Blezer

Uit Genealogie Limburg Wiki
De printervriendelijke versie wordt niet langer ondersteund en kan weergavefouten bevatten. Werk uw browserbladwijzers bij en gebruik de gewone afdrukfunctie van de browser.
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE BLEZER

Algemene informatie

De familie Blezer (ook geschreven als Bleeser, Bleser, Blezers en Bleesers) is een typisch Zuid-Limburgse familie.
Bij de volkstelling van 1947 komt deze familienaam uitsluitend in deze regio voor, met name in het mergelland en Heer bij Maastricht.
De naam is waarschijnlijk afgeleid van Blasius[1]
Onderzoek heeft aangetoond dat nagenoeg alle naamdragers bewijsbaar afstammen van Hubertus Bleser (1678-1741) en Maria Ruijschop (1679-1751) uit Gulpen. Hubertus komt zelf uit Sippenaeken (B), ca. 15 km ten zuiden van Gulpen.

Generatie I

I.1 Joannes BLEESEN, overl. Sippenaeken 28 mei 1708, tr. Joanna SWA(E)N(en).
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria BLAUW, ged. Sippenaeken 27 januari 1672 (get.: David Swaen, Maria Zinck), tr. Joannes LOUSBERICH.
 • 2. Joannes BLAUW, ged. Sippenaeken 22 augustus 1676 (get.: Joannes Swaen, Maria Stamme).
 • 3. Hubertus BLEESEN, ged. Sippenaeken 25 september 1678 (zie II.1).
 • 4. Joannes BLEESEN, ged. Sippenaeken 7 maart 1681 (get.: Joannes Kleinen en Elisabeth Caenen).
 • 5. Hendrik BLEESEN, ged. Sippenaeken 22 februari 1683 (get.: Hendrik Bleesen en Maria Schepers).
 • 6. Joanna BLEESEN, ged. Sippenaeken 1 oktober 1686 (get.: Petrus Cruijsen en Maria Sincken), overl. Gulpen 24 augustus 1765, tr. kerk Gulpen 29 januari 1731 Pieter SCHEINS.
 • 7. Beatrix BLEESEN, ged. Sippenaeken 11 september 1691 (get.: Wilhelmus Swaenen en Beatrix Benten), overl. Gulpen 16 april 1762, tr. kerk Sippenaeken 27 juli 1727 Andries SCHEINS.

Op 15 februari 1763 werd de nalatenschap van Andries Schijns en Beatrix Blees verdeeld ten overstaan van landmeter Schijns.[1]

Generatie II


II.1 Hubertus BLESER, ged. Sippenaeken 25 september 1678 (get.: Alexander Gillissen, Apollonia Michiels), naam bij doop Bleesen, overl. Gulpen 11 juni 1741.
Op 23 februari 1712 kocht Hubert Blesers, gehuwd met Maria Ruijsop, van Simon, Lins en Ida Ruijsop, erfgenamen van Maria Ruijsop, een huis met weiland te Ingber, groot een morgen en grenzend aan oostwaarts de erven Lins Ruijsop van Margraten en westwaarts de erven Hendrik Maggers, voor 86 pattacons. Het geheel was belast met vijf koppen en een malder rogge aan de kerk van Gulpen.[2]
Op 17 oktober 1731 verkocht God. de la Haye, zaakgelastigde van kanunnik de Kerckhoff, aan Hub. Bleesen van Ingber 85 kleine roeden land boven de Eijck, genoemd het Trichterland, oost Palm Watervall, west de Wijenweg, zuid heer van Beusdael en noord Gillis Watervall, alsmede 100 kleine roeden land uit drie morgen aan de Scheulderweg te Margraten, oost heer Emonts, west heer van Beusdael, en ten slotte 127 kleine roeden land aan de Wijenweg, oost Balt Joppen, west Adolf Horstmans. Hij betaalde dertig pattacons.[3]
Hubert Blesers Ingber; 90 kleine roeden land "in de Dalcuijle", grenzend aan heer van Beusdale, Tilman Gielkens, Willem Bauwens en het gasthuis van St.-Servatius.[4]
Op 17 mei 1753 werden ten overstaan van secretaris Auw te Gulpen de nagelaten goederen van Hubert Blesers en Maria Ruijsop verdeeld.
Aanwezig waren Joannes Blesers, mede gemachtigd door zijn zus Catharina Blesers, gehuwd met Gerard Balance te Luik, die krankzinnig was en opgesloten zat, mede geassisteerd door landmeter Ackermans; voorts Hendrick Heijnen, wonend te Mheer en gehuwd met Johanna Blesers; Margareta Delnoij, weduwe van Gilis Bleser, bijgestaan door haar broer Dionijs Delnoij; Joannes Diricx, gehuwd met Anna Blesers, en Baltus Blesers.
Lot 1 was voor Catharina Blesers:
Lot 2 was voor Gilis Blesers:
Lot 3 was voor Joannes Diricx:
Lot 4 was voor Hendrick Heijnen:
Lot 5 was voor Joannes Blesers:
Lot 6 was voor Baltus Blesers:[5]
Tr. voor 4 maart 1703 Maria RUIJSCHOP, ged. Gulpen 5 september 1679 (get.: Lambert Ruijschop, Joanna Delahaije), overl. Gulpen 19 maart 1751, dr. van Simon RUIJSCHOP en Catharina CRUTZEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Jan BLEIJSENS, geb. Gulpen 4 maart 1703 (zie III.1).
 • 2. Catharina BLEES, geb. Gulpen 2 oktober 1704, ged. Gulpen 2 oktober 1704 (get.: Johannes Leklerck, Anna Ruijschop jr.), overl. Sint-Nicolaas-Outremeuse-Luik 21 april 1772 Catharina Blieser uxor Gerardi Balase, tr. Sint-Margaretha-Luik 14 november 1738[6] Gerard BALANCE, overl. Sint-Nicolaas-Outremeuse-Luik, 20 oktober 1773.
 • 3. Simon BLEESER, geb. Gulpen 29 maart 1706, ged. Gulpen 29 maart 1706 (get.: Simon Ruijschop, Anna Maria Bleesen), overl. Gulpen 17 januari 1744, ongehuwd.
 • 4. Joanna BLEESEN, geb. Gulpen 15 juni 1709, ged. Gulpen 16 juni 1709 (get.: Henricus Erckens, Joanna Bleesen), tr. Hendrik HEIJNEN.
 • 5. Egidius BLESER, ged. Gulpen 6 februari 1711 (zie III.2).
 • 6. Anna BLEESEN, geb. Gulpen 8 mei 1715, ged. Gulpen 8 mei 1715 (get.: Philippus Meurs namens Henricus Deusch, Anna Ruijschop namens NN), overl. Gulpen 25 januari 1795, otr. Gulpen 10 augustus 1748.Johannes Dirks, jm geboortig en woonagtig onder de bank Mechelen met Anna Blesers, jd geboortig en woonagtig onder de bank Gulpen, tr. Gulpen 25 augustus 1748 Jan DIRICKS, geb. ca. 1717, overl. Gulpen 8 juni 1787.
 • 7. Balthazar BLEESEN, ged. Gulpen 30 augustus 1722 (zie III.3).

Generatie III


III.1 Jan BLEIJSENS, geb. Gulpen 4 maart 1703, ged. Gulpen 4 maart 1703 (get.: Joannes Nootboom, Joanna Peerboom namens Elisabetha Ruesop), overl. Gulpen 21 februari 1755.
Otr. Gulpen 19 juli 1732.Joh. Blaser soldaat onder kolonel Smitsaart, Anna Jacobs jongedochter van Euverem , tr. kerk Gulpen 3 augustus 1732 Anna JACOBS, geb. Gulpen 14 april 1701, ged. Gulpen 14 april 1701 (get.: Guilhelmus Hanen, Anna Jacops), overl. Gulpen 27 juni 1775, dr. van Joannes JACOBS en Maria HANEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria BLESERS, ged. Gulpen 6 november 1732 (get.: Simon Blesers, Maria Jacobs), overl. Gulpen 22 oktober 1787, 53 jaar, tr. voor 24 oktober 1776 Jacobus WEDUWE (Witten), ged. Dilsen 23 augustus 1735, volgens inschrijving derde huwelijk, overl. Gulpen 25 oktober 1817, zn. van Joannes WEDUWE en Anna DREST.

Op 16 december 1788 (ondertrouw 16 november 1788) hertrouwd met Anna Maria Turks, weduwe Bernard Schonerts van Ingber
Op 28 maart 1816 hertrouwd met Joanna Stassen uit Aubel.

 • 2. Hubertus BLESERS, ged. Gulpen 26 november 1734 (get.: Egidius Bleser, Agnes Jacobs), overl. Margraten 8 april 1791.

Hij was op 5 december 1762 getuige bij het huwelijk dat te Gulpen gesloten werd tussen Henricus Salmagne en Anna Nijsten.
Hubert Blesers, grootjarige jonkman, wonend op huis Oud-Valkenburg, kocht op 25 maart 1783 van Hendrik van der Linden, gehuwd met Catharina Dercks, een huis met stal en moestuin, groot 24 roeden, gelegen te Ingber, oostwaarts weduwe Joannes Houpermans, westwaarts en zuidwaarts de straat, voor 48 pattacons en 10 stuivers. Het bedrag werd betaald in carolijnen en Franse kronen.[7]
Tr. kerk Margraten 14 oktober 1787 (get.: Jacobus Blesers en Joanna Catharina Peters) Maria Anna SABELENBERG, ged. Schin op Geul 27 maart 1744, dr. van Wolterus SAVELSBERGH en Anna Catharina WOUTERS.
Weduwe Egidius Peters.

 • 3. Anna BLESERS, ged. Gulpen 14 december 1736 (get.: Philippus Pleijers, Anna Blesers), overl. Gulpen 12 maart 1785.

Anna Blesers was op 3 oktober 1762 getuige bij het huwelijk van Herman Peerboom en Agnes Pleijers uit Euverem-Gulpen.
Otr. Gulpen 18 oktober 1766, bruidegom geboren te Teuven, tr. kerk Gulpen 2 november 1766 Georgius BRAHAM, geb. Teuven, overl. Gulpen 11 februari 1816, zn. van Georgius BRAHAM en Maria BROUWERS. {Hij tr. kerk Gulpen 20 november 1785 Anna Maria SLICK.}

 • 4. Johannes BLESERS, ged. Gulpen 27 juli 1739 (zie IV.1).
 • 5. Joanna BLESERS, ged. Gulpen 14 juli 1743 (get.: Jacobus Jacobs namens Balthazar Bleser, Joanna Jacobs), overl. Gulpen 28 september 1783.

Joanna Blesers was op 3 december 1771 getuige bij het huwelijk van Johannes Spallet en Engelberta Reijmen en op 14 februari 1773 bij het huwelijk van Henricus van der Linden en Catharina Dircks.
Otr. Gulpen 26 oktober 1776, jongeman van de Hobbestraat, jongedochter van Euverem, tr. Gulpen 10 november 1776, tr. kerk Gulpen 10 november 1776 Johannes HEIJENRAEDTS, ged. Gulpen 22 maart 1746, overl. Gulpen 10 juli 1792, zn. van Egidius HEIJENRAEDT en Anna BOUR.

III.2 Egidius BLESER, ged. Gulpen 6 februari 1711 (get.: Joannes Le Clerq, zoon van Joannes; Beatrix Bleesen), achternaam bij doop Bleesen, overl. Gulpen 12 mei 1748.
Otr. Gulpen 15 april 1736.Gilis Blaeser en Margaretha Delnauxs, beide van Gulpen, tr. kerk Gulpen 27 april 1736 Margaretha DELNOE, geb. Gulpen 13 november 1711, ged. Gulpen 14 november 1711 (get.: Regnerus Freins, Joanna Mattonee namens Barbara Mispelboom), overl. Euverem-Gulpen 19 juni 1798 (1 Messidor VI; als leeftijd werd 80 jaar opgegeven), dr. van Hendrik DELNOE en Anna FRIJNS.
Hendrik Lemmens, inwoner van Margraten en gehuwd met Catharina Blomen, verzette op 19 maart 1760 aan Margaretha Delnoij, weduwe Gillis Blesers, zes grote roeden akkerland achter Euverem-Gulpen, oost Margaretha Delnoij, west Willem Lemmens. De verzetting gold voor zes jaar voor 42 gulden.[8]
Op 5 april 1763 liet schepen Justenius, gehuwd met Maria Catharina Lamberts de verkoop registreren van de volgende goederen, welke verkoop plaatsvond op 4 en 16 juni 1761:
a) 105 kleine roeden huis, moestuin en weide tot Euverem gelegen
b) 104 kleine roeden land aan de elf trappen
c) 153 kleine roeden weiland aan de Hulsberg
d) 195 kleine roeden land aan het voetpad achter Euverem
e) een bunder en 31 kleine roeden land op de groene gracht
f) 150 kleine roeden land aan bilenboschken(?)
g) 54 kleine roeden en 295 kleine roeden land aan de "watersoij"
h) 105 kleine roeden land aan de Speltberg.
De koopsom bedroeg 470 gulden en vijf stuivers. Aangezien de goederen afkomstig waren van Hendrik Delnoe en Anna Frens, verklaarde hij de goederen over te laten aan Margaretha Delnoe, haar kinderen bij wijlen Hubert (sic!) Blesers, en aan Dionysius Delnoe, elk voor de helft. De feitelijke overdracht had reeds op 27 mei 1762 plaatsgevonden.[9]
Aansluitend deelden Margaretha en Dionysius Delnoe de goederen. Margaretha ontving de goederen a, b, c en h en de helft van d en e. Dionysius kreeg f en g en de helft van d en e.[10]
Op 2 juli 1765 verzetten Dionisius Delnoij, gehuwd met Ida Machillisen, en Margaretha Delnoij, weduwe Hubert (sic!) Blesers, aan Reijner Frijns van Termaar, gehuwd met Sibilla Pijskens, een morgen bos bij het Jongenbos onder Gulpen. Het perceel grensde oostwaarts aan heer Bogaert en westwaarts aan Louwis Lemmens. De verzetting gold voor 12 jaar tegen negen pattacons of 36 gulden. Dit bedrag was reeds uitgekeerd en bestemd om boedelschulden aan Herman Colleij van Houthem te betalen.[11]
Op 7 augustus 1766 verklaarde Joannes Houpermans, gehuwd met Maria Barbara van Eijs en wonend te Ingber onder Gulpen, dat hij tijdens een openbare verkoop van foederen van Gillis Steijns op 11 juli 1766 o.a. zeven grote en negen kleine roeden land aan de Ingberheijde gekocht had, oostwaarts heer van Beusdale, zuid en west heer Craan.
Margaretha Delnoij, weduwe Gillis Blesers, samen met haar kinderen Jacobus, Hendrik, Hubert en Baltus hadden dit land genaast.
Jacob Blesers overhandigde hem de koopsom van 97 en zeven stuivers gulden en betaalde ook nog acht gulden 19 stuivers en 2,5 oort voor akkerloon en 12,5 stuiver extractkosten.[12]
De broers Jacob, Hubert, Hendrik en Baltus Bleesers, mede voor hun moeder en als voogd van het kind van Dionisius Delnoije en IJda Machillis, verkochten op 28 maart 1774 een morgen bos in Jongenbos met al het hout. Het bos grensde aan Willem Lemmens en de erven Merkstein van Margraten. Verder verkochten zij een halve morgen bos aan de Hultberg, oost heer van Neubourg, west Pieter Cobbenhaege. De koper was baron de Haim et Houffalize, heer van Neubourg, in deze vertegenwoordigd door rentmeester Nicolaas de Limpens. Het eerste stuk kostte 18 stuivers, het tweede 10 stuivers per kleine roede. De koopsom bedroeg 115 gulden.
Tegelijkertijd werd het verzette bedrag op de morgen bos uitbetaald aan Johannes Adolphus Frijns.[13]
In de legger Gulpen 1777 werden voor de weduwe Gilis Bleesers, inwoonster van Euverem, de volgende onroerende goederen geregistreerd:
a) huis, schuur, moestuin, mesthof en huiswei te Euverem, oostwaarts de straat, west Hendrik Vluggen, zuid weduwe Crombag, groot 105 kleine roeden.
b) 104 kleine roeden land "aen de elf trappen", oost de landstraat, west en zuid de hof Groenendaal, belast met kapittel- en statentienden
c) 215,5 kleine roeden land "op de groene graaf", oost Willem Rouwet, west de weduwe Samson Hacking, zuid Dionijs Delnoije, belast met kapitteltienden.
d) 97,5 kleine roeden land "op het voetpad", oost de heer Lamberts, west hof Groenendaal, zuid Herman Peerboom, belast met kapitteltienden
e) 100 kleine roeden land aldaar, oost de heer Lamberts, west de weduwe Hacking, zuid de weduwe Nijst Delnoije, belast met kapitteltienden.
Deze goederen waren op 5 april 1763 door de weduwe Gillis Bleesers gekocht van de heer Boogaard.
f) 150 kleine roeden land "in de molt", oost Jacob Bleesers, west weduwe Simon Hacking, zuid Cobus Jacobs
g) 120 kleine roeden weiland te Euverem "aen den Nieuwenhoff", oost Hendrik Delnoije, westwaarts hof Groenendael, zuid de kinderen Delnoije.
Deze goederen waren via ruil op 5 april 1763 verworven van Willem Lemmens.[14]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Philippus Jacobus BLESERS, ged. Gulpen 30 april 1736 (get.: Joannes Blesers, Gertruid Delnoe), overl. Gulpen 21 december 1816.

Jacobus Bleesers van Euverem stond in de Legger van 1777 genoteerd voor:
a) drie grote en vijftien kleine roeden land in de Mold, oostwaarts Baltus Blesers, westwaarts weduwe Gillis Meesters, zuidwaarts Jacobus Jacobs, gekocht op 4 december 1771 van de heer Bogaerd voor notaris Guichard.
b) acht grote en 3,5 kleine roeden land in de Weenaerts, oostwaarts Balthus Blessers, westwaarts de weduwe Adam Schepers, zuidwaarts de Beerleheide of bos, eveneens gekocht van de heer Bogaerd.[15]

 • 2. Henricus BLESER, ged. Gulpen 8 januari 1738 (zie IV.2).
 • 3. Hubertus BLESERS, ged. Gulpen 7 juli 1742 (zie IV.3).
 • 4. Baltus BLESER, ged. Gulpen 25 oktober 1746 (zie IV.4).


III.3 Balthazar BLEESEN, ged. Gulpen 30 augustus 1722 (get.: dom. Wijnand Gielkens namens Balthasar Slangen, Catharina Vlieck), overl. Gulpen 5 februari 1755.

Otr. Gulpen 15 januari 1749.Baltus Bleser van Gulpen en Elisabeth Tomassen van Noorbeek, tr. kerk Gulpen 26 januari 1749 Elisabeth THOMASSEN, ged. Noorbeek 12 juni 1725, overl. Gulpen 19 augustus 1784, uxor in secundo (sic!) thoro, 60 circiter annorum, dr. van Laurentius THOMASSEN en Agatha WEERTS. {Zij otr. Gulpen 19 oktober 1771, weduwnaar Maria Wintgens, wonend te Gulpen, weduwe Baltes Bleser, wonend te Gulpen, tr. Gulpen 3 november 1771 Christianus SPALLET, overl. Gulpen 28 november 1779. Zij tr. kerk Gulpen 6 oktober 1782, bruidegom van parochie St. Maria "Zulligh", bruid van Noorbeek en weduwe Christianus Spallet Henricus LAMBERTI.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Laurentius BLESERS, ged. Gulpen 9 januari 1751 (get.: Joannes Blesers, Maria Mechtild Leclerck), overl. Gulpen 9 februari 1751.
 • 2. Hubertus BLESERS, ged. Gulpen 30 maart 1752 (get.: Joannes Diricks, Anna Jacobs), overl. Gulpen 7 juli 1753.
 • 3. Balthazar BLESERS, ged. Gulpen 16 juli 1755 (get.: Nicolaus Laheij, Anna Bleser).

Generatie IV


IV.1 Johannes BLESERS, ged. Gulpen 27 juli 1739 (get.: Leonardus Steijns, Margaritha Jacobs), overl. Gulpen 17 april 1808.
Op 15 november 1776 kocht de ongehuwde Jan Blesers land van Joannes Vluggen, wonende op de Wilder. Het betrof een halve morgen land aan Birkenbosch, oostwaarts Willem Rouweth, zuidwaarts de goederen van Neubourg, westwaarts de koper; alsmede 20 roeden beemd in de paardenbeemd tot Pesaken, grenzend aan de Gulp en de koper zelf. Hij betaalde voor het geheel 10 pattacons.[16]
In de legger Gulpen (ca. 1777) werden voor Joannes Bleesers van Pesaeken een bunder elf grote en zeventien kleine roeden aan onroerende goederen geregistreerd:
nr. 409: huis, moestuin en weide te Pesaeken, oost heer Kemmerling, zuid hof Wachtendonk, noord de straat, groot zeven grote en zestien kleine roeden, welk land op 18 november 1776 ten kantore van notaris Reumers als donatie uxore nomine van Joannes Brouwers en Catharina Moberts verkregen was.
nr. 410: zeven grote roeden land in het Pesaekerveld, oost en west de hof Wachtendonk, zuid Willem Smeets en belast met kapitteltienden.
nr. 411: zeven grote roeden land in Merckersdelle, oost Simon Smeets, west de heide, zuid de hof Wachtendonk, deel uitmakend van voornoemde schenking
en belast met kapitteltienden, zeven koppen rogge en anderhalve kapoen, waaraan ook Dionijs Delnoije, Adam Schepers, Louis Lemmens, Joannes Schepers en de heer Holtman dienden bij te dragen, verder het twintigste deel in twee vaten haver en zeven kapoenen aan het huis Neubourg en vijf koppen rogge aan de heer Lamberts.
nr. 412: drie grote en vijf kleine roeden land in het Euveremveld, oost de landstraat west hof Groenendaal, zuid de weduwe Gilles Bleesers, via erfenis verkregen van zijn vader Joannes Blesers, belast met kapitteltienden.
nr. 413: vier grote en zestien kleine roeden land aan de Ingberberg, oost Dirck Kockelkooren, west Jacob Jacobs, zuid de heer Neubourg, eveneens afkomstig uit de erfenis van zijn vader en belast met kapitteltienden.
nr. 414: twee grote roeden beemd te Pesaeken, oost hof Wachtendonk, west Hendrik Delnoije, zuid Jacob Jacobs, eveneens uit voornoemde erfenis.[17]
Joannes Blesers, gehuwd met Odilia Mobers, was de collecteur Joannes Herman Lamberts 200 gulden schuldig. Dit bedrag werd op 8 december 1795 omgezet in een lening tegen 5%. Hij borgde met al zijn onder Pesaken gelegen goederen, groot een bunder, twee morgen en 84 roeden, belast met 350 gulden aan de heer Lamberts. Verder werd ook geborgd met de goederen van zijn vrouw, zijnde het derde deel toegevallen bij het overlijden van haar moeder Maria Barbara Thijssen, echtgenote van Pieter Moberts.[18]
Otr. Gulpen 11 januari 1777, jongeman en jongedochter van Pesaken onder Gulpen, tr. kerk Gulpen 26 januari 1777 Odilia MOBERTS, ged. Gulpen 4 november 1754 (get.: Joannes Spronck, Joanna Celissen), dr. van Petrus MOBERTS en Maria Barbara THIJSSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Barbara BLESERS, ged. Gulpen 3 november 1777 (get.: Hubertus Blesers, Barbara Spronck), overl. Gulpen 20 februari 1858.

Ten overstaan van notaris Feij te Gulpen maakte Anna Barbara Bleser, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Pesaken onder Gulpen, op 23 juni 1847 haar testament.
Tot haar universele erfgenaam benoemde zij haar broer Jan Bleser, dagloner te Pesaken-Gulpen.
Jan Willem Hubert Rouwet en Jacob Bleser, landbouwers te Pesaken-Gulpen, traden op als getuigen.[19]
Ten overstaan van notaris Feij te Gulpen maakte Anna Barbara Bleser, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Pesaken onder Gulpen, op 25 mei 1857 haar testament.
Tot haar universele erfgenamen benoemde zij Jan Hendrik en Jan Matthijs Bleser, wettige kinderen van haar broer Jan Bleser en [wijlen] diens echtgenote Maria Catharina Leclou.
Voorwaarde was wel dat er gezorgd werd voor een passende begrafenis met twee hoog- of zangmissen en vier leesmissen.
Jan Willem Hubert Rouwet en Jacob Bleser, landbouwers te Pesaken-Gulpen, traden op als getuigen.
In de marge werd aangetekend dat zij op 20 februari 1858 overleden was.[20]
Onder dezelfde voorwaarden werd voornoemd testament nogmaals opgesteld op 8 september 1857 met Jan Hubert Boers en Jan Pieter Beckers, landbouwers te Pesaken-Gulpen, als getuigen.[21]

 • 2. Maria Catharina BLESERS, ged. Gulpen 29 januari 1780 (get.: Hermanus Moberts, Maria Blesers), overl. Pesaken-Gulpen 2 april 1855, tr. Gulpen 6 augustus 1804 Leonardus PIJLS, geb. Mechelen-Wittem ca. 1775, overl. Pesaken-Gulpen 30 september 1820.
 • 3. Petrus BLESERS, ged. Gulpen 16 februari 1782 (get.: Hermanus Moberts ipv. Petrus Moberts, Anna Blesers), overl. Gulpen 30 september 1795.
 • 4. Catharina BLESERS, ged. Gulpen 16 januari 1785 (get.: Joannes Heijenrath, Maria Catharina Pirott), overl. Gulpen 29 september 1795.
 • 5. Joanna BLESERS, ged. Gulpen 10 februari 1788 (get.: Joannes Bratt, Joanna Celissen).
 • 6. Johannes BLESERS, ged. Gulpen 4 maart 1791 (zie V.1).
 • 7. Hubertus BLESERS, ged. Gulpen 6 mei 1794 (get.: Mathias Moberts, Maria Anna Lamberts), overl. Gulpen 31 oktober 1795.
 • 8. Petrus Josephus BLESERS, ged. Gulpen 12 mei 1800 (get.: Joseph Spronck, Anna Maria Erckens), overl. Gulpen 28 mei 1800.


IV.2 Henricus BLESER, ged. Gulpen 8 januari 1738 (get.: Simon Bleser, Catharina Dirichs namens Joanna Peerboom), overl. Gulpen 2 maart 1818.
In de legger van Gulpen werden voor Hendrick Bleesers uit Pesaeken de volgende onroerende goederen met een totale grootte van twee bunders, twee grote en vijf kleine roeden geregistreerd:
nr. 419: huis, hof, schuur, stallingen, mesthof en weide te Pesaeken, oost de straat, zuid Jacob Jacobs, west de Gulp, noord Hendrik Delnoije, groot 13 grote en 19 kleine roeden, afkomstig van zijn schoonvader Adolphus Rutten en belast met zes koppen haver aan de hof Rosendaal.
nr. 420: weide te Pesaeken, oost Jacob Jacobs, west de Gulp, zuid de heer Lamberts, belast met een vat haver aan de hof Rosendaal, groot 12 grote en 10 kleine roeden, op 21 juni 1766 ten kantore van notaris Lamberts gekocht van Wijnand Houpermans.
nr. 421: land aan de Ingberberg, oost Arnold Heijnen, zuid Jacob Jacobs, west het bos, groot zes grote roeden en afkomstig van zijn schoonvader, belast met statentienden
nr. 422: land aan de Woutersgraaf, oost H. Vaessen, west de Pesaekerstraat, zuid Jacob Jacobs, groot vier grote en 16 kleine roeden en ab intestato toegevallen van oom Willem Vaes en tante Anna Maria Vaessen, belast met statentienden.
nr. 423: land boven in het Pesaekerdal, genaamd de vossenstaert, oost en west de hof Wachtendonk, zuid het bos, groot vijf grote roeden, op 11 juli 1770 tijdens een openbare verkoop van de goederen van heer Justinus gekocht, belast met kapitteltienden.[22]
Otr. Gulpen 25 oktober 1766, bruid geboren te Bolland, tr. kerk Gulpen 9 november 1766 Helena RUTTEN, geb. Bolland ca. 1737, overl. Pesaken-Gulpen 2 april 1802, 12 Germinal X, dr. van Adolphus RUTTEN en Elisabeth VAESSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Elisabeth BLESER, ged. Gulpen 1 oktober 1767 (get.: Thomas Rutten, Catharina Diricks), overl. Gulpen 30 oktober 1767.
 • 2. Margaretha BLESER, ged. Gulpen 7 maart 1769 (get.: Jacobus Blesers, Joanna Blesers), overl. Vaals 11 mei 1840, tr. Leonard HAGELSTEIN.
 • 3. Egidius BLESER, ged. Gulpen 25 augustus 1770 (get.: Balthazar Bleser, Angelina Heijnen), overl. Gulpen 20 mei 1772.
 • 4. Egidius BLESER, ged. Gulpen 31 maart 1773 (zie V.2).
 • 5. Elisabeth BLESER, ged. Gulpen 14 oktober 1774 (get.: Hubertus Blesers, Joanna Celissen ipv. Maria Erens), overl. Gulpen 13 november 1843, tr. Arnold VOSSEN, ged. Gulpen 13 oktober 1780, overl. Gulpen 24 oktober 1863, zn. van Nicolaas VOSSEN en Beatrix WILLEMS.
 • 6. Maria Mechtild BLESER, ged. Gulpen 10 november 1776, overl. Gulpen 15 januari 1849, tr. Gulpen 1 september 1807 Anton SWAEB, ged. Gronsveld 20 maart 1776, jager, overl. voor 1849, zn. van Henricus SWAEB en Maria Anna van der MERRICK.
 • 7. Petrus BLESER, ged. Gulpen 19 april 1779 (get.: Joannes Kerens ipv. Petrus Erens, Joanna Celissen ipv. Catharina Spronck), overl. Gulpen 13 augustus 1812.
 • 8. Maria Helena BLESER, ged. Gulpen 17 mei 1781 (get.: Jacob Jacobs ipv. Jan Delnoije, Odilia Moberts), overl. Gulpen 21 mei 1816.


IV.3 Hubertus BLESERS, ged. Gulpen 7 juli 1742 (get.: Dionysius Delnoe, Anna Blesers), overl. Gulpen 19 februari 1819.
Voor Hubertus Bleesers stond in de legger genoteerd tien grote en zeven kleine roeden weide te Euverem aan de Linde, oostwaarts Leonaerd Olislaegers, westwaarts Hubertus Weerds en de Koelgracht, zuidwaarts de dorpstraat, noordwaarts Francis Peerboom, gekocht volgens handschrift van mevrouw Neven op 22 mei 1772.
De weide was belast met 22,5 stuiver aan Neubourg.[23]
Otr. Gulpen 4 januari 1766, tr. kerk Gulpen 19 januari 1766 Catharina BINDELS, ged. Gulpen 10 juli 1740, overl. Gulpen 31 december 1813, dr. van Franciscus Wilhelmus BINDELS en Angelina GEURDEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Egidius BLESER, ged. Gulpen 22 februari 1766 (get.: Hubertus Weerts, Margaretha Delnoe), begr. Gulpen 24 februari 1766.
 • 2. Angelina BLESERS, ged. Gulpen 12 mei 1767 (get.: Balthazar Bleser, Maria Josepha Bindels), overl. Gulpen 28 oktober 1848.
 • 3. Egidius BLESER, ged. Gulpen 26 september 1769 (zie V.3).
 • 4. Franciscus Wilhelmus BLESERS, ged. Gulpen 15 november 1771 (get.: Jacobus Bindels, Catharina Delnoe), overl. In de Del-Gulpen 12 oktober 1857.

Francis Willem Blesers, zonder beroep, weduwnaar van Anna Catharina Bloum, wonend te Euverem binnen Gulpen, verkocht op 8 september 1850 ten overstaan van notaris Feij, aan Hubert Blesers, landbouwer te Margraten en gehuwd met Barbara Notten, 31 roeden en 10 el bouwland "aen den bremenbosch" in het Euveremveld onder Gulpen, oost- en westwaarts graaf d'Ansembourg, zuidwaarts diverse erven, noordwaarts heer Muller, kadastraal B 592.
Het geheel werd verkocht voor 218 gulden, welk bedrag deels al betaald was en nu werd voldaan.
De akte werd door koper en verkoper ondertekend met de achternaam Blesers[24]
Francis Willem Blesers, zonder beroep, weduwnaar van Anna Catharina Bloum, wonend te Euverem binnen Gulpen, verklaarde op 28 september 1857 in zijn huis, ten overstaan van notaris Feij, 90 gulden schuldig te zijn aan zijn neef Gillis Blesers, dagloner te Euverem binnen Gulpen.
Om deze schuld te betalen droeg hij de staande gewassen met kaf en stro over van de volgende, onder Euverem gelegen, onroerende goederen:
1. 20 roeden en 50 ellen bouwland "in de mold"'
2. 30 roeden en 78 ellen bouwland onder Euverem;
3. 20 roeden en 26 ellen bouwland aldaar gelegen.
Jacob Jozef Bastin en Pieter Hendriks, landbouwers te Gulpen, traden op als getuigen.
Francis Willem Blesers verklaarde niet te kunnen schrijven.[25]
Tr. Anna Catharina BLAUM.

 • 5. Johannes BLESERS, ged. Gulpen 11 juli 1774 (get.: Johannes Hollanders, Anna Catharina Bindels), overl. Gulpen 16 juli 1774.
 • 6. Petrus BLESER, ged. Gulpen 12 december 1776 (get.: Nicolaas Bindels ipv. Johannes Petrus Bindels, Ida Machiels), overl. Gulpen 31 augustus 1781.
 • 7. (zoon) BLESERS, ged. Gulpen 7 januari 1780, overl. Gulpen 7 januari 1780.
 • 8. Cornelius BLESERS, ged. Gulpen 30 juli 1781 (zie V.4).


IV.4 Baltus BLESER, ged. Gulpen 25 oktober 1746 (get.: Balthazar Blesers, Maria Delnoe), overl. Euverem-Gulpen 5 augustus 1812
In de legger Gulpen 1777 werden voor Baltus Bleesers de volgende onroerende goederen geregistreerd:
a) 75 roeden land in de molt, oost kerkeland, west Jacobus Blesers, zuid Jacob Jacobs, welk land op 4 december 1771 gekocht was van de heer Bogaard. Het land was belast met kapitteltienden
b) 163,5 roede land in de weenarts, oost Francis Hutzemakers, west Jacob Blesers, zuid Peter Stillen, belast met kapitteltienden.[26]
Op 25 mei 1780, ten overstaan van notaris Kemmerling te Gulpen, ruilde Willem Lemmens, inwoner van Ingber en gehuwd met Anna Maria Crutzerclaes, land met de broers Hendrik, Houpert en Baltus Blesers, mede handelend voor hun broer Jacobus.
Lemmens gaf:
a) zes grote roeden weide te Euverem, oost- en zuidwaarts Hend. Delnoije, westwaarts de goederen van hof Groenendaal;
b) anderhalve morgen land in Euverem achter de Molt, , oostwaarts Jacobus Blesers, zuidwaarts Jacobus Jacobs en westwaarts de heer Lamberts en de watergrubbe;
c) een morgen land aan het voetpad aan de Heerstraat, oostwaarts het voetpad, zuidwaarts Laurens Dusschen, westwaarts de erfgenamen Samson Hacking.
In ruil gaven de broers Blesers:
a) 140 kleine roeden land in Ingber in het Buschveld, oostwaarts Christiaan Plumen, zuidwaarts Johannes Hoppermans, westwaarts hof Beusdael;
b) een morgen en vijf kleine roeden land aan de Snelsberg onder Ingber, oostwaarts Arnoldus Heijnen, zuidwaarts Catharina Lemmens, westwaarts de hof Beusdal.
De broers namen het vijfde deel over in de lasten die op de weide stonden en gaven Lemmens ook nog een halve pattacon.[27]
Baltus Blesers, gehuwd met Anna Elisabeth Meesters, inwoner van Houbestraat onder Gulpen, verkocht op 3 februari 1783 aan zijn broer Jacobus Blesers de helft van 150 roeden land tot Euverem, zijnde het hiervoor onder a) genoemde. Jacobus, die zelf de andere helft bezat, betaalde 152 gulden en zes stuivers.[28]
Eveneens op 3 februari 1783 verkochten de broers Baltus en Jacobus Blesers aan Peter Urlings van Reijmerstok, gehuwd met Catharina Peerboom, zestien grote roeden land, met koren en tarwe en een bijbehorende zoom bos, grenzend aan Peter Hutschemaker en Peter Stijlen, voor 650 gulden.[29]
Anna Peerboom, weduwe van Petrus Stijlen, mede voor haar zuster, de weduwe van Ph. Joseph Pannaker uit Borscheid handelende, verpachtte aan Baltus Bleesers haar huis met bijbehorende goederen, gelegen te Pesaken onder Gulpen. Tevens verpachtte zij namens haar zuster vijf morgen land aldaar gelegen. De pacht gold voor zes jaar tegen een jaarlijks bedrag van 29 gulden. De akte werd op 28 januari 1786 opgemaakt. De pacht zou op 15 maart 1786 ingaan.[30]
Op 24 september 1795, ten overstaan van notaris Kemmerling te Gulpen, werd een transactie en afrekening vastgelegd tussen Ferdinand Gielkens, wonend te Borscheid, en Baltus Blesers, wonend te Pesaken.
Er was vastgesteld dat bij het afrekenen van de pacht van het goed "de kamp" bij Pesaken dat Blesers nog tot half maart 1795, inbegrepen een apart verpacht beemdje voor 11 gulden, in totaal 354 gulden verschuldigd was.
Blesers overlegde een rekening van geleden schade en krijgslasten, groot 685 gulden en tien stuivers.
Er werd nu afgesproken dat Blesers 64 gulden en 17,5 stuiver zou betalen, hetgeen ter plekke gebeurde.
Er werd verwezen naar diverse punten van de door Blesers overlegde rekening die deels tot laste van de pachter, deels tot laste van de verpachter zouden vallen.
En daarmee zouden alle vorderingen en kosten tot maart 1795 afgehandeld zijn.
Volgens de pachtakte zou de pacht per half maart 1796 aflopen maar de pachter mocht, als hij de pachtafspraken zou nakomen, tot half maart 1797 de goederen in pacht houden.
[31]
Op 10 Pluviose X [30 januari 1802], ten overstaan van notaris Kemmerling, verpachtten de burgers Lambert Meesters van Pesaken en Hendrick Blesers van Hoogcruts onder Noorbeek, als voogden van de kinderen van wijlen Elisabeth Meesters en Balthus Bleesers, aan Maria Delnoije, wonend te Gulpen en weduwe Joannes Husting, vertegenwoordigd door haar zoon Joannes Husting, voor de duur van twaalf jaar de volgende onroerende goederen:
a) 80 are 36 centiare - 6,5 morgen land en weide in verscheidene percelen te Billinghuizen;
b) ca. 40 are - twee morgen te Euverem in twee percelen land en weide waarvan situatie en ligging aan de pachters bekend was.
[32]
Otr. Gulpen 20 juni 1778, jongeman, geboren en woonachtig te Euverem onder Gulpen, jongedochter, geboren en woonachtig "aan de binnenhausen" onder Gulpen, tr. Gulpen 5 juli 1778, tr. kerk Gulpen 6 juli 1778 Anna Elisabetha MEESTERS, ged. Gulpen 26 maart 1753 (get.: Martin Tippach, Anna Elisabeth Meesters), overl. Gulpen 11 februari 1793, dr. van Joannes MEESTERS en Anna DUIJSENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Margaretha BLEESERS, ged. Gulpen 8 april 1779 (get.: Jacob Blesers, Maria Delnoije), overl. Gulpen 10 oktober 1854, tr. Gulpen 13 november 1806 Joannes Henricus SPALLET, ged. Gulpen 14 maart 1776 (get.: Egidius Heijnen, Elisabeth Thomassen), zn. van Joannes SPALLET en Angelina HEIJNEN.
 • 2. Willem BLESERS, ged. Gulpen 17 april 1781 (zie V.5).
 • 3. Egidius BLESERS, ged. Gulpen 3 mei 1784 (get.: Henricus Lucassen namens Leonard Steijns, Barbara Delnoe).

Vermoedelijk de Egidius Blessers die als soldaat sneuvelde in Spanje (1809).

 • 4. Lambertus BLESERS, ged. Gulpen 16 april 1786 (zie V.6).
 • 5. Laurentius BLESER, ged. Gulpen 6 mei 1788 (zie V.7).
 • 6. Balthasar BLESERS, ged. Gulpen 15 juli 1790 (get.: Joannes Hustingh, Anna Maria Frenoije), overl. Gulpen 26 augustus 1794.
 • 7. Arnold BLESERS, ged. Gulpen 21 november 1792 (get.: Arnold Mulleners, Anna Margaretha Blesers), overl. Gulpen 23 maart 1793.

Generatie V


V.1 Johannes BLESERS, ged. Gulpen 4 maart 1791 (get.: Jacob Jacobs ipv. Winand Jacobs, Margaretha Paukers ipv. Elisabeth Meijs), overl. Gulpen 31 augustus 1865, tr. Gulpen 7 oktober 1827 Anna Catharina LECLOU, ged. Eys-Wittem 27 juli 1799, overl. Gulpen 1 januari 1831, dr. van Hendrik LECLOU en Anna Catharina ROEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Henricus BLESERS, geb. Gulpen 2 maart 1828.
 • 2. Joannes Mathias BLESERS, geb. Gulpen 2 maart 1828.
 • 3. Maria Catharina BLESERS, geb. Gulpen 4 september 1829, overl. Gulpen 27 april 1892, tr. Gulpen 28 april 1859 Joannes Petrus BEUCKEN, geb. Gulpen 18 augustus 1828, zn. van Joannes BEUCKEN en Maria Christina FRANTZEN.
 • 4. Maria Catharina BLESERS, geb. Gulpen 18 december 1830, overl. Gulpen 30 november 1870, tr. Gulpen 26 september 1861 Hendrikus ALBERTS, geb. Boorsheim (B) 13 december 1822, zn. van Mathijs ALBERTS en Petronella MERLO.


V.2 Egidius BLESER, ged. Gulpen 31 maart 1773 (get.: Hubertus Diricks, Ida Machiels), overl. Gulpen 4 juli 1851, tr. Hoensbroek 24 juli 1824 Joanna Catharina GERARDS, geb. Hoensbroek ca. 1797, overl. Gulpen 25 september 1884, dr. van Nicolaus GERARDS en Sophia Barbara LANGENDORP.
19 mei 1858: notariële akte niet aanwezig; volgens repertorium betreft het aangaan huwelijk door haar onwettige dochter Maria Josephina Geraerts.[33]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Henricus Hubertus BLEZERS, geb. Gulpen 11 februari 1827 (zie VI.1).
 • 2. Antonius Hubertus BLESER, geb. Gulpen 14 november 1829 (zie VI.2).
 • 3. Joanna Elisabeth BLESER, geb. Gulpen 25 april 1833, overl. Gulpen 19 mei 1923, tr. Gulpen 11 januari 1862 <Jean Nepomecemus Antoine Guillaume van WITTEM, geb. Wittem 8 maart 1831.
 • 4. Franciscus Hubertus BLESER, geb. Gulpen 29 oktober 1835, overl. Gulpen 25 januari 1923.
 • 5. Laurens Jozef BLESER, geb. Gulpen 5 december 1838.
 • 6.< Johannes Hubertus BLESER, geb. Gulpen 5 januari 1843.


V.3 Egidius BLESER, ged. Gulpen 26 september 1769 (get.: Jacobus Bleser, Anna Maria Bindels), overl. Gulpen 31 juli 1845, tr. kerk Margraten 18 november 1805 (get.: Wilhelmus Thomassen, Hubertus Weerts) Elisabetha JANSSEN, ged. Margraten 21 augustus 1777, dr. van Egidius JANSSEN en Gertrudis PHILIPPENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hubertus BLESERS, geb. Margraten 15 november 1806 (zie VI.3).
 • 2. Maria Gertrudis BLESERS, geb. Margraten 7 november 1808, overl. Margraten 3 augustus 1892, tr. Margraten 12 april 1844 Joannes Joseph TOSSING, geb. Slenaken 7 april 1808, zn. van Simon TOSSING en Sibilla FRANCKEN.
 • 3. Maria Catharina BLESERS, geb. Margraten 22 september 1811, overl. Margraten 26 februari 1875, tr. Margraten 17 oktober 1834 Mathijs ESSERS, geb. Heer 16 mei 1800, zn. van Adamus ESSERS en Ida SCHREURS.


V.4 Cornelius BLESERS, ged. Gulpen 30 juli 1781 (get.: Cornelis Weerts, Joanna Catharina Steinmans), dagloner, overl. Gulpen 7 april 1837.
Woonachtig in de Dil onder Pesaken-Gulpen.
Tr. Gulpen 12 juni 1812 Anna BOUR(s), ged. Gulpen 27 juni 1785, overl. Gulpen 28 november 1851, dr. van Cornelius BOUR(s) en Maria WILLEMS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Cornelius BLESERS, geb. Gulpen 2 september 1812.

Cornelius treedt in 1856 en 1857 veelvuldig op als getuige bij de burgerlijke stand van Slenaken. Vermoedelijk werkte hij als knecht in of nabij het gemeentehuis. Hij kon overigens niet schrijven.
Tr. Teuven (B) 10 juli 1859 Maria Anna WOUTERS, geb. Teuven (B) 19 september 1819.

 • 2. Catharina Maria BLESERS, geb. Gulpen 18 maart 1815, overl. Gulpen 12 januari 1847, tr. Gulpen 27 juni 1839 Nicolaas SCHOONBROODT, geb. Teuven (B) 21 augustus 1808, zn. van Frans SCHOONBROODT en Joanna Catharina HOELSEN.
 • 3. Willem Petrus Hubertus BLESER, geb. Gulpen 15 juli 1818 (zie VI.4).
 • 4. Egidius BLEZER, geb. Gulpen 19 augustus 1821 (zie VI.5).
 • 5. Willem Hubertus BLESER, geb. Gulpen 9 september 1824, overl. Gulpen 15 september 1824.
 • 6. Franciscus Wilhelmus Hubertus BLEZER, geb. Gulpen 5 december 1825 (zie VI.6).
 • 7. Maria Mechtildis BLESERS, geb. Gulpen 20 januari 1829, overl. Gulpen 7 november 1846.


V.5 Willem BLESERS, ged. Gulpen 17 april 1781 (get.: Franciscus Delnoe, Maria Catharina Bindels), landbouwer, overl. Gulpen 22 september 1862.
Op 8 januari 1846, ten overstaan van notaris Feij te Gulpen, verkocht Laurens Willems, landbouwer te Billenhuizen onder Gulpen en gehuwd met Maria Josepha Schreurs, aan Willem Bleser, landbouwer te Pesaken-Gulpen en gehuwd met Margaretha Smeets, voor 20 gulden een beemd te Pesaken, groot vier roeden en vijftig ellen, grenzend aan twee zijden aan de koper, de andere zijden de weduwe Willems en de kerkfabriek van Gulpen, kadastraal bekend C 634.
Notarisklerk Cobbenhagen trad op namens Willem Bleser.[34]
Tr. Gulpen 10 november 1812 Maria Margaretha SMEETS, ged. Gulpen 19 december 1790, overl. Gulpen 4 februari 1847, dr. van Winandus SMEETS en Maria Josepha BECKERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Lambertus (Hubertus) BLESERS, geb. Gulpen 17 augustus 1814 (zie VI.7).
 • 2. Winandus BLESERS, geb. Gulpen 31 maart 1816, overl. Gulpen 31 juli 1849.
 • 3. Jacobus Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 22 januari 1819 (zie VI.8).
 • 4. Maria Gertrudis BLESERS, geb. Gulpen 17 februari 1821, overl. Gulpen 5 januari 1890.

Op 7 februari 1853 liet zij in haar testament vastleggen dat haar man Jan Lemmens, rademaker te Euverem-Gulpen, al haar roerende goederen zou erven en het vruchtgebruik van haar onroerende goederen, zonder verplichting tot borgstelling.[35]
Tr. Gulpen 25 juni 1852 Johannes LEMMENS, geb. Strucht 5 augustus 1825, overl. Gulpen 5 mei 1905, zn. van Christiaan LEMMENS en Anna Maria HERMANS.

 • 5. Balthazar Hubertus Wilhelmus BLESERS, geb. Gulpen 30 mei 1828 (zie VI.9).


V.6 Lambertus BLESERS, ged. Gulpen 16 april 1786 (get.: Lambert Meesters, Ida Machiels), overl. Gulpen 12 september 1870, tr. Gulpen 16 november 1821 Catharina KOLEN, ged. Gulpen 21 november 1797, dr. van Egidius KOLEN en Maria Catharina DIDDEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Wilhelmus Antonius BLESER, geb. Gulpen 21 augustus 1822 (zie VI.10).
 • 2. Egidius Hubertus BLESER, geb. Gulpen 22 maart 1825, overl. Wittem 9 augustus 1858.
 • 3. Balthazar Hubertus BLESER, geb. Gulpen 18 maart 1828 (zie VI.11).
 • 4. Joannes Petrus Hubertus BLESER, geb. Gulpen 21 juli 1831.
 • 5. Joannes Antonius Hubertus BLESER, geb. Gulpen 19 februari 1834 (zie VI.12).
 • 6. Mathijs Hubertus BLESER, geb. Gulpen 29 mei 1837, tr. Gulpen 30 april 1870 Elisabeth BLESER, geb. Aken 6 september 1843, dr. van Lambertus (Hubertus) BLESERS (zie VI.7) en Anna Margaretha PALMEN.
 • 7. Joseph Leopold Lodewijk Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 29 mei 1837 (zie VI.13).
 • 8. Maria Catharina BLESER, geb. Gulpen 21 april 1844.


V.7 Laurentius BLESER, ged. Gulpen 6 mei 1788 (get.: Laurentius Meesters, Anna Maria Delnoije namens Maria Angelina Blesers), dagloner, landbouwer, overl. In de Dil-Gulpen 8 november 1861
Ten tijde van zijn huwelijk werkte Laurentius Bleser als knecht te Warsage (Weerst) (B). Na zijn huwelijk ging hij te Euverem-Gulpen wonen
Op 5 mei 1862 werd aangifte gedaan van de nalatenschap van Laurens Blezer door zijn kinderen Baltus Hubert Blezer en Maria Elisabeth Blezer, gehuwd met Wijnand Hubert Loozen, landbouwers en woonachtig in de Dil onder Gulpen. De nalatenschap bestond uit de volgende onder Gulpen gelegen, goederen:
a) 22 roeden 40 ellen nouwland, kadastraal B 604 en 605
b) twee roeden 25 ellen tuin, kadastraal B 2193
c) twee roeden 45 ellen hooiland, kadastraal B 2198
d) 27 roeden 40 ellen bouwland, kadastraal C 719
e) een roede 35 ellen huis, kadastraal B 2816
f) 19 roeden 70 ellen boomgaard, kadastraal B 2817
g) de helft in 17 roeden bouwland, kadastraal B 2829
h) de helft in 14 roeden 25 ellen bouwland, kadastraal B 2833
i) de helft in 11 roeden 60 ellen bouwland, kadastraal B 2841.[36]
Tr. 's-Gravenvoeren 8 februari 1823, bruidegom woonde te Warsage Anna Maria BISSCHOPS, ged. 's-Gravenvoeren 7 december 1791 (get.: Petrus Wijnants, Margaretha Steens voor Catharina Bisschops uit Sip), overl. In de Dil-Gulpen 27 december 1856, de naam van de moeder was bij de aangevers (haar man en neef Lambert Bleser) niet bekend, dr. van Leonardus BISSCHOPS en Maria Mechtild THOMISSEN.
Op 20 maart 1857 werd aangifte gedaan van de nalatenschap van Anna Maria Bisschops door Baltus Bleser en Maria Elisabeth Bleser, gehuwd met Wijnand Losen. De nalatenschap bestond uit de helft in 14 roeden 25 ellen bouwland aan de Barrier te Gulpen, kadastraal B 2833, en de helft van 11 roeden 60 ellen bouwland onder de Elset te Gulpen, kadastraal B 2841.[37]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Balthazar Hubertus BLEZER, geb. Gulpen 10 november 1823 (zie VI.14).
 • 2. Mechtild BLESERS, geb. Gulpen 20 mei 1826, overl. Gulpen 30 juli 1827.
 • 3. Leonard Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 11 maart 1828, overl. Gulpen 19 november 1838
 • 4. Johannes Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 1 september 1831, overl. Gulpen 9 april 1832.
 • 5. Maria Elisabeth BLESERS, geb. Gulpen 6 mei 1833, overl. Gulpen 19 januari 1866, tr. Gulpen 8 november 1855 Wijnandus Hubertus LOOZEN, geb. Gulpen 14 juli 1828, pleisteraar, zn. van Gerard LOOZEN en Anna Maria SCHROEDERS.


Generatie VI


VI.1 Henricus Hubertus BLEZERS, geb. Gulpen 11 februari 1827, overl. Gulpen 31 augustus 1916, tr. Gulpen 19 november 1863 Helena Francisca HAERDEN, geb. Geleen 25 augustus 1837, dr. van Jan Mathijs HAERDEN en Maria Mechtild HELGERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria Catharina BLEZERS, geb. Gulpen 14 augustus 1864.


VI.2 Antonius Hubertus BLESER, geb. Gulpen 14 november 1829, tr. Mheer 11 januari 1860 Maria Catharina van WERSCH, geb. Richelle (B) 14 augustus 1830, overl. Mheer 18 augustus 1882, dr. van Hendrik van WERSCH en Maria Elisabeth RITSERVELT.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina Antonia BLESER, geb. Mheer 30 november 1860, tr. Mheer 16 september 1887 Peter Joseph LOOZEN.
 • 2. Joseph Hubertus BLESER, geb. Mheer 17 mei 1862, tr. Berg en Terblijt 8 juni 1899 Maria Barbara MERTENS, geb. Berg en Terblijt 5 januari 1873.
 • 3. Antonius Hubertus BLESER, geb. Mheer 14 maart 1864, schoenmaker, overl. Berg en Terblijt 10 juli 1928, tr. (1) Valkenburg 12 oktober 1891 Anna Maria HELDT, geb. Valkenburg 27 juli 1857, tr. (2) Gulpen 14 juli 1916 Maria Hubertina MERKELBACH, dr. van Peter Joseph MERKELBACH en Maria Josepha WEHRENS.
 • 4. Frederik Hubertus BLESER, geb. Mheer 28 mei 1865.
 • 5. Egidius Hubertus BLESER, geb. Mheer 5 mei 1868.
 • 6. Maria Barbara Antonia BLESER, geb. Mheer 30 mei 1870, tr. Berg en Terblijt 25 november 1897 Joannes Hubertus CAELEN.
 • 7. Hendrikus Hubertus BLESER, geb. Mheer 23 januari 1873, overl. Mheer 29 december 1875.
 • 8. Joannes Wilhelmus Hubert BLESER, geb. Mheer 5 februari 1875, overl. Mheer 17 januari 1877.
 • 9. Maria Magdalena Hubertina BLESER, geb. Mheer 23 juli 1877.


VI.3 Hubertus BLESERS, geb. Margraten 15 november 1806, overl. Bolderberg (B) 23 november 1884.
Francis Willem Blesers, zonder beroep, weduwnaar van Anna Catharina Bloum, wonend te Euverem binnen Gulpen, verkocht op 8 september 1850 ten overstaan van notaris Feij, aan Hubert Blesers, landbouwer te Margraten en gehuwd met Barbara Notten, 31 roeden en 10 el bouwland "aen den bremenbosch" in het Euveremveld onder Gulpen, oost- en westwaarts graaf d'Ansembourg, zuidwaarts diverse erven, noordwaarts heer Muller, kadastraal B 592.
Het geheel werd verkocht voor 218 gulden, welk bedraf deels al betaald was en nu werd voldaan.
De akte werd door koper en verkoper ondertekend met de achternaam Blesers.[38]
Tr. Margraten 15 juli 1837 Maria Barbara NOTTEN, geb. Valkenburg 1 januari 1798, dr. van Mathias NOTTEN en Maria Elisabeth CAENEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Egidius Hubertus BLESERS, geb. Margraten 25 februari 1841.


VI.4 Willem Petrus Hubertus BLESER, geb. Gulpen 15 juli 1818, schoenmaker, overl. Gulpen 3 maart 1878, tr. Margraten 19 april 1849 Maria Cornelia THOMASSEN, geb. Margraten 20 februari 1829, overl. Gulpen 14 augustus 1878, dr. van Petrus THOMASSEN en Anna Maria Agnes WETZELS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Peter Hubertus BLESER, geb. Margraten 21 maart 1850, tr. St.-Pietersvoeren (B) 27 mei 1876 Maria Catharina NADENOEN, geb. St.-Pietersvoeren (B) 10 maart 1849.
 • 2. Maria BLESER, geb. Gulpen 5 augustus 1852.
 • 3. Maria Catharina BLESER, geb. Gulpen 8 juni 1856.
 • 4. Maria Agnes BLESER, geb. Gulpen 19 mei 1862, overl. Gulpen 7 juni 1862.
 • 5. Maria Anna BLESER, geb. Gulpen 9 mei 1863.
 • 6. Willem Hubertus BLESER, geb. Gulpen 18 februari 1865, tr. Margraten 16 december 1886 Maria Elisabeth van WISSEN, geb. Margraten 4 november 1866, dr. van Caspar van WISSEN en Maria Petronella DECKERS.
 • 7. Maria Agnes BLESER, geb. Gulpen 2 augustus 1867, overl. Gulpen 18 augustus 1867.
 • 8. Joannes Hubertus BLESER, geb. Gulpen 19 september 1869, overl. Gulpen 20 oktober 1869.
 • 9. Johannes Hubertus BLESER, geb. Gulpen 11 april 1871, overl. Gulpen 4 november 1871.


VI.5 Egidius BLEZER, geb. Gulpen 19 augustus 1821, overl. Gulpen 19 februari 1913, tr. Gulpen 9 november 1849 Maria Catharina DAEMEN, geb. Gulpen 11 januari 1824, dr. van Wijnand DAEMEN en Anna Maria LOOZEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria BLEZER, geb. Gulpen 2 oktober 1854, overl. Gulpen 5 mei 1892, tr. Gulpen 12 november 1885 Casparus Hubertus BUDÉ, geb. Hulsberg 11 februari 1854, zn. van Michael BUDÉ en Maria Gertrudis CREMERS.
 • 2. Anna Cornelia BLEZER, geb. Gulpen 17 februari 1858, overl. Gulpen 18 april 1915, tr. Gulpen 7 november 1889 Godefridus Hubertus in de BRAECK, geb. Berg en Terblijt 14 september 1855, zn. van Joannes in de BRAECK en Maria Ida SCHEVERS.
 • 3. Anna Maria Catharina BLESER, geb. Gulpen 7 november 1860, overl. Partij-Wittem 4 november 1951, tr. Amby 29 april 1889 Johannes Wilhelmus MATTI, geb. Amby, zn. van Joannes Jacobus MATTI en Anna Maria LEMMENS.
 • 4. Joannes Wilhelmus Hubertus BLEZER, geb. Gulpen 11 september 1866, tr. Wijlre 14 februari 1898 Maria Catharina Christina KLINCKENBERG, geb. Wijlre 4 september 1868, dr. van Hendrik Joseph Hubert KLINKENBERG en Maria Helena ESSERS.


VI.6 Franciscus Wilhelmus Hubertus BLEZER, geb. Gulpen 5 december 1825, overl. Gulpen 23 augustus 1880, tr. Margraten 27 februari 1851 Anna Elisabeth SLANGEN, geb. Gulpen 13 maart 1819, overl. Gulpen 12 oktober 1899, dr. van Joannes Arnoldus SLANGEN en Josephina HOLLANDERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Cornelis Hubert BLEZER, geb. Gulpen 25 juli 1852, overl. Gulpen 7 april 1908.
 • 2. Gilles Hubert BLEZER, geb. Gulpen 3 juli 1855.
 • 3. Maria Catharina BLEZER, geb. Gulpen 7 juni 1859, overl. Gulpen 29 november 1940.
 • 4. Pieter Hubertus BLEZER, geb. Gulpen 6 juli 1862, overl. Gulpen 11 juli 1862.


VI.7 Lambertus (Hubertus) BLESERS, geb. Gulpen 17 augustus 1814, overl. Pesaken-Gulpen 3 augustus 1891. [39]
Tr. Aken 4 oktober 1839 Anna Margaretha PALMEN, geb. ca. 1815.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Nicolaas Jacob BLESER, geb. Aken 29 juli 1840, overl. Morsbach-Würselen 23 december 1901.
 • 2. Gertrudis BLESER, geb. Aken 31 juli 1842.
 • 3. Elisabeth BLESER, geb. Aken 6 september 1843, tr. Gulpen 30 april 1870 Mathijs Hubertus BLESER, geb. Gulpen 29 mei 1837, zn. van Lambertus BLESERS (zie V.6) en Catharina KOLEN.
 • 4. Winand BLESER, geb. Aken 18 oktober 1845 (zie VII.1).
 • 5. Wilhelmus BLESER, geb. Aken 18 oktober 1847.
 • 6. Margaretha Gertrud BLESER, geb. Aken 27 september 1850.
 • 7. Anna Barbara BLESERS, geb. In de Del-Gulpen 28 januari 1853, tr. Gulpen 29 juni 1882 Peter Hubertus DAUTZENBERG, geb. Wijlre 26 december 1858, zn. van Jan Willem DAUTZENBERG en Maria Anna MAGHIELS.
 • 8. Anna Geertruida Philomena Hubertina BLESERS, geb. In de Del-Gulpen 1 augustus 1858, tr. Gulpen 24 december 1885 Johannes Baltus LEMMENS, geb. Gulpen 16 februari 1856, zn. van Johannes LEMMENS en Maria Gertrudis BLESERS.


VI.8 Jacobus Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 22 januari 1819, overl. Gulpen 7 november 1863, tr. Gulpen 25 juni 1852 Anna Barbara SCHLEIJPEN, geb. Wijlre 5 februari 1823, dr. van Willem SCHLEIJPEN en Maria Anna HERWARTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Willem Hubert BLESERS, geb. Wijlre 13 mei 1854 (zie VII.2).


VI.9 Balthazar Hubertus Wilhelmus BLESERS, geb. Gulpen 30 mei 1828, overl. Gulpen 26 november 1893, tr. Gulpen 20 april 1854 Anna Catharina WETZELS, geb. Gulpen 17 april 1824, dr. van Nicolaas WETZELS en Maria Catharina STEIJNS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Nicolaas Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 20 november 1855.
 • 2. Maria Barbara Hubertina BLESERS, geb. Gulpen 18 oktober 1858, tr. Gulpen 1 februari 1883 Jan Mathias Hubertus BEUCKEN, geb. Simpelveld 27 juni 1852, zn. van Jan Willem BEUCKEN en Maria Theresia LENNERTS.
 • 3. Antonius Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 17 juni 1861, overl. Gulpen 7 maart 1869.
 • 4. Anna Maria Hubertina BLESERS, geb. Gulpen 7 juni 1864, overl. Epen-Wittem 7 september 1896, tr. Gulpen 7 november 1895 Pieter Paulus Hubertus ONNOU, geb. Gulpen 28 april 1864, zn. van Jan Pieter ONNOU en Maria Catharina WETZELS.
 • 5. Anna Maria BLESERS, geb. Gulpen 29 augustus 1868, overl. Aubel (B) 30 maart 1928(informatie dhr. Dortu uit Visé), tr. Remersdaal (B) 17 september 1887 Leonardus Johannes MEIJS, geb. Wijlre 1 maart 1852, overl. Slenaken 14 juli 1896.
 • 6. Mathias Josephus BLESERS, geb. Gulpen 29 augustus 1868, overl. Gulpen 15 september 1868.
 • 7. Maria Gertruid BLESERS, geb. Gulpen 17 december 1870, overl. Gulpen 25 januari 1911, tr. Gulpen 1 februari 1894 Jan Leonard LIMPENS, geb. Schin op Geul 29 september 1852, zn. van Martinus Joseph LIMPENS en Maria Helena GELDERS.


VI.10 Joannes Wilhelmus Antonius BLESER, geb. Gulpen 21 augustus 1822, overl. Gulpen 16 december 1893, tr. Gulpen 30 oktober 1856 Anna ROMPEN, geb. Gulpen 10 januari 1828, overl. Gulpen 26 maart 1891, dr. van Gillis ROMPEN en Maria Catharina SCHIFFELERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina Hubertina BLESER, geb. Gulpen 7 september 1857, overl. Gulpen 19 mei 1858.
 • 2. Helena Maria BLESER, geb. Gulpen 2 juni 1859, overl. Gulpen 18 juni 1935, tr. Gulpen 7 november 1889 Peter Jozef ESSERS, geb. Heerlen 17 maart 1863, zn. van Hendrik Jozef ESSERS en Maria Catharina ORTMANS.
 • 3. Baltus Hubertus BLEZER, geb. Gulpen 20 december 1860 (zie VII.3).
 • 4. Antoon Hubertus BLESER, geb. Gulpen 12 oktober 1862, overl. Gulpen 6 maart 1919.
 • 5. Maria Hubertina BLESER, geb. Gulpen 28 september 1864, tr. Gulpen 20 oktober 1892 Peter Hubertus SEVERIJNS, geb. Gulpen 11 juni 1864, zn. van Theodoor SEVERIJNS en Anna Catharina VOSSEN.
 • 6. Mathias Hubertus BLEZER, geb. Gulpen 16 november 1866 (zie VII.4).
 • 7. Anna Barbara BLESER, geb. Gulpen 22 december 1868, overl. Gulpen 25 mei 1870.
 • 8. Maria Elisabeth BLESER, geb. Gulpen 17 maart 1870, tr. Gulpen 13 november 1890 Pieter Jozef SENDEN, geb. Gulpen 18 augustus 1864, zn. van Karel SENDEN en Margaretha van AS.
 • 9. Maria Elisabeth BLESER, geb. Gulpen 16 december 1870, overl. Gulpen 23 februari 1931.
 • 10. Willem Joseph BLESER, geb. Gulpen ..-08-1871, overl. Gulpen 4 november 1871.


VI.11 Balthazar Hubertus BLESER, geb. Gulpen 18 maart 1828, knecht, overl. Wijlre 10 november 1908.
Balthazar Bleser, lichting 1847 nr. 13 diende bij het Bataljon Mineurs et Sappeurs.
Tr. Wijlre 16 juni 1859 Maria Catharina GATZEN, geb. Wijlre 30 juli 1826, dr. van Willem Hendrik GATZEN en Maria Catharina SCHWARTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1.> Maria Gertrudis BLEZER, geb. Wijlre 8 juli 1860, overl. Heerlen 26 januari 1948.

Op 11 oktober 1884 ingeschreven als inwoner van Heerlen.
Tr. Simpelveld 25 oktober 1883 Frans Jozef de ESCH, geb. Heerlen 18 september 1855, overl. Heerlen 16 oktober 1923, zn. van Carelis de ESCH en Maria Sibilla WILKENS.

 • 2. Maria Catharina BLESER, geb. Wijlre 25 juli 1862, overl. Wijlre 28 mei 1866.
 • 3. Willem Hubert BLESER, geb. Wijlre 21 april 1864.
 • 4. Joannes Caspar BLESER, geb. Wijlre 10 maart 1866 (zie VII.5).
 • 5. Joannes Augustinus BLESER, geb. Wijlre 18 april 1868 (zie VII.6).
 • 6. Maria Elisabeth BLESER, geb. Wijlre 13 juni 1871, overl. Valkenburg 1 oktober 1950, tr. Wijlre 6 februari 1902 Jan Michiel DONNERS.


VI.12 Joannes Antonius Hubertus BLESER, geb. Gulpen 19 februari 1834, werkman, overl. Heer 22 mei 1899.
Dorpstraat 130.
Tr. Heer 2 november 1868 Barbara Hubertina BECKERS, geb. Heer 4 december 1845, dr. van Pieter BECKERS en Maria Agnes NIJSTEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Pieter Hubertus BLEESER, geb. Heer 13 september 1869 (zie VII.7).
 • 2. Balthazar Hubertus BLESER, geb. Heer 12 september 1872 (zie VII.8).
 • 3. Hubertus Antonius BLESER, geb. Heer 21 mei 1874, tr. Heer 30 april 1904 Hermenie Hubertina Magdalena RINGS, geb. Heer 21 juli 1880, dr. van Jan Jacob RINGS en Catharina Hubertina DIRIX.
 • 4. Laurentius Hubertus BLESER, geb. Heer 16 mei 1877, tr. Heer 21 april 1900 Johanna Helena QUADACKERS, geb. Geleen 18 oktober 1875, dr. van Christiaan Joseph QUADACKERS en Maria Catharina JANSSEN.
 • 5. Barbara Elisabeth Hubertina BLESER, geb. Heer 11 september 1880.
 • 6. Maria BLESER, geb. Heer 24 juli 1883, overl. Maastricht 14 oktober 1948, tr. Heer 29 januari 1917 Maria Mathijs Karel HAMAKERS, geb. Heerlen 3 maart 1891, overl. Maastricht 17 januari 1961, zn. van Jan Reinier HAMAKERS en Jozefina VROOMEN.
 • 7. Agnes BLESER, geb. Heer 26 november 1886, tr. Heer 5 september 1914 Joannes Jacobus Hubertus AARTS, geb. Heer 25 februari 1887, zn. van Jacobus Hubertus AARTS en Maria Agnes Hubertina SCHOONBROOD.


VI.13 Joseph Leopold Lodewijk Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 29 mei 1837, overl. Gulpen 12 maart 1915, tr. Gulpen 19 juni 1862 Maria Agnes MOBERTS, geb. Gulpen 30 september 1838, dr. van Joannes MOBERTS en Maria DEBIE.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Johannes Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 15 november 1862 (zie VII.9).
 • 2. Johannes Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 10 april 1864 (zie VII.10).
 • 3. Joanna Maria BLESERS, geb. Gulpen 19 november 1865, tr. Slenaken 7 november 1889 Johannes Petrus QUODBACH.
 • 4. Maria Anna Elisabeth BLESERS, geb. Gulpen 30 december 1867, overl. Gulpen 16 december 1945, tr. Gulpen 21 november 1895 Franciscus Hubertus Tossanus HUIJNEN, geb. Gulpen 24 juli 1858, zn. van Jacobus HUIJNEN en Regina VERKUIJLEN.
 • 5. Willem Josephus BLESERS, geb. Gulpen 7 november 1870, overl. Gulpen 24 januari 1871.
 • 6. Catharina Hubertina BLESERS, geb. Gulpen 28 juni 1872, tr. Gulpen 10 november 1904 Johannes Michael TIJCHON, geb. Gulpen, zn. van Johannes Willem TIJCHON en Anna Theresia Hubertina BEUCKEN.
 • 7. Alfons Guillaume Hubertus BLEZER, geb. Gulpen 28 september 1877, overl. Gulpen 16 februari 1918.
 • 8. Joannes Leopold Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 29 oktober 1880, overl. Ransdaal-Klimmen 12 februari 1968, tr. Margaretha LOOZEN.


VI.14 Balthazar Hubertus BLEZER, geb. Gulpen 10 november 1823, landbouwer, dagloner, overl. Mechelen-Wittem 8 augustus 1898
Hij was gevestigd te Eperheide op 6 april 1865 komend uit Slenaken[40]
Op 27 mei 1876 leende Balthasar Blezer, landbouwer te Mechelen-Wittem, 567 gulden of 1200 franken van Pieter Mathijs Alberts, boekdrukker te Gulpen, tegen een rente van 5%. Tot onderpand dienden 73 are 10 centiare weiland te Heijenrath-Slenaken, kadastraal B 1704; 15 are 50 centiare bouwland in het Lochtveld te Slenaken, kadastraal B 298 en 516 en 29 are 40 centiare bouwland, eveneens in het Lochtveld, kadastraal B 1695.[41]
Op 18 september 1882 bood Winand Loozen, pleisteraar en landbouwer te Gulpen als hoogste bij de verpachting van het erf Höfke te Schweiberg onder Wittem, groot negen hectare 29 are 90 centiare. Hij handelde namens zijn zwager Balthasar Bleser, landbouwer te Overgeul-Wittem. De pachtsom bedroeg jaarlijks 740 gulden.[42]
Tr. Slenaken 27 november 1851 Maria Clara MEESTERS, geb. Slenaken 1 september 1827, overl. Mechelen-Wittem 6 juni 1890, dr. van Joannes Franciscus MEESTERS, landbouwer, dagloner, en Joanna Maria KREUWELS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Laurens Hubertus BLEZER, geb. Slenaken 4 april 1852, overl. Slenaken 26 februari 1864.
 • 2. Anna Maria Hubertina BLEZER, geb. Slenaken 6 augustus 1854, overl. Lemiers-Vaals 16 augustus 1926, tr. Wittem 26 april 1883 Johannes Hubertus PLUMMEN.
 • 3. Baltus Hubertus BLEZERS, geb. Slenaken 21 december 1857 (zie VII.11).
 • 4. Winand Hubertus BLESER, geb. Slenaken 9 juni 1860, overl. Slenaken 3 februari 1864.
 • 5. Peter Egidius Hubertus BLEZER, geb. Slenaken 9 juni 1860 (zie VII.12).
 • 6. Maria Hubertina Catharina BLEZER, geb. Slenaken 28 juni 1863, overl. Lemiers-Vaals 23 september 1940, tr. Wittem 16 november 1887 Johannes HISSEL.
 • 7. Christianus Hubert BLEZER, geb. Eperheide-Wittem 22 mei 1866 (zie VII.13).
 • 8. Hubertus (Bert) BLEZER, geb. Epen-Wittem 3 september 1868 (zie VII.14).
 • 9. Johan Hubert (Sjang) BLEZER, geb. Mechelen-Wittem 26 mei 1873 (zie VII.15).


Generatie VII


VII.1 Winand BLESER, geb. Aken 18 oktober 1845, tr. Slenaken 21 januari 1871 Johanna Maria Agnes van den HOVE, geb. Slenaken, dr. van Christiaan Joseph van den HOVE en Johanna Maria BODDEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hubertus BLESER, geb. Slenaken 19 september 1872.
 • 2. Frans Joseph Hubertus BLESER, geb. Slenaken 31 juli 1873.
 • 3. Gertrudis Margaretha BLESER, geb. Slenaken 28 april 1876, tr. Slenaken 14 november 1908 Pieter Joseph LAST, geb. Valkenburg 6 september 1867, zn. van Jan Willem LAST en Anna Ursula PASMANS.
 • 4. Anna Maria BLESER, geb. Slenaken 11 januari 1878, tr. Wittem 18 november 1911 Hubertus Johannes VLUGGEN, geb. Wittem 4 februari 1879, zn. van Hubertus VLUGGEN en Anna WEIJERS.
 • 5. Pieter Winandus BLESER, geb. Slenaken 5 juli 1880.
 • 6. Wilhelmus Hubertus BLESER, geb. Slenaken 6 augustus 1883.
 • 7. Mathias Hubertus BLESER, geb. Slenaken 29 augustus 1885.
 • 8. Maria Elisabeth BLESER, geb. Slenaken 13 maart 1889.


VII.2 Willem Hubert BLESERS, geb. Wijlre 13 mei 1854, tr. Gulpen 9 mei 1878 Anna Maria DIDDEN, geb. Gulpen 13 juli 1849, dr. van Mathijs DIDDEN en Maria DUSCH.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria Elisabeth BLESERS, geb. Gulpen 14 juli 1879, overl. Gulpen 23 juli 1879.
 • 2. Anna Barbara BLESERS, geb. Gulpen 24 september 1880, overl. 22 november 1968, tr. Gulpen 8 november 1906 Jacobus Hubertus ESSERS, geb. Wijlre, zn. van Jan Pieter ESSERS en Maria Barbara LAEVEN.
 • 3. Leonardus Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 22 oktober 1881, overl. Epen 12 december 1954, tr. Wittem 4 november 1920 Maria Elisabeth HAGEN, geb. Wittem, dr. van Nicolaas Joseph HAGEN en Anna Maria SCHILLINGS.
 • 4. Jacobus Arnoldus Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 26 mei 1884, overl. Eperheide-Wittem 29 april 1922, tr. Wittem 29 april 1915 Maria Helene AARTS, geb. St-Maartensvoeren (B), dr. van Guillaume AARTS en Anne Marie DUIJSENS.


VII.3 Baltus Hubertus BLEZER, geb. Gulpen 20 december 1860, overl. Gulpen 3 januari 1906.[43]
Tr. Gulpen 10 april 1890 Maria Helena ROUSCHOP, geb. Gulpen 22 maart 1861, overl. Gulpen 19 maart 1938, dr. van Frans ROUSCHOP en Anna Maria DAEMEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Anna BLEEZER, geb. Gulpen 14 september 1890, overl. Maastricht 31 januari 1983.
 • 2. Joseph Hubertus Nicolaas BLEEZER, geb. Gulpen 7 december 1891, overl. 16 januari 1971.
 • 3. Anna Maria BLEEZER, geb. Gulpen 23 oktober 1894, overl. Heerlen 3 maart 1979, tr. Slenaken 27 april 1923 Gerardus Hubertus ROEMERS, geb. Slenaken 31 december 1893, zn. van Jan Pieter ROEMERS en Anna Maria VLEUGELS.
 • 4. Hubertus Lucien BLEEZER, geb. Gulpen 4 mei 1898, overl. Gulpen 1 mei 1965, tr. Wijlre 11 juli 1938 Maria Barbara VLEUGELS, geb. 1901, dr. van Joannes Alphonsus VLEUGELS en Anna Maria Hubertina LEUNISSEN.


VII.4 Mathias Hubertus BLEZER, geb. Gulpen 16 november 1866, overl. Banholt 16 februari 1940, tr. (1) Mheer 27 mei 1898 Anna Maria Elisabeth SENDEN, tr. (2) Anna Hubertina CREMERS
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Anna Maria Josephina BLESER, geb. Remersdaal (B) 6 mei 1900.[44]


VII.5 Joannes Caspar BLESER, geb. Wijlre 10 maart 1866, tr. Voerendaal 11 november 1897 Maria Helena JANSSEN, dr. van Jan Hendrik JANSSEN en Maria Agnes PEUKENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Balthazar Hubertus BLEZER, geb. Wijlre 14 april 1899, overl. Wijlre 16 februari 1995, tr. Elisabeth MEESSEN. {Zij was ook ooit tr. Leonardus SMEETS.}
 • 2. Henricus Joseph BLEZER, geb. Wijlre 23 juni 1900.
 • 3. Maria Josephina BLEZER, geb. Wijlre 26 oktober 1901.


VII.6 Joannes Augustinus BLESER, geb. Wijlre 18 april 1868, landbouwer, overl. Wittem 13 januari 1953.
Lichting 1888 nr. 2, vrijgesteld wegens broederdienst. Woonde Eijserheide-Wittem.
Tr. Wittem 19 april 1894 Johanna Maria LIPPERTZ, geb. Wittem 1 maart 1869, overl. Eys-Wittem 8 juli 1911, dr. van Gerard Joseph LIPPERTZ en Maria Hubertina HESDAL.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Margaritha BLEZER, geb. Wittem 30 juni 1895, overl. Heerlen 23 januari 1979.
 • 2. Johan Hubert BLEZER, geb. Wittem 18 september 1896, knecht, mijnwerker, overl. Heerlen 7 april 1990.[45]


Tr. Heerlen 24 oktober 1927 Anna WIRTZ, geb. Heerlen 1907.

 • 3. Willem Hubert BLEZER, geb. Wittem 4 maart 1898.
 • 4. Willem Hendrikus BLEZER, geb. Wittem 11 oktober 1899, overl. Heerlen 21 maart 1974.
 • 5. Josephus Franciscus BLEZER, geb. Wittem 13 augustus 1904, mijnwerker, overl. Heerlen 19 maart 1988, tr. Klimmen 22 juni 1933 Maria Wilhelmina VROMEN, geb. Schin op Geul 27 maart 1906, overl. Heerlen 11 juni 1984.
 • 6. Maria Jozefa BLEZER, geb. Wittem 16 maart 1907, overl. Wittem 2 mei 1907.


VII.7 Pieter Hubertus BLEESER, geb. Heer 13 september 1869, ovenwerker, tr. Meerssen 18 april 1893 Maria Anna SCHOENMAEKERS, geb. Gronsveld 24 juni 1870, dr. van Jan SCHOENMAEKERS en Maria Anna THEUNISSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria BLEESER, geb. Heer 23 december 1893.
 • 2. Maria Anna Josephina BLEESER, geb. Heer 18 augustus 1896, tr. Heer 11 september 1920, sch. Maastricht 29 november 1973 Jacobus Louisa Maria MARX, geb. Sittard 7 januari 1898, zn. van Martin Joseph MARX en Maria BORGHANS.
 • 3. Mathieu Joseph BLEESER, geb. Heer 17 juli 1898, tr. Heer 16 oktober 1920 Maria Gertrudis van ENGELSHOVEN, geb. Heer 30 maart 1899, dr. van Pieter Hubert van ENGELSHOVEN en Maria Elisabeth ROMPELBERG.
 • 4. Hubertus Joannes Antonius BLEESER, geb. Heer 23 juli 1900, overl. Heer 24 december 1900.
 • 5. Wilhelmina BLEESER, geb. Heer 31 augustus 1903, tr. Heer 8 april 1920 Joannes Hubertus ESSERS, geb. Heer 1 augustus 1900, zn. van Leonardus Hubertus ESSERS en Maria Petronella Hubertina RETRAE.
 • 6. Joannes Laurentius BLEESER, geb. Heer 13 september 1905.
 • 7. Agnes BLEESER, geb. Heer 9 juni 1908, overl. Heer 31 mei 1909.
 • 8. Anna Maria BLEESER, geb. Heer 30 augustus 1910, overl. Heer 14 september 1910.


VII.8 Balthazar Hubertus BLESER, geb. Heer 12 september 1872, fabrieksarbeider, overl. Heer 16 mei 1909, tr. Heer 14 oktober 1899 Joanna Mechtildis SCHURGERS, geb. Heer 21 november 1875, dr. van Pieter SCHURGERS en Maria Lowis AARDS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Pieter Hubertus BLESER, geb. Heer 29 juli 1900.
 • 2.< Anna BLESER, geb. Heer 22 november 1902, overl. Heer 21 december 1902.
 • 3. Joseph Hubertus BLESER, geb. Heer 1 december 1903.
 • 4. Antonius Hubertus BLESER, geb. Heer 19 april 1906.
 • 5. Maria Hubertina BLESER, geb. Heer 10 december 1908, overl. Geleen 23 september 1982, tr. Andreas BOTHMER.


VII.9 Johannes Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 15 november 1862, overl. Simpelveld 16 april 1936, tr. Wittem 4 mei 1894 Maria Jozepha SCHEPERS, geb. Voerendaal 29 december 1867, overl. Simpelveld 18 december 1939, dr. van Wilhelmus SCHEPERS en Elisabeth HÖNEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Anna BLEZER, geb. Aken (D) 9 december 1898, overl. Heerlen 19 augustus 1940, tr. Simpelveld 1 september 1921 Hendrik KALSBEEK, geb. Oudehorne-Schoterland 19 oktober 1896, overl. Simpelveld 14 januari 1969, zn. van Jan KALSBEEK en Hendrikje KROES.
 • 2. Hendrik Joseph BLEZER, geb. Aken (D) 9 oktober 1902, tr. Kerkrade 9 juni 1922 Catharina Cornelia ABEN, geb. Breda 26 september 1899, dr. van Charles Ferdinand ABEN en Johanna PEETERS.
 • 3. Johan Hubert BLEZER, geb. Aken (D) 1 april 1907, houwer (ON III), overl. Simpelveld 31 mei 1980.


Tr. Simpelveld 11 augustus 1938 Hubertina HEUTS, geb. Bocholtz 17 januari 1912, dr. van Hubertus Hendrikus HEUTS en Maria Sebilla Hubertina DECKERS.

VII.10 Johannes Hubertus BLESERS, geb. Gulpen 10 april 1864, tr. Slenaken 11 januari 1894 Maria Margaretha Catharina HEIJDENDAL, geb. Slenaken 12 november 1864, overl. Gulpen 21 oktober 1953, dr. van Antoon HEIJDENDAL en Maria Catharina KINNÉ.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Ida Josephina BLEZER, geb. Slenaken 25 maart 1898.
 • 2. Willem Hubert BLESERS, geb. Slenaken 18 juni 1902.


VII.11 Baltus Hubertus BLEZERS, geb. Slenaken 21 december 1857, overl. Mechelen-Wittem 22 juli 1907, tr. Wittem 10 januari 1889 Maria Elisabeth LENOIR, geb. Wittem 12 augustus 1858, dr. van Michael Hubert LENOIR en Gertrudis LENNARTZ.
Baltus woonde met zijn gezin in bij zijn ouders.[46]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Baltus Hubertus BLESER, geb. Wittem 2 november 1889, overl. Epen 21 oktober 1964, tr. Wittem 20 april 1922 Philomena Maria HOLLANDS, geb. Epen-Wittem 25 mei 1897, overl. Heerlen 11 januari 1964, dr. van Joannes Stephanus HOLLANDS en Anna Catharina HERBEN.
 • 2. Maria Josepha Hubertina BLEZER, geb. Wittem 5 november 1892.
 • 3. Martinus Hubertus BLEZER, geb. Wittem 16 september 1894.
 • 4. Maria Catharina Elisabeth BLESER, geb. Wittem 2 september 1895, tr. Peter Joseph THIJWISSEN, geb. Wittem 6 december 1887, zn. van Alexander Joseph THIJWISSEN en Maria Ida Hubertina van der HEIJDEN.
 • 5. Christiaan Hubertus BLEZER, geb. Wittem 7 april 1897.
 • 6. Johanna Maria Hubertina BLEZER, geb. Wittem 27 januari 1902.


VII.12 Peter Egidius Hubertus BLEZER, geb. Slenaken 9 juni 1860, arbeider, houtzager, landbouwer, overl. Geleen 24 april 1934.[47]
Hij woonde vanaf 1 mei 1892 te Mechelen onder Wittem.[48]
Tr. Wittem 21 april 1892 Catharina Hubertina BARTHOLOMÉ, geb. Wittem 14 juli 1866, overl. Wittem 7 april 1915, dr. van Andreas Hubertus BARTHOLOMÉ en Maria Catharina Hubertina ZINSSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Magdalena BLEZER, geb. Wittem 13 februari 1893, overl. Geleen 14 december 1931, tr. Wittem 4 juni 1919 Willem Jozef HABETS, geb. Schimmert 14 mei 1891, overl. Geleen 20 september 1945, zn. van Pieter Jozef HABETS en Elisabeth van de BROEK
 • 2. Andreas Hubertus BLEZER, geb. Wittem 10 februari 1895, overl. Sittard 12 juli 1972, tr. kerk Geleen 1 augustus 1922 Maria Helena Theresia ROULAND, geb. Aken (D) 13 mei 1902, overl. Geleen 26 januari 1987, dr. van Maria Helena Hubertina ROULAND.
 • 3. Anna Maria BLEZER, geb. Wittem 13 oktober 1897, overl. Geleen 30 oktober 1980, tr. kerk Geleen 3 mei 1927 Jan Willem HOEDEMAKERS, geb. Geleen 22 juni 1899, overl. Gulpen 1 november 1991.
 • 4. Peter Balthazar BLEZER, geb. Wittem 13 juni 1900, bakker, overl. Wassenaar 9 september 1950, begr. Brunssum 14 september 1950, tr. Klimmen 22 april 1920 Judith Coletta MEIJERS, geb. Valkenburg 17 augustus 1900, overl. Brunssum 28 februari 1997.
 • 5. Elisabeth Catharina BLEZER, geb. Wittem 19 januari 1903, overl. Wittem 6 juni 1908.
 • 6. Joseph Simon Hubertus (Edmond) BLEZER, geb. Wittem 23 mei 1906, overl. Geleen 21 juni 1979.


Tr. Geleen 25 januari 1935 Agnes Johanna HEUTMEKERS, geb. Bochum (D) 8 december 1907, overl. Sittard 19 maart 1999.

VII.13 Christianus Hubert BLEZER, geb. Eperheide-Wittem 22 mei 1866, dagloner, fabriekarbeider, overl. Heerlen 17 september 1940, tr. Wittem 25 oktober 1894 Gertrudis RUIJTERS, geb. Klimmen 6 januari 1873, dr. van Josephus RUIJTERS en Maria Catharina SAVELBERG.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christiana Barbara BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 3 december 1895, overl. Heerlen 13 februari 1979, tr. Vaals 29 april 1920 Willem Hubertus THEWISSEN, geb. Wittem 27 mei 1893, overl. Vijlen-Vaals 25 maart 1968, zn. van Hendrik THEWISSEN en Maria Hubertina LEMMENS.
 • 2. Elisabeth Hubertina BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 3 januari 1899, overl. Schaesberg 17 februari 1979, tr. Hubert J.M. REINDERS.
 • 3. Maria Hubertina BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 10 augustus 1900, overl. Spaubeek 25 juli 1972, tr. Heerlen 23 februari 1922 Johann HEIN, geb. Gladbeck (D) 21 november 1900, zn. van Jan HEIN en Johanna FORK.
 • 4. Catharina Hubertina BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 12 oktober 1902.
 • 5. Hubert BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 2 oktober 1904, smid, overl. Spekholzerheide 22 juni 1960.

Hij werkte op de mijn Willem-Sophia.
Tr. Heerlen 23 mei 1929 Maria Catharina Hubertina BOSTEN, geb. Heerlen 20 april 1908.

 • 6. Philomena Hubertina BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 14 oktober 1907, overl. Voerendaal 14 maart 1984.
 • 7. Clara Maria BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 11 oktober 1910, overl. Kerkrade 14 september 1980, tr. Piet BRUYENBERG.
 • 8. Mathias Hubert BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 5 juli 1913.
 • 9. Jozef BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 18 juni 1915, tr. Heerlen 19 mei 1938 Maria Magdalena DRITTY, geb. Bocholtz 4 maart 1920.
 • 10. Anna Hubertina BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 28 november 1916.


VII.14 Hubertus (Bert) BLEZER, geb. Epen-Wittem 3 september 1868, voerknecht, metselaar, hoogovenarbeider, overl. Aken (D) 20 september 1913.
Afgaande op informatie van zijn schoonzoon Hubert Heijenrath overleed Bert Blezer aan een hartaanval ("beslaag").
Op de plaats waar hij op dat moment verbleef. Rossstrasse 1, was een café gevestigd.
Vermoedelijk werkte Bert Blezer toen bij de staalindustrie in "Rothe Erde"
Hij vertrok op 21 juli 1893 naar Aken[49]
Hij stond in het adresboek van Aken en Burscheid uit 1897 ingeschreven als Hubert Bleeser, Fuhrmann, Paugasse 2, alwaar zijn dochters Ida en Anna werden geboren
Hubertus Blezer, voerman, vestigde zich op 21 april 1898, komend uit Aken, op Vijlenberg 38.[50]
Tr. Vaals 21 februari 1895 Anna Maria NIESTEN, geb. Aken (D) 14 december 1871, overl. Brunssum 24 december 1938, dr. van Jan NIESTEN, dagloner, wolspinner, en Maria Ida MULLENDERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Ida (Ida) BLEZER, geb. Aken (D) 27 september 1895, overl. Heerlen 29 augustus 1958, begr. Vijlen-Vaals 1 september 1958.

Maria Ida verbleef tussen 4 januari en 6 maart 1917 te Aken. Tussen 21 maart 1917 en 9 januari 1918 verbleef zij te Valkenburg.
Tr. Vijlen-Vaals 6 november 1919 Jan Joseph (Joep) STEINS ('t Steine Jupke), geb. Vijlen-Vaals 26 juni 1887, timmerman, overl. Gulpen 5 oktober 1958, begr. Gulpen 8 oktober 1958, zn. van Jan Christiaan STEINS en Maria Agnes RAUMANS.

 • 2. Anna Maria (Anna) BLEEZER, geb. Aken (D) 12 november 1896.Paugasse 2, overl. Wijnandsrade 16 maart 1962, tr. (1) Vaals 6 januari 1921 Marinus PETERS, geb. Wijchen 17 april 1896, overl. Vijlen-Vaals 17 januari 1929, zn. van Hendrika PETERS, tr. (2) Vaals 2 juli 1931 Jan Jozef Hubert (Huub) ERENS, geb. Ten Esschen-Voerendaal 4 augustus 1898, wegarbeider, grondwerker, overl. Wijnandsrade 19 juni 1978, verdronken in de vijver tegenover de school, zn. van Joannes Hermanus ERENS, landbouwer, en Maria Catharina Hubertina HAEREN.
 • 3. Balthazar Hubert (Balt) BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 2 mei 1898, bakker, overl. Heerlen 2 juni 1958.

Balthasar Blezer kwam op 15 april 1920 uit Vaals naar Brunssum. Hij werd knecht bij bakker Weijenberg, Kerkstraat 15. Vanaf 12 december 1921 woonde hij samen met zijn moeder en inwonende zussen op de Prins Hendriklaan 63. Vanaf 5 januari 1923 woonde hij met zijn echtgenote en moeder Ouverberg 32. Tussen 15 december 1924 en 24 november 1926 woonden zij Vijlenberg 30 te Vaals. Balthasar betrok vervolgens het pand Rumpenerstraat 106 en liet moeder, zus Clara, vrouw en kinderen op 5 januari 1927 nakomen. Tenslotte verhuisde hij met moeder en gezin op 20 juli 1935 naar de Prins Hendriklaan 123.[51]
Tr. Brunssum 17 november 1922 Theresia Maria MANS, geb. Vaals 19 april 1897, overl. Brunssum 17 maart 1983, dr. van Willem MANS en Barbara Catharina GRAFF.

 • 4. Cecilia (Cilla) BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 10 februari 1900, overl. Maastricht 18 februari 1957.

GNa haar huwelijk woonde zij te Maastricht aan het Volksplein 11. Op 29 september 1924 verhuisde zij met haar gezin nnar de Brusselseweg 180. Vanaf 21 december 1927 woonden zij aan de van Middelburgweg 24. Op 10 augustus 1931 verhuisden zij naar de Pastoor Wijnenweg 35. Tussen 21 januari 1932 en 30 november 1933 woonden zij aan de St.-Servaasweg 20 en vervolgens verhuisden zij naar de Proosdijweg 116.[52]
Tr. Brunssum 9 februari 1923 Willem Hubert (Giel) HEIJENRATH, geb. Vijlen-Vaals 26 augustus 1898, seinwachter, overl. Maastricht 24 november 1993, begr. Gulpen, zn. van Simon Hubert HEIJENRATH en Anna Hubertina Elisabeth OLIVIER.

 • 5. Anna Maria Catharina (Netta) BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 1 juli 1901, overl. Brunssum 10 december 1962, tr. Gulpen 18 september 1922 Hendrik Joseph (Harie) MULY, geb. Brunssum 17 maart 1899, overl. Gulpen 11 augustus 1981, zn. van Conrad Hubert MULY en Maria Sibilla STEVELMANS.
 • 6. Maria Elisabeth BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 27 oktober 1902, overl. Gulpen 28 oktober 1902.
 • 7. Johanna Maria Elisabeth (Lies) BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 12 juni 1904, overl. Herne (D) 1973, tr. Brunssum 9 februari 1923 Jozef ESSER, geb. Richterich (D) 10 november 1902, mijnwerker, overl. na 1980, zn. van Mathias ESSER en Catharina SIJSTERMANS.
 • 8. Maria Gertruid (Traut) BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 29 november 1905, overl. Den Helder 15 juni 1932 Huisduinen 22, tr. Amsterdam 27 januari 1927 Joseph Anton MEEUWISSEN, geb. Millich-Hückelhoven 1904, marinier 1e klasse (1927), zn. van Dominicus Hubert MEEUWISSEN en Margaretha JANSEN.[53]
 • 9. Mathilde Elisabeth (Matil) BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 12 juni 1907, overl. Hoensbroek 20 augustus 1966, tr. (1) Vaals 9 februari 1928 Peter VERMEULEN, geb. Oberhausen (D) 11 oktober 1896, mijnwerker, overl. Heerlen 25 juni 1938, tr. (2) na 1938 Peter OPPENHUIZEN.
 • 10. Anna Maria Elisabeth (Mia) BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 10 juni 1908, overl. Heerlen 2 februari 1978, begr. Nuth, tr. Brunssum 2 oktober 1931, huwelijksbijlagen 1931, 70 Hubertus Hendrikus Franciscus (Harry) ERENS, geb. Eijkholt-Heerlen 24 augustus 1904 (get.: Joannes Henricus Erens en Gertrud Francisca Jurgens-Haeren), bierbottelaar, mijnwerker, overl. Nuth 23 november 1998, zn. van Joannes Hermanus ERENS, landbouwer, en Maria Catharina Hubertina HAEREN.
 • 11. Clara Maria (Clara) BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 22 december 1910, overl. Sittard 28 november 1977, tr. Brunssum 15 januari 1932 Leo Hubert VRIJHOEVEN, geb. Maastricht 5 april 1909, kapper, overl. Born 30 april 1999, zn. van Johannes Everdinus VRIJHOEVEN en Maria Theresia COUMANS.
 • 12. Leonard Hubertus BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 7 april 1913, overl. Vijlen-Vaals 10 september 1913.


VII.15 Johan Hubert (Sjang) BLEZER, geb. Mechelen-Wittem 26 mei 1873 18.00 u., mijnwerker, overl. Kerkrade 27 november 1939, begr. Spekholzerheide.
Hij kwam met zijn gezin op 4 maart 1917 uit Alsdorf naar Vaals en ging Mamelis 15 wonen. Op 30 december 1918 trok hij met zijn gezin naar Kerkrade.[54]
Tr. Burtscheid (D) 12 november 1898 Maria Agnes (Agnes) RÜBBEN, geb. Alsdorf (D) 25 oktober 1873, overl. Kerkrade 23 juni 1953, begr. Spekholzerheide, dr. van Mathias Josef Hubert RÜBBEN en Margaretha Gertrud HENSELER.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Mathias Jozef Hubert (Math) BLEZER, geb. Wittem 4 oktober 1899, overl. Kerkrade 4 maart 1948, begr. Spekholzerheide 8 maart 1948, tr. Kerkrade 17 april 1925, tr. kerk Strass-Pannesheide (D) 19 april 1925 Elisabeth PETERS, geb. Kerkrade 30 juni 1903, overl. Gulpen 22 oktober 1949, begr. Spekholzerheide, dr. van Leonard PETERS en Elisabeth GROULS.
 • 2. Maria Margaretha (Greta) BLEZER, geb. Alsdorf (D) 25 maart 1902, overl. Kerkrade 28 maart 1985, begr. Spekholzerheide, tr. Kerkrade 18 november 1927, tr. kerk Wijk-Maastricht 19 november 1927 Jozef (Zef) SCHILLINGS, geb. Kerkrade 21 maart 1897, overl. Gulpen 29 augustus 1977.
 • 3. Peter Joseph (Piet) BLEZER, geb. Alsdorf (D) 26 februari 1904, monteur, overl. Kerkrade 11 januari 1973, tr. Kerkrade 19 mei 1937 Maria Josepha SOMERS, geb. Kerkrade 26 februari 1906, overl. Gulpen 3 november 1989.
 • 4. Anna Maria (Mia) BLEZER, geb. Alsdorf (D) 1 maart 1907, overl. 's-Gravenhage 21 maart 1993, tr. ... van de HURK.
 • 5. Maria Elisabeth (Lisa) BLEZER, geb. Alsdorf (D) 12 maart 1909, overl. Kerkrade 22 december 1991, tr. Heerlen 30 december 1931 Jacobus (Koos) FIJNEMAN, geb. Amsterdam 18 juli 1899, overl. Heerlen 10 juni 1971.
 • 6. Wilhelm (Wiel) BLEZER, geb. Alsdorf (D) 5 januari 1915, ophaalmachinist, overl. Heerlen 21 mei 1985, begr. Kerkrade, tr. Kerkrade 9 december 1949 Maria Catharina (Ketty) GELISSEN, geb. Würselen (D) 12 januari 1915, overl. Heerlen 21 november 1982, begr. Gracht-Kerkrade.


Bronnen

 1. HCL-09.001 landmeter Schijns Wittem 4735
 2. HCL-01.075 LvO 9157
 3. HCL-01.075 LvO 8537, 250
 4. HCL-GM 126, 451
 5. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 4778
 6. de bruid niet bij naam genoemd maar aangeduid als vreemdelinge (extranea)
 7. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 513
 8. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 448, 141
 9. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 448, 249
 10. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 448, 250
 11. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 449, 302
 12. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 449, 352
 13. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 451, 736
 14. HCL-01.075 LvO 8869, 81r
 15. HCL-01.075 LvO 8869, 164
 16. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 451, 895
 17. HCL-01.075 LvO 8869, 118r
 18. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 513
 19. HCL-09.001-Notaris Feij Gulpen 8315 (1847), 92
 20. HCL-09.001-Notaris Feij Gulpen 8318 (1857), 30
 21. HCL-09.001-Notaris Feij Gulpen 8318 (1857), 46
 22. HCL-01.075 LvO 8869, 121r
 23. HCL-01.075 LvO 8869, 86
 24. HCL-09.001-Notaris Feij Gulpen 8317 (1850), 18
 25. HCL-09.001-Notaris Feij Gulpen 8318 (1857), 51
 26. HCL-01.075 LvO 8869, 85
 27. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 458, 3
 28. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 453, 1244
 29. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 453, 1243
 30. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 507
 31. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 471, 58
 32. HCL-09.001 Notariële Archieven inv. 473, 307
 33. HCL-09.001-Notaris Feij Gulpen 8319 (1858), 37
 34. HCL-09.001-Notaris Feij Gulpen 8314 (1846), 3
 35. HCL-09.001-Notaris Feij Gulpen 8317 (1853), 4
 36. HCL-Memories van Successie Gulpen
 37. HCL-Memories van Successie Gulpen
 38. HCL-09.001-Notaris Feij Gulpen 8317 (1850), 18
 39. samenstelling gezin deels gebaseerd op Familienbuch-euregio-eu.
 40. Bevolkingsregister Wittem 1860-1880, deel Epen, blad 29
 41. HCL-09.001-Notariële Archieven inv. 8388, 137
 42. HCL-09.001-Notariële Archieven inv. 8394, 209
 43. Aanvullende informatie omtrent nakomelingen afkomstig van Sjef Bleeser via Frank Steins.
 44. Website xhonneux.
 45. Biografie in: J.Bonten, 50 markante dorpsfiguren, I, 126-129, Coenen b.v. Simpelveld 1987
 46. Bevolkingsregister Wittem 1880-1900, deel Mechelen, zonder bladnummer: huis nummer 161
 47. Gegevens over nakomelingen van dhr. P.R. Janssen uit Neerbeek
 48. Bevolkingsregister Wittem, Mechelen 1880-1900, geen bladnummer, huis nr. 34
 49. Bevolkingsregister Wittem 1880-1900 deel Mechelen, zonder bladnummer: huis nr. 161
 50. Bevolkingsregister Vaals 1883-1899, 101
 51. Gemeentehuis Brunssum-vertrokken en inkomende gezinnen 1914-1938
 52. HCL-Maastricht Gezinsbladen 1920-1940
 53. Familienbuch-euregio-eu.
 54. Gemeentehuis Vaals-Bevolkingsregister 1900-1919, 201; Verdere informatie over nakomelingen van kleinzoon Peter Blezer uit Kerkrade

Medewerkers

Harry Luijten: geheel herziene versie op 3 februari 2024