Bantuin

Uit Genealogie Limburg Wiki

De bantuin was een gebied (een stuk platteland) dat tot in de Nieuwe Tijd juridisch bij een stad behoorde, maar gelegen was buiten de stadsmuren. Er golden dezelfde wetten als binnen de stadsmuren, vandaar dat er ook wordt gesproken over 'stedelijk rechtsgebied buiten de vesting'. Het gebied was ook belastingplichtig aan de stad.
De bantuin was een wat we nu een agrarisch gebied noemen, waar boeren werkten. In de bantuin werd veelal op gemengde bedrijven akkerbouw en veeteelt bedreven. Vaak noemden de daar werkenden hun beroep ook tuinier of hovenier, en woonden ze in de stad, als ze niet zelf grondeigenaar waren.

Bantuin van Venlo

Het omringende Venlose platteland, genaamd d'n Bantoe:n (Nederlands: de Bantuin) strekte zich uit tussen de Maas en de hoogterrasrand ten oosten van de stad. Na 1860 zijn de stadsmuren geslecht en vanaf die tijd heeft het centrum zich ten koste van de Bantuin uitgebreid.[1]

Archivalia

In de Kwartierstaat van Anna Margaretha Hubertina HENDRIKX (zie [2]) vinden we diverse adresvermeldingen in de bantuin van Venlo:


  • Joannes Mathias HENDRICKX, tuinman/kroeghouder, gedoopt (RK) 1772 Venlo, overleden 1839 Venlo op 67-jarige leeftijd. Woont in den Bantuin bij Stalberg. Memorie van Successie (Venlo): 1. zes zevende deelen in een huis met tuin gelegen in den Bantuin Venlo hebbende een oppervlakkige grootte van 18 aren 36 centiaren vierkant; 2. zes zevende deelen van bouwland met slaghout groot 1 ha 40 aren en 30 centiaren.

  • Sigisbertus JACOBS, klompenmaker, gedoopt (RK) 1818 Baerlo, overleden 1906 Venlo op 87-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas JACOBS en Gertrudis JANSEN. Gehuwd op 24-jarige leeftijd 1843 Venlo met de 22-jarige Maria VALENTIJN, geboren 1820 Venlo, overleden 1883 Venlo op 62-jarige leeftijd. Bij de geboorteaangifte verklaart de vader niet te kunnen schrijven; woont in den Bantuin aan Maagdenberg. Dochter van Jan VALENTIJN en Anna Catharina STIKKELBROECK.

  • Hendrik HENDRIKX, landbouwer, geboren 1802 Venlo. In het frans ingeschreven in het doopregister als Henrij in het 11de jaar van de franse republiek. Overleden 1876 Venlo op 73-jarige leeftijd. Wonende in den Bantuin te Venlo aan nieuw Stalberg. Memorie van Successie (Venlo): bouwland groot 6 ha; bouwland groot 1 ha; bouwland groot 5 ha. 31 mei 1872 is er testament opgemaakt bij Notaris Canoy te Venlo.

  • Peter Johan HENDRIKX, tuinier, geboren 1842 Venlo, overleden 1891 Venlo op 49-jarige leeftijd. Woont: nieuw Stalberg, in den Bantuin; zuiver saldo zijner nalatenschap bedraagt f 1939,06 ; onroerende goederen: 1. gebouwen, erf, tuin, bouwland, dennen, hakhout en heide tezamen groot 8,695 ha; 2. gebouwen, erf, bouwland en hakhout tezamen groot 4,7795 ha.

Noot

  1. Bron: Frens Bakker, Het Venloos en het Blericks, een stads- en een dorpsdialect in één gemeente (Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Nr. 98). Hasselt 1998; on line op: [1].

Zie ook

banne