Beleid

Uit Genealogie Limburg Wiki

Om toezicht te houden op de naleving van wetten en regels betreffende het gebruik en onderhoud van wegen, werd vroeger in de meeste plaatsen een of meerdere keren per jaar een rondgang gemaakt om te zien of iedereen zich aan deze afspraken hield. Van zo'n beleid van wegen en voetpaden werd in veel gevallen een verslag gemaakt, waarin overtredingen (breuken) werden genoteerd plus de daaraan gekoppelde boete (amende) en eventuele maatregelen. Het beleid volgde veelal op een voogdgeding, waarin klachten van algemene aard werden geuit en besproken. Beleidsverslagen bevatten soms zeer onverwachte genealogische informatie.

Zie voor een voorbeeld van een voogdgeding plus beleid uit 1588 de Kroniek voor Beesel, Belfeld en Swalmen.