De Hesselle

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De Hesselle is een familie uit Kerkrade en kort daarop Heerlen. De familie stamt oorspronkelijk uit Wallonië. De familie leverde ook twee Heerlense burgemeesters toen het nog een dorp was.

Genealogie

In 1947 waren er in Nederland 12 naamdragers in leven; in 2007 iets minder dan 16. In Duitsland is ook nog een bloeiende tak.

Generatie 1

I. Paschasius de Hesselle begraven Kerkrade 8 juli 1704, schepen van Kerkrade en halfwin op de hoeve Crombach, trouwde met 1. Maria Chauneux, overleden Kerkrade 27 maart 1679, trouwde 2. met Marta Henrichs/Martin Henrothe en trouwde 3. Kerkrade 25 augustus 1700 met Anna Hanlet.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Petrus de Hesselle gedoopt Kerkrade 30 juni 1670.
 2. Christianus de Hesselle gedoopt Kerkrade 15 januari 1672, leefde nog 1694.
 3. Lotharius de Hesselle volgt IIb.
 4. Joannes Bertrams de Hesselle gedoopt Kerkrade 25 oktober 1674, begraven Kerkrade 31 december 1690.
 5. Daniel de Hesselle gedoopt Kerkrade 24 maart 1679.
 6. Anna Cornelia de Hesselle (tweeling) gedoopt Kerkrade 24 maart 1679.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Dionisius de Hesselle gedoopt Kerkrade 1 januari 1681, vermoedelijk jong overleden.
 2. Dionisius de Hesselle gedoopt Kerkrade 23 januari 1682.
 3. Franciscus Josephus de Hesselle gedoopt Kerkrade augustus of september 1684.

Generatie 2

II. Lotharius de Hesselle begraven Heerlen 21 juli 1742, landbouwer, woonde te Heerlen op hoeve De Vrank en had zijn initialen op de muurankers aangebracht met het jaartal 1706, trouwde Kerkrade 10 oktober 1694 met Catharina Dautzenberg, gedoopt Heerlen 14 november 1668, begraven Heerlen 29 september 1740, dochter van Peter Dautzenberg en Maria Moenen.

Uit dit huwelijk:

 1. Dionijs Paschcasius de Hesselle gedoopt Kerkrade 21 juli 1695, vermoedelijk jong overleden.
 2. Petrus Christiaan de Hesselle volgt IIIa.
 3. Maria de Hesselle gedoopt Kerkrade 23 maart 1699, overleden Heerlen 1775, trouwde 3 december 1730 met Joannes Vorage.
 4. Joannes de Hesselle gedoopt Kerkrade 19 maart 1701.
 5. Mathias de Hesselle gedoopt Kerkrade 18 maart 1703, priester.
 6. Dionijsius Paschcasius de Hesselle gedoopt Kerkrade 19 mei 1705.
 7. Lotharius Ferdinand de Hesselle volgt IIIb.

Generatie 3

IIIa. Petrus Christiaan de Hesselle gedoopt Kerkrade 27 januari 1697, begraven Kerkrade 22 december 1757, trouwde Kerkrade 5 mei 1743 met Maria Boon. Ze was eerder weduwe van Johannes Stassen.

Uit dit huwelijk:

 1. Lotharius de Hesselle gedoopt Kerkrade 11 januari 1744, begraven Kerkrade 21 april 1774.
 2. Joannes Wilhelmus de Hesselle gedoopt Kerkrade 7 juni 1745,
 3. Joanna Catharina de Hesselle gedoopt Kerkrade 17 oktober 1746, overleden Robroek 11 juni 1812, trouwde Kerkrade 3 oktober 1775 met Antoon Hoenen.
 4. Maria Agatha de Hesselle gedoopt Kerkrade 24 juni 1749, overleden 4 januari 1839, trouwde Kerkrade 2 september 1770 met Peter Vijgen. Hij was eerder weduwnaar van Maria Catharina Ceularts.
 5. Maria Catharina de Hesselle gedoopt Kerkrade 24 november 1751, begraven Kerkrade 21 juni 1769.
 6. Maria Magdalena de Hesselle gedoopt Kerkrade 23 juli 1754, trouwde Kerkrade 9 augustus 1778 met Mathias Cuijpers.
 7. Anna Catharina de Hesselle gedoopt Kerkrade 20 januari 1758, trouwde Kerkrade 23 januari 1785 met Joannes Reinerus Tribbels.

IIIb. Lotharius Ferdinand de Hesselle gedoopt Kerkrade 17 april 1708, begraven Heerlen 7 november 1768, trouwde Heerlen of Kerkrade 27 september 1744 met Ida Stevens, gedoopt Hoensbroek 12 februari 1711, begraven Heerlen 27 april 1788.

Uit dit huwelijk:

 1. Dionijsius Paschcasius de Hesselle volgt IVa.
 2. Lotharius de Hesselle volgt IVb.
 3. Johanna Catharina de Hesselle gedoopt Kerkrade 31 januari 1747, overleden Kerkrade 23 december 1805, trouwde Kerkrade 26 juli 1778 met Hubert Schepers. Hij hertrouwde met Anna Josepha Vijgen.
 4. Joannes Petrus de Hesselle volgt IVc.
 5. Petrus Mathias de Hesselle gedoopt Kerkrade 12 oktober 1749.

Generatie 4

IVa. Dionijsius Paschcasius de Hesselle (Denis Pascal) gedoopt Kerkrade 7 september 1745, overleden Heerlen 2 november 1811, trouwde Kerkrade 19 april 1787 Maria Gertruda Goffin, overleden 22 november 1831.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Petrus de Hesselle volgt Va.
 2. Joana Henrica de Hesselle gedoopt 4 mei 1790.
 3. Maria Elisabeth de Hesselle geboren en gedoopt Heerlen 27 juli 1792, trouwde Heerlen 2 oktober 1816 met Caspar Peltzer, geboren Eygelshoven 7 augustus 1782, zoon van Herman Peltzer en Elisabetha Bourghans.
 4. Maria Anna de Hesselle gedoopt 20 juli 1795, overleden 30 mei 1848, trouwde 26 november 1824 met Johan Arnold Hoenen, gedoopt Heerlen 20 juli 1795.
 5. Henricus Jospehus de Hesselle volgt Vb.
 6. Jean Dionis de Hesselle gedoopt 22 december 1800, overleden 24 februari 1853, herbergier, trouwde 30 oktober 1839 met Maria Catharina Clara Mertens, gedoopt Heerlen 16 januari 1800.

IVb. Lotharius de Hesselle (Lotharis) wellicht gedoopt Hoensbroek 24 juni 1737, begraven Eys-Wittem 22 oktober 1787, landbouwer, trouwde 1. Heerlen 22 februari 1767 met Anna Catharina Swelschen en trouwde 2. Heerlen 21 juni 1772 met Maria Anna Handels, geboren Richterich circa 1741, overleden Heerlen 19 januari 1817.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Johanna Maria de Hesselle (Jeane Marie) gedoopt Voerendaal 26 mei 1773, overleden Heerlen 18 augustus 1850, trouwde Heerlen 24 april 1805 met Johannes Joseph Bloem, geboren Heerlen 5 januari 1773, zoon van Denis Bloem en Maria Catherina Penners.
 2. Maria Ida de Hesselle gedoopt Voerendaal 17 oktober 1774, overleden Heerlen 21 augustus 1833, trouwde Heerlen 26 maart 1810 met Jan Joseph Schils, geboren Heerlen 20 maart 1762, zoon van Gerard Schils en Jeanne Marie Penners.
 3. Maria Catharina de Hesselle gedoopt Voerendaal 11 september 1775, overleden Heerlen (Benzenraderhof) 4 december 1811, trouwde 1. Eijs 16 januari 1797 met Martin Joseph Milchers, overleden 7 mart 1805 en trouwde 2. Heerlen 19 februari 1806 met Jan Michiel Prikkaerts (Prikartz), gedoopt Kerkrade 13 april 1781, overleden Itteren 24 januari 1857, zoon van Henri Prikkaerts en Anna Maria Pluijmakers.
 4. Peter Caspar de Hesselle volgt Vc.
 5. Joanna de Hesselle gedoopt Eijs 1778, trouwde met Michiel Hijnen.

IVc. Joannes Petrus de Hesselle (Jean Pierre/Jan Pieter), gedoopt 13 juli 1748, overleden Heerlen 17 mei 1808, trouwde Wahlwilre 29 januari 1781 met Joanna Maria Quaetbach (Quodbach), gedoopt Mechelen-Wittem 12 april 1756, overleden Heerlen 20 maart 1794.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Ida de Hesselle gedoopt 5 december 1781, trouwde 31 december 1803 met Hendrik Reumkens, gedoopt Schaesberg 6 mei 1776.
 2. Maria Catharina de Hesselle gedoopt Heerlen 11 april 1783, overleden Heerlen 25 november 1830, trouwde Heerlen 20 juni 1808 met Jan Willem Vijgen, gedoopt Heerlen circa 1776, zoon van Jan Pieter Vijgen en Maria Agatha de Heselle.
 3. Lothrius Caspar de Hesselle gedoopt 6 januari 1785.
 4. Anna Elisbeth de Hesselle gedoopt Heerlen 17 augustus 1786, overleden Heerlen 31 maart 1850, trouwde Heerlen 1 september 1807 met Jan Leonard Cuijpers, gedoopt Heerlen circa 1785, zoon van Nicolas Cuijpers en Marie Agnes Starmans.
 5. Maria Anna de Hesselle gedoopt 2 augustus 1788, trouwde 25 oktober 1810 met Frans Willem van der Weijden, gedoopt Kerkrade 17 april 1787.
 6. Winandus Jospeh de Hasselle gedoopt 25 juli 1790.
 7. Joannes Egidius Joseph de Hasselle volgt Vd.

Generatie 5

Va. Jan Petrus de Hesselle (Jan Pieter/Johan Peter) geboren en gedoopt Heerlen 12 februari 1788, overleden Heerlen 30 augustus 1869, akkerman, burgemeester van Heerlen 1856-1862, trouwde Heerlen 24 juli 1819 met Maria Catharina Herinx, geboren en gedoopt Brunssum 14 oktober 1787, overleden Heerlen 1 februari 1851, dochter van Jan Gerard Herinx en Johanna maria Weelen.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Joseph de Hesselle geboren Heerlen 29 september 1820, overleden Heerlen (Gitsbach) 23 april 1851, ongehuwd.
 2. Kaspar de Hesselle geboren Heerlen 1822.
 3. Johan Willem de Hesselle volgt VIa.
 4. Anna Maria Suzanna Hubertina de Hesselle geboren Heerlen 1825.
 5. Hendrik Joseph Hubert de Hessele geboren Heerlen 14 augustus 1826.
 6. Jan Dionis Pascal Albert de Hesselle volgt VIb.

Vb. Henricus Jospehus de Hesselle gedoopt 2 maart 1798, diende in 1814 in het Bataljon Artillerie Nationale Militie no. 1, trouwde 1830 met Maria Anna Meijers, dochter van Guillaume Meijers en A.C. Somija.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gertruda de Hesselle geboren Kerkrade 1826.
 2. Joanna Catharina de Hesselle geboren Kerkrade 1827.
 3. Maria Elisabeth de Hesselle geboren Kerkrade 1829.
 4. Jan Dionijs de Hesselle volgt VIc.
 5. Frans Jacob de Hesselle volgt VId.
 6. Maria Jozefa de Hesselle geboren Kerkrade 1836.
 7. Hendrik Jozef de Hesselle geboren Kerkrade 1838.

Vc. Peter Caspar de Hesselle (Pieter Caspar/Pierre Gaspard) geboren en gedoopt Voerendaal 24 februari 1777, overleden Heerlen 22 januari 1852, landbouwer, logementhouder, trouwde Heerlen 4 november 1809 met Joanna Maria Schils, geboren en gedoopt Heerlen 19 december 1778, overleden Heerlen 18 oktober 1834, dochter van Gerard Schils en Johanna Maria Penners.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna de Hesselle geboren Heerlen 12 augustus 1810, overleden 4 december 1883, trouwde Heerlen 4 oktober 1843 met Mathias Jozef Wetzels, geboren Heerlen 15 december 1807, zoon van Jan Caspar Wetzels en Odilia Rietraet.
 2. Dennis Hubert de Hesselle geboren Heerlen 24 december 1811, overleden Heerlen 25 maart 1812.
 3. Maria Johanna de Hesselle (Jeanne) geboren Heerlen 10 januari 1813, trouwde Heerlen 26 november 1851 met Herman Joseph Hubert Cloot, geboren Heerlen 1 maart 1820, overleden Heerlen 6 oktober 1892,zoon van Jan Pieter Cloot en Maria Odilia Ross.
 4. Maria Ida de Hesselle geboren Heerlen 15 september 1814, overleden Heerlen 21 oktober 1814.
 5. Maria Ida Alouisa de Hesselle geboren Heerlen 26 januari 1817, overleden Heerlen 1 april 1904, trouwde Heerlen 11 september 1856 met Theodoor Christiaan Müller, geboren Heerlen 8 december 1825, zoon van Theodoor Christiaan Müller en Cornelia Geertruida Bertrand.
 6. Peter Joseph de Hesselle volgt VIe.

Vd. Joannes Egidius Joseph de Hasselle (Jean Egide Joseph) gedoopt 3 december 1791, overleden Heerlen 9 mei 1834, landbouwer, trouwde Heerlen 24 november 1812 met Anna Maria Dauvermans, gedoopt Laurensberg (Duitsland) 11 mei 1793, overleden Heerlen 2 februari 1850, dochter van Joseph Dauverman(s) en Catharine Groten.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Ida de Hesselle geboren Heerlen 30 december 1814, overleden 11 oktober 1840.
 2. Johan Leonard de Hesselle geboren Heerlen 4 januari 1817, overleden Wegscheid 25 december 1847, ongehuwd.
 3. Marua Anna de Hesselle geboren Heerlen 28 maart 1819, overleden 3 maart 1835.
 4. Anna Elisabeth de Hesselle geboren Heerlen 23 januari 1822, overleden Heerlen 21 april 1822.
 5. Mathijs Joseph de Hesselle geboren Heerlen 9 juni 1823, overleden Heerlen 25 mei 1824.
 6. Frans Willem de Hesselle geboren Heerlen 15 juli 1825, overleden Heerlen 19 oktober 1825.
 7. Anna Elisabeth de Hesselle geboren Heerlen 3 februari 1828, overleden Heerlen 7 februari 1834.

Generatie 6

VIa. Johan Willem de Hesselle (Jan Willem) geboren Heerlen september 1823, overleden Aken (Duitsland) 2 januari 1903, trouwde Bergerhausen (Duitsland) 10 februari 1863 met Maria Helena Hubertina Vorage, geboren Bergerhausen 15 augustus 1833, overleden Heerlen 7 januari 1907, dochter van Peter Joseph Vorage en Elisabeth Herfs.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Josef Hubert de Hesselle geboren Heerlen 9 februari 1866, overleden Heerlen 5 maart 1866.
 2. Petronella Henriette Arnoldina de Hesselle geboren Heerlen 13 februari 1867, overleden 2 januari 1945, trouwde Heerlen 24 november 1897 met Simon Willem Kreutzen, geboren 13 mei 1865, overleden 24 oktober 1936.
 3. Jan Pascal Hubert de Hesselle volgt VIIa.
 4. Frans Jozef Hubert de Hesselle volgt VIIb.

VIb. Jan Dionis Pascal Albert de Hesselle geboren Amby 1 mei 1830, overleden Aken (Duitsland), trouwde met Maria Catharina Meulenbergh, geboren Breberen, 10 september 1837, overleden na 1920.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Pieter Jozef Pascal de Hesselle geboren Heerlen 3 april 1866.
 2. Hubert Dominicus de Hesselle geboren Heerlen 22 mei 1867, werd Nederlander 20 juni 1904, koopman.
 3. Maria Johanna Helena de Hesselle geboren Heerlen 18 maart 1869.
 4. Hendrik Jozef Hubert de Hesselle geboren Heerlen 27 november 1870.
 5. Pieter Mathias de Hesselle geboren Heerlen 23 februari 1872, overleden Heerlen 15 mei 1872.
 6. Maria Anna Albartina de Hesselle geboren Heerlen 30 augustus 1873.
 7. Maria Carolina Jozefa de Hesselle geboren Heerlen 5 juni 1875, overleden Heerlen 18 augustus 1875.
 8. Johanna Ludovica de Hesselle geboren Heerlen 11 januari 1879, overleden Heemstede 6 november 1950, trouwde met Wilhelmus Ludovicus Randoe, zoon van Antonius Martinus Randoe en Cornelia Halderiet.

VIc. Jan Dionijs de Hesselle geboren Kerkrade april 1832, overleden Kerkrade 1905, grondeigenaar, trouwde met Maria Anna Spijkers, geboren Kerkrade 3 januari 1851, overleden Kaalheide 8 november 1925.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna de Hesselle geboren Kerkrade 17 september 1875.
 2. Anna Maria Josepha Hubertina de Hesselle geboren Kerkrade 5 september 1876, overleden Kerkrade 23 augustus 1958, trouwde Kerkrade 21 november 1904 met Mathijs Joseph Buck, zoon van Nicolas Joseph Buck en Maria Cornelia Hubertina Wiertz.
 3. Maria Elisabeth de Hesselle geboren Kerkrade 6 maart 1878.
 4. Anna Maria Hubertina de Hesselle geboren Kerkrade 29 maart 1880, overleden 8 december 1932, trouwde met Smeets.
 5. Pieter Jozef de Hesselle geboren Kerkrade 3 november 1881, overleden Kerkrade 16 maart 1963, priester en deken van Kerkrade.
 6. Pieter Johan de Hesselle geboren Kerkrade 26 juni 1884.
 7. Maria Josepha de Hesselle geboren Kerkrade 16 september 1886, overleden Aalst 23 april 1967, trouwde met H.A.R. Verwer.
 8. Anna Maria Philomenia de Hesselle geboren Kerkrade 17 maart 1888, overleden 17 november 1936, trouwde met Johannes Smeets, geboren 16 juli 1882, overleden 6 december 1936.
 9. Maria Louisa de Hesselle geboren Kerkrade 3 maart 1890.

VId. Frans Jacob de Hesselle geboren Kerkrade juni 1834, overleden 1 maart 1891, Gerbereibesitzer, trouwde 14 oktober 1865 met Margaretha Everschoor, geboren Bergrath (Eschweiler) 19 februari 1842.

Uit dit huwelijk:

 1. Henrich Hubert de Hesselle geboren Langerwehe 13 augustus 1866, trouwde met Maria Stang.
 2. Maria Wilhelmina Hubertina de Hesselle geboren Langerwehe 25 oktober 1867.
 3. Johann Peter Hubert de Hesselle geboren Düsseldorf (Duitsland) 3 mei 1870, werd Nederlander 2 juli 1920, handelaar in leder.
 4. Frans Jacob Hubert de Hesselle geboren Düsseldorf 31 maart 1871.
 5. Augustina Maria Petronella de Hesselle geboren Düsseldorf 4 augustus 1872.
 6. Felix Anton de Hesselle geboren Düsseldorf 19 mei 1874.
 7. Albert Hubert de Hesselle (tweeling) geboren Düsseldorf 19 mei 1874, overleden Düsseldorf 12 augustus 1877.
 8. Otto Godfried Hubert de Hesselle geboren Düsseldorf 27 juni 1876, werd Nederlander 27 november 1918, koopman.

VIe. Peter Joseph de Hesselle (Pieter Jozef) geboren Heerlen 21 juli 1821, overleden Heerlen 3 juni 1883, apotheker, trouwde 1. Heerlen 15 augustus 1849 met Maria Magdalena Houtvast, geboren Merkelbeek 22 mei 1822, overleden Heerlen 28 maart 1864, en trouwde 2. 20 februari 1868 met Maria Anna Ernestina Schils, geboren Heerlen 8 juni 1834, dochter van Hendrik Jozef Schils en Johanna Cordula Stollwerck.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Maria Ida Helena de Hesselle geboren Heerlen 14 juli 1850, overleden Heerlen 25 september 1916, ongehuwd.
 2. Maria Anna Jozefa de Hesselle geboren Heerlen 25 december 1852, trouwde met Pesch.
 3. Maria Jozef Claudius Karel de Hesselle volgt VII.
 4. Jozefa Hubertina Eugenia de Hesselle geboren Heerlen 6 augustus 1857.
 5. Herman Jozef Hubert Marie de Hesselle geboren Heerlen 28 oktober 1859, overleden Heerlen 22 juni 1904, ongehuwd.

Generatie 7

VI. M.J.C.K. de Hesselle 1855-1935, burgemeester van Heerlen 1894-1913

VIIa. Jan Pascal Hubert de Hesselle geboren Heerlen 15 maart 1870, overleden Valkenburg-Houthem 15 maart 1946, brouwer, trouwde Oirsbeek 12 augustus 1902 met Maria Johanna Catharina Elisabeth Gabrielle Beckers, geboren Gracht-Oirsbeek 18 november 1873, overleden Heerlen 2 augustus 1907, dochter van Jan Leonard Josef Beckers en Maria Helena Wilhelmina Moens en trouwde 2. Heerlen 4 mei 1908 met Maria Margaretha Jozefa Langohr, geboren Heerlen 17 augustus 1883, overleden Valkenburg 2 april 1962, dochter van Jan Pieter Hubert Langohr en Johanna Katharina Hubertina Frings.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Pascal Hubert Jean Marie Dehesselle geboren Heerlen 5 oktober 1903.
 2. François Marie Hubert Dehesselle geboren Heerlen 1 juni 1905.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Johanna Josefina Maria Hubertina Dehesselle geboren Heerlen 27 januari 1909, overleden Heerlen 20 november 1909.
 2. Willem Josef Hubert Dehesselle geboren Heerlen 4 december 1909, overleden Heerlen 6 februari 1938, ongehuwd.

VIIb. Frans Jozef Hubert de Hesselle geboren Heerlen 11 april 1873, overleden Heerlen 10 april 1922, houthandelaar, trouwde Voerendaal 15 oktober 1913 met Maria Catharina Caenen, geboren Oud-Valkenburg 12 augustus 1882, overleden Heerlen 11 maart 1962, dochter van Joannes Wilhelmus Caenen en Maria Anna Hubertina Spauwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Pascal Marie Hubert de Hesselle geboren 3 augustus 1915, overleden 15 maart 1998, trouwde 1946 met Julia Emma Francisca Lockefeer, geboren circa 1918, overleden Tegelen 9 juli 2014, dochter van Emilie Theophile Lockefeer en Rosalia Ludovica Maria Kramers. Hieruit 3 zonen.

VII. Maria Jozef Claudius Karel de Hesselle geboren Heerlen 2 januari 1855, overleden Heerlen 30 april 1935, studeerde far­ma­cie aan de Universiteit van Amster­dam en slaagde 9 juni 1884 voor het apothekers­­­­­examen, apotheker, burgemeester Heerlen 1894-1913, consul van Oostenrijk en Hongarije, lid provinciale staten van Limburg, trouwde Klimmen 25 no­­­­vember 1885 met Louise Marie Henriette Bex, geboren Klimmen 9 april 1857, overleden Heerlen 27 december 1939, dochter van Nicolaas Joseph Bex en Maria Helena Goessens.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Magdalena Jozefina Henrietta de Hesselle geboren Heerlen 16 januari 1887, jong overleden.

Nog te plaatsen bij generatie 7

 • Theophile Joseph Hubert de Hesselle geboren Heerlen juli 1911, emigreerde naar Australië.
 • Francois Marie Hubert de Hesselle geboren Heerlen juni 1915.