Van Lom

Uit Genealogie Limburg Wiki
Versie door Eugene (overleg | bijdragen) op 3 feb 2024 om 21:19
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

Van Lom is:

 • een patriciaatsfamilie uit Venlo en later Roermond, waarvan een deel (De Lom de Berg) tot baron is verheven en waarvan de tak Von Lom nog steeds voortleefd in Duitsland. De naam is via de vrouw overgenomen van de oorspronkelijke familie Van Lom.
 • een gelijknamige en uitgestorven zeer oude patriciaatsfamilie uit Venlo en later Roermond die een ander wapen (een gekleed mansborstbeeld) voerde en op grond hiervan onderscheiden moet worden van de bovengenoemde familie.

Wapens

 • Gedeeld, in zilver ter heraldische rechterzijde een keelen halve zwaardlelie en het schild verder in rood.
 • Een gekleed mansborstbeeld.

Noot: in het stadhuis te Venlo bevinden zich beide wapens als glas in loodraam (vervaardigd 1942); dat van de oudste familie Van Lom is abusievelijk als een vrouwenbosrtbeeld weergegeven.

Genealogie

De eerste vermelding in de stadsrekeningen van Venlo is een burgemeester Gerardus van Lom in 1348. De beide families komen van oudsher in Venlo voor (later ook in Roermond) en leverden vele bestuurders af. Ze ontlenen hun naam aan het plaatsje Lomm in de (voormalige) gemeente Arcen en Velden.

In de (voor internet, zie de link onder en de latere publicatie van Verzijl in het jaarboek CBG 1961) gepubliceerde stambomen van de nog levende takken van de eerste familie, wordt als bewezen voorouder -die de naam Van Lom van vader op zoon had gekregen- genoemd de rentmeester, schepen en peijburgemeester Claes van Lom(me) die 10 oktober 1585 overleed te Venlo. Dit is onjuist. Zijn werkelijke naam is Nicolaus/Claes de Graeff, die zich veelal noemde naar de in hoog aanzien staande familie van zijn moeder Apollonia/Plony van Lom. Er staat ook meermaals in de akten genoemd Graven of "Graeff genant Van Lom", hetgeen al voldoende aanwijzing geeft. De naam loopt dus via één vrouwelijke generatie, al weten we niet van wie ze een dochter was. Zijn vader heette Jacob op den Graeff (aldus akte in archief Venlo) evenals zijn grootvader Jacob op de Graeff die gehuwd was Lijsbeth Beijl. Daar hij zich veelal Van Lom noemde, kregen zijn kinderen deze naam bij geboorte. Hij trouwde met Cunera in de Betouw. De stamboom zal voor deze familie van Lom en later genaamd de Lom de Berg dan ook met hem hier beginnen. De familie is in Nederland uitgestorven in 1947.

Genealogie van Lom/de Lom de Berg

Wapen Van Lom (de Berg)

Naar deze familie is in Tegelen de Lom de Bergstraat genoemd en in Lottum de De Lom de Berghlaan.

Generatie 1

Nicolaus/Claes de Graeff genaamd van Lom, molenaar en olieslager, rentmeester der stad Venlo 1564, payburgemeester 1566, raadsverwant 1579-1580, gildemeester van het Molenaarsgilde 1580, schepen 1580-1585, overleden Venlo 10 oktober 1585, zoon van Jacob op den Graeff en Apollonia van Lom, trouwde Cunera in de Betouw, overleden na 1598. Hij zegelde met links gedeeld een halve lelie en rechts niets met als randschrift Claes van Lum 1581. Dit is een omkering van het wapen van de oorspronkelijke familie Van Lom.

Kinderen van Nicolaus de Graeff genaamd van Lom en Cunera:

 1. Jacob van Lom geboren circa 1560, rentmeester der stad Venlo 1592, provisor van de Huisarmen 1592, 1601, gildemeester van het Schippersgilde 1619, 1621, schepen der stad Venlo 4 april 1634 - 28 augustus 1637, burgemeester 1634 vanaf 4 april, overleden voor 23 juni 1640 vermoedelijk te Dordrecht; tr. met N. Boenenbeckers geboren circa 1549, overleden na 8 december 1619; dochter van Henrick Boenenbeckers, kerkmeester te Venlo 1561, 1574, raadsverwant 1579, schepen 1579-1586, burgemeester 1580, en N. Goris. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
 2. Leonardus van Lom volgt IIa.
 3. Hubert van Lom volgt IIb.
 4. Margaretha van Lom geboren circa 1575, overleden circa 1614, trouwde Hubertus Ingenhuys, geboren circa 1570, wijnkoopman, rentmeester, schepen en burgemeester van Venlo, overleden circa 1655 te Neukirchen (BRD), zoon van Joannes Ingenhuys en Catharina Puteanus. Ze woonden aan de Oude Markt te Venlo. Hij hetrouwde Elisabeth van Holt en daarna Margaretha Rutten.
 5. Seger van Lom volgt IIc.

Generatie 2

IIa. Leonardus van Lom geboren circa 1568, molenaar en olieslager, overleden na 1603, trouwde Maria Puteanus, dochter van Matthias Puteanus en Elisabeth van Lith. Hij is in 1588 lid van het St. Bernardus Gilde te Venlo. Hij moet Venlo verlaten omdat hij medeplichtig is aan het verdrijven van de Spaanse koninklijke troepen, waarop hij met zijn gezin naar Nijmegen en Zaltbommel is getrokken. Hij is als Lenertt Lom in 1604 burger van Zaltbommel geworden.

Kinderen van Leonardus en Maria:

 1. Nicolaas van Lom
 2. Mathias van Lom
 3. Jacob van Lom
 4. Elisabeth van Lom geboren circa 1596, overleden na 1673, religieuze in het klooster Transcedron, vanaf 1663 vicaris van dit klooster, dichteres van geestelijke liederen.
 5. Anna van Lom
 6. Agnes van Lom
 7. Leonard van Lom
 8. Abraham van Lom (volgens Jan Verzijl mogelijk de stamvader van de Protestantse familie Van Lom te Gorinchem, bij welke de voornaam Abraham domineert).

IIb. Hubert van Lom geboren Venlo 8 januari 1570, rentmeester, schepen en (peij-)burgemeester van Venlo, overleden 5 december 1622, trouwde Venlo 29 januari 1591 met Elisabeth van Vogelsanck, geboren circa 1570, overleden na 22 november 1640, dochter van Gerard van Vogelsanck en Magdalena Puteanus.

Kinderen van Hubert en Elisabeth:

 1. Gerard van Lom volgt IIIa.
 2. Elisabeth van Lom geboren 18 november 1593, overleden vóór 1656, trouwde Venlo 5 januari 1616 met Henricus van Ruweel genaamd Ingenhuys, geboren circa 1590, schepen van Venlo, overleden 1 januari 1654, zoon van Godefridus van Ingenhuys en Mechtildis de Laet.
 3. Anna van Lom geboren circa 1598, overleden circa 1657, trouwde Venlo 28 februari 1646 met Maximilianus Overmans, begraven Venlo 16 maart 1684; hij hertrouwde 1 juni 1658 met Jos(eph)ina van Cleef.
 4. Mechtildis van Lom geboren Venlo 1600, non en dichteres in het Annunciatenklooster Trans Cedron te Venlo, overleden Venlo 29 oktober 1653.
 5. Margaretha van Lom geboren Venlo 30 april 1603, overleden Venlo 19 augustus 1642, trouwde Venlo 6 februari 1628 met Joannes Boermans de Jonge, geboren 25 januari 1607, provisor armen, raadsverwant en peijburgemeester te Venlo, overleden september 1644, zoon van Joannes Boermans en Margaretha Craenen.
 6. Nicolaus van Lom geboren Venlo 28 september 1606, minderbroeder-recollect, overleden Venlo 9 april 1635.

IIc. Seger van Lom geboren 1585, houthandelaar te Venlo, rentmeester (1616) en peyburgemeester (1624) overleden Venlo 23 september 1635, trouwde Anna Puteanus, overleden na 12 april 1647, dochter van Matthias en Elisabeth van Lith. Nog aanwezige Memorietafel in St. Martinuskerk te Venlo: Seger van Lom overlijdt 23 september 1635 op 51-jarige leeftijd, nalatende 6 kinderen en zijn weduwe Anna Puteanus. Het echtpaar woonde op de Vleesstraat te Venlo.

Kinderen van Seger en Anna:

 1. NN.
 2. Anna van Lom overleden na 20 november 1651, trouwde l. Venlo 2 februari 1631 met Petrus Moeitz. schepen van Venlo in 1622, burgemeester 1630, overleden 26 januari 1632, zoon van Petrus Moeitz en Anna Crekelmans en weduwnaar van Maria van Ravenstein; trouwde 2. vóór 23 september 1645 met Jean Salez de Warmes, kapitein in het regiment Graaf van Isenburg.
 3. Cunera van Lom overleden vóór 1639, trouwde Harmen de Bye, geboren 1602, kastelein, portretschilder, schepen en regerend burgemeester te Venlo, overleden 16 april 1688; hij hertouwde Venlo 3 februari 1639 met Maria Hacken.
 4. Apollonia van Lom, overleden tussen 3 maart 1632 en 1647, trouwde. Venlo 4 november 1629 met Petrus (van) Groenendael, voogd te Viersen (Rijnland) 1633-1666.
 5. Maria van Lom gedoopt Venlo 9 februari 1617, overleden vóór 1684, trouwde Venlo 13 september 1637 met Gisbertus Pelgrom gedoopt Venlo 23 augustus 1617, controleur van de stadswaag te Venlo 1679, begraven Venlo 5 februari 1689, zoon van Mathias Pelgrom en Anna van Lith.
 6. Nicolaus van Lom volgt IIIb.

Generatie 3

De omgrachte hoeve De Spieker bij Leeuwen onder Beesel, met rechts daarvan hoeve De Kamp (situatie 1781).

IIIa. Gerard van Lom geboren Venlo september 1591, schepen 1641-1656 en burgemeester in 1656 te Roermond, overleden Roermond 31 december 1666, trouwde Brussel 1 januari 1634 met Maria Maliony, dochter van Pontius Maliony lijfarts van de hertog van Brabant en Elisabeth ab Hulst.

Kinderen van Gerard en Maria:

 1. Maria Theresia van Lom geboren Roermond circa 1635, trouwde Roermond circa 1661 met Mr. Gerardus van Rijswijck, advocaat voor het Souverein Hof van Gelder te Roermond, overleden vóór 4 juli 1687.
 2. Hubertus van Lom gedoopt Roermond 6 september 1639.
 3. Nicolaus Franciscus van Lom gedoopt Roermond 23 december 1641.
 4. Carolus van Lom gedoopt Roermond 26 september 1643.
 5. Franciscus van Lom gedoopt Roermond 7 mei 1645, karthuizer senior van zijn klooster in 1695.
 6. Petrus van Lom volgt IVa.
 7. Clara Appolonia van Lom gedoopt Roermond 19 maart 1649, trouwde circa 1675 met Balthasar Weijers, gedoopt Venlo 16 oktober 1629, kapitein, luitenant-drossaard Ambt Kriekenbeek, overleden na 18 november 1700, zoon van Henricus Wijers en Maria in de Betouw.
 8. Theresa van Lom gedoopt Roermond 20 mei 1651.
 9. Bernardus Albertus van Lom volgt IVb.

Gerard van Lom was vanaf tenminste 1641 eigenaar van de omgrachte hoeve De Spieker bij Beesel-Leeuwen. In 1646 kocht hij het goed genaamd de Walsberg aldaar en in 1666 kocht hij van Hendrick van Haeften en Gerardina van Franckenhoeve de hoeve De Kamp aldaar.

IIIb. Nicolaus van Lom gedoopt Venlo 24 februari 1619, kapitein in het regiment Graaf van Isenburg, overleden vóór 21 april 1663, trouwde Gelder(n) 20 maart 1655 met Anna Maria Hagedorn. Ze hertrouwde Gelder(n) 23 mei 1663 met Adolphus Cleynes genaamd Coole.

Kinderen van Nicolaus en Anna:

 1. dochter, een jong overleden.
 2. Seger van Lom novice in het klooster der Kruisheren te Venlo 1683, klooster te Maastricht 1698.
 3. Anna Elisabeth van Lom gedoopt Gelder(n) 5 december 1661.

Generatie 4

IVa. Petrus van Lom heer van Klein Parlo, geboren Roermond 12 juni 1646, advocaat, schepen en burgemeester Roermond, provisor Wees- en Gasthuis, raad en kanselier Souverein Hof van Gelder te Roermond, overleden Roermond 4 mei 1724, trouwde Roermond l. 1671 Joanna Allegondis Theresia Mallioni, dochter van Karel Mallioni en Clara Maria d’Olimart; tr. 2. Roermond 26 mei 1714 Helena van Biesum, gedoopt Rotterdam 9 april 1658, overleden Roermond 8 maart 1721, dochter van Cornelis van Biesum en Agnes de Munck en weduwe van Joannes Duycker; tr. 3. Roermond 30 augustus 1722 Cecilia Frios, gedoopt Roermond 26 januari 1651, overleden na 1724, dochter van Petrus Frios en Anna Hompes.

Kinderen van Petrus en Joanna:

 1. Franciscus Gerardus van Lom gedoopt Roermond 25 augustus 1672.
 2. Maria CIara van Lom gedoopt Roermond 4 juni 1676.
 3. Maria Isabella van Lom gedoopt Roermond 11 december 1677.
 4. Elisabeth van Lom gedoopt Roermond 31 maart 1679.
 5. Carolus Franciscus van Lom gedoopt Roermond 12 februari 1682.
 6. Joannes van Lom gedoopt Roermond 4 maart 1684.
 7. Anna Margaretha van Lom gedoopt Roermond 15 juni 1685, non, overleden Roermond 7 januari 1730.
 8. Isabella Theresia van Lom gedoopt Roermond 5 maart 1688, non, overleden Roermond 21 november 1737.
 9. Antonius van Lom gedoopt Roermond 5 maart 1692.
 10. Bernardus Caspar van Lom gedoopt Roermond 24 februari 1696.

IVb. Bernardus Albertus van Lom gedoopt Roermond 4 april 1655, jurist en schout te Roermond, later advocaat, raad en kanselier Souverein Hof van Gelder te Roermond, overleden Roermond 29 december 1736, trouwde Roermond l. 1684 met Anna Catharina van Gutschoven, dochter van Jacobus van Gutshoven Catharina de Rijke; trouwde 2. 13 juni 1700 met Maria Odilia Maroyen, gedoopt Stevensweert 1 maart 1651, overleden Roermond 20 oktober 1728, dochter van Matthias Maroyen en Elisabeth Cox; trouwde 3. circa 1730 met Magdalena Francisca de Châtelain, geboren Echt 1660, overleden Roermond 26 september 1745, dochter van Franciscus de Châtelain en Maria Clara Flemingh en weduwe van Justinus van der Vekene.

Kinderen van Bernardus en Anna:

 1. Gerardus Jacobus van Lom volgt Va.
 2. Christophorus van Lom volgt Vb.
 3. Philippus Ludovicus Josephus van Lom volgt Vc.
 4. Elisabeth Beatrix van Lom gedoopt Roermond 3 maart 1692.
 5. Maria Anna Isabella Catharina van Lom gedoopt Roermond 3 januari 1694.
 6. Matthias Jacobus van Lom gedoopt Roermond 23 maart 1696.

Generatie 5

Va. Gerardus Jacobus van Lom gedoopt Roermond 2 november 1685, schepen te Roermond, provisor St. Christoffel-kathedraal en het Oudmannenhuis, overleden Roermond 3 december 1766, trouwde Roermond 22 mei 1731 met Antonia Aloysia de Camiller, overleden Roermond 2 augustus 1746.

Kinderen van Gerard en Antonia:

 1. Joannes Josephus Gerardus van Lom gedoopt Roermond 13 maart 1732, overleden Roermond 4 augustus 1746.
 2. Bernardina Maria Catharina Antonetta van Lom gedoopt Roermond 9 maart 1734.
 3. Christophorus Josephus Antonius van Lom gedoopt Roermond 8 mei 1735.
 4. Maria Clara van Lom gedoopt Roermond 7 maart 1737.
 5. Franciscus Jacobus Thomas van Lom gedoopt Roermond 20 december 1738.
 6. Maria Francisca van Lom gedoopt Roermond 29 oktober 1741.
 7. Maria Antonetta van Lom gedoopt Roermond 19 januari 1745.
 8. Maria Theresia van Lom gedoopt Roermond 10 mei 1746.

Vb. Christophorus van Lom

Kinderen van Christophorus en :

 1. Anna Margaretha van Lom gedoopt Roermond 15 jan. 1717, overleden St. Odiliënberg 1 september 1750, trouwde 1. Mathias Paulissen, overleden St. Odiliënberg 23 maart 1747; trouwde 2. St. Odiliënberg 4 augustus 1748 Joannes Christophorus Baron de Camiller, vaandrig in het regiment van de Hertog van Arenbergh.
 2. Bernardus Philippus Hendricus van Lom gedoopt Neer 22 juni 1718. 30 april 1737: akte van belening door het laathof van de erfvoogdij te Roermond van Christoffel van Lom ten behoeve van zijn zoon Bernard met het goed Klein Paarlo te Sint Odiliënberg.
 3. Anna Maria Helena van Lom gedoopt St. Odiliënberg 25 juni 1720.
 4. Joanna Margarita van Lom gedoopt St. Odiliënberg 25 juni 1720, tweeling met voorgaande.

Vc. Philippus Ludovicus Josephus van Lom gedoopt Roermond 28 december 1689, extra-ordinaire Raad in het Hof te Gelder, overleden Roermond 23 februari 1765, trouwde Roermond 28 mei 1720 met Anna Maria Portmans, gedoopt Roermond 14 februari 1691, overleden Gelder(n) 25 januari 1765, dochter van Petrus Portmans en Johanna Catharina Coebergh.

Kinderen van Phillippus en Anna:

 1. dochter van Lom jong overleden.
 2. Bernardus Albertus Joannes van Lom, volgt VIa.
 3. Petrus Mathias Egbertus van Lom, volgt VIb.
 4. Joannes Carolus Josephus van Lom gedoopt Gelder 28 januari 1726, geestelijke te Emmerik en Luik, overleden 6 september 1803.
 5. Joannes Judocus Christophorus van Lom gedoopt Gelder(n) 4 februari 1728, Staats legerofficier, overleden circa 1800, trouwde Luik 2 maart 1767 Maria Theresia Ernestina Barones de Baré, geboren te Luik.
 6. Gerardus Petrus Ignatius van Lom gedoopt Gelder(n) 16 januari 1730.
 7. Helena Henrica Francisca van Lom gedoopt Gelder(n) 14 oktober 1732, overleden Rijckholt 28 april 1821, trouwde Gelder(n) 8 september 1762 met Antoine Joseph Ignace Casimir Baron de Bounam de Rijckholt, geboren Rijckholt 5 nov. 1715, overleden Eijckholt 20 februari 1793, zoon van Jean Baptiste de Bounam de Rijckholt en Marie Barbe Dorothée de Moffarts.

Generatie 6

VIa. Bernardus Albertus Joannes van Lom geboren Gelder(n) 9 augustus 1722, jurist, advocaat en burgemeester te Gelder(n), overleden Gelder(n) 16 januari 1793, trouwde Gelder(n) 21 april 1776 met Joanna Elisabeth Hamaecker, gedoopt Gelder(n) 9 okt. 1743, overleden Gelder(n) 11 april 1786, dr. van Joannes Petrus Hamaecker en Maria Catharina de Broe.

Hieruit de tak van/von Lom die nog voortleeft in Duitsland zie verderop.

VIb. Petrus Mathias Egbertus van Lom gedoopt Gelder(n) 5 oktober 1724, jurist, ontvanger Domeinen van de Koning van Pruisen in het Overkwartier van Gelder, overleden Gelder(n) 28 januari 1810, trouwde Gelder(n) l. 9 augustus 1753 met Maria Albertina Antonetta Barones van Aerd tot Lottum, vrouwe van de Borggraef, Grathem en Terbiest, gedoopt Lottum 19 april 1728, overleden Roermond 5 mei 1757, dochter van Franciscus Theodorus Arnoldus van Aerdt tot Lottum en Maria Sophia de Möser; trouwde 2. Gelder(n) 15 april 1762 met Maria Anna Elisabeth Beltgens, gedoopt Gelder(n) 18 januari 1716, overleden Gelder(n) 2 mei 1764, dochter van Dr. Joannes Baptista Beltgens en Joanna Theresia van Aefferden en weduwe van Petrus Antonius Pirovano; trouwde 3. Gelder(n) 2 maart 1767 Maria Elisabeth Esser, gedoopt Erkelenz 7 april 1740, overleden Gelder(n) 9 oktober 1804, dochter van Casparus Esser en Anna Catharina Thewissen.

Hieruit de tak de Lom de Berg die 1947 uitgestorven is

Uit het eerste huwelijk:

 1. zoon, jong overleden.
 2. Philippus Ludovicus Antonius de Lom volgt VIIa.
 3. Maria Ludovica Antonia van Lom gedoopt Gelder 21 oktober 1755, overleden Brussel 25 december 1792, trouwde circa 1777 met Joseph Ridder de Rrialmont.

Uit het derde huwelijk:

 1. zoon, jong overleden.
 2. Lisette van Lom geboren 1765/1766, overleden Gelder 27 april 1837.
 3. Ludovicus Theodorus Bernardus van Lom volgt VIIb.
 4. Catharina Francisca Philippina van Lom gedoopt Gelder 29 augustus 1768.
 5. Adolphina Louisa Maria van Lom gedoopt Gelder 3 februari 1770, overleden Parijs 24 augustus 1826, trouwde l. Gelder 16 oktober 1792 met Joannes Franciscus Carolus van Baerle, geboren Utrecht 21 november 1760, luitenant infanterie, overleden Gelder 31 maart 1797, zoon van Phihp Jan van Baerle en Angels Maria van Muylwyck; trouwde 2. Gelder 15 september 1801 met Johan Emanuel Glimp Longueville, geboren Parijs 23 juni 1770, directeur van de brievenpost, zoon van Johan Peter Glimp Longueville en Maria Theresia Charlier.
 6. Maria Lucia Isabella Phihppina van Lom gedoopt Gelder 4 december 1771, overleden Xanten 8 februari 1834, trouwde Xanten 27 november 1798 met Phiiippus Houben, geboren Grathem 25 september 1767, ontvanger en Justizrat te Xanten, overleden Xanten 12 augustus 1855, zoon van Hilarius Houben en Sibilla Strauchen.
 7. Fredericus AIbertus Franciscus van Lom gedoopt Gelder 29 sept. 1773.
 8. Francisca Maria Christina van Lom gedoopt Gelder 11 augustus 1775, overleden Pont 20 juni 1819, trouwde Gelder 3 oktober 1788 met Baron Franciscus Edmundus Ferdinandus von Francken, geboren Pont 1765, overleden Pont 8 april 1803, zoon van Baron Joannes Bernardus Florentius von Francken en Maria Äntonetta de Zehmen zu Katzdorf.
 9. Theresia Josephina Ernestina van Lom gedoopt Gelder 19 februari 1778, overleden Gelder 19 januari 1832.
 10. Franciscus Judocus Theodorus van Lom volgt VIIC.
 11. Francisca Bernardina van Lom gedoopt Gelder 2 september 1780, overleden Gelder 18 januari 1832, trouwde Gelder 7 juni 1806 met Johan Willem Fabré, geboren Demarary, plantage Schwaanenburg, 1 mei 1784, overleden Gelder 19 juni 1809, zoon van Peter Jan Fabré en Maria Catharina van Munster.

Generatie 7 De Lom de Berg

VIIa. Philippus Ludovicus Antonius de Lom de Berg heer van Grathem, Berg en Terbiest, gedoopt Gelder 27 mei 1754, overleden St. Tönisberg (bij Krefeld) 2 april 1782, erft kasteel de Borggraef te Lottum, trouwde Roermond 13 september 1768 met Maria Francisca Josephina Antonia Barones van Baexen de Berg, vrouwe van Berg (onder St. Tönisberg), geboren huis Berg 11 april 1754, overleden Nieukerk 29 januari 1829, dr. van Baron Antonius Ludovicus van Baexem de Berg, heer van Berg, en Christina Agnes Juliana Antonia Barones van Aerd.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Ludovicus Bernardus Albertus de Lom de Berg volgt VIIIa.
 2. Hermanus Bemardus Albertus de Lom de Berg volgt VIIIb.
 3. Carolus Josephus Franciscus de Lom de Berg geboren Sint Tönisberg 27 april 1778, officier in Pruisische dienst, overleden Sint Truiden (België) 5 december 1847, trouwde Sint Truiden 25 juli 1820 met Maria Adriana Isabella de Creeft, gedoopt Sint Truiden 29 dec. 1775, overleden Sint Truiden 11 juli 1846, dochter van Nicolaas Bonaventura de Creeft en Isabella Charlotta Barones de Heusch de Schalkhoven.
 4. Theodorus Philippus Franciscus Josephus de Lom de Berg volgt VIIIc.
 5. Maria Theresia Adolphina de Lom de Berg geb. Sint Tönisberg 31 augustus 1780, overleden Nieukerk (BRD) 30 juni 1852, trouwde Nieukerk 15 januari 1806 met Peter Heinrich Nilkens, geboren Nieukerk 30 augustus 1773, notaris, overleden 27 april 1851, zoon van Gerardus Nilkens en Sybilla Catharina Theresia Witthoff.

VIIb. Ludovicus Theodorus Bernardus van Lom geboren Gelder 28 april 1767, overleden Pont 5 december 1845, trouwde Gronsveld 18 oktober 1791 met Maria Anna Catharina de Monix, gedoopt Maastricht 5 november 1763, overleden Maastricht 15 maart 1812, dochter van Joannes Baptista Ferdinandus, heer van Ayneuz en Anna Henrica Francisca Potentiana de Brienen.

Uit dit huwelijk (behalve 3 jong overleden kinderen):

 1. Maria Elisabetha Carolina van Lom gedoopt Gelder 14 oktober 1793.
 2. Bernardus Philippus Ludovicus Joannes Baptista van Lom gedoopt Gelder 29 december 1797.
 3. Carolus Theodorus Franciscus Petrus van Lom geboren Maastricht 11 mei 1799.
 4. Theodorus van Lom geboren Maastricht 9 januari 1801.

VIIc. Franciscus Judocus Theodorus van Lom geboren Gelder 12 juli 1779, ontvanger Belasting te Walbeck, overleden Wardt 18 maart 1823, tr. Vierlmgsbeek 13 okt. 1807 Johanna Francisca Fabré, geboren Middelburg, overleden na 1823, dochter van Peter Jan Fabré en Maria Catharina van Munster.

Uit dit huwelijk:

 1. zoon, jong overleden.
 2. Martin Egbert Louis van Lom geboren Gelder 28 juli 1808.
 3. Jean Guillaume Antoine van Lom geboren Gelder 20 sept. 1809.
 4. Bernard Guihaume Hubert van Lom geboren Gelder 17 april 1811.

Generatie 8 De Lom de Berg

VIIIa. Petrus Ludovicus Bernardus Albertus de Lom de Berg geboren Gelder 17 jananuari 1772, overleden Venlo 3 april 1813, notaris, trouwde Venlo 17 februari 1801 met Maria Elisabeth Joanna Conraetz, geboren Venlo 26 oktober 1776, overleden Venlo 2 juni 1846, dochter van Joannes Egidius Conraetz en Maria Helena Francisca Swinckels.

Uit dit huwelijk:

 1. dochter, jong overleden.
 2. Pieter Lodewijk de Lom de Berg volgt IXa.
 3. Henriette Charlotte Hubertine de Lom de Berg geboren Venlo 28 augustus 1806, overleden Luik 28 mei 1872, trouwde Roermond 24 september 1829 met Prof. Dr. Nicolaua Joseph Schwartz, geboren Scherpenseel (bij Aken) 19 november 1803, hoogleraar in de rhetorica te Diest ((bij Leuven), later hoogleraar philosophie en aardrijkskunde Universiteit te Luik, overleden Luik 5 november 1885, zoon van Jan Mathias Schwartz en Maria Theresia Wirts.
 4. Karel Theodoor Hubert de Lom de Berg volgt IXb.

VIIIb. Hermanus Bemardus Albertus de Lom de Berg geboren Gelder 30 november 1776, burgemeester van Schaephuysen (BRD) 1806-1808, overleden Lottum 5 januari 1856, trouwde St. Tönisberg (Schaephuysen) 20 april 1801 met Maria Wilhelmina Frederica Barbara Esser, geboren Erkelenz 12 december 1770, overleden Lottum 14 januari 1860, dochter van Joannes Theodorus Esser en Maria Jacobina Willemsen. Ze woonden op hun in 1829 geërfde kasteel De Borggraaf te Lottum.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Philippus Antonius Hubertus de Lom de Berg geboren St. Tönisberg 9 apil 1802, kapelaan te Montfort, pastoor te Blitterswijk, overleden Blitterswijk 14 juni 1870.
 2. Petrus Fredericus Jacobus de Lom de Berg volgt IXc.
 3. Antonetta Hubertina Mechtildis de Lom de Berg geboren St. Tönisberg 18 april 1806, overleden St. Tönisberg 22 maart 1816.
 4. Elisabeth Carolina Amalia Hubertina de Lom de Berg geboren St. Tönisberg 2 maart 1808, overleden Blitterswijk 25 december 1886.
 5. Clementina Francisca Hubertina Theodora Elisa de Lom de Berg geboren St. Tönisberg 24 maart 1810, overleden Venlo 23 oktober 1856, trouwde Lottum 19 november 1832 met Joannes Carolus Franciscus Poell, geboren Venlo 1 januari 1780, overleden Venlo 24 februari 1852, zoon van Edmond Joseph Antoon Poell en Maria Margaretha Rijcksz.
 6. Carel Joseph Jacob Hubert de Lom de Berg geboren Gelder 18 april 1812, overleden Lottum 17 januari 1849.

VIIIc. Theodorus Philippus Franciscus Josephus de Lom de Berg geboren St. Tönisberg 28 juli 1779, notaris en griffier Vredegerecht te Venlo, overleden Tegelen 13 juli 1834, trouwde Venlo 4 oktober 1808 met Maria Johanna Hubertina Messemaeckers, geboren Venlo 10 juni 1785, overleden Tegelen 15 januari 1848, dochter van Antonius Messemaeckers en Joanna Henrica L’Allemand. In 1827 wordt hij in de Pruisische adelstand erkend.

Uit dit huwelijk (behalve 3 jong overleden kinderen):

 1. Jeannette Louise Elisabeth Hubertine de Lom de Berg geboren Venlo 11 oktober 1808, trouwde Venlo 15 juni 1836 met Napoleon Joseph Leconte, geboren Buzet (dép. Haute Garonne) 6 jan. 1808, le luitenant jagers, zoon van Jean Joseph Leconte en Sophie Victoire Charon.
 2. Antoine Philippe August Hubert de Lom de Berg volgt IXd.
 3. Bernard Adolphe Henri Hubert de Lom de Berg geboren Venlo 25 juli 1812, grondeigenaar te Beek en notaris aldaar, overleden Beek 16 december 1890, trouwde Beek 26 april 1855 met Maria Augusta Hubertina Lebens, geboren Beek 10 septenber 1814, overleden Beek 5 december 1891, dochter van Johannes Franciscus Lebens en Maria Agnes Corten.
 4. Eduard Ferdinand Wilhelm Hubert de Lom de Berg geboren Venlo 1 januari 1816, overleden Tegelen 5 november 1838.
 5. Charles Frsnçois Joseph Hubert de Lom de Berg volgt IXe.
 6. Maria Louise Josephina Hubertina de Lom de Berg geboren Venlo 14 dec. 1818, overleden Antwerpen 5 oktober 1904, trouwde Tegelen 21 mei 1839 met Carel Anton Joseph Emanuel Mersch, geb. Marche (Belg. Lux.) 23 maart 1808, officier Belgisch Leger, overleden Gent 18 december 1879, zoon van Charlotta Josepha Louisa Mersch.
 7. Melanie Isabelle Christine Hubertine de Lom de Berg geboren Venlo 30 oktober 1824, overleden Venlo 24 februari 1902, trouwde Beek 9 oktober 1860 met Franciscus Lotharius Ferdinandus Corten, geboren Beek 7 maart 1821, grondeigenaar te Beek, overleden Beek 18 maart 1862, zoon van Mr. Franciscus Theodorus Corten en Anna Josephina Lebens en weduwnaar van le Ida Anna Hubertina Neven en 2e Marie Joséphine Françoise Lebens.

Generatie 9 De Lom de Berg

IXa. Mr. Pieter Lodewijk de Lom de Berg geboren Venlo 3 maart 1804, notaris, schepen, burgemeester (1837-1847) en lid gemeenteraad Venlo (1851-1873), afgestudeerd in de rechten 18 juli 1829 te Luik, advocaat te Roermond, lid Tweede Kamer 1848-1868, overleden Venlo 31 december 1873, trouwde Venlo 23 september 1835 met Elisabeth Anna Wilhelmina Boers, geboren Venlo 8 maart 1796, overleden Venlo 6 mei 1866, dochter van Jacobus Boers en Anna Elisabeth Lavigne en eerder weduwe van Karel Joseph Stollenwerck.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Karel Lodewijk Hubert volgt X.
 2. Elisabeth Anna Carolina Hubertina de Lom de Berg geboren Venlo 1 oktober 1837, overleden ‘s-Gravenhage 19 juli 1912, tr. Venlo 5 september 1871 met Mr. Ferdinand Petrus Joannes de Sain, geboren Leiden 11 februari 1833, kantonrechter en schoolopziener te Horst en later rechter rechtbank Roermond, overleden Roermond 13 augustus 1886, zoon van Wilhelmus Cornelis en Catharina Hendrica Koevoet.

IXb. Karel Theodoor Hubert de Lom de Berg geboren Venlo 18 mei 1808, inspecteur der posterijen in België, overleden St. Joost ten Noode (Brussel) 12 december 1874, trouwde met Julie Noul.

Uit dit huwelijk:

 1. Louise de Lom de Berg geboren 1835, trouwde 1858 met Karel Canoy.

IXc. Petrus Fredericus Jacobus de Lom de Berg geboren St. Tönisberg 5 december 1802, trouwde Maria Josepha Carolina Barones von Francken, geboren Gelder 5 juli 1792, overleden Nieukerk 12 september 1858, dochter van Baron Franciscus Edmundus Ferdinandus von Francken en Francisca Maria Christina van Lom en weduwe van Johan Heinrich Rath.

Uit dit huwelijk:

 1. Alphons Anton Hubert Heinrich de Lom de Berg geboren Nieukerk 29 mei 1833, overleden Nieukerk 18 juli 1856.

IXd. Antoine Philippe August Hubert de Lom de Berg geboren Venlo 1 september 1810, notaris laatstelijk te Beek, overleden Venlo 1 januari 1892, trouwde Horst 8 maart 1854 met Maria Petronella Janssen, geboren Horst 27 augustus 1823, overleden Venlo 1 september 1895, dochter van Frans Janssen en Francisca Franssen. In 1827 wordt hij in de Pruisische adelstand erkend.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adolphina Francisca Hubertina de Lom de Berg geboren Horst 23 november 1854, overleden Tegelen 23 oktober 1867.
 2. Maria Charlotta Gertrudis Hubertina de Lom de Berg geboren Beek 9 september 1856, overleden Roermond 30 juli 1942, trouwde le Tegelen 6 oktober 1874 met Karel Hubert Anton Canoy, geboren Steijl 21 februari 1839, fabrikant van dakpannen, overleden Venlo 6 april 1898, zoon van Bartholomeus Henricus Canoy en Antonia Catharina Petronella Moubis; tr. 2e Venlo 30 mei 1899 August Lodewijk Antoon Houben, geb. Horst 17 januari 1860, overleden Venlo 9 februari 1904, zoon van Willem Houben en Anna Geertruida Janssen.

IXe. Charles François Joseph Hubert de Lom de Berg geboren Venlo 2 juni 1817, industrieel te Brussel, overleden Brussel 10 december 1876, trouwde Brussel met Henriette Josephine Verreycken.

Uit dit huwelijk:

 1. Louise Henriette Thérèse Joseph de Lom de Berg geboren Brussel 22 november 1848, trouwde Brussel 21 mei 1874 met Florent Léopold Roch François Hermans, geboren Brussel 27 december 1824, zoon van Roch Joseph Theodore Hermans en Marie Thérèse Dresselaers.

Generatie 10 De Lom de Berg

X. Willem Karel Lodewijk Hubert de Lom de Berg geboren Venlo 21 oktober 1835, notaris te Venlo 1866-81, raadslid Venlo 1874-77 en 1879-81, overleden Venlo 28 oktober 1881, trouwde Venlo 30 april 1867 met Wilhelmina Johanna Henrietta Jacoba van Erckelenz, geboren Nijkerk 30 december 1837, overleden Venlo 29 december 1874, dochter van Petrus Leonardus Aloysius van Erckelenz en Maria Theresia van Sasse van Ysselt,

Uit dit huwelijk:

 1. zoon, jong overleden.
 2. Pieter Lodewijk Marie Bernard de Lom de Berg geboren Venlo 7 april 1868, adjunct-archivaris te Brussel, overleden Dongen 25 juni 1939.
 3. Elisabeth Petronella Maria Theresia de Lom de Berg geboren Venlo 30 mei 1869, overleden Delft 11 september 1947, trouwde Roermond 27 augustus 1900 met Wilhelmus Marius Clement Langlois van den Bergh, geboren Gorinchem 18 september 1863, kapitein regiment grenadiers en jagers, later directeur Tuchtschool te Ginneken, overleden Ginneken 15 juni 1937, zoon van Franciscus Joannes Langlois van den Bergh en Marie Louise Hortense del Campol genaamd Camp.
 4. Ferdinand Adelbert Marie Jozef de Lom de Berg volgt XI.
 5. Maria Theresia Ferdinanda Constantia de Lom de Berg geboren Venlo 21 mei 1873, woninginspectrice, overleden Wassenaar 16 juli 1946.
 6. Willem de Lom de Berg geboren Venlo 28 november 1875, laatstelijk schrijver Gem. Electriciteits Bedrijf te ‘s-Gravenhage, overleden Noordwijkerhout 1 juni 1939, trouwde Veghel 26 september 1899 (echtscheiding circa 1923) Jkvr. Angélique Françoise Virginie Marie de Kuyper, geboren Veghel 2 augustus 1872, overleden Oss 17 januari 1940, dochter van Jhr. Victor Ferdinand Auguste Henri de Kuyper en Maria Hubertina Louisa Gatignon.

Generatie 11 De Lom de Berg

XI. Ferdinand Adelbert Marie Jozef de Lom de Berg geboren Venlo 21 december 1871, overleden Amsterdam 12 november 1939, trouwde Amsterdam 3 oktober 1895 met Henrietta Maria van Oostveen, geboren Maarssen 28 april 1875, overleden Amsterdam 5 maart 1953, dochter van Dirk van Oostveen en Maria Petronella van Oosten.

Uit dit huwelijk:

 1. dochter, jong overleden.
 2. Ferdinand Henri Willem Louis de Lom de Berg geb. Amsterdam 10 april 1896, overleden Amsterdam 11 mei 1912.

Generatie 6: Duitse tak Von Lom

VIa. Bernardus Albertus Joannes van Lom geboren Gelder(n) (Duitsland) 9 augustus 1722, jurist, advocaat en burgemeester te Gelder(n), overleden Gelder(n) 16 januari 1793, trouwde Gelder(n) 21 april 1776 met Joanna Elisabeth Hamaecker, gedoopt Gelder(n) 9 okt. 1743, overleden Gelder(n) 11 april 1786, dochter van Joannes Petrus Hamaecker en Maria Catharina de Broe.

Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Bernardus Fredericus von Lom volgt VII.

VII. Philippus Bernardus Fredericus van Lom geboren Geldern 24 februari 1765, overleden Geldern 9 juli 1844, trouwde Geldern 26 september 1808 met Henrica Stenmans, gedoopt Geldern 30 mei 1766, overleden Geldern 14 juli 1844, dochter van Wilhelmus Stenmans en Dorothea Wimmers.

Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Philippus von Lom volgt VIII.

VIII. Bernardus Philippus von Lom geboren Maashees 20 augustus 1799, overleden Geldern 5 november 1838, trouwde 1820 met Maria Josepha Antonetta von Francken, geboren Geldern 18 januari 1790, overleden Geldern 23 mei 1855, dochter van Franciscus Edmundes Ferdinandus von Francken en Francisca Maria Christina van Lom.

Uit dit huwelijk:

 1. Bernard Carel Albert Ferdinand von Lom volgt IX.

IX. Bernard Carel Albert Ferdinand von Lom geboren Geldern 22 april 1821, overleden Geldern 4 december 1857, trouwde Kleef (Duitsland) 31 juli 1855 met Anna Constance Cunera Haffmans, geboren Geldern 28 juni 1832, overleden Geldern 16 september 1867, dochter van Joannes Baptista Lambertus Haffmans en Catharina van Schwoll.

Uit dit huwelijk:

 1. Alexander Heinrich Leo von Lom geboren Geldern 15 juni 1856, overleden Oudewater 27 december 1935, bierbrouwer, werd Nederlander op 10 juni 1919.

Tweede en oorspronkelijke familie Van Lom met als wapen een gekleed mansborstbeeld

Wapen in stadhuis Venlo met (abusievelijke) vrouwenafbeelding

I. Johan van Lomme geboren circa 1320.

Uit zijn huwelijk:

 1. Arnt van Lom volgt II.

II. Arnt van Lom (ook van Lomme) overleden 1433, schepen van Venlo 1381-1431, peijburgemeester 1385, burgemeester Venlo 1389, trouwde Gudel(a) van Wevelickhoven, vernieuwt in 1424 en 1433 de leeneed van de Hogen Dryes an gen Oort, zoals deze eerder tot het goed te Aldenkrieckenbeck heeft behoord en werd beleeend in 1404 en wordt ook opnieuw beleend 1424 met de hof ter Duesmeulen/Tuesmeulen met toebehoren onder Leuth gelegen.

Noot: Bijna zeker is zijn vader Johan van Lomme, die in Venlo ook schepen was. Echter er is in die tijd in Venlo zowel een regent Johan van Lomme Hendriks zoon als een regent met de naam Johan van Lomme Diericszoon, onbekend is welke hier de rechtstreekse voorouder is; dan wel dat beiden identiek zijn (Hendricus kan ook Dieric zijn).

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Lom zie III.

III. Johan van Lom (ook Jan) overleden 1473, peyburgemeester Venlo 1440, schepen 1455-1473, regerend burgemeester 1455, trouwde met Elisabeth van Stalbergen, dochter van Gerart van Salbergen en Aleijdis van Eijll. Johan van Lomme Arntszoon wordt na overdracht door Derich van Brede genaamd Van den Wijer in 1426 beleend met de hof tgen Holte onder Kessel gelegen. Vernieuwt 1465 de leeneed van de Hogen Dryes an gen Oort en de hof ter Duesmeulen onder Leuth, die hij geërft had.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnt van Lomme (ook Arnold) richter 1500-1522 en regerend burgemeester 1518 Venlo, trouwde met Barbara Wegge. NB. In 1514 transporteren Arnt van Lomme met zijn vrou Barbara Wegge, Johan van Vogelsanck met sein vrou Catrin Wegge, Dirck,Herman en Johan Wegge gebroederen en voorts ; Selis, Catrin en de Alijt Verwers, broeders ende susters als erven van Johan van Worinchem, transporteren dit op Reiner van Gelre, bastaard heer to Aerssen, drost op Veluwen 1514. Zie Sloet, regesten op leenakten. 11 oktober 1473 als erfgenaam van zijn vader beleend met de Hogen Dryes an gen Oort en op 12 oktober met de hof ter Duesmeulen onder Leuth. Op 14 oktober 1473 beleend met de hof ten Holt in het kerspel van Kessel.
 2. Johan van Lom volgt IV.
 3. Baetz van Lom (ook Beatrice) trouwde met Willem Vinck, beiden vermeld 22 juli 1488.

IV. Johan van Lom (bijgenaamd de Oude) vermeld 1465-1529, overleden Roermond 29 maart 1538 of 1539, 1499 tot 1503 was hij richter of scholtis te Venlo, schepen van Roermond 1517-1538, burgemeester Venlo 1507, peijburgemeester Venlo 1516 en 1527, burgemeester Roermond 1517, trouwde 1. met Katharina/Katryne (van Eijll ?) en trouwde 2. met Margaretha van Vernich of Verningen, weduwe van Herman Husema; vervolgens vermeld 21 april 1486, toen hij als momber van zijn moeder optrad in een rechtsgeding tegen zijn neven Peter van Eggenray, Reyner van Holthusen en Steven van Egeren (schoon)zoons van Gebel van Stalbergen, zuster zijner moeder, weduwe van zaliger Reyner van Holthusen. Op 22 juli 1488 wordt hij in een overdracht genoemd met zijn broeder Arnt (Arnold) en zijn zwager Willem Vinck en diens echtgenoote Baetz (Beatrice) van Lom; van 1499 tot 1503 was hij richter of scholtis te Venlo. Hij komt met zijn eerste echtgenote en zijn dochter Mechtildis (Mette) in een overdracht van Venlo op 2 maart 1500 voor. Verkocht op 23 april 1517 een baand van 5 roeden te Velden aan het klooster te Venlo, met toestemming van zijn zoon Johan van Lomme en zijn schoonzoon scholtis Dirck van Cruchten. Op 3 Mei 1519 kreeg hij van Jacob III graaf van Hom en diens gemalin Claudina van Savoye in pand 14 bunder griend en aanwas, gelegen bij Roermond tussen de Oude en Nieuwe Maas. Hij is vooral bekend geworden door zijn stichtingen. Op Pinksterdag (24 mei) 1523 schonk hij met toestemming van zijn schoonzoon Diederik van Cruchten, scholtis van Roermond, als man en momboir van Mettelen (Mechtildis) van Lom, zijn huisvrouw, en Johan van Lom, zijn zoon, aan de O.L. Vrouwe-Broederschap Op ter Poorten, waarvan hij met zijn echtgenote en kinderen lid was, een erfrente van 48 hornsche postulaatsgulden, staande op Schoemeckershof te Bracht, welke som besteed werd voor de stichting van zes wekelijkse H. Missen te lezen op het O.L. Vrouwe-altaar in de moederkerk of H. Geestkerk. Wijlen zijn echtgenote had eveneens gesticht een spinde of uitdeeling aan de armen op alle vrijdagen in de quatertemperdagen. De uitdeling moest geschieden door de O.L. Vrouwe-Broederschap, terwijl voor haar een gezongen requiemmis met gedachtenis, in het O.L. Vrouwekoor moest opgedragen worden. Op 8 september 1526 was Johan van Lom met zijn gelijknamige zoon en anderen medebezegelaar van het huwelijkscontract, gesloten tusschen Diederik Hoeufft en Catharina Vercken. In dat jaar stichtte hij ook in de H. Geestkerk te Roermond een jaargetijde voor zich en zijn echtgenote, dat op 16 augustus moest gehouden worden en waarvoor hij betaalde een som van 40 gouden philippusgulden. Op 12 Maart 1527 had hij ook gesticht een fondatie van drie erflampen in het O.L. Vrouwekoor en een spinding of uitdeeling van kolen aan de armen. Op 9 juni 1529 vestigde of belegde hij een jaarlijkse rente van acht hornsche gulden op de huizen van Areth Passerts, het een de Sterre en het andere de Lelie genaamd, naast elkander op de hoek van de Kaelstraet gelegen en dat in behoeve der erfmissen door hem op het O.L. Vrouwe-altaar gesticht, en waarvoor de hof te Bracht veronderpand was. Johan van Lom werd 23 januari 1523 als erfgenaam van zijn broeder Arnt met de hof gen Holte te Kessel (Lb.) werd beleend.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Catharina van Lom religieuse in het klooster Mariëndaal bij Venlo, procuratrix 17 maart 1540.
 2. Johan van Lom volgt V.
 3. Mechtildis van Lom gehuwd met Dirk van Cruchten, scholtis van Roermond 1472-1548.
 4. Gertruid van Lom kreeg in 1525 van haar vader zes goudgulden op de stad Roermond, waarvan er drie stonden op het huis van Gielis Kremer en drie andere op dat van Willemken van Meelre.

V. Johan van Lom (te Westerungh) (ook Jan; bijgenaamd de Jonge) overleden Roermond april 1563, schepen van Roermond 1548-63, regerend burgemeester Roermond 1548 en 1557 en lid der O.L. Vrouwe-Broederschap Op Ter Poorten, trouwde 1529 met Eva van Baerle genaamd Krieckenbeek, geboren op 21 december 1512, overleden 25 januari 1540, dochter van Peter van Baerle en Anna van Duersdaell. Hij wordt genoemd met zijn vader in 1517, 1523 en 1526, bezegelde op 9 oktober 1533 mede de deling van de ouderlijke goederen tussen Diederick Hoeufft, zijn broeders en zusters. De 14e mei 1539 bekenden de gebroeders Dierick, Christoffel en Goert Hoeufft, dat de rente op de stad Weert. waarover zij misverstand hadden met Johan van Lom de Oude zaliger, en die Herman Heesman en zijn vrouw Margaretha van Verningen te zamen gegolden hadden, af te staan aan Johan van Lom de Jonge. Deze werd als erfgenaam van zijn tante Baetse van Lom op 23 januari 1529 met de hof Tusschenmolen te Leuth bij Venlo en als erfgenaam van zijn vaders op 10 juni 1544 met de hof gen Holte te Kessel (Lb.) beleend. Hij vernieuwde daarvoor de leeneed 21 april 1556. De 7e december 1545 verschenen voor scholtis en schepenen van Herten en Ool Adolf van Waldoos, genaamd Baerle, en diens echtgenoote Anna van Bree, die verklaarden verkocht te hebben aan Johan van Lom de Jonge en zijn erven een rente van negen hornsche postulaatsgulden, staande verhypothiseerd op Branshof te Ool, in behoeve der erfmissen door Johan's vader gesticht. Deze rente werd 13 Dec. 1584 door Johan's gelijknamige zoon afgelegd. Op 11 november 1546 verklaarde de Magistraat van Venlo, dat Johan van Lom een erfrente van 5 philipsgulden, ten behoeve van zijn goed Cranevelt heeft overgenomen van Jan Verwer te Weert, die ze geërfd had van den priester Mathijs Colen aldaar. Toen genoemde Magistraat in hetzelfde jaar toestond, dat hij deze rente zou afleggen, vereerde zij hem met 8 quarten wijn bij Henrick Moutz en 16 quarten wijn bij Stijn van Lom (stadsrekening van Venlo 1546). Johan van Lom en zijn echtgenote erfden (akte van scheiding en deling 1535 van zijn echtgenote) de grote en kleine Westeringh ten westen van het dorp Maasbree, de halve hof te Brüggen plus 2 malder rogge van de andere “halfscheit”, 20 malder koren op de Maas te Broeckhuyservorst en “die beyndt die hon van horne van mien jouffeir cloister aengestorven syn”. Verder nog 8½ goudgulden erfrente op de hof “Den Wyer”, en nog een boomgaard te St. Odiliënberg. Daarvoor moesten ze iedere week in de Sint Corneliskerk een mis laten lezen ter nagedachtenis van Anna van Baerle, non.

Uit dit huwelijk (blijkens erfdeling 1 mei 1565):

 1. Johan van Lom volgt VI.
 2. Catharina van Lom kreeg jaarrente 27 goudgulden op de stad Venlo, die zij aan haar nicht Johanna, dochter van haar broeder Johan, had overgegeven; zij wordt vermeld in de bijlagen der stadsrekeningen van Venlo 1575-78; zij was matersse of overste van het klooster Maria-Garde te Roermond, als zoodanig vermeld o.a. 10 februari 1581.
 3. Anna van Lom trouwde met met Loeff Ingenhaeff, erfde de hof ten Holt onder Kessel gelegen.
 4. Johanna van Lom trouwde Roermond 5 januari 1572 met Dirk Pollart, zoon van Andries Pollart en Anna van der Wijs.
 5. Natuurlijke zoon: Johan van Lom volgt onderaan.

VI. Johan van Lom (bijgenaamd de jonge), trouwde 1562 met Margaretha Pollart, dochter van Andries Pollart, heer van Exaten en Anna van der Wijs.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Lom, volgt VII.

VII. Hendrik van Lom overleden 28 augustus 1631, trouwde 11 mei 1604 met Adriana op den Bergh, overleden 2 maart 1648, dochter van Jorrien op den Bergh tot Padenberg, en ze verbouwden de boerderij tot Huis Westering en ging er met zijn gezin wonen. Hij en zijn echtgenote werden als eigenaars van een grafkelder begraven in de kerk van Bree.

Uit dit huwelijk:

 1. Jean George van Lom volgt VIII.

VIII. Jean George van Lom (ook Johan George), overleden Maasbree 21 maart 1671, trouwde met Margaretha Eleonora van Waes, overleden Maasbree 17 juni 1671.

Uit dit huwelijk:

 1. Reinier Walraven van Lom volgt IXa.
 2. Peter Ernst van Lom volgt IXb.
 3. Gertruda Adriana van Lom begraven 19 december 1718, trouwde Maasbree 29 februari 1669 met Levin van Baexem, begraven 20 maart 1675. Hij was eerder weduwnaar van Petronella van Bentingh.
 4. Agnes Ermgardt van Lom begraven Maasbree 24 juli 1654.
 5. Elisabeth Francisca van Lom trouwde Maasbree 31 januari 1675 met Johannes Franciscus van Odenhoven, zoon van Jonker Johan van Odenhoven en Agnes van Pollart.
 6. Johanna Eleonora van Lom trouwde met Wilhelmus Ignatius Foppinga.
 7. Hendrik Arnolt van Lom overleden 1673/1674, officier.

IXa. Reinier Walraven van Lom (ook Reinerus Walramus), overleden 1714, trouwde met Anna Petronella van Baexem, overleden 1713, dochter van Levin van Baexem; hij erfde huis Westeringh in 1674.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Levin Franciscus van Lom gedoopt Maasbree 25 maart 1680, begraven Maasbree 5 februari 1692.
 2. Petronella Eleonara van Lom gedoopt Maasbree 20 december 1681, begraven Maasbree 9 januari 1767.
 3. Johanna Eleonora van Lom gedoopt Maasbree 2 augustus 1683, begraven Roermond 30 maart 1755, non Munsterabdij te Roernond.
 4. Maria Petronella van Lom gedoopt Maasbree 6 mei 1686, begraven Maasbree 8 april 1755.
 5. Adolphus Johannes Franciscus van Lom begraven Maasbree 5 februari 1692, begraven Elen 6 september 1769, heer van Hoogstraten.
 6. Arnoldus Josephus van Lom (Joseph Arnolt) gedoopt Maasbree 19 februari 1689, overleden Sipernau 6 september 1769, schonk het goed Westeringh in 1766 aan Jan Frederik Karel van der Marck uit Eelen bij Maaseik, die vanwege deze schenking Joseph Arnolt tot zijn dood moest onderhouden.
 7. Elisabeth van Lom gedoopt Maasbree 5 mei 1691, overleden Maasbree 26 februari 1720, non te Bocholtz (Duitsland).
 8. Francisca Agnes van Lom gedoopt Maasbree 16 februari 1694, begraven Maasbree 4 april 1758.

IXb. Peter Ernst van Lom trouwde met Elisabeth Margareta Foppinga.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Michiel van Lom gedoopt Nieukerk 22 december 1691, overleden na 1726.
 2. Leonora Gertrud van Lom gedoopt Nieukerk 25 mei 1684.
 3. Maria Adriana van Lom gedoopt Nieukerk 28 september 1687.
 • VI. Johan van Lom (natuurlijke zoon van Johan van Lom onder V.), schepen Venlo 1541-1562, trouwde met Lisbett. Een jaarlijkse tijns van 2 overlandse Rijnse guldens gevestigd op Plaenen Bandt krachtens brief en zegel van 7 september 1494 ('op onser liever vrouwen aevent natinitatis') en transfix van 2 december 1532 (maandag na St.-Andries), wordt door hen op 17 april 1568 overgedragen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van Lom volgt VII.

VII.Jacob van Lom, overleden Roermond 6 februari 1602, schepen van Roermond vanaf 1575, peyburgemeester 1572, burgemeester Roermond 1581, 1586 en 1591, trouwde met Elisabeth Vorstermans, vermeld 21 juni 1603, sedert 1590 lid der O.L. Vrouwe-Broederschap Op Ter Poorten te Roermond. Hij reisde in het begin van 1583 met Johan Hillen, de bisschop van Roermond Wilhelmus Lindanus, en dokter Adama ‘wegens der stadt ende lande beswernissen’ naar het Hof te Doornik; en in januari 1585 met Andries Busch naar Antwerpen om bij den hertog van Parma te klagen over de ondraaglijke last, veroorzaakt door het garnizoen; eveneens in april 1585 met de secretaris Wiltfalck naar Beveren in het leger van Parma, wegens dezelfde kwestie. Op 18 juni 1592 was hij één der commissarissen bij het sluiten van de overeenkomst over het bouwen van een nieuwe kanselarij achter het raadhuis te Roermond en het timmeren eener schrijfkamer. De 5. februari 1598 werd hij met Gerard Creijarts provisor van het collegium St. Hieronymianum te Keulen en op 15 april 1599 was hij één der gecommitteerden, die moesten onderhandelen met de matersse of overste van het convent van Maria-Wee over de overbrenging van haar klooster in dat der Beggaerden. GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten, deel II-1 (voorin). Zijn erfgenamen verkochten op 24-11-1623 hun helft van de Oude Rijdt te Belfeld. Op 14 november ... (jaartal niet genoteerd) droegen Jacob van Lom en diens vrouw Elisabeth ten overstaan van de schepenbank Roermond 5 staal land buiten de Nielder poort gelegen over aan Aereth Geerlings en diens echtgenote Danielken. (RAL Maastricht, Losse Charters, inv.nr. 440).

Uit dit huwelijk (vermoedelijk):

 1. Mathijs van Lom overleden voor 1614, 12 maart 1598 tot ondersecretaris van Roermond benoemd en secretaris van december 1605 tot 8 juli 1608, woonde daarna te Keulen, trouwde Keulen circa 1608 met Elisabeth Hoeufft, dochter van Godart en Catharina van Hehel.
 2. NN van Lom trouwde voor 1623 met Willem van Eijll.
 3. Ursula van Lom trouwde voor 1623 met Johan in de Betou.
 4. Mr. Jacob van Lom vermeld met zijn ouders en broeder Mathijs in een overdracht van 10 september 1590, bezit goederen te Belfeld tot 1633.
 5. Catharina van Lom leeft 1623.
 6. Elisabeth van Lom leeft 1623.

Nog in te voegen

 • Gerard van Lom, richter te Venlo 1350-1357, woonde op de Oude Markt in het hoekhuis Inghen Winckel naar de stadsmuur. Hij voerde als wapen een aanziende (vrouwen)kop met geschedeld haar en twee langs het gezicht afhangende krullen, vergezeld van twee sterren en de letter G.

Vermoedelijk ís zijn zoon:

 1. Johan van Lom schepen Venlo 1375-1379.
 • Goessen van Lom (ook Goetsen) werd als weduwnaar geestelijke in klooster Mariensand te Straelen en daartoe vermeld 1505, trouwde met Alvard Vinck, overleden voor 15 maart 1485.

Uit zijn huwelijk:

 1. Johan van Lom Goetsenszoon peyburgemeester Venlo 1439, schepen Venlo 1453-1458, vermeld Venlo 3 februari 1455. Hij zegelde rechts een halve lelie, links leeg, geplaatst te midden van driekwart-cirkels, geplaatst 2:1, waartussen engere driekwart-cirkels.
 2. Pouwels van Lom vermeld als erfgenaam moeder 1485, vermeld met zijn vader te Venlo 2 mei 1506, priester.
 3. Geertruid van Lom verkreeg 2 juli 1468 van haar vader als medegave enige landbouwopbrengsten in Arcen en Velden; bekrachtigd 12 mei 1476.

Noot: gezien de gelijkenis van wapen zal Apollonia van Lom (getrouwd met Nicolaes de Graeff) uit deze familie stammen.

 • Jan van Lomme Arntszoon aangesteld tot koster van de St. Martinuskerk 30 juni 1488. Ontving 2 juni 1498 een jaarlijkse rente van 6 witpenningen van stadswege, onder de voorwaarde dat twee olielampen in de kerk voor het Hoogaltar worden onderhouden.

Literatuur

J.H. Hanssen, De gereformeerdgezinde magistraat van Venlo 1634-1637, in: De Nederlandsche Leeuw 110, 401-403.

J.J.M.H. Verzijl, Van Lom, De Lom de Berg, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 1962, 224-225.

J.J.M.H. Verzijl, Van Lom een valse oorkonde, in PSHAL 1938 blz. 63-64.

J.J.M.H. Verzijl, De zegels der Venlosche scholtissen en schepenen opnieuw beschreven en gevolgd door genealogische aanteekeningen, in PSHAL 71 (1935), 184-185.

Externe Link