Engelbergh

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Engelbergh is een familie uit Venlo en Gelder(n), die in 1792 in Limburg uitstierf. Buiten Limburg leefde de andere familietak voort.

Wapen

Een rechtopstaande pijl waaroverheen een molenijzer, het schild wordt met beide handen vastgehouden door een ten halven lijve daarboven te voorschijn komende engel. Het wapen werd gevoerd door Gaerdt Engelberch als schepn te Gelder(n) in 1637.

Genealogie in opbouw

Naamsvarianten zijn: Ingelborghs, Engelenburgh. Engelburchs.

Generatie 1

I. Judocus Engelbergh vermoedelijk van buiten Venlo afkomstig, trouwde Anna Ronden.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Engelbergh volgt II.
 2. Jenneke Engelbergh
 3. Maria Engelbergh trouwde Engelbert(us) Craenen.
 4. Matthijs Engelbergh

Generatie 2

II. Peter Engelbergh rentmeester van Venlo 1587, vermeld van 1580 tot in 1601, bezat vanaf circa 1559 een boerderij te Oirlo bij Venray, trouwde Lysbeth Craenen, dochter van Theodorus Craenen en Judith Spieghel.

Uit dit huwelijk:

 1. Jenneken Engelbergh verkreeg de boederij te Oirlo in 1593 en trouwde Seger Heystermans.
 2. Christianus Engelbergh volgt IIIa.
 3. Arnoldus Engelbergh volgt IIIb.
 4. Agatha Engelbergh trouwde Goert (Geert) Ronden.

Generatie3

IIIa. Christianus Engelbergh peijburgemeester Venlo 1628, trouwde Margaretha Tuijten.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Engelbergh
 2. Petrus Engelbergh
 3. Catharina Engelbergh trouwde Derck van Salingen, overleden 1623, zoon van Seger van Salingen en Maria in de Betouw. Ze woonden bij de Laerpoort te Venlo.
 4. Agnes Engelbergh trouwde Venlo 24 mei 1642 met Antonius van Lith gedoopt Venlo 25 oktober 1615.
 5. Joannes Engelbergh volgt IVa.
 6. Aldengondis Engelbergh
 7. Ida Engelbergh

IIIb. Arnoldus Engelbergh (Arndt) trouwde 1. Anna van Grijppinckhoven en 2. Joanna (Jenneke) van Dael, dochter van Wolffert van Dael en Catharina Ronden.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Joannes Engelberghs volgt IVb.
 2. Agnes Engelberghs trouwde 1. met Theodorus Drilmans en 2. met Antonius van Sitermans.
 3. Engelbertus Engelberghs gedoopt Venlo 28 oktober 1616.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Margaretha Engelbergh (Gritgen) trouwde 1. Lambregt Charles en 2. Jonker Willem van Brempt.
 2. Wolffert Engelbergh volgt IVc.
 3. Christiaen Engelbergh volgt IVd.
 4. Maria Engelbergh trouwde Dirck Willemszoon In den Moriaen.
 5. Willem Engelbergh gedoopt Venlo 27 maart 1620.

Generatie 4

IVa. Joannes Engelbergh trouwde Ida Jaspers.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Engelenbergh gedoopt Venlo 6 juli 1615.
 2. Henricus Engelenberg gedoopt Venlo 18 mei 1623.

IVb. Joannes Engelbergh trouwde 1. Venlo 14 mei 1630 met Gertrudis van Boeckholt (zij was eerder weduwe van Peter van Broeckhuysen en Jan Alberts Janszoon) en 2. Venlo 8 mei 1633 met Cornelia Schoeffelaar.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Christianus Engelbergh volgt Va.

IVc. Wolffert Engelbergh trouwde Josina van Lins.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Engelbergh gedoopt Venlo 23 oktober 1640.
 2. Joannes Engelbergh gedoopt Venlo 2 oktober 1641, rentmeester van Venlo 1679, begraven Venlo 10 maart 1688.
 3. Wolffert Engelbergh volgt Vb.
 4. Maria Engelbergh
 5. Pieter Engelbergh volgt Vc.
 6. Joanna Engelbergh (Jenneke) gedoopt Nijmegen 3 augustus 1652.

IVd. Christiaen Engelbergh trouwde Ossendrecht 6 oktober 1658 met Maria Veijser.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Engelbergh gedoopt Ossendrecht 16 november 1659, jong overleden.
 2. Johanna Maria Engelbergh gedoopt Ossendrecht 16 november 1659, trouwde Goes 9 oktober 1686 met Andries Rijckaert.
 3. Maria Elisabeth Engelbergh gedoopt Ossendrecht 12 oktober 1661, trouwde Sint-Maartensdijk 3 december 1688 met Danker Houten.
 4. Lijsbeth Engelbergh
 5. Arnoldus Adrianus Engelbergh gedoopt Ossendrecht 15 februari 1664, jong overleden.
 6. Catharina Engelbergh gedoopt Ossendrecht 15 februari 1665, trouwde Poortvliet 9 november 1689 Willem Pietersz Aven.

Generatie 5

Va. Christianus Engelbergh gedoopt Venlo 18 april 1634, trouwde Venlo 5 mei 1664 met Barbara Janssen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Engelbergh gedoopt Venlo 5 maart 1665.
 2. Johannes Jacobus Engelbergh gedoopt Venlo 30 november 1666.
 3. Jacobus Engelbergh gedoopt Venlo 26 juli 1669.
 4. Catharina Engelbergh gedoopt Venlo 22 april 1671.
 5. Leonardus Engelbergh gedoopt Venlo 8 maart 1673, jong overleden.
 6. Leonardus Engelbergh volgt VIa.
 7. Catharina Lucia Engelbergh gedoopt Venlo 12 oktober 1677.
 8. Ericius Engelbergh volgt VIb.

Vb. Wolffert Engelbergh trouwde met 1. Sophia Lonsbergen en 2. NN.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes Engelenbergh (Jan) volgt VIc.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Wolffert Engelenbergh volgt VId.

Vc. Pieter Engelbergh trouwde Bergen op Zoom 15 maart 1677 met Josine Herel.

Uit dit huwelijk:

 1. Wolfanghus Engelbergh gedoopt Bergen op Zoom 20 mei 1684.

Generatie 6

VIa. Leonardus Engelbergh gedoopt Venlo 3 augustus 1673, begraven Venlo 24 januari 1729, trouwde Barbara van Aerssen, dochter van Joannes van Aerssen en Elisabeth Hertochs.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Engelbergh overleden Venlo februari 1700.
 2. Maria Elisabeth Engelbergh begraven Venlo 14 april 1780, trouwde Venlo 4 februari 1725 met Joannes Henricus Beijroth.
 3. Eva Engelbergh
 4. Joannes Christianus Engelbergh begraven Venlo 9 juli 1703.
 5. Joanna Engelbergh begraven Venlo 1 maart 1761, trouwde met Venlo 20 juli 1751 Leonardus/Gerardus Teunissen.
 6. Christianus Engelbergh begraven Venlo 14 september 1705.
 7. Antonius Engelbergh begraven Venlo 16 september 1708.
 8. Christianus Engelbergh begraven Venlo 28 augustus 1708.
 9. Maria Barbara Engelbergh begraven Venlo 12 augustus 1709.
 10. Petrus Franciscus Engelbergh begraven Venlo 27 oktober 1710.
 11. Maria Catharina Engelbergh begraven Venlo 30 april 1712.
 12. Joannes Henricus Engelberch gedoopt Venlo 18 juni 1713, overleden Venlo 24 maart 1792, vicarus St. Martinuskerk te Venlo en ongehuwd.

VIb. Ericius Engelbergh gedoopt Venlo 6 mei 1680, begraven Venlo 29 april 1749, trouwde Venlo 4 mei 1704 met Anna Catharina Frere, dochter van Martinus Frere en Petronella van Schelbergen.

Uit dit huwelijk:

 1. Christina Helena Engelbergh gedoopt Venlo 9 februari 1705, overleden 5 februari 1787, trouwde Nijmegen 1 juni 1727 met Johannes Simon Buijcker.
 2. Johannes Martinus Engelbergh gedoopt Venlo 19 november 1706, begraven Venlo 5 oktober 1708.
 3. Christianys Engelbergh gedoopt Venlo 12 februari 1709, begraven Venlo 6 maart 1756.
 4. Anna Barbara Engelbergh gedoopt Venlo 27 februari 1711, begraven Venlo 7 april 1711.
 5. Anna Sibilla Engelbergh gedoopt Venlo 14 januari 1712, overleden Venlo 29 februari 1788, trouwde 1. Venlo 11 september 1753 met Adam Cornelius van Meuwen en trouwde 2.Venlo 15 november 1763 met Petrus Maes.
 6. Johannes Martinus Engelbergh gedoopt Venlo 16 september 1715, begraven Venlo 15 maart 1723.

VIc. Johannes Engelbergh trouwde Amsterdam 13 mei 1712 met Anna Rief.

Uit dit huwelijk:

 1. Celia Engelbergh
 2. Petrus Engelburgh gedoopt Amsterdam 15 mei 1713.

VId. Wolffert Engelenbergh gedoopt Bergen op Zoom 12 augustus 1686, overleden Amsterdam 24 maart 1740, trouwde Catrina Kuijper.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Engelbergh
 2. Jacomina Engelbergh gedoopt Amsterdam 13 september 1711.
 3. Pieter Engelbergh volgt VIIa.
 4. Josina Engelbergh gedoopt Amsterdam 18 december 1715, overleden Amsterdam 16 november 1801, trouwde 1. Amsterdam 15 december 1752 met Jan Pieter Willem Wijland en 2. Amsterdam 15 januari 1773 met Willem Smit.
 5. Anna Engelbergh gedoopt Amsterdam 1 februari 1719.
 6. Elisabet Engelberg gedoopt Amsterdam 14 mei 1721.
 7. Jacomina Engelberg trouwde Amsterdam 21 maart 1738 met Pieter Hogenhuijsen.
 8. Johannes Engelberg volgt VIIb.
 9. Maria Engelbergh gedoopt Amsterdam 14 maart 1725.
 10. Hendrik Engelberg gedoopt Amsterdam 3 mei 1730.

Generatie 7 te Amsterdam

VIIa. Pieter Engelbergh

VIIb. Johannes Engelberg