Drossaert

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De familienaam Drossaert (ook: Drossaard, Drossard, Drossart) komt al vroeg voor in Limburg. Deze pagina beschrijft de nazaten van de uit Luik afkomstige Joannes Antonius Drossaert en Maria Christina Bisschops uit Nuth, die elkaar in 1796 in Valkenburg hun ja-woord gaven en daarmee de basis legden voor een geslacht waarin het beroep van tuinman (hovenier) als een rode draad aanwezig is. Nadat Antoon Drossaert zich in Neerbeek vestigde, waaierde zijn nageslacht uit naar o.a. de oostelijke mijnstreek, Thorn en Noord-Brabant.

Generatie 1

Ia.
Antonius (Antoon, Jan Antoon) Drossaert (Drossard, Drossart), geb. Luik (B) 1769, hovenier, tuinman (1825-1837), boomsnijder (1850), boomsnoeier (1853), overl. Neerbeek, gem. Beek 11 november 1853,
tr. Valkenburg (Hervormde gemeente) 7 februari 1796 met
Maria Christina Bisschops (Bischops, Bischofs, Bissops), ged. Nuth 21 maart 1766 (get. Franciscus Waltmans en Christina Bisschops), overl. Neerbeek, gem. Beek 19 april 1836 , dr. van Gerard Bisschops en Maria Catharina Delbrouck (ook: Dilbrouck).

Drossaert BevReg 1850 69.jpg

Uit dit huwelijk:

 1. Marie Joseph (ook: Josephina) Drossart (Drossaert, Drossard), geb. Meerssen 3 oktober 1798 (12 vendémiaire jaar 7), overl. Beek 25 november 1866, oud 68 jaar. Tr. Beek 1 augustus 1837 met Nicolaas Vaessen (Vaassen, Vassen), geb. Elsloo 14 april 1806, kuiper (1837), overl. Beek 27 februari 1888, zn. van Christiaan Vaessen en Anna Routen. Volgt IIa.
 2. Maria Catharina Drossard (Drossart), geb. Beek ... maart 1801, overl. ald. 8 maart 1827, volgens aangifte oud 24 jaar. Tr. Beek 11 juni 1825 met Jan Willem (Willem) Martens, geb. Beek 1 februari 1800, dagloner (1825), overl. ald. 20 december 1883, zn. van Joannes Martens en Catharina Tiro (ook: Dero, Tino, dr. van Caspar Dero en Maria Millen).
 3. Antonette Trossart (sic), geb. Beek 3 december 1804 (12 frimaire jaar 13), overl. Neerbeek, gem. Beek 25 oktober 1881. Tr. Beek 4 februari 1833 met Jan Andries Sleijpen (ook: Sleippen), geb. Beek 23 maart 1794, landbouwer, zn. van Joannes Sleijpen en Marie Sebille Leenaerts. Uit het Bevolkingsregister blijkt dat Jan Antoon Drossaerts na het overlijden van zijn vrouw inwoonde bij zijn dochter Antonette. Schoonzoon Jan Andries Slijpen deed in 1853 samen met buurman Adam Wijnen aangifte van overlijden van Jan Antoon Drossart.
 4. Henry Drossard, geb. Beek 25 juli 1808, ongehuwd overl. ald. (Dorpstraat) 28 maart 1885, volgens aangifte oud 76 jaar.

Uit dit huwelijk mogelijk ook: Anna Maria Drossard. Van haar een buitenechtelijke dochter Maria Gerlaca Drossard (later ook genoemd Maria Josephina Drossard), geb. Houthem 25 mei 1825, overl. Spaubeek 14 juni 1905, tr. ... met Mathijs (Mathieu) Dolders, geb. Geulle 25 maart 1831, overl. Schaesberg 11 januari 1907, zn. van Leonard Dolders en Elisabeth Ramaekers.


Drossaert OAT.jpg


In de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) van het Kadaster lezen we dat Antoon Drossart, hovenier, eigenaar was van de percelen B 218 (tuin), 219 (huis), 220 (boomgaard) en tuin (221), alle onder Neerbeek gelegen. Verder had hij nog enkele percelen bouwland (B 402, 403, 407) achter de Aldenhof en Op de Linde. Op basis van deze OAT-gegevens kan de woning worden teruggevonden op de oudste kadastrale minuutplans:


Drossaert Minuutplan.jpg


Als hovenier had Antoon Drossart wellicht een werkgever. Mogelijk was dat de uit Brussel afkomstige generaal Louis Joseph de Marneffe (*1789), in 1823 gehuwd met Marie Antoinette Elisabeth de Montaigne (Beek 1793- Mechelen 1842), dr. van Peter Lambertus Alexander de Montagne en Maria Elisabetha Banens. Zij hadden bezittingen in Neerbeek. Ook een dienstverband op het goed Binsfeld (tussen Beek en Neerbeek gelegen en eigendom van de familie Stas uit Valkenburg) is mogelijk. Nader onderzoek zou dit kunnen uitwijzen. Mogelijk was Antoon Drossaert ook gewoon 'zelfstandig ondernemer'.

Generatie 2

Drossaert BevReg 1850 91.jpg

IIa.

Maria Josepha Drossaert, geb. Meerssen 3 oktober 1798, overl. Beek 25 november 1866,
tr. Beek 1 augustus 1837 met
Nicolaas Vaessen (Vaassen, Vassen), geb. Elsloo 14 april 1806, kuiper (1837), overl. Beek 27 februari 1888, zn. van Christiaan Vaessen en Anna Routen.
Van haar een buitenechtelijke zoon Johan Joseph Drossaert, geb. Ubach (D) 12 mei 1823. Volgt IIIa.

Toen het eerste Bevolkingsregister van Beek werd aangelegd, was zoon Johan Joseph Drossaert al getrouwd met Maria Anna Smeets. Dit register kan ons daarmee helaas niet helpen om te achterhalen of hij opgroeide bij zijn moeder en stiefvader.

Generatie 3

Drossaert BevReg 1850 50.jpg

IIIa.

Johan Joseph (Jan Jozef) Drossaerts (Drossaert), geb. Ubach (D) 12 mei 1823, kuipersgezel (1848), overl. Neerbeek, gem. Beek 5 januari 1899, oud 75 jaar, zn. van Maria Josepha Drossaerts, huishoudster, vader niet vermeld in huwelijks- en overlijdensakte,
tr. Beek 16 juni 1848 met
Maria Anna Smeets (ook: Maria Johanna), geb. Sweikhuizen gem. Schinnen 17 april 1828 , huishoudster (1853), overl. Neerbeek, gem. Beek 28 maart 1916, oud 87 jaar, dr. van Hendrik Smeets en Maria Elisabeth Driessens.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Joseph Drossaert, geb. Beek 17 juni 1849 (ged. ald. 17 juni 1849, doopget. Henricus Smeets en Josephina Drossaert).Volgt IVa.
 2. Maria Ida Drossaerts, geb. Beek 14 maart 1851, dienstmeid (1872), overl. Klimmen 5 oktober 1929, oud 78 jaar. Tr. Beek 22 augustus 1872 met Andreas Kleijnen, geb. Klimmen 4 september 1850, broodbakker (1872), overl. ald. 14 januari 1923, zn. van Francis Kleijnen en Maria Josepha Schiffeleers, herbergierster . Hiervan kinderen te Klimmen en Wijlre, waaronder Hubertina Cornelia Kleijnen gehuwd 1912 met Hubert Jozef Moonen (zie ook bij kind 10).
 3. Antonie (Antonia) Drossaert, geb. Neerbeek, gem. Beek 24 juli 1853 (ged. ald. 25 juli 1853, doopget. Jacobus Smeets en Antonia Drossaert), overl. ald. 19 juni 1918. Tr. Beek 9 april 1875 met Leonardus Dedroeg, geb. Stein 1 februari 1845, overl. Neerbeek, gem. Beek 15 november 1914, zn. van Leonardus Dedroeg en Elisabeth Roubers. Hiervan kinderen.
 4. Jan Hendrik Drossaert, geb. Neerbeek, gem. Beek 1 april 1856 (ged. ald. 1 april 1856, doopget. Joannes Henricus Drossaert en Maria Helena Smeets). Volgt IVb.
 5. Jan Willem Drossaert (Drossart), geb. Neerbeek gem. Beek 6 oktober 1858, overl. ald. 11 oktober 1858.
 6. Leonard Drossaert, geb. Beek 4 december 1859. Volgt IVc.
 7. Willem Drossaert, geb. Beek 30 januari 1863. Volgt IVd.
 8. Jan Hubert Drossaert, geb. Beek 28 januari 1866. Volgt IVe.
 9. Joannes Andries Drossaert, geb. Beek 19 februari 1869, overl. Geleen 11 december 1941, oud 72 jaar.
 10. Johannes Drossaert, geb. Beek 12 mei 1872, overl. Voerendaal (Woolstraat 18) 2 augustus 1947. Het overlijdensbericht voor ‘onze beste oom’ werd geplaatst door de weduwe J. Moonen (Hubertina Cornelia Kleijnen) en kinderen.

Generatie 4

IVa.
Hendrik Joseph Drossart, geb. Beek 17 juni 1849, landbouwer (1907), tuinier (1877-1916), overl. Geleen 12 juni 1924, oud 74 jaar, zn. van Joseph Drossart (IIIa) en Maria Anna Smeets,
tr. Geleen 26 januari 1877 met
Maria Gertruid Giesen (ook: Giezen), geb. Geleen 13 november 1844, overl. ald. 25 juni 1914, oud 69 jaar, dr. van Pieter Giesen (ook: Gijsen) en Maria Gertruid Hoenen (beiden gehuwd Beek 9 november 1840).
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna Drossart, geb. Geleen 12 december 1877, overl. ald. 27 april 1957, oud 79 jaar.
 2. Maria Catharina Elisabeth Drossart, geb. Geleen 11 december 1878, overl. Schaesberg 28 januari 1961. Tr. Geleen 12 april 1907 met Hendrik Daelmans, geb. Geleen, metselaar, zn. van Theodoor Michiel Daelmans en Maria Sibilla Baggen. Hiervan kinderen te Schaesberg.
 3. Gertruid (Gertrudis) Drossart, geb. Geleen 9 april 1881, ongehuwd overl. Roermond 29 januari 1908.
 4. Maria Johanna Hubertina Drossart, geb. Geleen 1 september 1883, overl. Sittard 12 mei 1973. Tr. Geleen 18 april 1918 met Jan Rutten, geb. Geleen, spoorwegbeambte (1918), zn. van Joannes Rutten en Maria Johanna Beaumont.
 5. Maria Ida Drossart, geb. Geleen 1 augustus 1885, dienstbode (1913). Tr. Heer en Keer 5 april 1913 met Martinus Gussen, geb. Maasbree 1 mei 1887, schilder, MOGELIJK overl. Heerlen 7 augustus 1967, zn. van Johannes Gussen en Johanna Maria van de Laar. Hiervan kinderen.
 6. Maria Josepha Drossart, geb. Geleen 4 maart 1888, overl. Geleen 27 september 1976. Tr. Geleen 20 nvember 1918 met Peter Joseph Wauben, geb. Geleen, schrijnwerker (1918), zn. van Jan Wauben en Sophia Schols.
 7. Maria Philomena (Mina, Wilhelmina) Drossart (ook: Drossaert), geb. Geleen 17 augustus 1889, overl. Geleen 23 december 1984. Tr. Geleen 13 november 1916 met Karel Joseph Storcken, geb. Geleen, mijnwerker, zn. van Adam Storcken en Maria Agnes Menten).


IVb.
Jan Hendrik Drossaert, geb. Beek 1 april 1856, tuinier (1923), overl. ald. 18 april 1923, zn. van Jan Joseph Drossaert (IIIa) en Maria Johanna Smeets.
tr. Stein 30 augustus 1876 met
Maria Elisabeth Dedroeg (Dedrog), geb. Stein 15 maart 1855, dr. van Leonardus Dedrog, landbouwer, en Maria Elisabeth Beckers (elders: Roobers?)


IVc.
Leonard Drossaert, geb. Beek 4 december 1859, tuinier (1885), boomsnoeier (1917-1923), boomkweker (1929), overl. Thorn 20 oktober 1936; zn. van Jan Joseph Drossaert (IIIa) en Maria Johanna Smeets,
tr. Thorn 27 april 1885 met
Elisabeth Hubertina Haus, geb. Thorn 11 december 1858, overl. ald. 31 juli 1927, dr. van Peter Gerardus Haus, landbouwer, en Anna Maria Linssen.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Joseph Drossaart, geb. Thorn 24 mei 1885, overl. ald. 19 februari 1890.
 2. Peter Hubert Drossaert , geb. Thorn 24 mei 1885, overl. ald. 11 december 1885.
 3. Peter Hendrik (Pièrre) Drossaert, geb. Thorn 2 januari 1887. Volgt Va.
 4. Joannes Hubertus Christiaan Drossaert, geb. Thorn 22 januari 1889. Volgt Vb.
 5. Joseph Hendrik Drossaart, geb. Thorn 18 april 1891. Volgt Vc.
 6. Maria Hubertina (Mie) Drossaert, geb. Thorn 4 november 1892, overl. Roermond 7 augustus 1957.
 7. Hubertus Willem (Wullem) Drossaert, geb. Thorn 2 december 1895, overl. Roermond (zh) 3 april 1978 en begr. te Thorn.
 8. Christina Maria (Stiena) Drossaert, geb. Thorn 2 juni 1897, overl. Amsterdam 1 september 1918, oud 21 jaar.
 9. Joannes Andreas (Drees) Drossaert, geb. Thorn 16 juni 1899. Volgt Vd.
 10. Gertrudis Anna (Truu) Drossaert, geb. Thorn 26 oktober 1900, overl. Heerlen-Heerlerheide 26 maart 1982. Tr. Thorn 25 augustus 1928 met Wilhelmus Hendricus Josephus Aendekerk (ook: Aen de kerk), geb. Thorn 2 juni 1901, arbeider (1928), overl. Heerlen-Beersdal 26 mei 1966, zn. van Jacobus Hubertus AendeKerk en Maria Barbara Hubertina van Wekberg. Uit dit huwelijk 7 kinderen.


IVd.
Willem Drossaert, geb. Beek 30 januari 1863, tuinier (1890-1919), overl. ald. 15 maart 1945, oud 82 jaar, zn. van Jan Joseph Drossaert (IIIa) en Maria Johanna Smeets,
tr. Beek 25 april 1890 met
Maria Elisabeth Willems, geb. Schimmert 17 april 1855, dienstmeid (1890), overl. Venray 15 januari 1920, dr. Van Gerardus Willems en Maria Helena Muijlkens.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Wilhelmus Josephus Drossaert, geb. Beek 21 april 1891, overl. Neerbeek, gem. Beek 12 januari 1892.
 2. Pieter Louis Joseph Drossaert, geb. Beek 17 juli 1892. Volgt Ve.
 3. Joseph Hendrik Drossaert, geb. Beek 30 september 1895. Volgt Vf.


IVe.
Jan Hubert Drossaert, geb. Beek 28 januari 1866, tuinier (1894-1916), jachtopziener (1918), rentmeester (1922), rijksveldwachter (1924), overl. Kerkrade 12 februari 1943, oud 77 jaar, zn. van Jan Joseph Drossaert (IIIa) en Maria Johanna Smeets,
tr. Schinnen 10 november 1892 met
Anna Maria Catharina Meijs (Meys), geb. Schinnen 18 mei 1866, overl. Kerkrade-Nieuw Ehrenstein 23 januari 1930, dr. van Jan Martin Meijs en Anna Gertruid Meijers (Meiers).
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Josephina Hubertina (Jozefina) Drossaert, geb. Neerbeek, gem. Beek 9 augustus 1893, overl. Kerkrade 18 januari 1952. Tr. Kerkrade 7 mei 1918 met Jan Hubert Willem (Willem) Smeets, geb. Voerendaal, machinist, overl. Kerkrade 26 oktober 1968, zn. van Frans Smeets en Maria Elisabeth Bertrand. Hiervan kinderen.
 2. Johannes Martinus Drossaert, geb. Neerbeek, gem. Beek 5 september 1894. Volgt Vg.
 3. Maria Anna Drossaert, geb. Neerbeek, gem. Beek 20 januari 1896, overl. … 15 juli 1968. Tr. Beek 29 juni 1916 met Pieter Renier Schmeitz (Smeitz), geb. Geleen 10 juli 1892, landbouwer, overl. ald. 3 mei 1928, zn. van Andries Schmeitz en Anna Catharina op den Camp. Hiervan kinderen te Lutterade-Krawinkel.
 4. Jan Eugène Drossaert, geb. Neerbeek, gem. Beek 10 februari 1898. Volgt Vh.
 5. Jan Hendrik Drossaert, geb. Neerbeek, gem. Beek 22 februari 1899, overl. ald. 3 juni 1899, oud 3 maanden.
 6. Hendrik Antoon Drossaert, geb. Neerbeek, gem. Beek 9 mei 1901. Volgt Vi.
 7. Maria Gertruida Drossaert, geb. Kerkrade 2 december 1903, overl. ald. 16 juli 2001, oud 97 jaar. Tr. Kerkrade 4 oktober 1922 met Michiel Joseph Somers, geb. Kerkrade, bankwerker (1922), overl. Chevremont 4 mei 1969, zn. van Leonard Joseph Somers en Gertrud Sensen. Hiervan kinderen te Chevremont e.o.
 8. Antonius Leonardus Drossaert (ook: Drosfaert), geb. Kerkrade 26 september 1902. Volgt Vj.
 9. Maria Josepha Elisabeth Drossaert, geb. Kerkrade 10 september 1905 = Anna Maria Josephina Elisa Drossaert, overl. ald. 30 oktober 1905, oud 7 weken.
 10. Maria Elisabeth Leonie Drossaert, geb. Kerkrade 5 juni 1908, overl. ald. 27 augustus 1908, oud 6 weken.

Generatie 5

Va.
Peter Hendrik Drossaert, geb. Thorn 2 januari 1887, tuinier (1929), overl. ald. 28 juni 1960; zn. van Leonard Drossaert (IVc) en Elisabeth Hubertina Haus,
tr. Thorn 12 oktober 1929 met
Anna Maria Gertrudis Gielen, geb. Sevenum 29 augustus 1898, overl. Weert 17 november 1996, dr. van Renier Gielen en Anna Maria Petronella van Lier.
Uit dit huwelijk kinderen te Thorn.


Vb.
Joannes Hubertus Christiaan (Chris) Drossaert, geb. Thorn 22 januari 1889, bedrijfsleider (1929), wethouder te Thorn, overl. Roermond (zh) 27 februari 1946 en begr. te Thorn; zn. van Leonard Drossaert (IVc) en Elisabeth Hubertina Haus,
tr. Roermond 9 april 1929 met
Theresia Heijnen, geb. Roermond 9 november 1897, winkelierster (1929), dr. van Silvester Heijnen en Johanna Coorens.
Uit dit huwelijk kinderen te Thorn.


Vc.
Joseph Hendrik Drossaart, geb. Thorn 18 april 1891, arbeider (1917), overl. Roermond (zh) 24 april 1949 en begr. te Thorn, zn. van Leoard Drossaart (IVc) en Elisabeth Hubertina Haus,
tr. Thorn 17 februari 1917 met
Maria Hubertina Ramakers, geb. Thorn 4 maart 1891, dr. van Hendrik Hubert Ramakers en Catharina Elisabeth Clerx.
Uit dit huwelijk kinderen te Thorn en Hoensbroek.


Vd.
Joannes Andreas (André, Drees) Drossaert, geb. Thorn 16 juni 1899, machinist eerder wonend te Haarlemmermeer (1923), overl. Maastricht 6 mei 1968; zn. van Leonard Drossaert (IVc) en Elisabeth Hubertina Haus,
tr. Thorn 10 februari 1923 met
Jeanne Crapts (ook: Craps), geb. Maastricht 26 april 1902, overl. ald. (Reinaarsingel 70) … augustus 1986, oud 84 jaar, dr. van Joseph Crapts, tuinier, en Johanna Wilhelmina Klaassens.
Uit dit huwelijk kinderen te Maastricht.


Ve.
Pieter Louis Joseph Drossaert, geb. Beek 17 juli 1892, schrijnwerker (1919), overl. ald. (Beek-Kelmond) 14 april 1924, zn. van Willem Drossaert (IVd) en Maria Elisabeth Willems,
tr. Beek 1 mei 1919 met
Maria Hubertina Erckens, geb. Beek 11 februari 1889, winkelierster (1926), dr. van Pieter Hubertus Erckens en Anna Maria Gruijsen. Zij hertr. Beek 25 juni 1926 met Johann Mathias Spätgens.


Vf.
Joseph Hendrik Drossaert, geb. Beek 30 september 1895, mijnwerker (1923), zn. van Willem Drossaert (IVd) en Maria Elisabeth Willems,
tr. Beek 23 augustus 1923 met
Susanne Maria Voogd, geb. Amsterdam 5 oktober 1892, overl. Beek 18 januari 1958, dr. van Antonius Henricus Josephus Voogd en Suzanna Johanna Maria Heijman (elders: Meijman).


Vg.
Johannes Martinus Drossaert, geb. Neerbeek, gem. Beek 5 september 1894, overl. Kerkrade-Chevremont / Sint Pietersrade (Prinses Irenestraat 12) 4 september 1954, zn. van Jan Hubert Drossaert (IVe) en Anna Maria Catharina Meijs,
tr. Princenhage (NB) 27 mei 1919 met
Johanna Petronella Zundert, van, geb. Princenhage 18 april 1896, overl. Kerkrade-Chevremont 10 augustus 1972, dr. van Adrianus van Zundert en Willemijna van Dongen.
Uit dit huwelijk kinderen te Princenhage.


Vh.
Jan Eugène Drossaert, geb. Beek 10 februari 1898, bankwerker (1924), overl. Ubach over Worms 23 april 1980, zn. van Jan Hubert Drossaert (IVe) en Anna Maria Catharina Meijs,
tr. Nieuwenhagen 20 juni 1924 met
Maria Hubertina Antonia (Antoinette, Netje) Dedroeg, geb. Nieuwenhagen 7 november 1903, overl. Brunssum (zh) 30 juni 1987, dr. van Johannes Joseph Dedroeg, winkelier, en Maria Penders.
Uit dit huwelijk kinderen te Nieuwenhagen.


Vi.
Hendrik Antoon Drossaert, geb. Beek 9 mei 1901, bankwerker (1928),overl. Kerkrade 3 mei 1971, zn. van Jan Hubert Drossaert (IVe) en Anna Maria Catharina Meijs,
tr. Kerkrade 8 augustus 1928 met
Maria Catharina Starmans, geb. Kerkrade 15 oktober 1898 , vroedvrouw (1928), overl. ald. 17 juni 1968, dr. van Johan Joseph Starmans en Anna Maria Ritzerfeld.
Uit dit huwelijk kinderen te Kerkrade.


Vj.
Antonius Leonardus Drossaert, geb. Kerkrade 26 september 1902, timmerman (1926), overl. Heerlen 8 oktober 1957, zn. van Jan Hubert Drossaert (IVe) en Anna Maria Catharina Meijs,
tr. Kerkrade 27 augustus 1928 met
Josepha Magdalena Kemp, geb. Kerkrade 26 december 1902, overl. Landgraaf 20 juni 1989, dr. van Hendrik Hubert Kemp en Maria Josepha Schroe (Schroë).