De Groot

Uit Genealogie Limburg Wiki

De Groot was een Venlose familie van o.a. bestuurders. Zie ook De Groot (Venlo).


Johan de Groot (die Groit). Johan die Groot en Metten, echtgenoten, kochten in 1456 een rente van 5 malder rogge uitgaande van goederen te Maasbree. Tr. met Metten Loeppadz, in 1477 vermeld als zijn weduwe.

Gerard de Groot (Gerrit die Grote), rentmeester van Venlo 1468 en '69, borgemeester aldaar 1475 en '77, schepen aldaar 1478. In 1479 beleend met het Gelderse leengoed genaamd de Schei onder Beesel-Leeuwen. In 1515 werden zijn erfgenamen Johan van Greefraedt en zijn broers hiermee beleend.

Gerard de Groot (Gerrit die Grote), in 1485 als erfgenaam van zijn vader Gerrit beleend met de Schei.
Hiervan:

  1. Mechtildis (Mette) de Groot. Tr. 1) met Otto van Wailwick. Tr. 2) 23 oktober 1510 met Gerard van Kessel genaamd Roffaert.
  2. MOGELIJK Johan de Groot.

Johan de Groot. Tr. met Catharina. Zij kochten op 23 augustus 1511 een erfrente van de stad Venlo. In 1534 verklaarden ze samen dat ze een rente gevestigd op hun huis in de Jodenstraat schuldig waren aan Wolter van Roesterum en diens vrouw Lijsbeth. In 1539 pachtte hij een stuk land van het klooster Mariaweide te Venlo.
Hiervan MOGELIJK:

  1. Gerard de Groot
  2. Meechtildis de Groot. Tr. met Matthijs Timmerman. Schepenen van Venlo oorkondden op 29 augustus 1547 dat Gerhard die Groet en diens zwager Thewes Tymmerman als man en momber van Metgken die Groet hadden verklaard dat zij twee bouwhoeven bezaten in het kerspel Beesel gelegen 'met ettliche erff malderen', geërfd van hun overleden ouders. De erfenis werd in twee gelijke stukken verdeeld, waarna Gerard heeft getrokken 'den Alden Hoff dair Mart der bouwman op woent'. Metgen en Thewes kregen als deel 'de Neyen Hoff' met 4 malder en 1 vat rogge te Tegelen als erfpacht. In een Beeselse lijst uit 1551 zien we o.a. 'Theuwis Timmerman neve synen huiss ind hoff'.