Claessen

Uit Genealogie Limburg Wiki


Claessen is een familienaam afgeleid van de roepnaam Klaas, doopnaam Nicolaas of Nicolaus. De telefoongids van 1993 telde 903 abonnees met de naam Claessen, waarvan het merendeel in Limburg. De variant Claassen (1279) vinden we vooral in de oostelijke helft van Noord-Brabant, terwijl de spelling Klaassen (3093) een grote landelijke verspreiding laat zien. Alleen genealogisch onderzoek kan aantonen welke van deze naamdragers verwant zijn.

Omdat er - zoals bij de meeste patroniemen - vele verschillende stammen zijn, is het niet mogelijk om alles families met de naam Claessen te behandelen op deze pagina.