Tessers

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE TESSERS

Generatie I


I.1 Hermanus TESSERS, schepen, overleden op 6 oktober 1654 te Nuth.
RAL-LvO 1755, 16r: Op 20 maart 1640 leende Hermen Tessers, schepen van Nuth en gehuwd met Meijken Nuchelmans, 300 gulden tegen 6 1/4% van Anna Nies, burgeres van Maastricht en weduwe van Lenaert Nipels. Hij borgde daartoe met:
a) een halve bunder land "aen den berch", grenzend aan Nellen Nuchelmans, de Nieuwenhoff en de weg naar de "geijt" langs de Daler weide;
b) een morgen land in de Sijpen, grenzend aan de erfgenamen Reiner Buijmers en de weg van Nuth naar Hellebroek;
c) een morgen land in de Sijpen, grenzend aan de erfgenamen Reijner Buijmers en Nellen Nuchelmans;
d) een morgen land in de Sijpen, grenzend aan Peter Maes en de Nieuwenhof.
RAL-LvO 1755, 22r: Op 25 maart 1641 verklaarden Herman Tessers en Maria Nuchelmans dat Peter Jongen, kind uit het eerste huwelijk van hun dochter Sophia, en haar kinderen uit het tweede huwelijk met Joannes Odekercken, gelijkelijk zouden delen in de erfenis.
Gehuwd met Maria NUCHELMANS, dochter van Peter NUCHELMANS en Anna SCHILLINX, Eijssen-Oosterbaan, 93 vermeldt abusievelijk bij haar de doopdatum van Elisabeth Nuchelmans.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Sophia, gedoopt op 12 november 1606 te Nuth (getuige(n): Hubertus Huberti [=Houben], Maria e.v. Wilhelmus van Onsel, Margaretha e.v. Henricus Beck), overleden op 31 augustus 1678 te Nuth op 71-jarige leeftijd, weduwe Joannes Odekercken.

Lvo 1755, 20v (1641): vermeld als weduwe Hendrick Jongen; LvO 1755, 22v: vermeld als echtgenote Joannes Odekercken.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27 oktober 1627 te Nuth met Henricus JONGEN, overleden 1632/1634.
Gehuwd voor de kerk (2) op 4 november 1634 te Nuth met Joannes ODEKERCKEN, schoenmaker, overleden 1674?
RAL-LvO 1756, 61r: Op 8 mei 1691 droegen de erfgenamen van Jan Odekercken en Sophia Tesschers, te weten Herman, Jan, Hendrick, Anna en Urm Odekercken, gehuwd met Jan Moberts, 150 kleine roeden binnen Nuth over aan Willem Canisius. Canisius had voor hen een schuld van 225 gulden aan de Sacristije Biessen afgelost.

 • 2. Anna,, gedoopt op 14 september 1608 te Nuth (getuige(n): Leonardus Huntgens, Joannes Snijderius, Bertgen Thesschers, Trijneken Heijlaers), vader vermeld als Hermani scabinus (Herman de schepen), was op 13 mei 1659 reeds overleden, vermeld in RAL-LvO 1755, 198v en RAL-LvO 1756, 173r.

Gehuwd voor de kerk op 22 februari 1639 te Nuth met Leonardus AERTS.
RAL-LvO 1755, 198v: Op 13 mei 1659 verkocht "meester" Lenart Aerts, bijgestaan door zijn zwagers Peter Tessers en Jan Odekercken, voogden over zijn kinderen bij wijlen Anna Tessers, 26 kleine roeden akkerland aan de Daalder(weg), grenzend aan de weg van Nuth naar Kathagen, Nelen Jongen en Jacob Pesch, alsmede een halve morgen te Reuken onder Nuth, grenzend aan Jacob Pesch, de Nieuwenhof, het "stuijffken" en Nelen Jongen. Koper was Jacobus Pesch, pastoor van Nuth, die hiervoor 122 gulden en twaalf stuivers betaalde.
RAL-LvO 1756, 173r: Op 17 november 1659 ruilde Lenart Aerts, namens zijn kinderen bij wijlen Annecken Tesschers, onroerende goederen met Cornelia Jongen, namens haar kinderen bij wijlen Henrick Tessers. Lenardt Aerts droeg over het erfdeel in huis en plaats, gelegen binnen Nuth, dat ten deel gevallen was uit de nalatenschap van zijn zwager Frans Tessers. Cornelia Jongen gaf in ruil 22 kleine roeden akkerland tussen de moestuinen aan het Hemelrijk onder Nuth, grenzend aan Lenart Aerts zelf, Nelen Jongen zelf, de straat van het Hemelrijk naar de Drink en de Nieuwenhof.

 • 3. Petrus (zie II.4).
 • 4. Henricus (zie II.6).
 • 5. Elisabeth, geboren ca. 1612, (geschat)

Gehuwd met Hubertus ODEKERCKEN, overleden op 8 oktober 1654 te Nuth.

 • 6. Franciscus, gedoopt op 13 juni 1625 te Nuth, overleden voor 1660.

RAL-LvO 1756, 173r: Op 17 november 1659 is sprake van verkoop van (een deel van) zijn nalatenschap.

Generatie IIII.4 Petrus TESSERS, gedoopt op 30 mei 1610 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Straelen sr., Maria Huntgens), overleden voor 1691. Eijssen-Oosterbaan, 78-79
RAL-LvO 1755, 170r: Op 6 februari 1634 leende Peter Tessers, gehuwd met Nelen Eijmael, 200 gulden tegen 6 1/4% van Gielis van Gerdijgen en stelde daartoe tot onderpand:
a) halve bunder huis en hof te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Peter Nuchelmans en Jan Jongen;
b) halve morgen land "op Nijstencamp" onder Nuth, grenzend aan Peter Frissen, Goert Kockelkoren en de straat;
c) "sijn aenpaert in die heelverdt", grenzend aan Jan Jongen en Jan Finiers.
RAL-LvO 1755, 6v: Op 7 februari 1637 verkocht Hermen Eijmael, gehuwd met Gudula Bours aan Jan Finiers van Maastricht 187 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Jan Nuchelmans, en Jan Finiers, zoals ze aan hem en zijn zwager Peter Tessers, gehuwd met Cornelia Eijmael, waren nagelaten door Henderick Finiers, grootvader van de kinderen Eijmael. Iedere kleine roede kostte 45 stuivers.
RAL-LvO 1755, 59r: Op 29 november 1646 verkocht Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael aan Joannes Voorst, gehuwd met Anna [geen achternaam gegeven], 90 kleine roeden akkerland "achter Lambrichtswijen" onder Nuth, grenzend aan Willem Bruls, erfgenamen Bavo Nuchelmans en de vloedgraaf, voor 24 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1755, 73r: Op 4 mei 1649 verkocht Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael, aan Marten Finiers 91 1/2 kleine roeden akkerland in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan Willem Bruls, erfgenamen Bavo Nuchelmans, Trijnen op den Brandt en het voetpad, voor 28 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1755, 86r: Op 29 maart 1650 leende Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael, 100 gulden tegen 6 1/4% van Andries Ervens, koopman te Maastricht. Tot onderpand stelde hij:
a) een halve bunder en 20 kleine roeden huis met hof te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Frans Roebroeck en de erfgenamen Jan Jongen;
b) een halve bunder "aen Baevenhuijsken" onder Nuth, grenzend aan Jan Finiers, Jan Jongen en Hermen Eijmael.
RAL-LvO 1755, 168v: Op 18 juni 1655 verkocht Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael, aan Geurt Houben, gehuwd met Anna Essers, een weiland "de eijde weijde" onder Nuth, belast met een keur bij overlijden in de cijnskaart Berg, waarvan de koper alleen het deel van Peter Tessers schuldig zou zijn. Hiertoe borgde Peter Tessers met een halve morgen akkerland "in de sijpen" onder Nuth, grenzend aan de vloedgraaf, Hermen Tessers en de weg van Nuth naar Hellebroek.
Maten en prijs voor het verkochte stuk land werden niet genoemd.
RAL-LvO 1755, 195r: Op 12 april 1658 verkocht Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael, aan Jan Cobben, gehuwd met Meijcken Welden, zijn huis met schuur en stallen en alle toebehoor, alsmede de hof en huisweide, gelegen binnen Hunnecum onder Nuth, voor 950 gulden, waarvan 400 gulden binnen veertien dagen betaald diende te worden. De rest bleef als lening tegen 6 1/4% uitstaan, waarbij echter een schuld van 200 gulden in mindering werd gebracht, welke nu ten laste van de koper zou vallen.
RAL-LvO 1755, 209r (ook RAL-LvO 1756, 59v): Op 18 juni 1659 leende Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael 300 gulden tegen 6 1/4% van Joris Morberias, priester van Biessen binnen Maastricht. Tot onderpand stelde hij:
a) huis en hof binnen het dorp Nuth gelegen, grenzend aan Lenaerd Aerts en Henrick Tessers;
b) 40 kleine roeden moestuin "aen het hemelrijck" onder Nuth, grenzend aan de pastoriegoederen, de weg van Nuth naar de sijpen, Nelen Nuchelmans en de weg van het Hemelrijk naar de Voorstercleeff.
Vervolgens trad zijn zwager Joannes Odekercken, gehuwd met Sophia Tessers, als medeborg op. Hij borgde met anderhalve morgen weiland te Nuth gelegen, grenzend aan Henrick Tessers, Lenaert Aerts en de meent aan de Platsmolen.
RAL-LvO 1756, 60v: Op 7 mei 1691 verklaarden de kinderen van Peter Tessers en Neleken Eijmael, te weten Hermen en Encken Tessers, mede voor Corst Tessers, alsmede Frans Crijns, met volmacht van Peter Tessers [waarbij verder ook nog vermeld Trijn Tessers], dat voornoemde schuld van 300 gulden aan Aldenbiessen betaald was door Willem Canisius. Zij droegen nu hu huis te Nuth, zolas beschreven in voornoemde lening, aan Willem Canisius over. Verder zou Willem Canisius nog tien pattacons betalen.
Zoon van Hermanus TESSERS (zie I.1) en Maria NUCHELMANS.
Gehuwd met Cornelia EIJMAEL, overleden voor 1691, zus van Herman Eijmael, gehuwd met Gudula Bour (RAL-LvO 1755, 6v).
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hermanus (zie III.1).
 • 2. Anna, gedoopt op 5 november 1637 te Valkenburg, achternaam Tesmans?
 • 3. Maria, gedoopt op 17 mei 1640 te Nuth.
 • 4. Henricus, gedoopt op 20 oktober 1642 te Nuth.
 • 5. Catharina, gedoopt op 8 januari 1645 te Nuth.
 • 6. Petrus, gedoopt op 1 januari 1647 te Nuth (getuige(n): Joannes Roex, Maria Nuchelmans).
 • 7. Sophia, gedoopt op 25 maart 1649 te Nuth (getuige(n): Eustachius Eijmael, Maria Essers).
 • 8. Christianus (zie III.9).
 • 9. Balthasar, gedoopt op 6 januari 1654 te Nuth.
 • 10. Casparus, gedoopt op 23 januari 1656 te Nuth.


II.6 Henricus TESSERS, gedoopt op 7 november 1611 te Nuth (getuige(n): Mathias Holtbeckers, Servatius Huntgens, Maria e.v. Henricus Sniders, Margaretha e.v. Petrus Tessers), overleden op 23 oktober 1654 te Nuth op 42-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1755, 20v: Op 6 februari 1641 verkocht Caris Caris, gehuwd met Anna Jongen, aan Henrick Tessers, gehuwd met Cornelia Jongen, 25 kleine roeden akkerland te Hunnecum onder Nuth "aen Lambrichtswijen", grenzend naar Aalbeek toe aan de Bergerhof, naar het Horen toe aan Lemmen Brants, naar Helle toe aan Reijner Beumers, en verder het voetpad. Iedere kleine roede kostte een gulden.
RAL-LvO 1755, 135v: Op 30 juli 1652 leende Henrick Tessers, gehuwd met Cornelia Jongen, 200 gulden tegen 6 1/4% van Johan Buckems, burger van Maastricht, en stelde daartoe tot onderpand een halve bunder akkerland "de slijtkoulen" onder Nuth, grenzend aan Willem Bruls, Ercken Bemelmans, pastorieland en Hermen Tessers, alsmede een morgen akkerland "achter Winckelshaege" onder Nuth, grenzend aan Melchior Cremers, de heer van Nuth, Ercken Bemelmans en Lijsbeth Nuchelmans.
RAL-LvO 1755, 141v: Op 15 mei 1653 leende Hendrick Tessers, gehuwd met Neleken Jongen, 100 gulden tegen 6 1/4% van Catharina Drijveners, weduwe Anthonius van der Steen, en stelde daartor tot onderpand een morge akkerland "aen Winckelshaege" onder Nuth, grenzend aan Melchior Cremers, Ercken Bemelmans van de Drink en Lijsbeth Nuchelmans.
Zoon van Hermanus TESSERS (zie I.1) en Maria NUCHELMANS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 11 september 1639 te Nuth met Cornelia JONGEN, geboren ca. 1615, (geschat), overleden op 20 december 1681 te Nuth, dochter van Joannes JONGEN en Ida FINIERS.
RAL-LvO 1756, 173r: Op 17 november 1659 ruilde Lenart Aerts, namens zijn kinderen bij wijlen Annecken Tesschers, onroerende goederen met Cornelia Jongen, namens haar kinderen bij wijlen Henrick Tessers. Lenardt Aerts droeg over het erfdeel in huis en plaats, gelegen binnen Nuth, dat ten deel gevallen was uit de nalatenschap van zijn zwager Frans Tessers. Cornelia Jongen gaf in ruil 22 kleine roeden akkerland tussen de moestuinen aan het Hemelrijk onder Nuth, grenzend aan Lenart Aerts zelf, Nelen Jongen zelf, de straat van het Hemelrijk naar de Drink en de Nieuwenhof.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hermanus (zie III.13).
 • 2. Joannes Henricus, gedoopt op 26 februari 1645 te Nuth.
 • 3. Maria, gedoopt op 24 augustus 1647 te Nuth.
 • 4. Ida, gedoopt op 1 mei 1650 te Nuth (getuige(n): Joannes Beckers), de voornaam is slecht leesbaar. Enig voorbehoud omdat zij dan als vijftigjarige nog moeder wordt! Overleden op 16 januari 1733 te Nuth op 82-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1756, 216v: Op 5 mei 1698 vroeg Ida Tessers, weduwe Thonis Rameckers, aan de schepenen toestemming voor de verkoop van een halve morgen land. Met de opbrengst moest een schuld aan Paulus Hermens van Vaesrade afgelost worden. Het betrof een lening die eertijds door haar man was aangegaan. Op 19 mei 1698 werd de halve morgen land, gelegen te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Hermen Odekercken, Jan Daemen, Lenert Hendricx en het voetpad, voor 75 gulden verkocht aan Geurt Eckermans.
RAL-LvO 1735, genachting van 16 september 1715: Ida Tessers meldde dat de weduwe Maes Maessen op een door haar in belening gegeven weiland wederrechtelijk een aantal bomen gekapt had. Het ging om twee elzen, een kersenboom, een wilg en drie populieren. De bomen waren tot planken verzaagd. Ida eiste 22 pattacons schadevergoeding. Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 9 januari 1679 te Nuth, naam echtgenoot Antonius Hermans! Echtgenoot is Antonius RAEMECKERS, overleden op 26 juni 1691 te Nuth, kwartierstaat Wil Brassé, zoon van Hermanus RAEMECKERS en Mechtild SWANEMANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 49-jarige leeftijd op 28 juni 1699 te Nuth (getuige(n): Petrus ..., Guilhelmus Schepers) met Jacobus DRUMMEN, geboren ca. 1640, overleden op 4 maart 1737 te Tervoorst-Nuth, viduus senex, zoon van Theodorus DRUMMEN en Maria NN.
RAL-AHW 169, 98: Op 12 januari 1700 verklaarde Jacob Dremmen, in tweede huwelijk met Ida Tessers, dat hij een ruim bedrag aan pachtgeld achter was aan het huis Wijnandsrade aangaande 81 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan Lijsbeth Jans, Geurt Horsmans, het Jongenbosch en Matthijs Roox. Het land dreigde nu verkocht te worden tot schade van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk met Anna Jans. Aangezien hij slechts vruchtgebruiker was traden ook de voogden Jacob Meijers en Hans Jurgen Michelheijm op. Samen verkochten zij het stuk land aan Augustijn Housteder, gehuwd met Geet Cordeweners die de verlopen pacht ten bedrage van vijftien gulden acht stuivers en 2 1/2 oort betaalde en daarnaast nog tien gulden voor de weeskinderen. Het geheel was belast met een vat en een malder rogge aan het huis Wijnandsrade.
RAL-LvO 1757, 267v: Op 24 oktober 1730 droeg Jacob Drummen, gehuwd met Ida Tesschers, aan Hermen Daemen, gehuwd met Anna Maes, 71 kleine roeden weiland met moestuin te Tervoorst, over. De weide grensde aan de huiswei van Jacob Drummen en Jan Daemen. Elke roede kostte 30 stuivers. 99 gulden, veertien stuivers en twee oort werden gekort, aangezien Hermen Daemen dat geld had voorgeschoten om de kosten van de begrafenis van de dochter van Drummen te dekken.

 • 5. Sophia, gedoopt op 25 februari 1652 te Nuth.
 • 6. Joannes, gedoopt op 8 september 1654 te Nuth.


Generatie IIIIII.1 Hermanus TESSERS, geboren ca. 1635, overleden op 15 augustus 1709 te Geleen.
RAL-LvO 1755, 222r: Op 9 september 1662 deed Meijcken Jongen, weduwe Gerardt Gielkens, afstand van het vruchtgebruik op het derde deel van een halve bunder weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de straat naar de St.-Bavokapel, Jan Cobben, de Bergerhof en Nelen Jongen. Vervolgens verkochten Jan Stevens, gehuwd met Meijcken Gielkens, en Jan Fijns, voogd van de kinderen van Gerardt Gielkens en Meijcken Jongen, het perceel aan Herman Tessers, gehuwd met Judith van Nierbeeck, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede. Tevens zoud Meijcken Jongen nog een rok krijgen ter waarde van een dubbele dukaat.
RAL-AHW 169, 23: Op 11 juli 1696 verkocht Herman Tessers, gehuwd met Judith van Nierbeeck, aan Claes Huntgens 150 kleine roeden akkerland "op de eijnden kuijl" onder Wijnandsrade, grenzend aan Jan Cobben, erfgenamen Reijner Jongen, heer Paludanus en Jan Colaris, belast met anderhalf vat rogge aan huis ter Heiden, voorts ca. 80 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan Olislagers, Jan Colaris en Jan Cobben, met zijn pacht aan het huis ter Heiden. Iedere kleine roede kostte 13 stuivers.
Zoon van Petrus TESSERS (zie II.4) en Cornelia EIJMAEL.
Gehuwd met Judith van NIERBEECK, gedoopt op 17 augustus 1636 te Geleen, overleden op 29 juni 1710 te Geleen op 73-jarige leeftijd, dochter van Merten van NIERBEECK en Neesken PENRIS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Agnes, gedoopt op 11 december 1662 te Nuth (getuige(n): Anthonius Quaevliech, Cornelia Nuchelmans, e.v. Wilhelmus Meijs).
 • 2. Wilhelmus, gedoopt op 8 augustus 1664 te Wijnandsrade.
 • 3. Agnes, gedoopt op 20 januari 1666 te Wijnandsrade.
 • 4. Maria, gedoopt op 25 januari 1668 te Geleen.
 • 5. Petrus, gedoopt op 19 maart 1670 te Geleen.
 • 6. Herman, gedoopt op 6 oktober 1673 te Geleen.
 • 7. Hendrik, gedoopt op 1 februari 1675 te Geleen.


III.9 Christianus TESSERS, gedoopt op 5 november 1651 te Nuth, zoon van Petrus TESSERS (zie II.4) en Cornelia EIJMAEL.
Gehuwd voor de kerk 1674/1675 met Anna CRIJNS, gedoopt op 6 februari 1642 te Nuth, niet zeker, aangezien er geen voornaam ingevuld is.
RAL-AHW 168, 57 vermeldt haar twee huwelijken en haar vader, Crijn Crijns uit Hunnecum, alsmede broers Corst en Geurt Crijns, dochter van Quirinus CRIJNS en Catharina COCKELKOREN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Cornelia, gedoopt op 30 december 1675 te Nuth (getuige(n): Joannes Weustenraedt, Cornelia Houbben), overleden op 13 april 1690 te Nuth op 14-jarige leeftijd.
 • 2. Catharina, gedoopt op 2 juli 1679 te Nuth (getuige(n): Joannes Gruils, Margaretha Meijs).


III.13 Hermanus TESSERS, gedoopt mei 1643 te Nuth, overleden op 17 november 1692 te Nuth, zoon van Henricus TESSERS (zie II.6) en Cornelia JONGEN.
Gehuwd voor de kerk op 3 november 1674 te Nuth met Helena LENARTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Henricus, gedoopt op 24 augustus 1675 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Renerus Jongen, Anna Jongen).


Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 6 mei 2007
Harry Luijten, aanvullingen eerste generatie, met dank aan Koen In de Braekt, 12 maart 2008