Aanvragen huwelijks-dispensaties bisdom Roermond

Uit Genealogie Limburg Wiki

De aangevraagde huwelijks-dispensaties van het bisdom Roermond 1614-1805 die in het bisdomsarchief bewaard zijn gebleven, zijn grotendeels gefotokopiëerd, in 33 boeken ingebonden, via 2 indexen toegankelijk gemaakt en tevens gescand. De kopieën, scans en indexen zijn ter inzage in het RHCL te Maastricht en op microfiches raadpleegbaar in de gemeentearchieven te Roermond en Nijmegen (?). De aanvragen zijn deels vergezeld van schema's van bloedverwantschap.

De afdeling Computer-Genealogie van de NGV heeft de index eind jaren '90 op CD-rom uitgegeven in een eenvoudig DOS-programma.

De dispensatie-aanvragen zijn tegenwoordig deels als transcriptie online beschikbaar op: Huwelijksdispensaties Limburg.

Scans van de dispensaties waren lange tijd te vinden op internet, maar nadat het bisdomsarchief in 2017 opnieuw werd geïnventariseerd, moeten deze opnieuw gelinkt worden, wat de nodige tijd zal kosten. In de nieuwe inventaris betreft het nrs. 892-916 (1665-1802 en z.d.) en 2077 (1803-1805).