Conraetz

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Conraetz is een familie die zich begin 1600 in Venlo vestigde en uit Ratingen (BRD) afkomstig was.

De Burgemeester Conraetzstraat in Venlo is naar Mr. Willem Conraetz (V.) vernoemd.


Genealogie

Generatie 1

I. Conrardus Conraetz (zich ook noemende Klockegieter en Janssen) afkomstig uit Ratingen, vermeld vanaf 1609, overleden na 1646, klokkengieter, 1629-1643 lid van het St. Lucasgilde te Venlo, wonende Grote Kerkstraat te Venlo, trouwde met Matthia van Greffraed (Tijske).

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Conraetz volgt II.
 2. Margaretha Conraetz trouwde Venlo 14 februari 1637 met Nicolaas Dijcken of Overdijck.
 3. Anna Conraetz gedoopt Venlo 3 mei 1616, trouwde 1. Venlo 19 okotber 1646 met Matthias Karckes en 2. Venlo 9 juni 1652 met Theodorus Landers.
 4. Catharina Conraetz gedoopt Venlo 11 september 1618, jong overleden.
 5. Mathias Conraetz gedoopt Venlo 3 mei 1621, jong overleden.
 6. Maria Conraetz gedoopt Venlo 27 maart 1624, begraven Venlo 6 juli 1686, trouwde Venlo 8 mei 1650 met Godefridus Hendrickx

Generatie 2

II. Wilhelmus Conraetz (ook genaamd Weyllem Klockengieter) begraven Venlo 16 september 1670 , lid van het St. Lucasgilde Venlo, trouwde Venlo 14 februari 1637 met Gertrudis Beckers.

Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Conraetz gedoopt Venlo 29 augustus 1638, jong overleden.
 2. Wilhelmina Conraetz gedoopt Venlo 3 augustus 1639, begraven Venlo 13 februari 1698, trouwde Venlo 6 maart 1666 met Judocus van Ool.
 3. Catharina Conraetz gedoopt Venlo 8 augustus 1641, begraven Venlo 5 september 1716, trouwde 1. met Martinus Crombreeckers en 2. met Caspar Boecksteger, overleden Venlo 11 augustus 1721.
 4. Joannes Conraetz volgt III.

Generatie 3

III. Joannes Conraetz (roepnaam Jan) gedoopt 24 november 1646, begraven 15 december 1713, glasmaker, lid van het St. Lucasgilde 1670-1711, trouwde 1. Venlo 2 februari 1669 met Joanna Wijnen, gedoopt Venlo 19 maart 1645, begraven Venlo 4 april 1685, dochter van Joannes Wijnen en Ida Mathei; trouwde 2. Venlo 22 oktober 1686 met Jacomina Goris, gedoopt Roermond 4 mei 1662, begraven Venlo 27 november 1724, dochter van Henricus Goris en Catharina Welckenhuysen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Conrardus Conraetz gedoopt Venlo 13 december 1669.
 2. Helena Conraetz gedoopt Venlo 16 januari 1671, begraven Venlo 25 maart 1685.
 3. Maria Anna Conraetz gedoopt Venlo 3 februari 1673.
 4. Joannes Conraetz gedoopt Venlo 17 februari 1673 (tweeling).
 5. Wilhelmus Conraetz gedoopt Venlo 30 maart 1676, overleden Oostham (België) omstreeks 1740. Hij trad in de abdij van Averbode, was sedert 1718 vicepastor te Venlo en lid der broederschap van het H. Sacrament te Venlo; in 1720 werd hij pastoor te Hoogemierde en in 1721 te Oostham. Zijn kloosternaam was Martinus.
 6. Matthias Conraetz gedoopt Venlo 2 september 1678.
 7. Maria Gertrudis Conraetz gedoopt Venlo 1 april 1681, overleden Venlo 15 maart 1760.
 8. Joannes Baptista Conraetz volgt IV.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Joanna Elisabeth Conraetz gedoopt Venlo 6 augustus 1687.
 2. Anna Elisabeth Conraetz gedoopt Venlo 17 augustus 1688, begraven Venlo december 1770.
 3. Sybilla Agnes Conraetz gedoopt 11 november Venlo 1690, begraven Blerick 11 december 1772.
 4. Jacobus Hendricus Conraetz gedoopt Venlo 1 Juli 1693, begraven Venlo 12 augustus 1773, op 5 augustus 1713 aangesteld tot vicarius of rector van het Officie van St. Petrus in de kathedrale kerk van St. Christoffel te Roermond; ook was hij rector van het Offlcie van Caspar Bocksteger in de St. Martinuskerk te Venlo, voor het eerst als zoodanig vermeld in een overdracht 11 december 1715; sedert 6 april 1718 was hij ook lid van de H. Sacramentsbroederschap in Venlo.
 5. Joanna Conraetz gedoopt Venlo 29 december 1694, begraven Venlo oktober 1695.
 6. Anna Catharina Conraetz gedoopt Venlo 30 november 1696, begraven Venlo november 1738.
 7. Joanna Conraetz gedoopt Venlo 23 september 1699, begraven Venlo 14 maart 1700.
 8. Anna Maria Conraetz geboopt Venlo 25 maart 1702, begraven Venlo 7 januari 1711.

Generatie 4

IV. Joannes Baptista Conraetz gedoopt Venlo 5 mei 1683, begraven Venlo 28 mei 1740, ontvanger en billetteermeester Venlo, wijkmeester Venlo 1729, trouwde Luik 5 februari 1707 (huwelijkscontract 1 februari) met Joanna Elisabeth Duycker, gedoopt Venlo 3 november 1684, begraven Venlo 27 augustus 1730, dochter van Joannes Duycker en Wilhelmina Vonck.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Conraetz volgt V.

Generatie 5

V. Mr. Willem Conraetz gedoopt Venlo 19 april 1719, overleden Venlo 11 april 1802, schepen en burgemeester van Venlo. Hij studeerde rechten in Leuven en werd op 9 juli 1743 tot advocaat aan het Hof van Venlo beëdigd; van 1759 tot 1796 was hij schepen van Venlo. In 1762, 1767, 1774, 1778, 1782 en 1784 was hij regerend burgemeester. Op 6 maart 1773 werd hij tot kapitein der adelborsten aan de Maaspoort en tot commissaris van de bank van lening aangesteld. In 1747 trouwde hij met Maria Joanna van Ginck geboren Venlo 6 maart 1714, begraven Venlo 10 augustus 1772, dochter van Joannes Henricus Fredericus van Ginck en .

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna Conraetz geboren St. Etienne de Mont Luc in 1746, overleden Venlo 23 oktober 1806.
 2. Joannes Aegidius Conraetz volgt VI.
 3. Joanna Henrica Arnoldina Conraetz gedoopt Venlo 5 juni 1752, overleden Venlo 12 december 1799.
 4. Helena Catharina Conraetz gedoopt Venlo 5 februari 1755, overleden Venlo 4 september 1808.
 5. Carolus Henricus Josephus Conraetz begraven Venlo 26 september 1757.
 6. Charlotte Anna Conraetz begraven Venlo 15 maart 1760.

Generatie 6

VI. Joannes Aegidius Conraetz (ook Jean Egide) gedoopt Venlo 24 oktober 1748, overleden Venlo 7 April 1810, raadsheer van het Hof van Justitie te Venlo 1780-1795, advocaat aan hetzelfde Hof, lid van de Algemene Raad, tweede postmeester sedert 5 October 1786 bij resolutie, trouwde Venlo 8 januari 1774 met Maria Helena Francisca Swinckels, geboren Venlo 26 november 1753, overleden Venlo 17 maart 1794, dochter van Henricus Swinkels en Maria Elisabeth Schoonbroodt.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Joanna Conraetz geboren Venlo 26 oktober 1776, overleden Venlo 2 juni 1846, trouwde Venlo 18 februari 1801 met Peter Lodewijk Bernard de Lom de Berg geboren Gelder 17 januari 1772, overleden Venlo 3 april 1813, zoon van Philip Lodewijk Antoon de Lom de Berg en van Maria Francisca Josephina Antoinetta van Baexem.
 2. Caroline Maria Hendrina Conraetz geboren Venlo 4 april 1778, begraven Venlo 15 mei 1778.
 3. Elisabeth Jeanne Conraetz geboren Venlo, trouwde Venlo 17 februari 1801 met Pierre Louis Bernard de Loon, geboren Gelder 17 januari 1772, zoon van Philippe Antoine de Loon en Marie Francoise de Baexen.
 4. Francisca Henrica Ernestina Conraetz geboren Venlo 10 mei 1779, overleden Luik 19 december 1837, trouwde Venlo 19 juni 1800 met Petrus van Doesborgh (Doesberg), geboren 25 mei 1772, overleden Luik 19 februari 1846, zoon van Mathias en van Maria Gertrudis Lodorff.
 5. Wilhelmus Rochus Henricus Conraetz volgt VII.
 6. Carolina Hubertina Christina Conraetz geboren Venlo 19 september 1784, overleden Venlo 10 april 1854, trouwde 10 Oktober 1810 met Jacobus Christianus Michael Opdenoordt, apotheker, geboren Venlo 29 september 1784, overleden Venlo 29 januari 1872, zoon van Herman Opdenoordt en Anna Maria Wassenbergh.
 7. Carel Peter Heinrich Conraetz (reopnaam Carel) geboren Venlo 28 september 1785, overleden Amsterdam 16 september 1849.
 8. Joseph Johan Conraetz geboren Venlo 11 maart 1788, overleden Roermond 10 februari 1814.
 9. Joannes Arnoldus Antonius a Padua Conraetz geboren Venlo 11 januari 1791, overleden Keulen 29 juni 1840, trouwde Keulen 13 juni 1812 met Maria Anna Gertrudis Walburgis Josepha Schieffer, geboren Keulen 26 april 1781, overleden Keulen 13 juli 1850, dochter van Johan Wilhelm Schieffer en Anna Maria Francisca Pleunissen.
 10. Maria Anna Henrietta Conraetz geboren Venlo 14 augustus 1792, overleden Venlo 16 februari 1851, trouwde Venlo 18 augustus 1813 met Petrus Antonius Canoy, geboren Tegelen 6 oktober 1775, overleden Venlo 24 juni 1851, medicinae doctor, raadslid 1816-1830, burgemeester 1816-17, schoolopziener van het 7e district en lid der Provinciale Staten, zoon van Bartholomeüs Canoy en Hendrina Maria van Aerssen.
 11. Maria Aloysia Charlotta Francisca Conraetz geboren Venlo 29 november 1793, overleden Venlo 26 december 1797.

Generatie 7

VII. Wilhelmus Rochus Henricus Conraetz (ook Guillaume Roche Henri) geboren Venlo 16 augustus 1781, overleden 28 december 1865, raadslid en schepen te Venlo 1830-1836, postdirecteur in Belgische dienst te Turnhout en Malines, trouwde Gemünde 1804 met Dorothea Brönner, overleden Gemünde 23 januari 1808, hij hertrouwde Venlo 28 juni 1809 met Maria Anna Cornelia Receveur geboren Venlo 9 december 1786, overleden Venlo 8 december 1813, dochter van Christophorus Receveur en van Maria Catharina van Liebergen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Anna Conraetz 1805, overleden Venlo 25 oktober 1854, ongehuwd.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Petrus Joannes Josephus Hubertus Conraetz geboren Venlo 3 mei 1810.
 2. Carolus Christophorus Hubertus Conraetz geboren Venlo 17 juli 1811, overleden Venlo 30 september 1811.
 3. Maria Antonette Hubertina Conraetz geboren Venlo 23 juli 1812.
 4. Henricus Joannes Hubertus Conraetz geboren Venlo 30 november 1813, overleden Roermond 5 februari 1814.

Diversen nog in te passen

 • Elisabeth Maria Theresia Conraetz trouwde Venlo 27 januari 1751 met Godefridus (Godfried) Dominicus Carolus ridder de van der Schueren, gedoopt Lier 17 februari 1726, overleden Roermond 24 junli 1781. Ze woonden op kasteel 'Den Bergh' in Spoordonk van 1755 tot 1772.
 • M.J.H.J.A.H. Conraetz (roepnaam Fanny) overleden Venlo 14 april 1857, trouwde Arnold Ludowigs/Lodeweijs en woonde te Keulen in 1846.
 • Elisabeth Conraetz trouwde Carel Forst en woonde te Berlijn in 1846.
 • Willem Conraetz woonde te Wenen in 1846

Bronnen

Het familiearchief Conraetz bevind zich in het gemeentearchief Venlo over de periode 1707 - 1857.