 1600 gebruikt.

  • SWALMEN: in 1684 was 1 vim hier gelijk aan 30 gast. Als we uitgaan van 4 schoven per gast, betekent dit dat een vim hier aan 120 schoven werd gerekend.