Crahay

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

I. Prion Crahea trouwde met Jeanne Pasquer.

Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Natalis Crahey volgt II.

II. Christianus Natalis Crahey werd 1705 burger te Maastricht, trouwde Maastricht 15 mei 1707 met Ida van Heck.

Uit dit huwelijk:

 1. Guillaume Crahay volgt III.

III. Guillaume Crahay (Wilhelmus) trouwde Maastricht 15 oktober 1741 met Anne Catharina Dupont.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerard Jacob Crahay gedoopt Maastricht 23 juli 1743.
 2. Henri Guillaume Crahay volgt IV.
 3. Anna Catharina Crahay gedoopt Maastricht 22 januari 1747 (tweeling).
 4. Anna Elisabeth Crahay geboren circa 1748, overleden Maastricht 23 november 1825, trouwde met Petrus Vincent, geboren Maastricht circa 1748, overleden Maastricht 23 augustus 1809, zoon van Henri Vincent en Helene Severijns.

IV. Henri Guillaume Crahay (Henricus Wilhelmus) gedoopt Maastricht 22 januari 1747, overleden Maastricht 8 mei 1832, notaris te Maastricht 1776-1796, commissaris bij het Crimineele gerechtshof te Maastricht, president van het Tribunaal civiel Maastricht, trouwde 1. Maastricht 17 september 1780 met Maria Anna R(e)uleaux, geboren Eschweiler 1752, overleden Maastricht 15 augustus 1805, dochter van Henri Reuleaux en Marie Ide Vaassen en trouwde 2. met Maria Agnes Dresens, geboren Maastricht circa 1759, overleden Maastricht 30 maart 1828, dochter van Arnold Dresens en Joanna Catharina Vroegop.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Ida Theresia Crahay gedoopt Maastricht 4 juli 1781.
 2. Jean Henri Crahay geboren circa 1782, overleden Maastricht 4 oktober 1805, ongehuwd.
 3. Franciscus Josephus Crahay gedoopt Maastricht 11 september 1784.
 4. Maria Josephina Crahay gedoopt Maastricht 11 september 1784 (tweeling).
 5. Anne Catharine Crahay gedoopt Maastricht 16 oktober 1785, overleden Maastricht 14 februari 1876, trouwde Maastricht 21 juli 1808 met Jean Arnold Plijmers, geboren Looz (België) 11 maart 1785, overleden Maastricht 29 juli 1816, zoon van Jean Plijmers en Marie Catharine Timmermans.
 6. Anna Maria Crahay gedoopt Maastricht 12 juni 1787, overleden Maastricht 13 augustus 1866, ongehuwd.
 7. Jacques Guillaume Crahay volgt Va.
 8. Maria Josephina Crahay gedoopt Maastricht 11 december 1790.
 9. Henricus Joseph Crahay gedoopt Maastricht 16 februari 1792.
 10. Franciscus Josephus Crahay volgt Vb.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Maria Helena Crahay geboren Maastricht circa 1796, overleden Maastricht 12 juli 1821, ongehuwd.
Prof. J.G. Crahay 1789-1855

Va. Prof. Jacques Guillaume Crahay (Jacobus Wilhelmus) geboren Maastricht 3 april 1789 (gedoopt 4 april), overleden Leuven (België) 21 oktober 1855, trouwde Maastricht 6 juli 1832 met Marie Catharine Clementine Cavelier, geboren Maastricht 19 april 1811, dochter van Jacobus Ludovicus Cavelier en Maria Petronilla Josephina Delgeur. Aanvankelijk is het de bedoeling dat Jacqeus ook notaris wordt omdat zijn vader veel succes heeft in dat beroep. Maar de interesse van Jacques gaat uit naar de natuurwetenschappen. Zijn leraar J.P. Minckelers spoort hem aan door te gaan maar vaders wil is wet en zo begint hij toch de notariële studies. Na tien jaar kan Jacques Crahay zich uiteindelijk toch wijden aan de natuurwetenschappen. Aanleiding was het ontslag van Minckelers in 1817 als leraar in de fysica en de chemie. Uit drie kandidaten werd Crahay gekozen door de ‘Commissaire Général de l’instruction’. De benoeming werd op 21 maart 1818 bekend gemaakt. En zo werd hij leraar natuurkunde aan het Koninklijk Atheneum te Maastricht. In zijn Maastrichtse periode is hij een van de oprichters van de ‘Société des amis des sciences, lettres et arts à Maestricht’. In 1830 benoemde Koning Willem I Jacques Crahay tot hoogleraar aan de universiteit van Gent maar door het uitbreken van de Belgische opstand kon het professoraat niet worden uitgevoerd. Eerst vier jaar later werd Crahay professor in de fysica en astronomie aan de Katholieke universiteit, aanvankelijk in Mechelen en vanaf 1835 in Leuven, dat na 38 jaar zijn universiteit terug kreeg. De ontstane vacature in het Maastrichtse Atheneum werd ingenomen door professor Martens, naar wie ook een straat is vernoemd. In zijn actieve periode hield Crahay zich tot 1848 bezig met de uniformering van maten en gewichten en het noteren van meteorologische gegevens. Deze waarnemingen werden vier keer per dag verricht op de ‘Ecole secondaire’ aan de Helmstraat. Er werd gebruik gemaakt van een kwikthermometer als maximumthermometer en een alcoholthermometer, naar het model van Rutherford, als minimumthermometer. De instrumenten waren gericht op het noorden en opgesteld in de schaduw van twee grote gebouwen op een hoogte van 4,5 meter. Elk jaar werden de instrumenten in smeltend ijs geplaatst om het nulpunt te controleren. Om de luchtdruk te meten maakte professor Crahay gebruik van een kwikbarometer met instelbaar nulpunt. De onderkant van de kwikbak bestond uit een zak van huid, waarvan het niveau instelbaar was. De kwikbak stond op een hoogte van 10,5 meter boven het nulpunt bij de Maasbrug. De temperatuur van de kwikkolom werd aangegeven door een op de barometer bevestigde thermometer. De luchtvochtigheid werd gemeten met een haarhygrometer. De neerslag werd opgevangen in een rechthoekig vat met een oppervlakte van 2530 cm². De hoeveelheid neerslag werd door middel van een maatglas bepaald. Het vat stond op een hoogte van 3,5 meter boven de grond. Quetelet, die Minckelers en Crahay’s observaties op het gebied van de meteorologie publiceerde, zei over de door Crahay verrichte metingen, dat de meteorologie hier beoefend was ‘met alle zorg en kennis die deze delicate wetenschap vereist’. Door zijn wetenschappelijke kwaliteiten, door de zorg waarmee hij zijn lessen voorbereidde en door de wijze waarop hij zijn studenten wist te boeien stak Crahay al snel boven zijn collega’s uit. Zijn verdiensten werden erkend door zijn benoeming tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen op 8 mei 1835 en door de toekenning van het Kruis van de Leopoldsorde in 1842. Na een korte maar pijnlijke ziekte overleed Crahay. Hij leeft voort in de naar hem genoemde straat te Maastricht.

Uit dit huwelijk:

 1. Louis Crahay geboren Maastricht 2 oktober 1834, overleden Brussel 27 maart 1904, studeerde te Leuven, waar hij met zijne ouders was heengetrokken, aan het collège de la Haute-colline en het collège St. Servais; daarna aan de faculteit der rechten aldaar, waar hij 1858 doctor werd met de hoogste onderscheiding. Na eenigen tijd advocaat aan het parket van het hof van appèl te Brussel te zijn geweest, werd hij in 1864, vrederechter van het canton Maeseyck rechter aan het tribunal de l'instance te Hasselt en daarna procureur des Konings (resp. 1867 en 1871), raadsheer aan het gerechtshof te Luik 1874 en aan het hof van cassatie te Brussel 1888. Hij was ook lid der kon. commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen sinds 1868, en daarvan sinds 1894 president. Hij had een werkzaam aandeel in de serie der door deze commissie uitgegeven werken en de uitgave van de statuten en recessen van Maastricht is van zijn hand. In 1889 werd hij ook lid der commissie voor de herziening van het burgerlijk wetboek. Hij schreef ook den Code de police Belge.

Vb. Franciscus Josephus Crahay geboren Maastricht 29 maart 1793, overleden Maastricht 13 januari 1859, 1813-1814 lid garde d'honneur, commies bij de Indirecte Belastingen, 1816-1828 ontvanger in Echt, koopman, trouwde 1. met Joanna Maria Anna Nypels, geboren Antwerpen circa 1787, overleden Maastricht 14 maart 1817, dochter van Wijnandus Nijpels en Isabella Guilielmina Josepha Lenart de Lambourg en trouwde 2. Maastricht 9 september 1829 met Maria Elisabeth Hanssen, geboren Maastricht 12 september 1803, overleden Maastricht 26 februari 1896, dochter van Jan Christiaan Hanssen en Anna Barbara Ghijsen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Elisabeth Wilhelmina Crahay geboren Maastricht circa 1814, overleden Maastricht 28 december 1888, trouwde Maastricht 28 mei 1845 met Augustinus Melchior Nijpels, geboren Amsterdam 13 mei 1807, zoon van Jacobus Nypels en Maria Theresia Josepha van Scherpenbergh.
 2. Jacobus Augustus Crahay volgt VIa.
 3. Maximilianus Franciscus Crahay volgt VIb.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Henricus Josephus Hubertus Crahay geboren Maastricht 16 augustus 1830.

VIa. Jacobus Augustus Crahay geboren Maastricht 8 februari 1816, commissionair in effecten, trouwde Maastricht 12 februari 1844 met Maria Joanna Josephina van Melsen, geboren Maastricht 18 maart 1816, overleden Weert 28 mei 1874, dochter van Joannes Andreas van Melsen en Maria Josephina Coenen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jules François Joseph Auguste Crahaij geboren Maastricht 21 november 1844.
 2. Jean Marie Hubert Auguste Crahaij geboren Maastricht 1 juli 1846.
 3. Edmond Jean Guillaume Auguste Crahaij geboren Maastricht 28 oktober 1847.
 4. Maximilien Marie Vincent Auguste Crahaij geboren Maastricht 21 november 1848.
 5. Augusta Catherine Marie Jeanne Crahay geboren Maastricht 1 september 1850, overleden Maastricht 22 oktober 1892, ongehuwd.
 6. Louise Elisa Marie Jeanne Crahay geboren Maastricht 3 september 1851.
 7. Jeanne Marie Louisa Josephine Crahaij geboren Maastricht 16 oktober 1852, overleden Maastricht 28 juni 1861.
 8. Pierre Paul Jacques Auguste Crahaij geboren Maastricht 16 december 1853.
 9. Augustin Ernest Marie Henri Crahaij volgt VII.

VIb. Maximilianus Franciscus Crahay geboren Maastricht 4 maart 1817, overleden St. Anna Solio (Middlesex Engeland) 4 november 1872, trouwde met Marie Thérèse Ernestine Corbesier, geboren Argenteau circa 1833, overleden Maastricht 27 januari 1915, dochter van Philippe Caspar Corbesier en Marie Thérèse Hennekens.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gasparine Ernestine Maximilienne Crahay geboren Maastricht 9 april 1855, overleden Maastricht 30 november 1921, ongehuwd.
 2. Elisa Josephina Marie Ernestine Crahay geboren Maastricht 20 juni 1860, overleden Maastricht 3 september 1868.
 3. Sophie Françoise Marie Crahay geboren Maastricht 20 april 1857.
 4. Ernestine Jeanne Josephine Anne Marie Crahay geboren Maastricht 25 juli 1866, overleden Maastricht 13 september 1866.

VII. Augustin Ernest Marie Henri Crahaij geboren Maastricht 25 januari 1855, overleden voor 1920, trouwde met Louise Marie Henriette Goemans.

Uit dit huwelijk:

 1. Lucile Mathilde Augustine Crahay geboren Brussel 3 januari 1898, overleden den Haag 1964, trouwde den Haag 28 november 1919 met Joris Bloklander, geboren den Haag 30 augustus 1891, zoon van Joris Bloklander en Wilhelmina Verschoor. Hieruit de familie Crahay Bloklander.