Denumbrement

Uit Genealogie Limburg Wiki

De term denumbrement (ook wel: denombrement) is verbonden aan het middeleeuwse leenstelsel. Bij het verwerven van een leen door een leenman werd een meervoudig verslag opgemaakt door een griffier of een baljuw, waarin de staat van het verworven leen werd beschreven. Dit overzicht werd een denumbrement genoemd.

In een denumbrement worden alle rechten en goederen beschreven die tot het leengoed behoorden, gewoonlijk inclusief de oppervlakte en de grenspercelen, vaak ook met de lasten en de vorige eigenaren. Was het leen een heerlijkheid, dan staan in het denumbrement de opbrengsten en rechten vermeld die aan de heerlijkheid waren verbonden.
Denumbrementen zijn nuttig bij het vaststellen van de omvang van een leengoed, dat meestal niet uit één aaneengesloten gebied bestond. Bovendien bezat de leenman vaak, naast de feodale (in leen gehouden) gronden, ook nog allodiale (eigen) goederen. In een denumbrement worden deze eigen bezittingen gewoonlijk niet genoemd.

Vele denumbrementen zijn bewaard gebleven in de archieven van leenhoven en heerlijkheden. Ze vormen veelal een rijke bron voor heemkundigen en genealogen.