Erflater

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een erflater is degene die bij overlijden enig bezit achterlaat, de zogenaamde erfenis of nalatenschap. Bij het overlijden gaat deze nalatenschap van de erflater over op de erfgenamen.

In een testament of codicil kan de erflater, in dat geval ook testateur genoemd, bepalen wat er na zijn overlijden met de nalatenschap gebeurt.