Conscriptie

Uit Genealogie Limburg Wiki
Conscriptielijst gemeente Beesel, 1812

Bij Franse wet van 5 september 1798 werd bepaald dat iedere gemeente een lijst moest aanleggen van jonge mannen die geschikt waren voor een verplichte dienst in het leger. Deze inschrijving staat bekend onder de naam conscriptie. Van vele gemeenten zijn nog zogenaamde conscriptielijsten bewaard. Hier als voorbeeld een lijst uit 1812 uit het gemeentearchief van Beesel.