Armengeld

Uit Genealogie Limburg Wiki

Armengeld was een bedrag dat werd betaald boven op de koopsom bij overdracht van onroerende goederen. Uit een akte uit 1704, afkomstig uit het schepenbankarchief van Swalmen en Asselt, blijkt dat het armengeld daar op dat moment 1% van de koopsom bedroeg. Armengeld wordt zeer vaak genoemd in akten van overdracht, waarbij ook eventueel werd vastgelegd of deze extra kosten voor rekening kwamen van de aankoper, verkoper of beiden.