Baltissen (Aalbeek)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Genealogie Baltissen (Aalbeek)

De familie Baltis(sen) uit Aalbeek onder Hulsberg is een van de twee Limburgse takken met deze naam, zie Baltus. Dit patroniem komt in diverse spellingen voor: Balthus, Baltis(sen), Baltessen. De Aalbeekse tak stamt uit het Land van Gulik blijkens de notitie in het kerkboek van Hulsberg bij het overlijden van stamvader Joannes Baltis in 1713.

In Aalbeek was de familienaam gedurende zes generaties aanwezig. Latere generaties trokken naar Spaubeek (Baltus), Meerssen (Baltis) en Vaals (Baltus). Overigens kwam onder meer in Vaals ook de andere Limburgse tak Baltus voor.


Generatie 1

Joannes Baltis, ex patria iuliacensi oriundus, overleed 2-6-1713 in Aalbeek. Hij was gehuwd met Anna Onnouw, dochter van Franciscus Onnouw en Maria Raven uit Swier, gedoopt 15-12-1663 Wijrandsrade en overleden 24-6-1720 Aalbeek. Uit dit huwelijk:

 • Matthias Baltis, geboren ca. 1685. Volgt 1.1

De eerste naamdrager Baltissen in de kerkboeken van Hulsberg is ene Maria Baltissen alias Ghijssen die overlijdt op 08-08-1699. Of zij een familieband had met deze tak is niet bekend.


Generatie 2

1.1. Matthias Baltis geboren ca. 1685, overleden 23-09-1729 te Aalbeek, ondertrouwd op 19-01-1710 te Klimmen, jongeman van Aalbeek, jongedochter van Nuth, trouwde 09-02-1710 Hulsberg met Helena Raven, dochter van Jan Raven en Anna Meijs, gedoopt 21-08-1689 Nuth, overleden 07-08-1724 te Aalbeek. Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria Baltis, gedoopt 03-09-1712 Hulsberg, ongehuwde moeder van Oliverius Balthus (gedoopt 12-03-1733 Hulsberg)
 • 2. Joannes Baltis, gedoopt 16-03-1715 Hulsberg
 • 3. Joannes Baltissen, gedoopt 19-02-1716 Hulsberg. Volgt 1.1.3
 • 4. Lambertus Baltissen, gedoopt 15-12-1718 Hulsberg
 • 5. Willem Henricus Baltis, gedoopt 18-10-1721 Hulsberg
 • 6. Mathias Baltessen, gedoopt 31-05-1724 Hulsberg, overleden 03-09-1724 Aalbeek


RHCL-AHW 169, 299: Op 15 januari 1712 verkocht Hubricht Laheij, bijgestaan door broer Jan Laheij en zwager Augustijn Hoogsteder, aan Matthijs Baltijs, gehuwd met Helena Raeven, 96 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, oostwaarts de weeskinderen van Jan Knooren, westwaarts Wouter Limpens en Augustijn Hausteder en verder aan de Ludderweg en Lenert Frissen. Iedere kleine roede kostte 21,5 stuiver.
RHCL-LvO 1757, 75v: Op 26 november 1714 verkocht Matthijs Baltus, gehuwd met Helena Raven, aan Gielis Willems, gehuwd met Anna Sijen, 163,5 kleine roeden akkerland nabij de sijpen in Helle onder Nuth, grenzend aan de heer van Beull, Jan Hermens, Lemmen Raven en Gerit Ackermans, voor 23 stuivers per kleine roede. Verder zou de koper nog een kar mergelblokken uit Valkenburg leveren.
RHCL-LvO 1757, 102r: Op 8 maart 1717 verkocht de weduwe van Jan Smitsmans aan Matthis Baltis, gehuwd met Helena Raven, ca. 60 kleine roeden weiland in Helle onder Nuth, grenzend aan Peter Voncken, Matthijs Baltis en Matthijs Habets, voor 24 stuivers per kleine roede. Verder werd in de koop inbegrepen "eene eijssche dienende tot eene viershboom".
RHCL-LvO 1757, 103v: Op 2 april 1717 verkocht Mathijs Baltus, gehuwd met Helena Raeven, aan Mathijs Eggen, gehuwd met Heijlicken Stijffs, 84 kleine roeden weiland te Helle onder Nuth, grenzend aan Peter Zijben, Jan Raeven en de straat. Elke kleine roede moest 12 stuivers opbrengen.
RHCL-LvO 7096, 286: Op 14 mei 1722 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 19 april 1719 ten kantore van notaris Welters opgesteld.
Anna Onnouw, weduwe Joannes Baltus, wonende te Aalbeek onder de bank Klimmen, doodde de tocht op (=zag af van vruchtgebruik van) een huis met hof en weide, gelegen binnen Aalbeek, grenzend aan Peter Knols en Reijner Offermans, alsmede op een weiland onder Nuth gelegen, grenzend aan Giel Voncken en Hans Raven, hoofdzijde de straat, groot ca. drie morgen.
Zij deed deze tochtdoding ten behoeve van haar zoon Matthijs Baltus, gehuwd met Helena Raven.
Vervolgens kon Matthijs Baltus 200 gulden tegen 5% lenen van kapitein Francois Bierman, gehuwd met Marg. Daemen.
Hij borgde met voornoemde goederen en 80 kleine roeden in voornoemde weide te Nuth, door hem gekocht.
RHCL-LvO 1757, 173r: Op 11 februari 1726 deed Mathijs Baltus, inwoner van Aalbeek afstand van het vruchtgebruik in 363 kleine roeden weiland te Helle onder Nuth, grenzend aan Giel Voncken, Jan Raeven, de straat en het veld, ten behoeve van zijn kinderen. Lemmen Raven, voogd van Johan, Lambertus en Anna Baltus, verkocht vervolgens deze weide aan Claes Hermens, gehuwd met Agnes Prophas, voor 35 stuivers per kleine roede. Het land was belast met anderhalf pond was aan de kerk van Nuth, te korten op de koopsom.

Generatie 3

1.1.3. Joannes Balthus, gedoopt 19-02-1716 Hulsberg, overleden 14-06-1802 Aalbeek, trouwde 21-11-1745 Hulsberg met Maria Sassen, dochter van Joannes Sassen en Petronilla Penders, gedoopt 08-12-1720 Geleen, overleden 29-01-1797 Aalbeek. Uit dit huwelijk:

 • 1. Matthias Balthus, gedoopt 03-06-1746 Hulsberg. Volgt 1.1.3.1
 • 2. Maria (Magdalena) Helena Balthus, gedoopt 02-02-1749, overleden 16-09-1803 Aalbeek, kreeg 19 april 1770 een dochter van Leonardus Frissen, met wie zij pas trouwde in Hulsberg op 23-12-1776. Het kind werd toen gewettigd. Deze Leonardus Frissen, die werd gedoopt 12-07-1749 Wijnandsrade, overleden 15-08-1802 Aalbeek was een voorkind van Elisabeth Slangen die met 1.1.3.1 huwde.
 • 3. Joannes Balthus, gedoopt 03-05-1751 Hulsberg. Volgt 1.1.3.3
 • 4. Anna Maria Balthus, gedoopt 28-10-1754 Hulsberg.
 • 5. Lambertus Baltessen, gedoopt 12-10-1757 Hulsberg. Volgt 1.1.3.5
 • 6. Gerardus Balthus, gedoopt 29-08-1762 Hulsberg, ongehuwd overleden 17-01-1800 Hulsberg

Generatie 4

1.1.3.1 Matthijs Baltussen, gedoopt 03-06-1746 Hulsberg, overleden 18-1-1790 Aalbeek, trouwde 28-06-1767 Klimmen met Elisabeth Slangen, dochter van Joannes Slangen en Ida Adrians, gedoopt 18-03-1726 Nuth, overleden 09-12-1796 Maastricht, weduwe van Joannes Frissen. Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Elisabeth Baltessen, gedoopt 17-01-1768 Wijnandsrade, overleden 15-02-1848 Maastricht, trouwde voor 1800 met Adam Eggen.


1.1.3.3 Joannes Baltussen, gedoopt 03-05-1751 Hulsberg, overleden 18-10-1811 Aalbeek (onder Wijnandsrade), trouwde 05-10-1783 Klimmen met (Anna) Barbara Hendrix, dochter van Wilhelmus Hendrix en Anna Eijmael, geboren ca. 1751 Klimmen, overleden 19-07-1803 Hulsberg. Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria Baltissen, gedoopt 01-12-1783 Klimmen. Volgt 1.1.3.3.1
 • 2. Joannes Wilhelmus Baltissen, gedoopt 16-08-1785 Hulsberg. In Franse dienst, 25 november 1805 toegetreden tot 48e Regiment Infanterie van Linie, krijgsgevangene maart 1809 in Vlissingen.
 • 3. Maria Cornelia Baltussen, gedoopt 28-12-1786 Hulsberg. Volgt 1.1.3.3.3
 • 4. Alexander Baltissen, gedoopt 11-12-1788 Hulsberg, trouwde 26-10-1813 te Nuth met Maria Helena Bruls. Hij overleed 08-05-1849 Spaubeek. Ze hadden acht kinderen in Spaubeek.
 • 5. Anna Catharina Baltus, gedoopt 14-12-1790 Hulsberg ovl. 03-12-1871 Itteren, trouwde 05-09-1839 Bunde met Jan Lodewijk Martin
 • 6. Lambertus Baltussen, geboren ca. 1792, trouwde voor 1829 met Anna Elisabeth Deliege. Hij overleed 04-01-1870 te Vijlen. Ze hadden negen kinderen in Vijlen.
 • 7. Joannes Baltus, gedoopt 15-07-1793 Hulsberg
 • 8. Maria Elisabetha Baltissen, gedoopt 01-01-1797 Hulsberg, overleden 02-07-1842 Maastricht, trouwde 31-07-1828 Maastricht met Stephanus Souren, gedoopt 12-09-1796 Klimmen
 • 9. Maria Catharina Baltus, geboren ca. 1800, ongehuwd overleden 05-08-1842 Itteren.


1.1.3.5 Lambertus Balthus, gedoopt 12-10-1757 Hulsberg, overleden 14-04-1830 Hulsberg, trouwde (1) op 18-04-1783 Hulsberg met Catharina Bormans, dochter van Godefridus Boormans en Catharina Pessers, gedoopt 11-05-1758 Houthem, overleden 11-10-1811 Aalbeek, en (2) op 09-04-1818 Hulsberg met Maria Catharine Killen, dochter van Joannes Killen en Maria Catharina Laumen, gedoopt 12-02-1778 Hastenrath (Gangelt), overleden 20-11-1835 Hulberg. Het gezin woonde in Aalbeek. Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Maria Catherina Baltus, gedoopt 02-01-1785 Hulsberg, overleden 14-07-1813 Hulsberg. Zij trouwde 13-01-1802 Hulsberg met Jan Martin (Matthias) van Saint.
 • 2. Maria Josepha Baltissen, gedoopt 02-05-1787 Hulsberg.
 • 3. Joanna Maria Balthus, gedoopt 30-06-1790 Hulsberg.
 • 4. Joannes Leonardus Baltus, gedoopt 01-11-1791 Hulsberg.
 • 5. Maria Elisabeth Baltissen, gedoopt 07-01-1795 Hulsberg, overleden 25-07-1806 Aalbeek.

Uit het tweede huwelijk:

 • 6. Joannes Baltus, gedoopt 12-10-1819 Hulsberg, overleden 09-01-1820 Aalbeek

Generatie 5

1.1.3.3.1 Anna Maria Baltissen, gedoopt 01-12-1783 Klimmen, overleden 08-08-1865 Aalbeek. Ze kreeg drie onwettige kinderen:

 • 1. Anna Catharina Baltissen, geboren Aalbeek onder Wijnandsrade 30-1-1811. Volg 1.1.3.3.1.1
 • 2. Maria Elisabetha Baltissen, gedoopt Hulsberg 02-03-1815 filia illegitima, niet aangegeven bij de Burgerlijke Stand, huwelijk met Hubertus Honneff 02-05-1844 te Wittem. Zij kreeg een onwettige zoon Hendrik Baltis op 2-4-1865. Hendrik trouwde (in Aken?) met Elisabeth Ahn, met wie hij minstens twee kinderen had. Hij overleed 11-06-1903 te Vaals.
 • 3. Alexander Baltissen, geboren Wijnandsrade 9-3-1821, ongehuwd overleden Hulsberg 27-1-1896


1.1.3.3.3 Maria Cornelia Baltussen, gedoopt 28-12-1786 Hulsberg, overleden 03-03-1863 ín Gronsveld (Heugem). Ze kreeg een onwettige zoon:

 • 1. Alexander Baltussen, geboren 06-05-1819 Spaubeek, overleden Wijnandsrade 13-05-1821

Maria Cornelia trouwde 20-04-1826 Amby met Pieter Melchior Wijntmans. Ze overleed 03-03-1863 ín Gronsveld (Heugem).


Generatie 6

1.1.3.3.1.1 Anna Catharina Baltissen geboren 30-1-1811 Aalbeek, overleden 8-11-1892 in Wijnandsrade. Zij woonde met haar moeder en haar kinderen in een huisje in het veld net buiten de dorpsstraat van Aalbeek, op grondgebied van Wijnandsrade. Ze kreeg vier onwettige kinderen:

 • 1. Peter Baltissen, geboren 03-07-1835 Aalbeek, ongehuwd overleden 26-08-1857 Kleingenhout (Beek).
 • 2. Joannes Lambertus Baltis, geboren 1-10-1840 in Aalbeek, trouwde 02-10-1867 Meerssen met Helena Lahaije. Ze hadden zes kinderen in Meerssen.
 • 3. Lucia Baltissen, geboren 28-01-1844 Aalbeek, aldaar overleden 16-12-1848.
 • 4. Elisabeth Baltissen, geboren 28-6-1846 Aalbeek, aldaar overleden 25-12-1848.

Na het overlijden van haar moeder trouwde Anna Catharina 24-11-1869 in Wijnandsrade met Gaspard Jozeph Meijs.

Medewerkers

 • Eerste versie: E. Verheijen, juni 2015

Verantwoording

Over de levenswandel van de laatste Aalbeekse telgen Baltissen had ik gelezen op de website van Fred Baltus. Daar staat ook een eerste aanzet tot een genealogie van de Aalbeekse Baltissen. Het e-mailcontact met Fred was ook een inspiratiebron en ik bedank hem voor zijn bereidheid om informatie te delen, die ik overigens niet heb overgenomen in deze eerste versie van de wiki-genealogie. Voor deze genealogie ben ik namelijk opnieuw begonnen vanuit de volgende bronnen:

 • Gendalim, Wiewaswie, Familysearch
 • Inwonerslijst gemeente Hulsberg 1795
 • Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel en minuutplan gemeente Hulsberg

Edwin