Cartigny

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

De familienaam Cartigny treffen we vanaf het begin van de 19e eeuw aan in vooral Midden-Limburg. In de familie bestaat een verhaal dat zij zouden afstammen van een Zwitserse soldaat. Er bestaat inderdaad een Cartigny bij Genève. Waarschijnlijker is echter een oorsprong bij Cartigny in de Picardie, dept. Somme (F).

Generatie 1

I. Jean Baptiste Cartigny, kruidenier ('marchand epicier'), overl. Beaurevoir 15-8-1790 en begr. 17-8-1790. Tr. met Marie Louise Fremaux, overl. Beaurevoir 4-10-1778, begr. ald. 6-10-1778.
Uit dit huwelijk:

 1. Jean Baptiste Cartigny, volgt II.

Generatie 2

II. Jean Baptiste Cartigny, geb. en ged. Beaurevoir (F), dept. de l'Aisne, arr. St.-Quentin 7-7-1771, katoenfabrikant en dagloner 1809, douanebeambte 1810, boswachter 1816, overl. Swalmen 16-11-1832. Tr. 1) Templeux-le-Guérard 27-3-1790 met Marie Josèphe Adélaïde Bove, geb. Templeux-le-Guérard 6-11-1768, overl. voor mei 1824, dr. van Jean Bove en Marie Suzanne Charlet. Tr. 2) Neuss (D) 31-1-1810 met Marie Catherine Ramakers (ook: Maria Catharina Ramaekers, Romakirck), geb. Swalmen 29-10-1780, overl. ald. 30-9-1854, dr. van wijlen Hendrikus Ramakers en Cornelia Geraedts.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacques Benjamin Cartigny, geb. Templeux-le-Guérard 30-6-1790, ged. ald. 4-7-1790 (protestant).
 2. Jean Louis Cartigny, geb. Templeux-le-Guérard 13-9-1791, overl. Lemé (ten oosten van St.-Quentin) 17-4-1867. Tr. 1) met Amélie Esther Mennesson, overl. Esquéhéries 30-8-1822; 2) Lemé 1-5-1824 met Marie Madeleine Esther de Sémery (Desemmery). Uit beide huwelijken kinderen.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Andreas (André) Cartigny, geb. Rondorf (arr. Keulen, Pruissen) 3-11-1805 (zn. van Jean Baptiste x Marie Chatarine Romakirck).
 2. Jean Cartigny, geb. Rondorf 21-2-1807 (zn. van Jean Baptiste x Marie Chatarine Romarkircken), dienstknecht, woont 6-12-1854 te Leuth (B), 13-5-1855 te Brussel, 3-9-1855 te Brussel, winkelier vanaf 1858, overl. Meeswijk bij Brussel 5-10-1881. Tr. Meeswijk (B) 11-7-1850 met Anna Mechtildis Haerden.
 3. Julie Cartigny, geb. Larguen (?) 22-8-1808.
 4. Marie Francoise Cartigny, geb. Neuss (D, vader is dagloner wnd. in de Brückstraße) 29-11-1809, overl. ... Tr. Swalmen 9-11-1840 met Antoon Christoffel Overloop.
 5. Ludovicus Henricus Cartigny, geb. Wieringen 24-9-1811, ged. 26-9-1811 (get. Ludovicus Quiten Binet en Maria Josephina Godelle), overl. Wilich-Anrath 11-5-1885. Tr. … met Anna Catharina Helena Hubertina Jäecken.
 6. Ernestus Cartigny, geb. Wieringen-Hippolytushoef 4-1-1813 (vader is onderluitenant van de brigade douaniers in de haven van Westerland), overl. Swalmen 22-1-1885. Tr. Swalmen 2-6-1841 met Joanna Catharina Bongaerts.
 7. Elisabeth Cornelia Francisca Cartigny, geb. Swalmen 15-3-1815. Tr. Swalmen 19-5-1841 met Jan Willem Lafleur.
 8. Hermanus Cartigny, geb. Swalmen 15-3-1815, overl. ald. 9-5-1893. Tr. Swalmen 29-1-1845 met Joanna Claessen.
 9. Ida Ludovica Cartigny, geb. Mechelen-aan-de-Maas (B) 21-12-1816 (vader is boswachter), overl. … Tr. Swalmen 21-6-1841 met Henricus op 't Roodt.
 10. Alexander Cartigny, geb. Mechelen-Heiwijck 5-6-1820, overl. Swalmen 16-9-1910. Tr. 1) Swalmen 5-1-1841 met Anna Catharina Schlangen; 2) Swalmen 4-5-1877 met Margaretha Alers.
 11. Josephina Cartigny, geb. Mechelen-Heiwijck (B) 1-12-1821 (vader is boswachter), overl. Swalmen 22-2-1860. Tr. Swalmen 10-10-1857 met Jan Hendrik Sanders.

Jean Baptiste is in de omgeving van St.-Quentin afwezig sinds 1802 en werd daar blijkens notariële akte beschouwd als vermist. Waarom hij zijn geboortestreek heeft verlaten om elders opnieuw te beginnen is niet bekend.