Kerkgebod

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In een tijd dat er nog geen Staatscourant, krant of gratis huis-aan-huisblad was, werden mededelingen van algemeen belang vaak afgeroepen in de kerk. Zo'n mededeling of aankondiging wordt gewoonlijk kerkgebod genoemd. Zoals blijkt uit een akte uit 1568 moesten bijvoorbeeld verkopen zes weken en drie dagen van te voren worden aangekondigd, zodat eventuele belanghebbenden op de hoogte waren van de voorgenomen verkoop.

Ook beslagleggingen werden drie maal aangezegd.

Voorafgaand aan een huwelijk werden een, twee of drie roepen gedaan. Hiervoor werd soms dispensatie gegeven.