Armenkas

Uit Genealogie Limburg Wiki

De armenkas werd beheerd door de armenmeester. In steden zien we daarnaast provisoren. De uitgaven van de armenkas mochten nooit meer bedragen dan de inkomsten. De inkomsten van de armenkas waren afkomstig van het bij overdrachten verschuldigde armengeld, van schenkingen (Roermond, 1701), renten en pacht van landerijen die het armenbestuur in eigendom had gekregen. Sommige armenbesturen hadden zelfs complete boerderijen, zoals de Armenhof te Swalmen (1624). Inkomsten in de vorm van erfpachten in natura moesten gewoonlijk bij de armenmeester worden gebracht op Sint Andries (30 november).